Banki pozywają frankowiczów, by przerwać bieg przedawnienia

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Poprawmy prawo Nieruchomości

Banki masowo składają pozwy do sądów przeciwko frankowiczom o zwrotu kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Pozwu może się spodziewać każdy, kto w 2018 roku wystąpił do sądu o unieważnienie umowy. W ten sposób banki chcą przerwać trzyletni termin przedawnienia. Frankowiczowi, który przegra, grozi zwrot wysokich kosztów sądowych.

17.01.2022

Kolejna skarga nadzwyczajna w sprawie kredytu frankowego

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Celem umowy kredytu nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie kredytodawcy i faktyczne doprowadzenie kredytobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia - wskazuje w skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny. Stwierdza też, że doszło do naruszenia zasad i praw człowieka określonych w konstytucji. To kolejna sprawa dotycząca frankowiczów, która zajmie się Sąd Najwyższy.

29.12.2021

Frankowicze szturmują warszawski sąd - ponad 1000 spraw na jednego sędziego

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Frankowicze szturmują warszawski sąd. Na jednego sędziego w nowym wydziale frankowym przypada już ponad 1000 spraw. Sąd wyznacza pierwsze rozprawy aż na 2023 rok. I to nie koniec kłopotów. Według ekspertów, coraz więcej osób będzie szukało w sądach sprawiedliwości, co tylko jeszcze bardziej skomplikuje i wydłuży procedowanie w tego typu postępowaniach. 

28.12.2021

Drogi frank zachęca kredytobiorców do występowania do sądów

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Wysoki kurs franka szwajcarskiego podniósł raty kredytów deniminowanych w tej walucie, co stanowi dodatkową zachętę dla kredytobiorców do procesowania się z bankami. Widoczne jest też zainteresowanie ugodami, choć zapał do nich jest mniejszy niż do drogi sądowej. Na razie sprawnie idzie to w PKO BP. Jak podaje bank, do tej pory złożono wnioski do prawie 17 tysięcy umów.

27.12.2021

Nieważną umowę frankową trzeba rozliczyć, także korzystanie z kapitału

Kredyty frankowe Nieruchomości

Decyzja o unieważnieniu umowy o kredyt frankowy tworzy dodatkowe problemy prawne związane z jej rozliczeniem. A szczególne kontrowersje wzbudza możliwość dochodzenia przez banki roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie przez kredytobiorców z udostępnionego im kapitału - piszą adwokaci Katarzyna Sawa-Rybaczek oraz Łukasz Czerepak z kancelarii prawniczej Penteris.

13.12.2021

Frankowicze - kłopotliwe wezwania banku do klientów z wątpliwą podstawą

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Osoby spłacające kredyty frankowe w Millennium, które procesują się z bankiem, otrzymują od niego wezwania do zwrotu kapitału i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Pełnomocnicy frankowiczów dostrzegają w tym niekonsekwencję banku, który w procesie podnosi, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą jest ważna, a roszczenia kredytobiorców są niezasadne.

10.12.2021

W warszawskim wydziale frankowym tylko pięć pozwów banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ponad pół roku działa już w warszawskim sądzie okręgowym specjalny wydział do spraw frankowiczów. Miesięcznie wpływa do niego od 1600 do ponad 2100 nowych spraw dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych, a obecnie toczy się ich łącznie ponad 30 tysięcy. Z tego tylko pięć dotyczy pozwów banków wobec klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

09.12.2021

Prokuratura przystąpiła do sprawy frankowej w TSUE ws. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, który złożył pozew przeciwko bankowi udzielającemu mu kredytu frankowego, dotyczący wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Warszawie przystąpiła do sprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

08.12.2021

Frankowicze mogą żądać zwrotu pieniędzy od banku także po spłaceniu kredytu

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Spłacenie w całości kredytu frankowego nie pozbawia kredytobiorcy możliwości dochodzenia od banku roszczeń związanych z tym kredytem. Klienci nie żądają wtedy ustalenia nieważności umowy, ale składają pozew o zapłatę. W przypadku odfrankowienia nie trzeba uzyskiwać nowego harmonogramu spłat rat kredytu.

03.12.2021

Pierwsza skarga do TSUE w sprawie wskaźnika SARON w kredytach frankowych

Kredyty frankowe Nieruchomości

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła pierwsza skarga na rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzającego wskaźnik SARON w kredytach frankowych. Zarzuca się w niej, że rozporządzenie ingeruje nadmiernie w obowiązujące umowy. Od 1 stycznia 2022 r. oprocentowanie wszystkich kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, będzie liczone na podstawie wskaźników SARON.

25.11.2021

UOKiK: Banki nie mogą żądać od frankowiczów wynagrodzenia za udostępnienie kapitału

Kredyty frankowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na stanowisku, że bankom nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za udostępnienie konsumentowi kapitału w sytuacji uznania przez sąd umowy za nieważną, z uwagi na stosowanie w niej przez bank niedozwolonych postanowień umownych. To reakcja urzędu na korespondencję, którą banki kierują do kredytobiorców.

23.11.2021

Kijem czy marchewką, czyli jak PKO BP radzi sobie z problemami frankowymi

Kredyty frankowe Nieruchomości

Szerokim echem w ostatnich miesiącach odbiło się wdrożenie przez PKO BP programu ugód z frankowiczami. Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, że medialny sukces może nie wystarczyć, a zachowanie banku pozostawia wiele do życzenia. 10 listopada 2021 r. złożyliśmy do Prezesa UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez PKO BP praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - piszą adwokaci Wioletta Miros oraz Bartosz Czupajło.

23.11.2021

Frankowicz nie zawsze po unieważnieniu umowy od razu otrzyma zwrot pieniędzy

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Banki w postępowaniach frankowych chętnie składają zarzut zatrzymania, a sądy czasem go uwzględniają. Tymczasem wcale nie jest oczywiste, czy taki zarzut jest dopuszczalny w przypadku kredytów. Prawo zatrzymania może być stosowane jedynie w przypadku umów wzajemnych, a budzi wątpliwości, czy taki charakter ma umowa kredytu.

20.11.2021

SN pyta Trybunał unijny o skargę nadzwyczajną w sprawie kredytu frankowego

Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytań prawnych o dopuszczalność wniesienia skargi nadzwyczajnej w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego przy udzielaniu kredytu denominowanych we frankach szwajcarskich. Sprawa ta dotyczy rozliczenia kredytu.

19.11.2021

TSUE: Klauzule waloryzacyjne mają być jasne, a sąd nie może ich naprawiać

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Postanowienia dotyczące indeksacji zamieszczone w umowie kredytu muszą określać zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty tak, aby na jej podstawie konsument mógł samodzielnie określić kurs waluty obowiązujący danego dnia. A artykuł kodeksu cywilnego o badaniu okoliczności oświadczenia woli nie może służyć do naprawiania nieuczciwego postanowienia. Tak w czwartek uznał TSUE w kolejnej polskiej sprawie.

18.11.2021

Skarga nadzwyczajna w sprawie nielegalnych klauzul w kredycie frankowym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd nie dostrzegł abuzywności zapisów umowy kredytu, przez co nie ocenił jej w prawidłowy sposób, a na podstawie podjętej na skutek tego orzeczenia egzekucji komorniczej klientka mogła utracić dach nad głową - stwierdził Rzecznik Finansowy i skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Egzekucja komornicza została na razie wstrzymana.

17.11.2021

Frankowicz kredyt unieważni, ale na wykreślenie hipoteki poczeka

Prawo cywilne Kredyty frankowe Nieruchomości

Frankowicze mają duże problemy z wykreśleniem hipoteki z ksiąg wieczystych swoich nieruchomości. Nie wszystkie banki honorują wyroki unieważniające umowy kredytowe, często grają na czas. Długo też czeka się na wykreślenie hipoteki w sądzie. A banki uważają, że to prawnicy mieszają w głowach frankowiczów i każą im występować o wykreślenie hipoteki, kiedy jeszcze wyrok nie jest prawomocny.

12.11.2021

Niepewne pożyczki w euro - SARON skomplikuje sytuację niektórych kredytobiorców

Kredyty frankowe Nieruchomości

Zmiana LIBOR na SARON nie będzie miała zastosowania do wskaźników LIBOR EUR (EURIBOR), LIBOR JPY czy LIBOR GBP, które z końcem roku 2021 przestaną być publikowane. Obecnie nie istnieje podstawa prawna do ich automatycznego zastąpienia. Banki zapewne będą informowały kredytobiorców o zmianie stopy referencyjnej z LIBOR na SARON i nie będą oferowały żadnych aneksów.

25.10.2021

Ugody frankowiczów z bankiem możliwe, ale nie zawsze korzystne

Finanse Kredyty frankowe Nieruchomości

Chętnych do zawarcia ugody w sprawie frankowej z PKO BP jest sporo, ale pełnomocnicy kredytobiorców uczulają, że to rozwiązanie może nie być tak korzystne, jak pozornie się wydaje. Wielu kredytobiorców rezygnuje z procesu przeciwko bankowi pod wpływem zgłaszanych przez banki zapowiedzi poniesienia przez kredytobiorców konsekwencji ustalenia nieważności umowy kredytu.

25.10.2021

Górski: Nowy wskaźnik SARON namiesza, ale nie w kredytach frankowych

Kredyty frankowe Nieruchomości

„Frankowicze” posiadający kredyty i pożyczki, których oprocentowanie jest obecnie uzależnione od  stopy referencyjnej LIBOR CHF, nie mają wyboru i muszą zaakceptować fakt, że zastąpi go nowy wskaźnik SARON. Banki, które w swoim portfelu mają jednak kredyty powiązane z walutami innymi niż CHF są w trudnej sytuacji – większość takich umów może wygasnąć już za dwa miesiące.

21.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski