Kolejny korzystny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów może "odkorkować" sądy

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Szczęśliwie Trybunał w Luksemburgu kolejny raz stanął po stronie frankowiczów, gwarantując im szeroką ochronę w myśl przepisów prokonsumenckich, co pozwoli na przyspieszenie ich procesów i jeszcze poważniejsze zwiększenie ich szans na wygraną w sądach - pisze o najnowszym frankowym rozstrzygnięciu TSUE Marcin Szołajski, radca prawny z Szołajski Legal Group.

22.09.2023

TSUE wydał w czwartek ważny wyrok, przyspieszy rozpoznawanie spraw frankowych

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Jeśli zapis umowny jest w już rejestrze klauzul niedozwolonych, sąd nie musi go każdorazowe badać w postępowaniu indywidualnym, a bank ma taki sam obowiązek informacyjny wobec kredytobiorców, nawet jeśli są oni pracownikami banku – orzekł 21 września Trybunał Sprawiedliwości UE. To bardzo ważny wyrok, który może przyśpieszyć rozpoznawania spraw w sądach.

21.09.2023

Ugody z bankiem: Czasami propozycje są korzystne dla frankowiczów

Banki Kredyty frankowe

Banki coraz chętniej zawierają ugody z kredytobiorcami i wielu frankowiczów decyduje się na polubowne zakończenie sporu. Propozycje ugód zwykle nie są dla klientów zbyt korzystne, znacznie więcej mogą oni wywalczyć, decydując się na drogę sądową. Choć zdarzają się ugody bardzo korzystne. Pojawiają się też pierwsi kredytobiorcy, którzy zawarli ugodę z bankiem, a po kilku miesiącach próbują się od niej uwolnić.

21.09.2023

Nowotwór bez taryfy ulgowej w sądzie. Chory frankowicz zwykle czeka jak inni

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ciężko chory frankowicz z reguły nie może liczyć na fory w sądzie. Tak jak inni kredytobiorcy musi czekać w długiej kolejce na wydanie wyroku przez sąd. Choroba nie jest na ogół wystarczającym powodem przyśpieszenia rozpatrzenia jego sprawy. Sędziowie tłumaczą, że po ludzku współczują ciężko chorym kredytobiorcom, ale sprawy rozpatrują według kolejności wpływu. Klient banku może natomiast uzyskać wstrzymanie płatności rat.

20.09.2023

Czy frankowicze Getin Noble Bank będą mieli w KRZ formularz do zgłaszania roszczeń? Jest postulat

Prawo gospodarcze Banki Kredyty frankowe

Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na doniesienia mediów, w tym Prawo.pl, o niewłaściwej obsłudze frankowiczów Getin Noble Bank S.A. w upadłości przy zgłaszaniu wierzytelności poprzez system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. Brakuje bowiem odpowiednich formularzy. RPO zwrócił się więc do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o wyjaśnienie i rozważenie ewentualnych zmian.

15.09.2023

Umowa kredytu frankowego ważna, ale bank wypłaci nadpłatę

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Jeśli strony umowy mają możliwość ustalenia treści stosunków prawnych, aby wyeliminować z niego klauzule abuzywne i kontynuować wykonywanie umowy w sposób prawidłowy, to nie trzeba unieważniać umowy kredytu frankowego – orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie, przyznając kredytobiorcy prawo do zwrotu sumy wynikającej z nieprawidłowej indeksacji do waluty obcej.

15.09.2023

Czy TSUE sprawi, że procesy frankowiczów będą ekspresowe? Na wyrok trzeba poczekać

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się klauzulami abuzywnymi w kredytach frankowych. Rozstrzygnięcie trybunału będzie miało znaczenie dla postępowań, w których prezes UOKiK nie wydał decyzji, czy dany warunek umowny jest klauzulą niedozwoloną czy też nie. Wyroku można się spodziewać na początku przyszłego roku.

12.09.2023

Syndyk Getin Noble Bank zasypuje sądy wnioskami o zawieszenie spraw frankowiczów

Banki Kredyty frankowe

Syndyk Getin Noble Bank składa masowo wnioski o zawieszenie postępowań sądowych o unieważnienie umów kredytów frankowych. Są już pierwsze rozstrzygnięcia sądów. Na razie większość odmawia zawieszenia tych postępowań. Prawnicy nie mają jednak wątpliwości, że jednomyślności w sądach nie będzie i część z nich zaakceptuje prośbę syndyka. Dla frankowiczów nie będzie to dobra wiadomość - nawet kilka lat mogą czekać na odwieszenie swojej sprawy.

12.09.2023

Nie każde postępowanie przeciwko Getin Noble Bankowi jest zawieszane

Banki Kredyty frankowe

Nie ma przeszkód, aby dalej toczyło się postępowanie o ustalenie nieważności umowy, natomiast postępowania o zapłatę pozostają zawieszone. Dalszy los zawieszonego postępowania zależy od tego, jakie rozstrzygnięcie zapadnie w postępowaniu upadłościowym, czyli musi wyczekiwać na ostateczne ukształtowanie się listy wierzytelności.

01.09.2023

Rozpatrywanie zażaleń przez sądy II instancji nie powinno zaszkodzić frankowiczom

Prawo cywilne Kredyty Kredyty frankowe

Po ostatnich zmianach kpc zażalenia w sprawach dotyczących zabezpieczeń są rozstrzygane przez sąd wyższego rzędu. Taki model może spowodować obciążenie sądów odwoławczych, do których trafią dodatkowe sprawy zażaleniowe. Sądom apelacyjnym przybyło obowiązków, a zażaleń na zabezpieczenia w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych jest dużo i ich rozpatrywanie może trwać długo.

31.08.2023

Dane frankowiczów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych widzą wszyscy, trzeba to zmienić

Banki Kredyty frankowe

Dane kredytobiorców, którzy zgłosili swoją wierzytelność względem Getin Noble Bank do Krajowego Rejestru Zadłużonych są widoczne, bo takie są przepisy. Na pewno więc warto zastanowić się nad ewentualnymi ich zmianami, ale tu nie wystarczą zmiany techniczne (czyli odcięcie dostępu do akt), lecz potrzebna jest interwencja ustawodawcy. Zadanie nie jest proste – trzeba bowiem pogodzić zasadę prawa do sądu i jawności postępowania z zasadą ochrony danych osobowych - pisze dr Bartosz Sierakowski.

28.08.2023

Dylematy frankowiczów po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank

Banki Kredyty frankowe

Od ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank zmieniły się zasady dochodzenia roszczeń. Obecnie możliwe jest to wyłącznie poprzez formalne zgłoszenie wierzytelności w trybie przepisów prawa upadłościowego. Co prawda minął już termin 30 dni na skorzystanie z uprawnienia do nieodpłatnego zgłoszenia wierzytelności, jednak nic straconego. Zgłaszać wierzytelności można nadal, choć wiąże się to z koniecznością uiszczenia tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania - piszą Jakub Antkowiak i Lidia Szofińska, adwokaci.

26.08.2023

Waloryzacja kapitału kredytu - nie palą się ani frankowicze, ani banki

Banki Kredyty frankowe

Związek Banków Polskich nie planuje wydawać bankom wytycznych, czy mają pozywać frankowiczów do sądu w sprawie waloryzacji kapitału kredytu. Mają same decydować. Na razie masowych pozwów nie ma, ale są już pojedyncze wyroki korzystne dla banków. Natomiast frankowicze wolą poczekać z pozwami w sprawie waloryzacji, aż "wyklaruje się" linia orzecznicza. Nie chcą narażać się na niepotrzebne koszty. Szykuje się też kolejne orzeczenie TSUE.

21.08.2023

Wkrótce frankowiczom z Getin Noble Bank upłynie termin na zgłoszenie wierzytelności

Banki Kredyty frankowe

21 sierpnia upływa termin dla frankowiczów z Getin Noble Bank na zgłoszenie wierzytelności wobec banku. Nie warto jednak czekać. Prawnicy radzą, by zrobić to do soboty. tj. do 19 sierpnia. Zgłoszenie po tej dacie - choć nadal możliwe - będzie wiązać się z opłatą. Przy dłuższej zwłoce syndyk może nawet odmówić uwzględnienia wierzytelności w planie podziału.

14.08.2023

Brak zgłoszenia wierzytelności wobec Getinu może zaszkodzić kredytobiorcy

Banki Kredyty frankowe

Jeśli frankowicz nie zgłosi syndykowi wierzytelności, będzie wyłączony z postępowania upadłościowego. Nie będzie mógł zatem kwestionować podejmowanych w jego ramach czynności i decyzji. Nie zostanie też zaspokojony z majątku upadłego banku. Nawet jeśli zgłosi wierzytelność, musi zweryfikować, czy na pewno znalazł się na liście - w innym przypadku mogą spotkać go negatywne konsekwencje.

09.08.2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych z Getin Noble Bankiem budzą wątpliwości

Kredyty frankowe

Frankowicze procesujący się z Getin Noble Bankiem, którzy otrzymali wcześniej zgodę sądu na zawieszenie spłat rat kredytu, stoją przed dylematem, czy muszą powrócić do spłacania rat czy też nie. Zdania na ten temat są podzielone nawet wśród pełnomocników. Istotne jest również to, czy frankowicz spłacił już kapitał i rozliczył się z niego z bankiem, czy pozostała mu wierzytelność do spłacenia.

02.08.2023

Frankowicze Getin Noble Bank nie mają jak zgłosić potrącenia

Banki Kredyty frankowe

Frankowicze z Getin Noble Bank nie mogą zapomnieć o zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Uniemożliwi to syndykowi wystąpienie z powództwem o zwrot kapitału. Jest to więc najważniejsza czynność, jaką powinien wykonać każdy kredytobiorca. Tymczasem nie jest to takie proste. W KRZ nie ma żadnej przeznaczonej do tego rubryki. Prawnicy mają jednak swoje sposoby.

26.07.2023

Po upadku Getin Banku frankowicze mają problem ze zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Banki Kredyty frankowe

Tysiące frankowiczów z Getin Noble Bank musi zgłosić swoje wierzytelności do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Czasu mają niewiele, bo zaledwie do 19 sierpnia br. Spóźnialscy zapłacą opłatę ryczałtową w wysokości ok. 1000 złotych. Ponadto mogą stracić przy planie podziału przygotowywanym przez syndyka. Nie będzie to też proste zadanie. KRZ nie został technicznie przygotowany do upadłości banku. Brakuje odpowiedniego formularza. Jest jedynie instruktaż.

25.07.2023

SO: Z nieważnej umowy kredytu nie powstaje dług

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Kredytobiorcy frankowi spełniali świadczenia na poczet wierzytelności pozwanego banku, która nie istniała, bo wynikała z nieważnej umowy kredytu - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. W konsekwencji ta wierzytelność pozwanego nigdy nie była wymagalna. Dlatego też zarzuty przedawnienia i nadużycia prawa, stawiane przez bank konsumentom, okazały się nietrafne.

22.07.2023
1  2  3  4  5    21
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski