- Obowiązek rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na osobach prowadzących działalność, które w 2023 r. podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także jednej z trzech form podatku dochodowego: skali podatkowej, podatkowi liniowemu lub ryczałtowi ewidencjonowanemu – poinformował w komunikacie Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Przypomniał, że płatnik wypełnia roczne rozliczenie w dokumencie rozliczeniowym (ZUS DRA lub RCA) za kwiecień 2024 r. Ma na to czas maksymalnie do 20 maja 2024 r. Jest to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień wraz z ewentualną dopłatą składki zdrowotnej, jeśli taką wykaże roczne rozliczenie.

- Jeżeli w wyniku rozliczenia rocznego okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż należna za cały rok, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to będzie przysługiwał mu jej zwrot – zaznaczył rzecznik.

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), która wynika z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, zostanie automatycznie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS następnego dnia po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek będzie dostępny w widoku "Dokumenty i wiadomości", w sekcji "Dokumenty robocze".

Czytaj też w LEX: Rozliczenie składki zdrowotnej >

ZUS wyjaśnił, że wniosek należy zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE najpóźniej do 3 czerwca 2024 r. Następnie ZUS będzie miał czas do 1 sierpnia br. na przekazanie środków na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Sprawdź w LEX: Jak postąpić z nadpłatą składki zdrowotnej w przypadku likwidacji działalności? >

Przedsiębiorca, który chce skorygować wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może złożyć dokumenty korygujące najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a w pozostałych przypadkach do 1 lipca 2024 r. 

Czytaj również: Ważny list z ZUS do emerytów i rencistów >>