Potrzeba zmian legislacyjnych w gminnej gospodarce odpadami, bo rosną koszty i zaległości

Samorząd terytorialny Odpady

Potrzebne są zmiany legislacyjne umożliwiające faktyczną weryfikację rzetelności deklaracji, względnie wprowadzenie powszechnego obowiązku ich składania i wprowadzenia sankcji karnych za ich brak. To ułatwiłoby gminom racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi – postuluje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. I podaje, że większość gmin dopłaca do tej działalności.

22.09.2022

Kary za zatrucie wody będą wyższe - nowelizacja czeka na podpis prezydenta

Prawo karne Środowisko Odpady

Obecnie za zanieczyszczenie środowiska znacznych rozmiarów grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Na podpis prezydenta czeka nowelizacja, która te sankcje zaostrza. Gdy nowe regulacje wejdą w życie za zatrucie wody, które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka będzie grozić od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

12.08.2022

Resort klimatu: Sklepy będą musiały skupować szklane butelki

Odpady Rynek i konsument

Sklepy o powierzchni powyżej 100 m kw. będą musiały zbierać opakowania zwrotne i zwracać kaucję konsumentom bez okazywania paragonów - przewiduje projekt ustawy mającej wdrożyć w Polsce system kaucyjny. Resort klimatu i środowiska nie wyklucza zmian tego kryterium, ale zaznacza: butelki szklane nie zostaną wyłączone z systemu.

09.08.2022

System kaucyjny - zwrot szklanych butelek dużym obciążeniem dla małych sklepów

Odpady Małe i średnie firmy

Instytut Staszica wskazuje na ryzyka obciążenia handlu detalicznego kwestią odbioru opakowań szklanych. O ile system odbioru opakowań wielorazowych (już teraz objętych kaucją) działa bardzo efektywnie, o tyle objęcie nim także szklanych opakowań jednorazowych będzie ogromnym obciążeniem dla małych polskich sklepów.

07.07.2022

Firmy płacą za wywóz śmieci, nawet jeśli ich nie wytwarzają, a gminy nie chcą z tego zwalniać

Samorząd terytorialny Odpady Prawo gospodarcze

Właściciele biur, usług, gabinetów lekarskich, kancelarii prawnych muszą płacić za odbiór wszystkich frakcji odpadów, nawet jeżeli nie każdą wytwarzają. Jedyny sposób na zmniejszenie rachunków to ograniczenie częstotliwości przyjazdu śmieciarki. Problem w tym, że wcześniej rada gminy musi podjąć uchwałę w tej sprawie, a te nie chcą tego robić.

24.06.2022

Odpady budowlane są przyjmowane od mieszkańca, nie od firmy

Środowisko Odpady

Gmina powinna odbierać odpady komunalne takie jak: wata szklana, styropian czy papa, ale tylko od swoich mieszkańców, a nie od firm. Od przyszłego roku szykują się też zmiany w tym zakresie. Wejdą w życie przepisy, które przewidują obowiązek zbierania selektywnego odpadów budowlanych z podziałem m.in. na: drewno, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

18.06.2022

Uchwała NSA: Można pouczyć przedsiębiorcę wywożącego śmieci za nierzetelne sprawozdanie

Samorząd terytorialny Odpady Prawo gospodarcze

Do postępowania administracyjnego w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w rozdziale ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosuje się kodeks postępowania administracyjnego i możliwość odstąpienia od wymierzenia kary - taką ustawę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 9 czerwca br. w składzie siedmiorga sędziów. I tym samym ujednolicił wykładnię przepisów.

10.06.2022

Lewiatan: Butelki szklane powinny być wyłączone z systemu kaucyjnego

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze

Nowy system kaucyjny obejmie puszki oraz butelki szklane i plastikowe – zapowiedział Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, ministerstwo nie uwzględniło propozycji przedsiębiorców, aby butelki szklane po napojach wielokrotnego i jednorazowego użytku były wyłączone z tego systemu.

03.06.2022

System kaucyjny wciąż się wykuwa, jego ostateczny kształt to wielka niewiadoma

Środowisko Odpady Prawo gospodarcze

Stworzenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów w Polsce idzie jak po grudzie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostało zasypane uwagami i pracuje nad nową wersją ustawy. Przedsiębiorcy liczą, że uwzględni chociaż część ich propozycji. Zastrzeżeń jest wiele. Większości nie podoba się propozycja wprowadzenia kilku podmiotów odpowiedzialnych za system. 

31.05.2022

MKiŚ: Ustawa kaucyjna ma być uchwalona w tym roku

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Celem resortu klimatu i środowiska jest uchwalenie ustawy wdrażającej system kaucyjny w Polsce jeszcze w 2022 roku - przekazał Robert Chciuk, dyrektor z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dodał, że kończą się analizy w sprawie ewentualnego rozszerzenia systemu zbiórki o kolejne dwie frakcje. Obecnie projekt zakłada tylko plastik i szkło.

21.04.2022

Samorządy: System kaucyjny bez rozszerzonej odpowiedzialności producentów skończy się odpadową katastrofą

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

W ocenie Unii Metropolii Polskich wdrożenie systemu kaucyjnego bez równoczesnego wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta to poważny błąd, który spowoduje załamanie się gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wzrost opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców. Apelują aby prace legislacyjne nad tymi dwoma systemami były prowadzone łącznie, a oba systemy powinny być ze sobą zintegrowane.

19.04.2022

Resort klimatu zapowiada nowy projekt w sprawie recyklingu opakowań

Samorząd terytorialny Odpady Rynek

Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), który ma uwzględniać również uwagi, jakie wpłynęły w trakcie konsultacji - poinformowała w poniedziałek zastępca dyrektora departamentu gospodarki odpadami w resorcie klimatu i środowiska Joanna Darska.

11.04.2022

Dwa miliony nowych mieszkańców to więcej śmieci - kto za nie zapłaci?

Samorząd terytorialny Odpady Finanse samorządów Ukraina

Około dwa miliony uchodźców przybyłych z Ukrainy to również problemy samorządów z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych. Tym bardziej, że jeszcze przed kryzysem uchodźczym, wiele miast i gmin nie mogło dopiąć gospodarki śmieciowej. Samorządy dopominają się o rozwiązania systemowe, bo specustawa, która szeroko reguluje kwestie uchodźcze, o tym problemie milczy.

08.04.2022

NIK: Słaby nadzór nad wykorzystaniem odpadów do rekultywacji gruntów

Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości

Marszałkowie i starostowie nie zapewnili prawidłowego wykorzystania odpadów do rekultywacji gruntów, gdyż nie sprawowali należytego nadzoru nad realizacją wydanych zezwoleń. Nierzetelnie weryfikowali wnioski o wydanie zezwoleń, nieskutecznie i opieszale prowadzili postępowania w sprawie ich cofnięcia - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

15.02.2022

Śmieci - prawo pozwala na różne warianty, ale nie ma idealnego systemu opłat

Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości

Opłaty za śmieci szybują w górę, a wraz nimi emocje mieszkańców. Odpady stały się też tematem politycznym oraz powodem społecznych protestów. Nie raz też gościły na wokandzie sądowej. Prawdziwe rekordy pobito w Warszawie, gdzie uchwały rady miasta wprowadzające system naliczania opłat zmieniano kilkakrotnie, ostatnio w styczniu 2022 roku. 

26.01.2022

Nowy departament w GIOŚ zajmie się walką z nielegalnym przewozem śmieci

Środowisko Odpady Polski Ład

Analizy, wydawanie decyzji dotyczących legalnego przemieszczania odpadów, a także zwalczanie nielegalnego przewozu śmieci przez granicę, to zadania nowego departamentu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, którego powstanie przewiduje skierowane do uzgodnień rozporządzenie.

18.01.2022

Nowe przepisy już obowiązują, a mieszkańcy dalej będą słono płacić za śmieci

Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości

Od 1 stycznia właściciele sklepów czy biurowców są objęci komunalnym systemem wywozu odpadów, a w blokach wolno stawiać inteligentne pojemniki na śmieci. Gminy mają też zielone światło na dopłacanie do rachunków za odpady swoim mieszkańcom. Eksperci nie mają złudzeń, że nowe przepisy to jedynie "pudrowanie" problemów, a nie ich rozwiązywanie. Jak było drogo, tak dalej będzie.

04.01.2022

Nowe przepisy o odpadach mają zmniejszyć ich ilość na składowiskach

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o odpadach, których celem jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Nowelizacja na nowo definiuje bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe. I wprowadza nowe obowiązki dla gmin. Przewiduje też zachęty do przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami oraz do ograniczania ich wytwarzania.

03.01.2022

Samorządy mogą starać się o dotacje i pożyczki na inwestycje związane z odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Blisko 2,5 mld zł przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Racjonalna gospodarka odpadami". Z dotacji i pożyczek mogą skorzystać też jednostki samorządu i ich związki na inwestycje związane z selektywnym zbieraniem odpadów oraz budową instalacji do gospodarowania nimi oraz wykorzystaniem odpadowych paliw w energetyce.

23.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski