ZUS podsumowuje rok 2021 i mówi o planach na 2022 rok

Pomoc społeczna Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Realizacja tarczy antykryzysowej, wypłata czternastych emerytur i dodatkowego zasiłku opiekuńczego, realizacja programu „Dobry Start”, a także dalszy rozwój Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – to najważniejsze zadania realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku.

31.12.2021

Rząd i ZUS chcą za wszelką cenę ograniczyć nadpłaty składki zdrowotnej na 2022 rok

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

ZUS zablokował możliwość składania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za miesiące od kwietnia 2022 r. Oficjalnie – z powodu przygotowywania nowych formularzy. Osoby, które chciałyby zapłacić składki zdrowotne za cały przyszły rok - nie mogą już tego zrobić. Zdaniem prawników, jest to działanie bezprawne, a Zakład nie może zastępować ustawodawcy.

31.12.2021

Nie tylko przejście na emeryturę uprawnia nauczyciela do odprawy

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Zarządzanie oświatą

Nauczyciel ma prawo do odprawy nie tylko w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenie przysługuje mu także w sytuacji rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych albo niezdolności do wykonywania pracy. Wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy w zawodzie oraz podstawy zatrudnienia.

29.12.2021

Koniec z nieograniczoną w czasie korektą dokumentów przez płatników składek

Ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne będą mieli tylko 5 lat na korektę deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Korekta dokumentów po upływie tego okresu nie będzie już możliwa. Za okres do grudnia 2021 r. płatnik składek będzie mógł skorygować deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne w okresie do dnia 1 stycznia 2024 r.

27.12.2021

WSA: Wspólnik może reprezentować spółkę jawną w sprawie zwolnienia z opłacania składek

Ubezpieczenia społeczne Spółki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników spółki jawnej. Powodem było złożenie w tej sprawie wniosku przez wspólnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał jednak, że mógł on reprezentować spółkę i był umocowany do skutecznego złożenia wniosku.

27.12.2021

ZUS coraz skuteczniej kontroluje L4 i czasem cofa zasiłki

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Złe informacje dla osób próbujących udać się na „wątpliwe” zwolnienie lekarskie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skrupulatniej przygląda się nadużyciom pracowników przebywających na L4 i częściej odbiera zasiłki. W okresie styczeń – wrzesień 2021 r. kwota obniżonych i cofniętych świadczeń sięgnęła 148 832,6 tys. zł. Zdaniem ekspertów, to wciąż niewiele, bo w stosunku do skali nadużyć.

24.12.2021

ZUS podał wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r.

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował w środę na swojej stronie internetowej informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2022 roku dla niektórych grup ubezpieczonych. To ważna informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców, twórców i artystów oraz osób prowadzących biznes na mniejszą skalę.

22.12.2021

Zwolnienie ze składki ZUS, postojowe i dotacja – pomoc dla przedsiębiorców rusza od 1 stycznia

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie pomocowe w tej sprawie. Już od 1 stycznia firmy będą mogły składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia o zwolnienie z ZUS i postojowe.

22.12.2021

Projekt: ZUS rozszerzy zakres danych przekazywanych do NFZ

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia również dane dotyczące daty powstania i ustania prawa do zasiłku osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy - wynika z projektu rozporządzenia, jakie Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych.

20.12.2021

Jest rozporządzenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Szkoła i uczeń Ubezpieczenia społeczne

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu rodzicom uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Poinformowała o tym w czwartek Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, a rozporządzenie w tej sprawie nie zostało ogłoszone w piątek w Dzienniku Ustaw.

17.12.2021

ZUS w Wigilię nie pracuje

Ubezpieczenia społeczne

W piątek, 24 grudnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nieczynny. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Zgodnie z kodeksem pracy, 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę 25 grudnia 2021 r. - przypomina Zakład.

17.12.2021

Składka zdrowotna - od 1 stycznia będziemy płacić podatek od podatku

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Pracownicy, przedsiębiorcy – zarówno ci opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem czy według skali, a także zleceniobiorcy i nawet emeryci - zapłacą podatek od płaconej składki zdrowotnej, czyli de facto - po zmianie zasad jej rozliczania - podatku zdrowotnego. Liniowcy płacić go będą już od 1 stycznia, pozostali sukcesywnie, w zależności od uzyskiwanych dochodów. Wszystkim jednak, bez wyjątku, wzrośnie opodatkowanie.

17.12.2021

Będą wyższe odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Do 1033 zł zostanie podniesione odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej - zakłada przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt rozporządzenia, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

15.12.2021

Przedsiębiorcy mogą w tym roku zapłacić składkę zdrowotną nawet za cały 2022 rok i ją odliczyć od podatku

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Osoby samozatrudnione oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników, mogą uniknąć niekorzystnych zmian w opłacaniu składki zdrowotnej. Wystarczy, że zadeklarują i opłacą wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną za 2022 r. jeszcze w grudniu br. Opłaca się to zwłaszcza tym, którzy na skutek zbiegu tytułów do ubezpieczeń płacą tylko składkę zdrowotną.

15.12.2021

ZUS sięga po hipotekę przymusową w walce z dłużnikami

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabezpieczyć wierzytelności z tytułu składek na nieruchomościach dłużnika, stosując hipotekę przymusową. Jest ona wpisywana do księgi wieczystej decyzją sądu na wniosek ZUS, na podstawie decyzji administracyjnej, nawet jeśli nie jest ona ostateczna. Wystarczy, że została doręczona dłużnikowi. I z tej możliwości Zakład korzysta – tylko w I półroczu br. – 20 tysięcy razy.

14.12.2021

Prezydent podpisał ustawę podwyższającą tzw. emerytury EWK

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek, 10 grudnia, ustawę, która przewiduje, że osoby pobierające tzw. emerytury EWK - czyli wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze podwyższające ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

13.12.2021

„Mostkowanie” i „bigosowanie” - czyli święta po polsku na L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Co roku w czwartym kwartale powraca temat „lewych” zwolnień lekarskich wśród pracowników. Problem nadużywania L4 w okresie świątecznym staje się coraz bardziej uciążliwy dla pracodawców i dla współpracowników, obciążonych dodatkową pracą. Zdaniem ekspertów rynku pracy, pracodawcom powinno zależeć na prowadzeniu profesjonalnej polityki absencyjnej.

11.12.2021

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych dla Polaków w Wlk. Brytanii

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Od 9 grudnia obowiązuje nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który umożliwi korzystanie ze ochrony zdrowia w Wlk. Brytanii i Północnej Irlandii na zasadach jak przed brexitem. Ma m.in. ułatwić bezpłatne szczepienia Polaków. Wprowadza ona też zmiany dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w Polsce.

09.12.2021

Grudniowa pensja na święta? Mogą być korzyści dla firmy, ale pracownik może stracić

Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Pracodawcy, którzy wynagrodzenia za grudzień wypłacają w styczniu, mogą w tym roku wypłacić je wcześniej, już w grudniu. Pracownicy, którzy dostaną zastrzyk gotówki na Święta Bożego Narodzenia się ucieszą, a oni sami i ich zespoły kadrowo-płacowe zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian, jakie wraz z Polskim Ładem zaczną obowiązywać od stycznia. Jednak pracownicy nie skorzystają z kwoty wolnej w podatku.

06.12.2021

W trzecim kwartale ZUS cofnął zasiłek chorobowy co trzeciej skontrolowanej osobie

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumowuje wyniki kontroli zwolnień chorobowych w lipcu, sierpniu i wrześniu. W całym kraju niemal co trzeci ubezpieczony nie stosował się w tym okresie do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Z tego powodu ZUS cofnął zasiłki chorobowe w wysokości 2 mln zł.

03.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski