Posłowie chcą przywrócić dodatek osłonowy. Ma kosztować 2,3 mld zł

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Posłowie przyszłej koalicji rządzącej chcą przywrócić dodatek osłonowy dla najuboższych, który ma im zniwelować skutki inflacji i podwyżek energii. Dodatek będzie nadal oparty o kryterium dochodowe, ale ma być wypłacany tylko za pół roku i powiększony o wskaźnik inflacji w 2022 r. Budżet państwa ma wydać na to w przyszłym roku 2,3 mld złotych.

05.12.2023

RPO: Dodatek węglowy należał się też mieszkającym w samowoli budowlanej

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Mieszkanka osiedla romskiego nie dostała dodatku węglowego, bo gmina uznała, że nie przysługuje on osobie, która mieszka w domu wybudowanym bez pozwolenia. Kobieta odwołała się do SKO, które utrzymało zaskarżoną decyzję. Udział w postępowaniu przed WSA zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje, że z ustawy o dodatku nie wynika, aby uznanie istnienia gospodarstwa domowego było uwarunkowane legalnością zamieszkiwania w danym domu czy lokalu.

30.11.2023

Refundację VAT za gaz może otrzymać tylko strona umowy

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Dodatek osłonowy

Dla wnioskodawcy, który ubiega się o zwrot podatku VAT za gaz dostarczony w 2023 r. do ogrzewania domu, kluczowe znaczenie ma to, czy jest odbiorcą końcowym, czyli stroną umowy. Kto faktycznie opłacił faktury jest sprawą drugorzędną. Z refundacji może też skorzystać osoba, która otrzymała dodatek węglowy pod warunkiem, że od stycznia 2023 r. jako główne źródło ogrzewania zadeklarowała kocioł gazowy i faktycznie go użytkuje co potwierdzają faktury VAT za gaz.

19.08.2023

Gminy mogą przejąć niesprzedany węgiel jako mienie komunalne

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy Węgiel

Gminy niesprzedany po 31 lipca węgiel mogą włączyć do swoich zasobów jako mienie komunalne i przeznaczyć go na realizację zadań własnych np. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej. Mogą go także sprzedać innym podmiotom. Tak wynika z wykładni Ministerstwa Aktywów Państwowych. Resort wyjaśnia także, kiedy sprzedaż należy opodatkować VAT i naliczyć akcyzę.

08.08.2023

W środę ostatni dzień na złożenie wniosku o dodatek elektryczny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Tylko do 1 lutego włącznie osoby ogrzewające swoje gospodarstwa domowe elektrycznością mogą złożyć wniosek o dodatek elektryczny w wysokości od 1000 do 1500 złotych. Pracownicy pomocy społecznej przypominają, że dodatek przysługuje tzw. odbiorcy ostatecznemu, czyli osobie która zawarła umowę na dostawę energii. Problem są zaświadczenia o rocznym zużyciu.

01.02.2023

Najemca może zapłacić więcej, gdy jego poprzednik wyczerpał limit na tańszy prąd

Budownictwo Dodatek osłonowy

Nie trzeba mieć koparki bitcoinów, by wyczerpać 2 MWh energii, za które zapłacimy niższe rachunki. To problem, który mogą mieć najemcy, zwłaszcza zmieniający mieszkanie w drugiej połowie tego roku. Dlatego że dla obliczenia limitu bierze się pod uwagę całkowite zużycie energii w tym mieszkaniu w 2023 r. Warto byłoby to zweryfikować już na etapie zawierania umowy, ale nie będzie to prostym zadaniem.

21.01.2023

Samorządy mają zastrzeżenia do ustawy ciepłowniczej

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy

Projekt nowelizacji ustawy hamującej wzrost cen ciepła wyklucza z rekompensaty przedsiębiorstwa, które nie dostarczają ciepła odbiorom końcowym, czyli mieszkańcom i podmiotom wrażliwym. Z przepisów nie wynika jednoznacznie, że nowa cena maksymalna dotyczy opłaty przesyłowej. Niepokój samorządów budzi zapis o niezwłocznym obowiązku informacyjnym i sankcji za jego niedopełnienie.

20.01.2023

WSA: Deklaracja źródeł ciepła po terminie, ale dodatek węglowy się należy

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Gmina może przyznać dodatek węglowy, gdy deklaracja do CEEB została złożona przed 11 sierpnia 2022 r. Termin ten nie dotyczy zgłoszenia pieca uruchomianego po raz pierwszy po tym dniu, albo gdy korzystanie z pieca na paliwo stałe ustalone zostało w wyniku wywiadu środowiskowego. Ta ostatnia możliwość odnosi się do sytuacji, gdy wniosku o dodatek węglowy nie rozpatrzono przed 3 listopada 2022 r.

11.01.2023

Zainteresowani węglem od gminy muszą uzyskać ponowne zaświadczenie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Dodatek osłonowy Węgiel

Obywatele, którzy mieli wydane w 2022 r. zaświadczenia uprawniające do zakupu węgla po preferencyjnej cenie muszą uzyskać je na nowo w gminie. Nawet, gdy węgla nie kupili. Nowe zaświadczenia, gminy mogą wystawiać już na 3 tony paliwa, dla osób które nie kupiły jeszcze węgla i złożyły stosowne oświadczenie – wskazuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

10.01.2023

Będzie nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało do pilnych konsultacji społecznych nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Projekt rozporządzenia określa załączniki, które osoby uprawnione do dodatku o podwyższonej wysokości muszą złożyć wraz z wnioskiem.

04.01.2023

Ustawa o zamrożeniu taryf gazowych i dodatku dla wybranych gospodarstw opublikowana

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Prezydent podpisał ustawę o zamrożeniu taryfy na gaz dla wszystkich gospodarstw domowych na poziomie taryfy z 2022 roku bez względu na próg dochodowy. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh. Będzie też zwrot pobranego VAT dla osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Ustawa została już opublikowana.

20.12.2022

Przez obsługę dodatków osłonowych, pomoc społeczna odsunięta na drugi plan

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

W kolejnych ustawach o dodatkach osłonowych dla obywateli pozostawiono „furtki”, które pozwalają samorządom scedować obowiązki obsługi tych dodatków na ośrodki pomocy społecznej. Te narzekają na przeciążenie pracą. Alarmują, że w praktyce pomoc społeczna została odsunięta na drugi plan, a OPS-y stały się kasą wypłat rządowych programów.

19.12.2022

Gminy dostały więcej czasu na obsługę wniosków o dodatek węglowy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

Rząd dostrzegł, że gminy nie wyrobią się do końca roku z obsługą dodatków węglowych, a w budżecie państwa zabraknie na nie pieniędzy. Przy okazji tzw. ustawy gazowej zmienił przepisy i dosypał kolejne 2 mld zł na ten cel. Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mieli więcej czasu na rozliczenie środków, wojewodowie będą zaś elastyczniej nimi zarządzać.

16.12.2022

Tańsza energia dla niepełnosprawnych, ale dla urządzeń medycznych limit może być za mały

Pomoc społeczna Domowe finanse Opieka zdrowotna Dodatek osłonowy

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać ze zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej. Jednak dla korzystających z urządzeń medycznych w domu, limit może okazać się za mały. Ministerstwo rodziny nie planuje dopłat, ale wystąpiło do ministerstw klimatu i środowiska oraz zdrowia o analizę możliwości podwyższenia limitu dla korzystających z takich urządzeń, zgodnie z zaleceniem medycznym.

15.12.2022

30 listopada ostatni dzień na złożenie wniosków o dodatek węglowy lub na inne źródła ciepła

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o dodatek węglowy lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła: oleju opałowego, gazu LPG, drewna kawałkowego lub innej biomasy. Dziś mija też termin złożenia wniosków przez tzw. podmioty wrażliwe. Od 1 grudnia urzędy zaczną przyjmować wnioski o dodatek elektryczny.

30.11.2022

Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Interpretacja przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzająca, że możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania jest błędna, bo podjęcie jakichkolwiek „kroków formalnych” w celu nadania adresu lokalowi mieszkalnemu nie ma podstaw prawnych i musi się skończyć odmową nadania adresu.

28.11.2022

Wyodrębnienie adresu pod dodatek węglowy może być niemożliwe

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że osobno funkcjonujące gospodarstwa domowe zamieszkujące pod jednym adresem, skorzystają z dodatku węglowego tylko, gdy rozpoczną procedurę wydzielenia odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. Muszą przedstawić na to dokumenty. Zdaniem prawników, wytyczne resortu wprowadzają w błąd, bo nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku.

28.11.2022

Zegar tyka dla gmin, jak i wnioskodawców dodatku węglowego

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

W określonej sytuacji faktycznej nienależny dodatek węglowy i tak będzie musiał zostać wypłacony wnioskodawcy przez gminę, z uwagi na procedurę regulującą postępowanie o przyznanie dodatku oraz opieszałość w działaniu gminy. W szczególnej sytuacji, niewypłacony w terminie dodatek może wręcz narazić gminę na konieczność zrekompensowania wnioskodawcy szkody - uważa adwokat Sebastian Chorąży z Kancelarii PoPoradę.pl

25.11.2022

Dodatek węglowy przysługuje na kocioł wielopaliwowy, ale pod pewnym warunkiem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Dodatek węglowy może zostać przyznany również, gdy źródłem ogrzewania jest kocioł wielopaliwowy, który zgodnie z deklaracją w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zasilany jest węglem i drewnem kawałkowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że dodatek może być przyznany tylko jeżeli źródło to jest faktycznie zasilane węglem.

24.11.2022