Od 8 stycznia recepty w postaci elektronicznej są obowiązkowe. Resort zdrowia przypomina, że e-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:

  • najmniej czasu pacjent ma na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni
  • e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez - 120 dni.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni. Trzeba pamiętać o tym, że recepty elektronicznej ważnej przez 30 dni, po tym terminie już nie będzie można zrealizować. 

- Możesz taką e-receptę 30-dniową wykupić w późniejszym terminie tylko, jeśli lekarz zaznaczy, że możesz zrealizować e-receptę od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe - podkreśla resort zdrowia.

Ministerstwo dodaje, że jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od ...”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji, to na e-recepcie pacjent ją zobaczy — od tego dnia może wykupić lek. Trzydziestodniowy okres ważności e-recepty trzeba liczyć od tej daty.

  

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor

Sprawdź  
POLECAMY

E-recepta ważna przez 365 dni

E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni) w przypadku terapii trwającej co najmniej rok. Taką e-receptę otrzymają pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone dawki leków.?Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — zobaczysz na niej „datę realizacji do” określonego dnia.

Ważne: Jeśli e-recepta ważna jest przez rok i tak pacjent powinien wykupić pierwsze opakowanie zanim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli pacjent zrobi to po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”. Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy pacjent po nie przyjdzie, farmaceuta już nie będzie zmniejszał ilości leku.

Cieszyński: Blisko połowy placówek wciąż nie ma w systemie wystawiania e-recept - czytaj tutaj>>

Jednorazowo możesz wykupić zapas leków na 180 dni

Jeżeli lekarz wystawił e-receptę na 365 dni, pacjent powinien upewnić się, że wypisał na niej, jak dawkować lek. Jeśli nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni, trzeba zrealizować w ciągu 30 dni.

Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań, kupujemy „na raty”, to zakupy muszą odbywać się w tej samej aptece.. Podstawa prawna: Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2019 poz. 2395).

 

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor

Sprawdź  
POLECAMY