Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze - na poziomie podstawowym. Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta ma być na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Czytaj także na Prawo.pl: Fiasko pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej - dane niedokładne i niekompletne

Czytaj również: Krajowa Sieć Onkologiczna - reforma zostanie odroczona>>

Nowela wprowadza zmianę terminu pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Ma ona zostać przeprowadzona do 31 marca 2025 r., co m.in. pozwoli NFZ na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Zmiana terminu ma również zapewnić podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Przewiduje się także przesunięcie terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej z 1 kwietnia 2024 r. na 1 kwietnia 2025 r.

Nowelizacja zakłada również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Jak wyjaśniono, ma to związek z koniecznością przyjęcia odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej z 9 marca 2023 r., podmioty wykonujące działalność leczniczą, a niewchodzące w skład KSO, nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 kwietnia 2024 r. Nowelizacja zakłada zmianę tego terminu na 1 kwietnia 2025 r. Nowela ma wejść w życie 31 marca 2024 r.