Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ustawa o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Odtąd będzie można je pobierać na starych lub nowych zasadach. Natomiast osoba z niepełnosprawnością, która skończy 18 lat, będzie pobierać nowe świadczenie wspierające.

15.09.2023

Dr Lasocki: Emerytury stażowe – obiecanka z długim stażem

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Rządzący próbują lepić świadczenie dla spracowanych na tzw. ogólnym stażu emerytalnym, który się do tego nie nadaje. Bo emerytura powszechna ma być dla każdego, a stażówki dla osób szczególnie spracowanych. Dzisiejsi 40-latkowie osiągający zarobki nieprzekraczające przeciętnego wynagrodzenia o skorzystaniu ze stażówek będą mogli zapomnieć – mówi dr Tomasz Lasocki.

14.09.2023

Dyrektor prędzej załapie się na emeryturę stażową niż robotnik

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zapowiedź PiS wprowadzenia emerytur stażowych ze stażem dla kobiet 38 lat i mężczyzn – 43 lata, i uzależnienie prawa do niej od odprowadzonych składek oznacza, że ktoś, kto doświadczył patologii polskiego rynku pracy, poczeka na emeryturę do 60/65 roku życia. Zdaniem naukowca-specjalisty z zakresu ubezpieczeń społecznych, dzisiejsi 40-latkowie osiągający zarobki nieprzekraczające przeciętnego wynagrodzenia, mogą zapomnieć skorzystaniu ze stażówek.

14.09.2023

Chorobowe wypłacane tylko przez ZUS może zwiększyć ryzyko nadużywania L4

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Zasiłek chorobowy płacony przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności pracownika mikroprzedsiębiorcy to jeden ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem prawników, jego realizacja będzie wymagać zasadniczej zmiany formuły kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Dziś to rozwiązanie jest ryzykowne zważywszy na to, że ZUS ma problemy z kontrolowaniem L4.

13.09.2023

Menedżer ds. absencji chorobowej – nowe stanowisko na rynku pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Zarządzanie absencją chorobową pracowników to temat złożony. Jej kilkunastoprocentowy poziom w przedsiębiorstwach często stanowi duży problem organizacyjny, spadek produktywności i niższe obroty finansowe. Niektóre polskie firmy zaczęły zatrudniać osoby na stanowisko menedżera ds. absencji chorobowej. Eksperci wskazują na zalety tego rozwiązania: odpowiednie podejście do zarządzania L4 może przełożyć się na prawidłowe funkcjonowanie organizacji, w tym poprawę kondycji finansowej firmy.

12.09.2023

Emerytury stażowe - wyborcze mydlenie oczu

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił jeden z konkretów programowych partii w trwającej właśnie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. To obietnica wprowadzenia po wyborach emerytur stażowych. Pytanie zatem, dlaczego rząd nie zrealizował dotąd tego postulatu? Przecież dwa projekty ustaw: prezydencki i obywatelski, pod którym podpisy zbierała sama „Solidarność”, leżą w Sejmie od prawie trzech lat, a jeśli uwzględnić projekt opozycji – to prawie od... czterech.

11.09.2023

Wisi nad nami kryzys demograficzny – czas na zmiany

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Do 2060 roku ludność Polski zmniejszy się z obecnych ponad 37 mln do 26,7 mln osób, według najgorszego scenariusza. Skurczymy się nie tylko jako populacja. Zmniejszać będą się także zasoby ludności w wieku produkcyjnym – wynika z prognozy GUS. Zdaniem prawników i ekonomistów najwyższy czas na uczciwą debatę i reformy. A nie tylko dyskusję nad wyrównaniem i podniesieniem wieku emerytalnego.

11.09.2023

Resort rodziny nie zamierza naprawiać krzywd tzw. emerytów czerwcowych

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza już poprawiać przepisów o emeryturach kobiet z rocznika 1953. Uważa, że nowelizacja z 19 czerwca 2020 r. zrealizowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Jednocześnie oszacował, że koszt naprawienia prawa w przypadku emerytów czerwcowych z lat 2009-2019, pominiętych przez ówczesną nowelizację, w latach 2024-2033 wyniósłby w kwotach nominalnych łącznie 2,8 mld zł.

09.09.2023

ZUS: W I półroczu br. wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu ub.r.

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnął poziom około 85 proc. – poinformował ZUS. Zakład podsumował sytuację finansową FUS w pierwszym półroczu br. Z danych wynika, że wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2022 roku. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 155 mld zł, czyli o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.

08.09.2023

Emerytalna ruletka

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które decydują się na przejście na emeryturę za radą doradców emerytalnych ZUS i na podstawie wyliczeń kalkulatora emerytalnego, mają pretensje do ZUS, że ich świadczenia są niższe niż im powiedziano. Zdaniem prawników to efekt sposobu ustalania emerytur, a zwłaszcza błędu w metodzie określania dalszego trwania życia. Sugerują wprowadzić częstszą niż raz w roku waloryzację świadczeń, by zlikwidować lepsze i gorsze miesiące w przechodzeniu na emeryturę.

07.09.2023

Ojcowie nie korzystają masowo z 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczenia społeczne

W lipcu 2023 r. ZUS wypłacił zasiłki macierzyńskie z tytułu urlopu rodzicielskiego na rzecz 132 tys. osób na łączną kwotę prawie 428,5 mln zł. To niewiele więcej niż w czerwcu (127,2 tys. osób pobierających), ale mniej niż w maju i w kwietniu – odpowiednio 133,6 tys. i 146 tys. osób. Zdaniem prawników ojcowie składają wnioski o urlop rodzicielski na podstawie nowych przepisów, ale nie jest to wciąż zjawisko masowe.

05.09.2023

Rząd woli budować kapitał polityczny na „14”, niż wypłacić pieniądze emerytom

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Niewiele ponad 9,5 mld zł – tyle kosztowałaby wypłata wyrównań dla 163,5 tys. emerytów, którym świadczenia były wypłacane w niższej wysokości, a kolejne ok. 2 mld zł rocznie wypłata nowych, już nie pomniejszonych świadczeń – wyliczył ZUS na prośbę Trybunału Konstytucyjnego. Jak się okazuje, naprawienie niesprawiedliwości oznaczałoby podwyżkę świadczenia dla tych osób średnio o 1191 zł, a przeciętna kwota wyrównania wyniosłaby 64 075 zł, gdyby pieniądze zostały wypłacone w styczniu 2024 r.

02.09.2023

Już obowiązuje wyższa kwota dofinansowania do posiłku pracownika, wolna od ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Od piątku, 1 września 2023 roku, wzrosła z 300 zł do 450 zł maksymalna kwota dofinansowania posiłków pracowniczych, która jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To efekt wejścia w życie zmienionego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

01.09.2023

Ubezpieczyciel powinien wypłacać rentę powypadkową według stawek rynkowych

Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Wysokość renty z tytułu zwiększonych potrzeb powinna być ustalona w kwotach brutto, a nie netto – orzekł Sąd Najwyższy. Potwierdził też, że poszkodowany, który chce otrzymać zwrot kosztów prywatnego leczenia powypadkowego nie musi udowodnić, że nie mógł tych świadczeń zdrowotnych uzyskać w ramach NFZ.

30.08.2023

Lewiatan postuluje: Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu. Od 2022 roku, razem z Polskim Ładem, wprowadzona została reforma składki zdrowotnej: zniknęło odliczenie od podatku 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki, a przedsiębiorcy zaczęli płacić składkę, której wysokość uzależniona została od formy opodatkowania.

18.08.2023

Emeryt – właścicielem firmy

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce o ponad 40 proc. Wśród tego grona 57,5 proc. to pracujące na emeryturze panie. Najczęściej emeryci są na umowach o pracę, ale wielu z nich decyduje się na założenie własnej działalności. W skali kraju na koniec grudnia 2022 roku aż 29 proc. pracujących emerytów prowadziło własną firmę.

18.08.2023

Polska nie ucieknie przed podwyższeniem wieku emerytalnego, czy to się politykom podoba, czy nie

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Albo społeczna zgoda na coraz niższą stopę zastąpienia, czyli relację przeciętnych emerytur do przeciętnych zarobków, albo utrzymanie jej na obecnym poziomie za cenę stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego lub podatków i składek – twierdzą zgodnie prawnicy. Innej alternatywy nie ma. Potwierdzają to zresztą coraz gorsze prognozy sytuacji demograficznej przygotowywane przez Ministerstwo Finansów na przestrzeni ostatnich 4 lat.

18.08.2023

„Covidowe” orzeczenia ZUS trzeba odnowić, by zachować prawo do świadczeń

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, którym ważność orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji upływa po 31 lipca br., powinny złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres. Najlepiej zrobić to sześć tygodni przed upływem ważności orzeczenia, aby zachować ciągłość uprawnień z niego wynikających.

17.08.2023

Dr Kurowski: Ustawa o świadczeniu wspierającym przełomowa, ale systemu nie porządkuje

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ponieważ w trakcie prac nad ustawą w parlamencie odrzucone zostały senackie poprawki, proponowane przez stronę społeczną, niestety okres przejścia ze świadczenia pielęgnacyjnego na świadczenie wspierające może nie być w pełni płynny – zwraca uwagę w rozmowie z Prawo.pl dr Krzysztof Kurowski, konstytucjonalista i prezes Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której przez pewien okres rodzina nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego ani wspierającego.

14.08.2023

MRiPS: W latach 2015-2023 przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy ZUS w 2023 roku otrzymali podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Fundusz wynagrodzeń osobowych w br. zwiększył się o 88,7 proc. w stosunku do roku 2015, a łączny wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych w latach 2015-2023 to kwota 1 867,7 mln zł – podało MRiPS. Dzięki podwyżkom wynagrodzeń wprowadzonym w tych ostatnich latach, przeciętne wynagrodzenie całkowite w ZUS wzrosło o 88,4 proc.

11.08.2023