Zasady przyznania dodatku węglowego dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem, które korzystają ze wspólnego pieca współdzielonego lub osobnych źródeł ogrzewania, sprawiały trudności. Początkowo resort, przez nieprecyzyjne przepisy ustawy o dodatku węglowym spowodował, że rodziny sztucznie zaczęły się dzielić, aby otrzymać 3 tys. zł wsparcia. Pisaliśmy o tym: Przez dodatek węglowy rodzina w kryzysie.

SZKOLENIE ONLINE: Dodatek węglowy po zmianach - Zapisz się >>>

Później resort zaostrzył przepisy, wprowadzając zasadę jeden dodatek – jeden adres, aby 27 października kolejną nowelizacją zrobić wyjątek od reguły. Zgodnie z obowiązującą od 3 listopada nowelizacją (art. 2 ust 3c i 3d) dodatek węglowy przysługuje także w przypadku, gdy:

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe
  • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach
  • którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W takiej sytuacji, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli po przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który potwierdzi zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!