Compliance - trudno zapewnić zgodność w powodzi zmian prawa

Compliance

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, nowe przepisy o spółkach i raportowanie zrównoważonego rozwoju - to tylko niektóre tematy planowanej na 4-5 października konferencji "Compliance & Integrity days" poświęconej zarządzaniu zgodnością w Polsce. Pojawi się tam też zupełnie nowy, ale niezwykle aktualny temat: skutki sankcji wobec Rosji.

26.09.2022

W kryzysie samorząd ma słuchać poleceń, decydować będą na górze

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance

Z projektu ustawy o ochronie ludności cywilnej oraz o stanie klęski żywiołowej wynika, że nawet decyzje dotyczące zagrożeń lokalnych będą zapadać na szczeblu rządowym lub wojewódzkim. Eksperci alarmują, że to może zdezorganizować wypracowane przez lata mechanizmy i narazić obywateli na niebezpieczeństwo.

16.09.2022

Pawłowska: Potrzebujemy strategicznego podejścia do promocji zdrowia

Opieka zdrowotna Zarządzanie Compliance

Przed nami ogromna zmiana w modelu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Dlatego potrzebujemy kadr z nowym, współczesnym spojrzeniem oraz liderów zmian, którzy będą w stanie skutecznie i sprawnie wprowadzić nowe modele i je rozwijać – mówi Marta Pawłowska, kierownik nowych studiów podyplomowych Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

29.08.2022

Nadchodzą zmiany w transakcjach handlowych

CIT Doradca podatkowy Finanse Compliance

Z końcem czerwca obecnego roku na rządowych portalach pojawił się nowy, zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on również obowiązków sprawozdawczych dla podatników CIT – piszą Wojciech Majkowski i Paweł Szala z KPMG w Polsce.

25.07.2022

Ustawa o sygnalistach ma wdrożyć unijną dyrektywę, ale może być z nią sprzeczna

Prawo pracy Spółki RODO Compliance Prawo unijne

Trzecia wersja projektu ustawy wdrażającej dyrektywę unijną o sygnalistach nie dość, że nie uwzględnia postulatów pracodawców dotyczących grup kapitałowych, ich funkcjonowania i zależności organizacyjnych, to jeszcze utrudni, a nawet wręcz uniemożliwi prowadzenie w spółkach zewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących naruszeń prawa. Zdaniem prawników, projekt w tym zakresie jest sprzeczny z unijną dyrektywą.

15.07.2022

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe można opłacić nadgodziny w związku z alarmem BRAVO i CHARLIE-CRP

Samorząd terytorialny Prawo pracy Compliance

Wydatki za nadgodziny dla pracowników urzędu miasta realizujących dodatkowe zadania w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stopni alarmowych można pokryć z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wprowadzenie stopni alarmowych wiąże się z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym, ma więc charakter sytuacji kryzysowej – wynika z opinii RIO w Gdańsku.

07.07.2022

Urzędnik w gminie może dorobić do pensji, ale musi być ostrożny

Prawo karne Samorząd terytorialny Compliance

Podobnie jak obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz zakaz nepotyzmu, ograniczenie aktywności godzącej w zaufanie do bezstronności urzędnika samorządowego ma przeciwdziałać zjawiskom korupcjogennym w danej jednostce. Przepisy nie wykluczają jednak każdej działalności gospodarczej i każdego dodatkowego zajęcia.

04.07.2022

Zarządzanie ryzykiem compliance - kolejny wykład Akademii Compliance Oficera już 1 lipca

Compliance

Zarządzanie ryzykiem compliance to temat drugiego wykładu, który odbędzie się 1 lipca w ramach „Akademia Compliance Oficera”. Akademia to projekt szkoleniowy obejmujący serię webinarów, podczas których zostaną omówione najważniejsze wyzwania stojące przed compliance oficerami, właściwe wybranym, ważnym obszarom prawnym i praktycznym, takim jak np. AML, RODO, cyberbezpieczeństwo czy whistleblowing.

27.06.2022

Tomasz Oklejak: Sygnaliści w służbach potrzebni, najlepiej z zewnętrzną ochroną

Policja RODO Compliance Wojsko

Objęcie projektowanymi przepisami o ochronie sygnalistów w policji, wojsku i innych służbach jest potrzebne, ale wprowadzenie takiego mechanizmu w życie nie będzie łatwe - mówi Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO. I dodaje, że mogłoby się to powieść, gdyby zostało połączone z powołaniem niezależnego organu do spraw kontroli nad służbami specjalnymi.

20.05.2022

Tomasz Palak: Informowanie o zmianach w prawie i wysyłanie newsletterów nie narusza kodeksu etyki prawnika

Prawnicy Doradca podatkowy Compliance

Wizerunek prawnika i kancelarii prawnej ma coraz większe znaczenie. W jego budowaniu przydatne może być tworzenie treści - newsletterów, artykułów, wideo czy wystąpień na konferencjach. Wówczas w sposób jednoznaczny kontakt z klientem następuje tak, że to on w razie swojej ewentualnej potrzeby go inicjuje - a więc nie będziemy mieć wątpliwości, że nie był to kontakt niechciany.

18.05.2022

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może uwiarygodnić organizację

Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza

Organizacje zarówno prywatne, jak i publiczne, wszczynają wewnętrzne postępowania wyjaśniające najczęściej w sytuacji konfrontacji ze znacznym ryzykiem – finansowym lub prawnym. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest prowadzone, aby ustalić, czy określone wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był lub jest zakres naruszenia i kto jest za nie odpowiedzialny.

12.05.2022

Znikają małe firmy audytorskie, a rynek się konsoliduje

Rachunkowość Compliance

W Polsce w 2021 r. funkcjonowało 1364 firm audytorskich. Zmniejsza się stopniowo udział jednoosobowych działalności gospodarczych, firmy audytorskie przekształcają się w spółki kapitałowe. W około 80 proc. funduszy inwestycyjnych i subfunduszy będących jednostkami zaufania publicznego badania wykonywały cztery największe firmy audytorskie – wynika z raportu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

11.05.2022

Sygnaliści w służbach mundurowych - idea słuszna, ale ma mielizny

Prawo karne Compliance Wojsko

Najnowsza wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa obejmuje również funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych, czyli formacje hierarchicznie podporządkowane. Zdaniem ekspertów, idea jest jak najbardziej słuszna, ale z realizacją mogą być problemy. Projekt nie obejmuje na przykład najczęstszych naruszeń, do których dochodzi w takich służbach.

06.05.2022

Grupy kapitałowe wciąż czekają na przepisy o sygnalistach

Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Pracodawcy zabiegają o wprowadzenie do projektu ustawy o sygnalistach rozwiązań dotyczących grup kapitałowych, uwzględniających ich specyfikę organizacyjną. Uważają, że tworzenie odrębnych kanałów komunikacji dla sygnalistów w każdej firmie wchodzącej w skład grupy, to biurokracja i mnożenie procedur. Zdaniem prawników, mimo zablokowania tej możliwości w projekcie, wciąż można zastosować wybrany kanał zgłoszeniowy w każdej spółce grupy.

28.04.2022

Skuteczna kontrola zarządcza to wsparcie dla zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza

W ostatnim czasie zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością: pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy, powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.

25.04.2022

Będzie prawo o sygnalistach - związki chcą wzmocnić swoją pozycję w zakładach

Prawo pracy Prawo gospodarcze Compliance

OPZZ opowiada się za rozwinięciem instrumentów prawnych przysługujących związkom zawodowym, bo uważa, że zawiadomienia naruszenia prawa kierowane przez nie do właściwych organów są bardziej precyzyjne i skuteczne. „S” chce, by rola związków nie ograniczała się do konsultowania regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, lecz by czuwały nad procedurą jego tworzenia. Czy sygnaliści zagrożą istnieniu związków?

25.04.2022

Nowa wersja ustawy o sygnalistach nadal budzi wątpliwości samorządów

Samorząd terytorialny Compliance

Zaprezentowany przez rząd 6 kwietnia br. nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa uwzględnia niektóre wcześniejsze postulaty i wątpliwości samorządowców. Ale wciąż nie bierze pod uwagę przepisów ustrojowych regulujących zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. A to może budzić niejasności przy realizacji nowych regulacji w praktyce.

21.04.2022

Rząd poprawił projekt ustawy o sygnalistach, ale dość zachowawczo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Compliance

W najnowszym projekcie ustawy o ochronie sygnalistów wzięto pod uwagę niektóre z postulatów zgłaszanych przez samorządy i administrację publiczną. Nowością jest rozszerzenie procedur m.in. o funkcjonariuszy służb i żołnierzy zawodowych. Nie zdecydowano się jednak na rozszerzenie zakresu przedmiotowego o zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. Złagodzono też sankcje.

14.04.2022

Ellerik: Dyrektywa o sygnalistach obowiązuje, a ustawy, jak nie było, tak nie ma

Prawo gospodarcze Compliance

Minął przeszło kwartał od daty, w której dyrektywa miała rozpocząć swoje działanie - prawo o ochronie sygnalistów powinno było wejść w życie 17 grudnia 2021 roku. Dyrektywa unijna wymaga implementacji jej wymagań do prawa krajowego w państwie członkowskim. Projekt ustawy o ochronie sygnalistów poznaliśmy w październiku 2021 roku, ale nadal nie znamy ostatecznej jego wersji.

13.04.2022

Spółki w obliczu wojny - jak sobie radzić z sankcjami i kryzysem wizerunkowym

Compliance Ukraina

Już we wtorek 29 marca odbędzie się bezpłatne spotkanie online poświęcone wpływowi wojny na pracę działów compliance. Eksperci zastanowią się, czy firmy są przygotowane na sankcje, jak wpływają one na inne regulacje, ale przede wszystkim na pracę oficerów compliance. Podpowiedzą też, jak radzić sobie z potencjalnymi kryzysami wizerunkowymi w związku z prowadzeniem działalności w Rosji.

28.03.2022
1  2  3  4  5    8
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski