Sejm uchwalił ustawę o zamrożeniu taryf gazowych i dodatku dla wybranych gospodarstw

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zamrożeniu taryfy na gaz dla wszystkich gospodarstw domowych na poziomie taryfy z 2022 roku bez względu na próg dochodowy. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh. Będzie też zwrot pobranego VAT dla osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

01.12.2022

30 listopada ostatni dzień na złożenie wniosków o dodatek węglowy lub na inne źródła ciepła

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o dodatek węglowy lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła: oleju opałowego, gazu LPG, drewna kawałkowego lub innej biomasy. Dziś mija też termin złożenia wniosków przez tzw. podmioty wrażliwe. Od 1 grudnia urzędy zaczną przyjmować wnioski o dodatek elektryczny.

30.11.2022

Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Interpretacja przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzająca, że możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania jest błędna, bo podjęcie jakichkolwiek „kroków formalnych” w celu nadania adresu lokalowi mieszkalnemu nie ma podstaw prawnych i musi się skończyć odmową nadania adresu.

28.11.2022

Wyodrębnienie adresu pod dodatek węglowy może być niemożliwe

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że osobno funkcjonujące gospodarstwa domowe zamieszkujące pod jednym adresem, skorzystają z dodatku węglowego tylko, gdy rozpoczną procedurę wydzielenia odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. Muszą przedstawić na to dokumenty. Zdaniem prawników, wytyczne resortu wprowadzają w błąd, bo nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku.

28.11.2022

Zegar tyka dla gmin, jak i wnioskodawców dodatku węglowego

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

W określonej sytuacji faktycznej nienależny dodatek węglowy i tak będzie musiał zostać wypłacony wnioskodawcy przez gminę, z uwagi na procedurę regulującą postępowanie o przyznanie dodatku oraz opieszałość w działaniu gminy. W szczególnej sytuacji, niewypłacony w terminie dodatek może wręcz narazić gminę na konieczność zrekompensowania wnioskodawcy szkody - uważa adwokat Sebastian Chorąży z Kancelarii PoPoradę.pl

25.11.2022

Dodatek węglowy przysługuje na kocioł wielopaliwowy, ale pod pewnym warunkiem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Dodatek węglowy może zostać przyznany również, gdy źródłem ogrzewania jest kocioł wielopaliwowy, który zgodnie z deklaracją w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zasilany jest węglem i drewnem kawałkowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że dodatek może być przyznany tylko jeżeli źródło to jest faktycznie zasilane węglem.

24.11.2022

Najpierw wniosek o nadanie nowego adresu, potem można wnioskować o dodatek węglowy

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Znowelizowane przepisy o dodatku węglowym pozwalają na przyznanie dodatku dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem, które korzystają ze wspólnego pieca współdzielonego lub osobnych źródeł ogrzewania. Trzeba jednak udowodnić, że rozpoczęło się procedurę wydzielenia odrębnego adresu. W trudnej sytuacji będą też osoby samotne, mieszkające pod jednym dachem z inną osobą - np. byłym małżonkiem.

23.11.2022

Ministerstwo sugeruje gminom ostrożne szacowanie zapotrzebowania na węgiel

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy

Już wiadomo, że dla samorządów sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach będzie poważnym wyzwaniem. Ministerstwo Aktywów Państwowych przyznaje, że może zabraknąć ekogroszku i gminom zaproponowany zostanie węgiel gruby. Resort radzi też gminom co mają robić, aby nie zostały z hałdami niesprzedanego opału. Wyjaśnia też, że dla węgla należy stosować stawkę VAT w wysokości 23 proc.

10.11.2022

Aby kupić węgiel od gminy trzeba złożyć wniosek i oświadczenie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Dodatek osłonowy Węgiel

Co do zasady podstawą zakupu węgla przez osobę fizyczną w gospodarstwie domowym jest pozytywna decyzja w zakresie dodatku węglowego. Osoba zainteresowana zakupem węgla we własnej gminie - będzie musiała złożyć odpowiedni wniosek i oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli węgla na sezon grzewczy 2022-23 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

08.11.2022

Ustawa obowiązuje - samorządy muszą rozpocząć procedury związane z dystrybucją węgla

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy

Ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy już obowiązuje, a do wtorku do północy gminy chcące kupić węgiel dla mieszkańców muszą zamieścić informację o tym w BIP. Na jej podstawie gminy będą mogły kupować węgiel za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego.

07.11.2022

Samorządy chcą, by Senat doprecyzował ustawę o preferencyjnej sprzedaży węgla

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Samorządowcy wciąż mają uwagi do ustawy o preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy, którą dziś zajmie się Senat. Chcą m.in. doprecyzowania, że za roszczenia wynikające ze złej jakości paliwa będzie odpowiadał wojewoda, ograniczenia roli rady gminy w procedurze, gwarancji, że rząd dołoży się do kosztów jeśli przekroczą zakładane 500 zł oraz abolicji dla samorządowców odpowiedzialnych za dystrybucję węgla.

27.10.2022

Sześć podmiotów będzie sprzedawało węgiel samorządom

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy

Węgiel samorządom będzie sprzedawać 6 spółek, a gospodarstwo domowe będzie mogło kupić łącznie 3 tony węgla, z czego połowę w tym roku – wynika z projektu aktów wykonawczych do procedowanej w Senacie ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

26.10.2022

Za nieprawidłowości firma sprzedająca węgiel zapłaci nawet 15 tys. zł kary

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Dodatek osłonowy

Przepisy projektowanej ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe stawiają w gorszej sytuacji firmy mające pozwolenie na handel opałem, niż gminy. Zarówno w kwestii wymogów płatności, jak również odpowiedzialności. Za każdą nieprawidłowość w dystrybucji węgla - np. sprzedaż bez zaświadczenia - zapłacą 5 tys. zł kary administracyjnej.

19.10.2022

Gminy będą sprzedawać węgiel. Rząd przyjął ustawę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma pozwolić samorządom na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Gminy będą kupować węgiel kamienny w cenie 1500 zł brutto za tonę, a sprzedawać po cenie maksymalnej 2000 zł brutto za tonę, plus koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

14.10.2022

Dopłata do ciepła - możliwa odpowiedzialność majątkowa członków organów

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Jeśli ustawodawca wprowadza obowiązek składania oświadczenia w sprawie rekompensat ciepła i łączy go z ustanowieniem indywidualnej majątkowej odpowiedzialności, to powinien - po pierwsze - jasno i precyzyjnie określić zasady takiej odpowiedzialności zobowiązanych podmiotów i osób. Po drugie, powinien zapewnić odpowiedni czas na dostosowanie działalności podmiotów do wprowadzanych regulacji – ocenia mec. Rafał Rozwadowski.

11.10.2022

Najpierw wniosek węglowy, potem prośba o zasiłek do ośrodka pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Podopieczni pomocy społecznej, którzy nie wystąpili o dodatek węglowy, mogą mieć problem z uzyskaniem wsparcia na zakup opału ze strony ośrodków pomocy społecznej. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej wynika, że takie osoby w pierwszej kolejności powinny wyczerpać swoje możliwości uzyskania środków na ten cel. Pracownicy pomocy społecznej wyjaśniają, że w tym roku z pomocą może być o wiele trudniej.

03.10.2022

Gospodarstwa z fotowoltaiką nie otrzymają dodatku elektrycznego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Dodatek elektryczny, przewidziany ustawą uchwaloną w miniony czwartek, w wysokości 1000 zł, otrzymają gospodarstwa domowe, które w 2021 roku zużyły prąd na poziomie do 5 MWh, 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh. Dodatku elektrycznego nie otrzymają gospodarstwa domowe, które zainwestowały w fotowoltaikę lub pobrały inne dodatki - węglowy, do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

01.10.2022

Podmioty pośredniczące w handlu węglem muszą zarejestrować się w porównywarce cen

Samorząd terytorialny Domowe finanse Dodatek osłonowy

PGE Paliwa rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla do klientów instytucjonalnych (szpitali, szkół, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej), przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności węgiel (w tym do gospodarstw rolnych i ogrodniczych) oraz pośredniczących podmiotów węglowych. Ci ostatni muszą zarejestrować się obowiązkowo w uruchomionej właśnie przeglądarce cen.

28.09.2022

Wsparcie państwa także na ogrzewanie remiz OSP

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Ochotnicze Straże Pożarne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ogrzewania remiz w związku z kryzysem energetycznym. Mogą skorzystać ze „średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą” lub „dodatku dla podmiotów wrażliwych”. Oświadczenie w celu uzyskania preferencyjnej stawki należy złożyć do sprzedawcy do 6 października 2022 r., a wniosek o dodatek do 30 listopada 2022 r. w gminie. Można skorzystać tylko z jednego rodzaju pomocy.

27.09.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski