Lewiatan: System kaucyjny jednak bez opakowań po mleku 

Odpady Prawo gospodarcze

Resort klimatu i środowiska zapowiedział całkowite wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego. Propozycja podoba się Konfederacji Lewiatan. Cały czas czeka jednak na wyjaśnienie nierozwiązanych do tej pory kwestii, z których najważniejsze to m.in. wyłączenie kaucji z VAT-u, doprecyzowanie umów między uczestnikami systemu, czy zwolnienie odpadów zebranych selektywnie z opłat za zanieczyszczenie terenów publicznych.

17.06.2024

Przepisy nie ugaszą pożarów wysypisk, potrzebne lepsze kontrole

Odpady

Nałożenie kolejnych obowiązków na firmy gospodarujące odpadami nie poprawi bezpieczeństwa pożarowego składowanych odpadów. Konieczne są przede wszystkim lepsze i intensywniejsze działania samorządów i inspekcji. Dodatkowe wymogi dla legalnych firm i zwiększone tym samym koszty - mogą tylko rozszerzyć szarą strefę.

10.06.2024

Lewiatan: Nadal nie jesteśmy gotowi na start systemu kaucyjnego

Odpady Rynek i konsument

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia większość zmian zawartych w nowelizacji ustawy kaucyjnej. Proponuje jednak doprecyzowanie niektórych regulacji dotyczących m.in. przekazywania kaucji, jej pobierania w całym łańcuchu sprzedaży czy całkowitego wyłączenia z systemu opakowań po produktach mlecznych.

04.06.2024

Mieszkańcy Warszawy mniej zapłacą za odbiór śmieci, bo miasto ma nadwyżki z opłat

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Kalkulując wysokość stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, gminy powinny dążyć zarówno do zapobiegania niedoborom, jak i powstawaniu nadwyżek. Tymczasem w Warszawie od dwóch lat koszty te są przeszacowane - miasto płaci mniej niż pobiera od mieszkańców. Ratusz zapowiada więc tymczasowe, roczne obniżenie stawek opłat o 15-30 proc. Trwają właśnie prace nad projektem uchwały zmniejszającej wysokość stawek. Nie zmieni się natomiast metoda ich obliczania.

21.05.2024

Zakaz wywozu plastikowych odpadów do biednych krajów - bez ROP nie damy rady

Środowisko Odpady

UE podejmuje walkę z plastikowym greenwashingiem. Chce zakazać eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD.  Przemieszczanie ich do innego kraju unijnego ma być mocno ograniczone. To znaczy, że trzeba będzie lepiej projektować nowe opakowania oraz inaczej i u siebie przetwarzać te zużyte. Eksperci wskazują na konieczność wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

20.05.2024

System kaucyjny utrudni zawieranie i wykonanie umów o zagospodarowanie odpadów  

Odpady Prawo gospodarcze

Do systemu kaucyjnego muszą przygotować się nie tylko sklepy i producenci napojów. To też wyzwanie dla firm zajmujących się śmieciami  komunalnymi. Zmieni się bowiem strumień odbieranych przez nie odpadów, a to spowoduje konieczność zawierania nowych i renegocjowania starych umów z gminami.

13.05.2024

Mały sklep będzie musiał przyjąć butelkę po piwie bez paragonu, o ile je sprzedaje

Odpady Prawo gospodarcze

Punkt zbiórki kaucjonowanych opakowań w każdej gminie i zwrot butelek tego samego rodzaju także do małych sklepów - przewiduje projekt nowelizacji ustawy kaucyjnej, który został opublikowany w najdłuższy weekend Europy. Zgodnie z zapowiedzią resortu system ma wejść w życie w 2025 roku - choć z jednym wyjątkiem. 

07.05.2024

Resort klimatu: Pracujemy nad zmianą przepisów dotyczących systemu kaucyjnego

Odpady Rynek i konsument

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad zmianami w przepisach o kaucjach, które opóźnią m.in. włączenie do systemu butelek po napojach mlecznych - przekazała wiceszefowa resortu Anita Sowińska. Dodała, że zgodnie z interpretacją przepisów, VAT będą obciążone tylko zniszczone lub zgubione butelki szklane.

18.04.2024

UOKiK: Rynek odpadów medycznych wymaga reformy

Odpady

Zniesienie regionalizacji, dopuszczenie alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów zakaźnych, zwiększenie współpracy szpitali i samorządów. To postulaty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikające z najnowszej analizy rynku utylizacji odpadów medycznych. Zdaniem urzędu pozwoli to zmniejszyć koszty unieszkodliwiania odpadów nie tylko szpitalom, ale również zakładom kosmetycznym czy studiom tatuażu.

17.04.2024

Wąsate nakrętki mogą zablokować charytatywne zbiórki, ale zakazu zbierania nie ma

Środowisko Odpady Rynek i konsument

Wiele wskazuje na to, że organizacje pomocowe stracą jeden ze sposobów zarobkowania. Od 1 lipca 2024 r. plastikowe zakrętki i wieczka będą musiały być przymocowane do pojemników do napojów. Wprawdzie nie wszystkie plastikowe zamknięcia objęte zostaną tym obowiązkiem, ale o efekt masy będzie zdecydowanie trudniej.

26.03.2024

WSA: Właścicielka działki nie musi płacić za wywóz cudzych odpadów

Odpady Nieruchomości

Właścicielka działki miała zapłacić 130 tys. zł za wywóz z działki niebezpiecznych odpadów, o których nie wiedziała, że są tam składowane. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję wydaną w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten ją uchylił.

20.03.2024

GIS: Sprzątać odchody psie i kocie, i nie całować pupila

Środowisko Odpady

W odchodach psów i kotów mogą znajdować się niebezpieczne pasożyty i drobnoustroje, które mogą wywoływać choroby zarówno u ludzi, jak i u innych zwierząt – ostrzega Główny Inspektor Sanitarny. I radzi opiekunom zawsze zbierać i wyrzucać odchody zwierzęcia, również w lesie czy na polu. Jest to szczególnie ważne w miejscach publicznych. Jeśli nie sprząta się po pupilu, można dostać mandat.

16.03.2024

Ostatni dzwonek na pierwsze sprawozdanie za plastikowe jednorazówki

Odpady Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Do 15 marca przedsiębiorcy wykorzystujący niektóre produkty jednorazowego użytku, takie jak: plastikowe kubki, nawilżane chusteczki czy baloniki objęte dyrektywą SUP, muszą po raz pierwszy przesłać sprawozdania do BDO. Za 2023 r. poinformują tylko o ilości (masie) wprowadzonych na rynek produktów. Za nieprawidłowości związane ze sprawozdawczością i prowadzeniem ewidencji grożą przedsiębiorcom wysokie kary.

15.03.2024

Resort klimatu zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym, ma poparcie przedsiębiorców

Odpady Rynek i konsument

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało wprowadzenie zmian do ustawy kaucyjnej. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2025 roku. Będzie podwyższona m.in. wysokość kaucji z 0,5 do 1 zł na butelki szklane wielokrotnego użycia, o co zabiegali przedsiębiorcy. Na 2026 r. zostanie przesunięta zbiórka opakowań po mleku i produktach mlecznych.

08.03.2024

Przy przewozie towarów niebezpiecznych doradca ADR jest niezbędny

Środowisko Odpady Transport

Towary niebezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, mogą generować różnego rodzaju zagrożenia – zwłaszcza dla osób pracujących z nimi bądź znajdującymi się w ich pobliżu oraz dla środowiska naturalnego. Dlatego ustawodawca wprowadził szczegółowe procedury oraz różnego rodzaju obowiązki związane z szeroko pojętym zajmowaniem się towarami niebezpiecznymi. Jednym z nich jest wyznaczenie specjalnego doradcy do spraw bezpieczeństwa.

16.02.2024

Coraz więcej przedsiębiorców zobowiązanych do rocznych opłat za BDO

Odpady Prawo gospodarcze

Roczne opłaty za wpis do bazy danych o odpadach będą musiały po raz pierwszy uiścić m.in. firmy wprowadzające do obrotu plastikowe jednorazówki. Termin mija już wkrótce, bo 29 lutego. Przedsiębiorca wnosi tylko jedną opłatę, niezależnie od tego, z ilu tytułów ma wpis. Jeśli nie zapłaci, zostanie wykreślony z rejestru.

14.02.2024

Propozycje deregulacyjne PiS wróciły do Sejmu

Samorząd terytorialny Odpady Administracja publiczna Małe i średnie firmy Podatek od spadków i darowizn

Posłowie PiS skierowali do Sejmu pakiet 27 ustaw deregulacyjnych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. umów leasingu, czasowego wycofania pojazdów z ruchu, obciążeń przedsiębiorców, zmian podatkowych. Cześć propozycji to kopia projektu, skierowana jeszcze za czasów komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji, która działała w Sejm IX kadencji. Własne propozycje ma wkrótce przedstawić też rząd.

13.02.2024

Lewiatan: Organizacje odzysku nie mogą być zarządzane przez państwo, tak jak chce UE

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze

Rada UE chciałaby, aby organizacje odzysku działające w imieniu firm wprowadzających produkty w opakowaniach były zarządzane przez administrację państwową. Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu, aby odrzucił takie rozwiązanie. Jej zdaniem to zły pomysł. Zarządzanie pieniędzmi pochodzącymi z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) przez administrację państwową będzie miało charakter monopolistyczny i parapodatkowy.

08.02.2024

NSA: Auto z USA nadaje się do naprawy, nie jest odpadem

Środowisko Odpady

Sąd I instancji nieprawidłowo podzielił stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące uznania pojazdu za odpad w trakcie jego międzynarodowego przemieszczenia – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok. Dodał, że z unijnych wytycznych wynika, że pojazd używany klasyfikowany jest zazwyczaj jako odpad m.in., gdy nie nadaje się do drobnych napraw lub posiada znacznie uszkodzone istotne części np. nie jest pocięty na pół.

09.01.2024
1  2  3  4  5