Coraz więcej pojedynczych kontroli pracowników na L4

Ubezpieczenia społeczne

Początek 2023 roku jest rekordowy pod względem pobierania przez Polaków L4. W samym tylko styczniu i lutym zarejestrowano ponad 5 milionów zwolnień lekarskich, co stanowi wzrost aż o 16 proc. względem ubiegłego roku. Pracodawcy coraz częściej więc decydują się na pojedyncze kontrole pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. W 2022 roku takich kontroli było aż o 55 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej.

17.04.2023

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do sejmowej komisji – będą zmiany

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.

14.04.2023

Resort nie pokazał listy schorzeń uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności na stałe

Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Niepelnosprawność

Posłowie nie zapoznali się w piątek z listą schorzeń, które uprawniałyby do otrzymania bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. Były oczekiwania, że przygotowywana od miesięcy lista zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik poinformował jednak, że co prawda lista jest gotowa, ale sam otrzymał ją dzień wcześniej, czyli w czwartek, i nie jest gotowy odnieść się do przygotowanego przez ekspertów materiału.

14.04.2023

Kontrowersyjna skala oceny poziomu potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnością

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Projekt rozporządzenia resortu rodziny w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością starającej się o świadczenie wspierające zakłada, że ocena będzie odbywać się poprzez hiszpańską skalę BVD, opartą na ICF. Eksperci zgodnie twierdzą, że konieczne jest oparcie oceny funkcjonalnej o ICF, i równie zgodnie podkreślają, że wybrana przez ministerstwo skala BVD jest najgorszą z możliwych.

13.04.2023

ZUS: W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2023 r. Polacy spędzili 42,5 mln dni na zwolnieniach lekarskich

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

5,1 mln zwolnień lekarskich wpłynęło do ZUS tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu oddechowego – podał w środę ZUS. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. nastąpił wzrost zarówno liczby dni absencji chorobowej – o 8,6 proc., jak i liczby zaświadczeń lekarskich – o 16,1 proc. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. na zwolnieniach lekarskich byliśmy przez 42,5 mln dni.

12.04.2023

Świadczenie wspierające - ministerstwo uruchomiło infolinię

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego.

06.04.2023

Preferencyjna stawka ZUS dla lekarzy wykonujących działalność gospodarczą na rzecz pracodawcy

Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne

Okręgowa Izba Lekarska wygrała proces sądowy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy. Ten przełomowy wyrok dla lekarzy zapadł w drugiej połowie marca przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

05.04.2023

Zawieszanie renty rolniczej – po interwencji RPO ministerstwo analizuje możliwość zmian

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Są skargi na zasady zawieszania renty rolniczej w przypadku prowadzenia działalności rolniczej małżeństwa rolników, z których jedno pobiera emeryturę, a drugie rentę rolniczą. W odpowiedzi na wystąpienie RPO, resort rolnictwa poinformował, że analizowana jest możliwość podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zawieszania części uzupełniającej renty rolniczej, gdy małżonek rencisty przejdzie na emeryturę.

05.04.2023

Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością, albo pielęgnacyjne dla opiekuna - rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie wspierające dla osoby posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia to nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnością. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami, a kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Opiekunowie zyskają możliwość podejmowania pracy.

04.04.2023

ZUS wyjaśnia zasady wsparcia dla piekarni i cukierni wykorzystujących paliwa gazowe

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek za gaz – przypomina ZUS. I wyjaśnia, w jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek w sprawie skorzystania z tego przywileju.

03.04.2023

Waloryzacja świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dwa razy w roku – RPO pisze do rządu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest waloryzowane raz w roku - w styczniu – zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tymczasem z powodu wysokiej inflacji minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2023 roku dwa razy – w styczniu i w lipcu. Przepisy regulujące tryb waloryzacji świadczenia nie przewidują dwukrotnej podwyżki w ciągu roku, dlatego powinny zostać zmienione - uważa RPO.

31.03.2023

Sąd: Nieskierowanie na badania lekarskie nie przesądza o nieważności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownica posiadała zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu. Pracodawca błędnie ocenił, że w takiej sytuacji nie musi jej skierować na badania dopuszczające do podjęcia pracy. Sąd uznał jednak, że okoliczność ta nie mogła świadczyć o nieważności stosunku pracy.

31.03.2023

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln osób – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

30.03.2023

PPK najmniej budzącym zaufanie elementem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK

Polacy największe zaufanie mają do oszczędzania w ramach ZUS, następnie w OFE, potem w IKE/IKZE, a dopiero na końcu do intensywnie promowanych przez rząd PPK – wynika z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Niski poziom zaufania do PPK potwierdza też to, że poziom partycypacji w PPK wynosi niepełne 35 proc.

29.03.2023

Pracownik przyłapany na niewłaściwym wykorzystywaniu L4 może być ukarany

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pojedyncze kontrole zwolnień lekarskich zyskują na popularności. Wpływa na to rekordowa liczba wystawionych w 2022 roku L4 czy łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do zwolnień za pośrednictwem teleporad. Nie bez znaczenia pozostaje też inflacja oraz kryzys energetyczny, który skłania przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności i kontrolowania pracowników na L4, co do których zachodzi podejrzenie nadużyć.

27.03.2023

ZUS: Przerwa w urlopie macierzyńskim jest możliwa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Urlop macierzyński można przerwać. Mama dziecka, która jest na macierzyńskim, może to zrobić, jeśli dziecko lub ona sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka ma prawo do przejęcia pozostałej części tego urlopu, pod warunkiem że sama mama wykorzystała już 8 tygodni z przysługujących jej 14. Z pozostałej część tego urlopu mama może także skorzystać później, już po wyjściu przez siebie lub dziecko ze szpitala.

27.03.2023

Egzekucja nie tylko z wynagrodzenia pracownika będzie dużo prostsza - ustawa opublikowana

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownicy nie uciekną już tak łatwo przed egzekucją administracyjną. ZUS będzie bowiem mógł ściągać zobowiązania nie tylko z ich wynagrodzenia, ale i z okresowych świadczeń pieniężnych, w tym świadczenia pieniężnego przysługującego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacanych im przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także przez rok od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

27.03.2023

ZUS ostrzega przed oszustami, którzy próbują podszyć się pod Zakład

Ubezpieczenia społeczne

Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. Apelujemy o to, żeby nie klikać w podejrzane linki, ani nie pobierać załączników niewiadomego pochodzenia – apeluje ZUS w opublikowanym w piątek komunikacie.

24.03.2023

Niekonstytucyjny brak prawa do odliczenia połowy dopłaconych w 2023 r. składek zdrowotnych

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Ministerstwo Finansów potwierdza, że przedsiębiorcy opłacający za 2022 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mogą zaliczyć do kosztów połowy składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zmiany od 1 stycznia 2023 r. formy opodatkowania na zasady ogólne. Zdaniem prawników, to jest nierówne traktowanie obywateli wobec prawa, czyli naruszenie Konstytucji.

24.03.2023

Będzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Rząd rozpatrzy projekt ustawy

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został dziś skierowany pod obrady Rady Ministrów - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego, o co oni zabiegali od lat.

22.03.2023