Aleksandra Rybak

Artykuły autora

Parametry wilgotności powietrza w podmiotach leczniczych regulują Normy Europejskie

Opieka zdrowotna

Parametry wilgotności, które powinny być utrzymywane w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wynikają już nie z Polskich Norm, a z Norm Europejskich. Chociaż nie są one obowiązkowe, to ich stosowanie zapewnia zgodność z przepisami prawa i daje gwarancję utrzymania warunków zapewniających komfort i zdrowie pacjentom oraz pracownikom gabinetów lekarskich, przychodni i szpitali.

17.07.2024

Łatwiej o silne leki przeciwbólowe w zagranicznych akcjach humanitarnych

Opieka zdrowotna

Przewiezienie leków przez granicę nie będzie wymagało pozwolenia GIF, ale ich nabycie będzie już mogło nastąpić wyłącznie za pozwoleniem lub od podmiotów posiadających zezwolenie. To główna zmiana, która została zaproponowana w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, nad którą pracuje resort zdrowia. Ma on pozwolić - w kontrolowany sposób - na uproszczenie stosowania silnych leków w trakcie akcji humanitarnych.

12.07.2024

Wcześniak w szpitalu. Rodzic z dodatkowym urlopem

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Dodatkowy urlop będzie przysługiwał nie tylko rodzicom wcześniaków, ale również rodzicom dzieci urodzonych o czasie, które z różnych przyczyn - na przykład z powodu wad serca lub innych wad wrodzonych - będą wymagały po porodzie dłuższej hospitalizacji niż standardowa hospitalizacja po porodzie, czyli nieprzekraczająca pięciu dób.

29.06.2024

Obiekcje co do sposobu leczenia? Pacjent może złożyć aż trzy skargi

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjent, który posiada zastrzeżenia co do sposobu jego leczenia lub w jego subiektywnej opinii doszło do naruszenia jego praw podczas pobytu w podmiocie leczniczym lub w czasie korzystania z jego usług, może poskarżyć się kierownikowi podmiotu leczniczego, zgłosić sprawę do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej izby lekarskiej lub dochodzić swoich praw z udziałem rzecznika praw pacjenta.

28.06.2024

Nocna i świąteczna pomoc przy SOR. Obowiązek znów odroczony

Pacjent Opieka zdrowotna

Przepis, że każdy szpital, w którym znajduje się SOR, ma obowiązek posiadania w tym samym budynku miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znów odroczono - wejdzie w życie dopiero 31 grudnia 2024 roku. SOR nie zastępuje lekarza POZ ani przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Obecnie w praktyce bywa różnie, a na SOR zgłaszają się pacjenci, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy. Wydłuża to kolejkę oczekujących na pilną pomoc.

08.06.2024
1  2  3  4  5  6