O wykładni art. 22(1) kodeksu cywilnego, czyli kto jest konsumentem?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

W sporach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi („sprawach frankowych”) istotne znaczenie ma to, w jakim charakterze działał, zawierając umowę, kredytobiorca. Czy jest konsumentem w relacji z bankiem i czy może korzystać z dobrodziejstwa ochrony kreowanej przez dyrektywę Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, czy też działał jako przedsiębiorca i tej ochrony nie powinien otrzymać - pisze Damian Nartowski, partner w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

10.06.2024

Potrącenia w sprawach frankowych mogą zyskać na popularności

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Wyeliminowanie przez TSUE możliwości korzystania przez banki z zarzutu zatrzymania może spowodować szersze korzystanie z zarzutu potrącenia, ale nie jest to proste. Jak podkreślają prawnicy, żeby skorzystać z potrącenia w sprawach, gdy konsument dochodzi stwierdzenia nieważności umowy, bank musiałby przyznać... że umowa jest nieważna.

07.06.2024

Państwo zawiodło frankowiczów, teraz może zapłacić odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Czy Skarb Państwa będzie wypłacał frankowiczom miliardowe odszkodowania? Właśnie ruszyła precedensowa sprawa pozwu zbiorowego, która ma wykazać, że to państwo odpowiada za szkody i krzywdy, jakie ponieśli frankowicze. Dzięki temu kredytobiorcy sami już w indywidualnych procesach będą mogli walczyć o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Natomiast dla frankowiczów z Getin Noble Banku w upadłości może to być jedyna szansa na odzyskanie nadpłaconych bankowi pieniędzy. 

06.06.2024

Kara za ugodę z bankiem - takie straszaki stosują prawnicy

Banki Kredyty frankowe

Wysokie kary za zawarcie ugody przez frankowicza i wycofanie się z procesu - przewidują niektóre umowy zawierane przez prawników z kredytobiorcami. Problem zauważyła pełnomocniczka Ministra Sprawiedliwości ds. Ochrony Praw Konsumenta. Wystąpiła w tej sprawie do prezesa UOKiK. To jednak nie jedyna nieuczciwa praktyka. Pojawiają się postulaty, by UOKiK przyjrzał się m.in. nieuczciwej reklamie.

03.06.2024

Frankowicz może powołać się na zarzut zatrzymania, a bank tego nie może zrobić

Banki Kredyty frankowe

Bankowi nie przysługuje prawo do powoływania się na zarzut zatrzymania, jeśli doprowadziłoby do odebrania konsumentowi możliwości uzyskania zasądzonych świadczeń – wynika z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego 8 maja 2024 roku. Nie ma natomiast przeszkód, żeby kredytobiorcy powoływali się na ten zarzut.

31.05.2024

Czy na pewno nowe orzeczenie TSUE przeczy dużej uchwale SN – polemika

Banki Kredyty frankowe

W dużej uchwale frankowej SN przesuwa początek biegu terminu przedawnienia, co jest wynikiem uwzględnienia grudniowego wyroku TSUE. Postanowienie TSUE z 7 maja 2024 roku niczego nowego zaś nie wnosi, co przyznał sam TSUE, wydając postanowienie, a nie wyrok. Pytania prejudycjalne zadane w sprawie zakończonej tym postanowieniem nie dotyczyły w ogóle przedawnienia, a jedynie dochodzenia roszczeń przez konsumenta - twierdzi Wojciech Wandzel, adwokat, lider Praktyki Banking & Finance w Kubas Kos Gałkowski.

28.05.2024

Pierwsze jaskółki w sądach, banki rezygnują z apelacji

Banki Kredyty frankowe

Banki zaczynają wycofywać apelacje w sprawach frankowych albo ich w ogóle nie składają. To dopiero pierwsze przypadki - studzą emocje prawnicy frankowi. Ich zdaniem z czasem będzie ich coraz więcej. Natomiast na masową skalę banki wycofują te części apelacji, które dotyczą wynagrodzenia i waloryzacji - twierdzi Związek Banków Polskich. 

27.05.2024

Przedsiębiorca też może unieważnić swój kredyt

Banki Kredyty frankowe

Przykład frankowiczów przyzwyczaił nas do myślenia, że największe szanse na unieważnienie swoich umów kredytowych mają konsumenci. Nic bardziej mylnego. Przedsiębiorcy również mają szansę na osiągnięcie tego efektu, a jeżeli profesjonalnie zadbają o swoje prawa, może to nie być wiele trudniejsze niż w przypadku konsumentów.

18.05.2024

Nowe orzeczenie TSUE: Skutki nieważności umowy kredytowej są bezwarunkowe

Banki Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał niedawno, że przepisy art. 6 i 7 dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie wykładni sądowej, zgodnie z którą skutki uznania umowy za nieważną są uzależnione od warunku zawieszającego (pkt 32 orzeczenia). W ten sposób TSUE kolejny raz potwierdził, że ochrona konsumentów jest bezwarunkowa, co oznacza, że nie można jej uzależniać od składania przez konsumenta jakiegokolwiek oświadczenia - pisze Wiktor Budzewski, adwokat i partner zarządzający w kancelarii KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy.

16.05.2024

Frankowicze znowu dostaną pozwy. Sposób banków na bieg przedawnienia wciąż aktualny

Banki Kredyty frankowe

Jak co roku, banki będą w 2024 r. masowo składać pozwy w sądach przerywające bieg przedawnienia. Tym razem pism w swojej skrzynce pocztowej mogą spodziewać się frankowicze, którzy w 2021 r. wystąpili o unieważnienie umowy kredytowej lub w inny sposób weszli w spór z bankiem. Korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego niewiele w tym zakresie zmieniło.

14.05.2024

Prof. Adamus: Kolejna fala roszczeń kredytowych może zatopić nie tylko banki

Banki Kredyty Kredyty frankowe Upadłość

Po kredytach frankowych przyjdzie czas na kredyty złotówkowe, udzielane w oparciu o WIBOR. Ten wskaźnik był ustalany jednostronnie przez banki. Dlatego obawiam się, że dojdzie do sytuacji, kiedy banki oddadzą pieniądze kredytobiorcom, które ci wpłacili, a roszczenia o zwrot kapitału banków się przedawnią. Banki nie będą mogły żądać więc odsetek, ani waloryzacji. Kredytobiorcy będą mieli za darmo pieniądze z banku, a to nie tylko wpłynie na kondycję sektora finansowego, ale całej gospodarki - ostrzega prof. Rafał Adamus.

13.05.2024

Uchwała frankowa SN cieszy frankowiczów. Pytanie, czy zapadła zgodnie z prawem

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kredytów frankowych okazała się prokonsumencka. Jednak cieniem na niej kładzie się nierozpoznanie wniosku prokuratora generalnego o wyłączenie ze składu "nowych sędziów", a konkretnie to, jak go potraktowała I Prezes SN. Prawnicy uważają, że SN powinien wydać postanowienie niezależnie od abstrakcyjności uchwały czy terminu jego wpłynięcia. Sędziowie SN wskazują na lukę w przepisach, która powinna zostać uregulowana.

09.05.2024

Wsparcie dla sędziów, dyscyplinarki za przewlekłość - sposób na frankowe zatory

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Niedawna uchwała frankowa Sądu Najwyższego będzie prawdopodobnie zachętą dla tych frankowiczów, którzy z pozwem dotąd czekali. Pełnomocnicy na specjalne przyspieszenie w sądach raczej jednak nie liczą, choć - jak podkreślają - może się zmienić podejście sędziów, np. ograniczą czynności dowodowe. Sposobem na zatory mogłyby być szkolenia i wsparcie merytoryczne dla sędziów, ograniczenie papierologii i wyciąganie dyscyplinarnych konsekwencji w przypadku przewlekłości.

06.05.2024

Przeniesienie sprawy "frankowej" mogłoby pomóc, ale przepisy stoją na przeszkodzie

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Już ponad rok działa nowelizacja, zgodnie z którą frankowicz ma wnosić pozew do sądu w swoim miejscu zamieszkania. Problem w tym, że przed zmianą pozwy "szły" głównie do warszawskiego wydziału frankowego. Ten w tym momencie pęka w szwach, na biegu jest ponad 45 tys. spraw, a sędziowie mają ich w referatach średnio po 1500. Efekt? Nawet na zabezpieczenie czeka się miesiącami. Pełnomocnicy jedno z rozwiązań widzą w możliwości przenoszenia zawisłych spraw do sądu właściwego miejscowo dla kredytobiorcy. Na przeszkodzie stoją jednak przepisy.

02.05.2024

Sprzedaż kredytu frankowego to jak stąpanie po kruchym lodzie

Banki Kredyty frankowe

W internecie pojawia się coraz więcej ofert dotyczących sprzedaży kredytu frankowego. Z tego rozwiązania chętnie korzystają osoby, które chcą mieć "święty spokój" i raz na zawsze pozbyć się problemu. Nie chcą czekać długich lat na wyrok sądowy i płacić prawnikom. Nie zawsze jednak to się opłaca. Dokonanie sprzedaży nie oznacza też wcale, że uniknie się wizyt w sądzie. Pułapek na kredytobiorców czyha jednak znacznie więcej. 

30.04.2024

Frankowa uchwała SN to żadna rewolucja, ale będzie miała wpływ na orzecznictwo

Banki Kredyty frankowe

Niezależenie od kontrowersji wokół mocy wiążącej uchwały Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 r., jej treść bez wątpienia będzie miała wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych, nawet jeśli oceniana będzie, nie jako wiążące orzeczenie SN, lecz opinia cywilistów o uznanym autorytecie. Nie bez znaczenia jest również, że choć uchwałę wydali „nowi” sędziowie SN, to nie pozostaje w sprzeczności z wyrokami wydanymi przez „starych sędziów” w sprawach „frankowych” - pisze Marcin Szymański, adwokat, partner w Kancelarii Prawnej Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy.

26.04.2024

Frankowa uchwała SN prokonsumencka - nie ma możliwości odfrankowienia

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Banki Kredyty frankowe

Nie ma obecnie w przepisach podstawy do zastępowania wadliwych postanowień w umowach frankowych. Wadliwość klauzuli przeliczeniowej prowadzi do upadku całej umowy, a przedawnienie roszczenia banku rozpoczyna się od momentu zakwestionowania przez konsumenta jej postanowień. Dodatkowo ani bank, ani frankowicz nie mają podstaw do wynagrodzenia, roszczeń za korzystanie z kapitału - wynika z czwartkowej uchwały Izby Cywilnej SN.

25.04.2024

Duża uchwała frankowa Sądu Najwyższego 25 kwietnia, to musztarda po obiedzie

Banki Kredyty frankowe

Kompleksowa uchwała Sądu Najwyższego, która ma zostać podjęta w czwartek, 25 kwietnia, jest spóźniona o co najmniej cztery lata. To przysłowiowa musztarda po obiedzie – nie jest ona już potrzebna ani konsumentom dochodzącym swoich roszczeń przeciwko bankom w sądach, ani nawet samym sądom powszechnym, które wypracowały już dość stabilną i jednorodną linię orzecznictwa - Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w Konieczny, Polak Partnerzy

23.04.2024

Neo-SN może postawić na odfrankowienie, ale sądy powszechne raczej nie pójdą tą drogą

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Już za kilka dni w Izbie Cywilnej SN może zapaść uchwała dotycząca kredytów frankowych. Jeśli zostanie podjęta, to przez skład tzw. neo-sędziów. Pełnomocnicy obawiają się, że przy okazji może spełnić się koszmar frankowiczów, bo "nowi" sędziowie mogą pójść w kierunku odfrankowienia. Sędziowie apelacyjni zapewniają jednak, że dobrze się zastanowią zanim na tej podstawie uchylą wyroki. Podkreślają, że uchwała SN ich nie wiąże, a "na stole" są m.in. orzeczenia TSUE.

22.04.2024
1  2  3  4  5    26