Sampławski: Uchwała frankowa Sądu Najwyższego sprzeczna z prawem Unii

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów w sprawach frankowych wypracował koncepcję sprzeczną z prawem Unii Europejskiej. Skutkiem jest bezprawne pozbawianie frankowiczów przez sądy odsetek od kwot dochodzonych od banków. Sądom nie wolno stosować tej uchwały, inaczej narażają Skarb Państwa na procesy odszkodowawcze za wydanie wyroków niezgodnych z prawem UE.

03.08.2022

Frankowicze grożą pozwami wobec Skarbu Państwa za odsetkową uchwałę SN

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Wśród frankowiczów i ich prawników wrze. Wszystko przez skutki siódemkowej uchwały Sądu Najwyższego. Ostatnio na tej podstawie sądy powszechne pozbawiają frankowiczów ogromnych odsetek należnych po unieważnieniu umowy. SN uznał bowiem, że odsetki należą się nie od złożenia pozwu, ale  od oświadczenia o zapoznaniu się ze skutkami nieważności. Bywa, że daty te dzieli nawet pięć lat.

02.08.2022

Skarga nadzwyczajna w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego czeka na rozpoznanie

Prawo cywilne Kredyty frankowe

W opinii Rzecznika Finansowego konstrukcja klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego powoduje pobieranie przez bank dodatkowego zysku. Wynika on ze stosowania w ustalaniu podstawy wyliczenia opłaty odpowiednio kursu kupna i kursu sprzedaży waluty - dodatkowo ustalanych jednostronnie przez kredytodawcę - oraz godzi w zasadę równości stron. To szczególnie ważne dla posiadaczy tzw. kredytów frankowych.

01.08.2022

Kolejne skargi nadzwyczajne w sprawach frankowych

Kredyty frankowe

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do Sądu Najwyższego kolejne trzy skargi nadzwyczajne dotyczące spraw frankowych. W sumie PG skierował 18 takich skarg. Do tej pory SN rozpoznał dwie, orzekając na korzyść konsumentów i wskazując, że sądy powszechne orzekały bez badania umów kredytowych i sankcjonowały zawarte w nich niedozwolone zapisy.

29.07.2022

Sądy łamią prawo, bo nie chcą wznawiać spraw frankowych, mimo wyroku TSUE

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Frankowiczowi odmówiono wznowienia jego sprawy, zakończonej nakazem zapłaty kilku milionów złotych - mimo przełomowego wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubaków. Sądy uznały, że nie było do tego „podstawy ustawowej”. - Wznowienie postępowania po wyroku TSUE jest dopuszczalne, bo wynika i z Konstytucji, i z prawa unijnego – uważa rzecznik praw obywatelskich.

25.07.2022

Ugody frankowe - nie tylko jeden kredyt zwolniony z podatku

Domowe finanse PIT Finanse Kredyty frankowe

W nieprzewidywalnych obecnie realiach makroekonomicznych i z niepokojem obserwowaną przez wszystkich sytuacją za naszą wschodnią granicą, słabnąca złotówka powoduje, że brak systemowego rozwiązania sporów o tzw. „kredyty frankowe” staje się szczególnie problematyczny. W ostatnich miesiącach kwestia ta coraz częściej jednak znajduje swój ugodowy finał – pisze Tomasz Niewiadomski, radca prawny.

21.07.2022

Wkrótce TSUE zdecyduje, co z roszczeniami banków wobec frankowiczów o wynagrodzenie

Budownictwo Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości UE 12 października 2022 r. zajmie się najgorętszym ostatnio tematem dla frankowiczów, czyli tzw. wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału kredytu w wypadku uznania umowy za nieważną. Obecnie w Polsce toczą się już tysiące postępowań sądowych z powództw banków przeciwko frankowiczom, które dotyczą właśnie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

15.07.2022

Pilawska: Jest uzasadnienie do uchwały SN - frankowicze bez roszczeń do odsetek, co z przedsiębiorcami?

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że "frankowe" umowy klientów – konsumentów są sprzeczne z prawem, ale po raz kolejny pozbawił konsumentów roszczeń odsetkowych. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do nieważności umów zawieranych przez przedsiębiorców, choć uznanie takich zapisów za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego jednoznacznie otworzyło drogę również osobom zawierającym umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

12.07.2022

SN w Izbie Kontroli oddala skargi nadzwyczajne w sprawach kredytów frankowych

Kredyty frankowe

Nie doszło do rażącego naruszenia prawa - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Uznała, że do umowy kredytu, jaką powód zawarł z pozwanym nie należało odnosić regulacji dotyczących obrotu konsumenckiego, niezależnie od tego, że sama umowa kredytu, w praktyce banku, była dedykowana obrotowi konsumenckiemu.

04.07.2022

WIBOR musi odejść, ale co zamiast niego?

Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe

WIBOR, który obecnie jest wskaźnikiem, w oparciu o który oprocentowane jest większość kredytów zarówno dla klientów indywidualnych jak i klientów firmowych, ma być w przyszłym roku zastąpiony nowym rozwiązaniem. Pisze o tym dr Urszula Wysocka z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. I podkreśla, że bardzo ważne będzie zaplanowanie realnego procesu wdrożenia tego wskaźnika.

01.07.2022

Frankowicze przedsiębiorcy zaczynają wygrywać w sądach

Prawo cywilne Kredyty frankowe

O ile wyroki o nieważności kredytów frankowych stały się praktycznie normą dla konsumentów, to droga do tego celu przedsiębiorców dopiero się kształtuje. Pojawiają się jednak już pierwsze jaskółki zmian i zapadają pierwsze prawomocne wyroki w sprawach frankowych dotyczących firm. Przyczyniła się do tego niedawna uchwała Sądu Najwyższego.

28.06.2022

„Odfrankowienie” kredytu możliwe, ale coraz mniej opłacalne

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Kredytobiorcy, którzy w latach boomu na kredyty frankowe wybrali ten rodzaj finansowania zakupu domu, po ponad dekadzie walk z bankami, mają możliwość zawierania ugód dotyczących zmiany waluty kredytu z franka szwajcarskiego na polski złoty. Teraz jednak, w dobie wyjątkowo wysokiej inflacji i szybko rosnących stóp procentowych, zrobienie tego się nie opłaca.

11.06.2022

Frankowicze mogą skorzystać z zabezpieczeń roszczeń podobnych do wakacji kredytowych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Jeśli frankowicz spłacił kapitał swojego kredytu, ma szansę na zabezpieczenie roszczenia głównego zgłoszonego w pozwie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania płatności bieżących rat kredytu. Wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku w sądzie, ale udzielenie zabezpieczenia może w praktyce odpowiadać darmowym wakacjom kredytowym.

07.06.2022

Sejmowa podkomisja przyjęła projekt w sprawie wakacji kredytowych

Finanse Kredyty frankowe

Sejmowa podkomisja stała ds. instytucji finansowych rozpatrzyła w środę projekt dotyczący m.in. wsparcia dla kredytobiorców. W dalszych pracach wiodącym będzie projekt przygotowany przez rząd. Według KNF w ciągu dwóch lat ustawa będzie kosztować sektor bankowy ok. 20 mld zł.

01.06.2022

SN: Bank złamał dobre obyczaje, ale umowa frankowa nadal może być ważna

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Wyeliminowanie niedozwolonych klauzul z umowy kredytowej dotyczących przeliczenia kursu waluty obcej z niejasną marżą pozwalają na utrzymanie takiej umowy w mocy - orzekł Sąd Najwyższy. Wbrew temu jak oceniły sporną umowę frankową sądy obu instancji. Pewne jest, że interes pożyczkobiorców został naruszony, tyle że teraz sąd musi ustalić, co było żądaniem powodów.

01.06.2022

Ustawa pozwoli na wakacje w kredytach złotowych, ale frankowicze też może skorzystają

Kredyty frankowe Nieruchomości

Nie jest jasne, czy wakacje kredytowe przewidziane w zaproponowanym przez rząd projekcie ustawy w sprawie pomocy kredytobiorcom, który Sejm skierował do prac w komisji, będą dotyczyć także osób, które mają kredyty denominowane bądź indeksowane do franków. Formalnie mają one dotyczyć kredytów udzielonych w walucie polskiej, ale z proponowanych rozwiązań nie do końca to wynika.

30.05.2022

Sędzia Cebula: Umowy kredytu konsumenckiego często niekorzystne dla pożyczkobiorców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Jakkolwiek nie wszystkie umowy kredytu konsumenckiego zawierają klauzule abuzywne, niemniej w większości z nich są one obecne. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy rozstrzygał kwestie, które mają praktyczne znaczenie dla ochrony praw konsumentów - wskazuje sędzia Rafał Cebula z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, członek Zespołu ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

28.05.2022

Sędzia SN "frankowicz" we własnej sprawie - trzeba go wyłączyć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Uczestnicząc w kształtowaniu przyszłego kierunku orzecznictwa sędzia Sądu Najwyższego może być postrzegany jako kierujący się innymi względami niż wyłącznie merytoryczne, skoro to orzecznictwo może wpływać na zasadność jego roszczeń wobec banku dochodzonych aktualnie lub w przyszłości - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I zdecydował o wyłączeniu sędziego.

25.05.2022

Frankowicz na wyrok czeka latami - duża liczba spraw nie wszystko tłumaczy

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Długie lata musi czekać frankowicz aż usłyszy wyrok. Sądy zostały zasypane tego typu sprawami. I nie są w stanie orzekać szybko. Ale powodów przewlekłości postepowań jest znacznie więcej. Okazuje się, że nie wszystko da się usprawiedliwić nawałem tego typu spraw spraw wpływających do sądów. Zdaniem pełnomocników duże znaczenie ma styl pracy sędziego.

24.05.2022

Sędzia Bednarczyk: Kwietniowa rewolucja? Czekamy na uzasadnienie uchwały w sprawie kredytów frankowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego media prawnicze zalała fala komentarzy. Prawnicy frankowiczów dopatrują się przełomu, który rozpocznie falę skutecznych roszczeń przedsiębiorców, ale pełnomocnicy banków nie dostrzegają w niej nic szczególnego. O tym, co powinno się znaleźć w uzasadnieniu tej uchwały pisze dr Piotr Bednarczyk, sędzia wydziału frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

11.05.2022
1  2  3  4  5    14
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski