Posłowie chcą wydłużyć termin na wprowadzenie planów ogólnych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny

Gminy od początku podnosiły, że nie dadzą rady uchwalić planów ogólnych do końca 2025 roku, bo zabraknie specjalistów do ich opracowania, a nowe zasady partycypacji społecznej wydłużą procedowanie. Wciąż też nie ma rozporządzeń wykonawczych. Posłowie wnieśli do Sejmu projekt poprawki do ustawy, która przesuwa termin uchwalenia planów ogólnych i wygaśnięcia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

01.12.2023

Koszty wykonania planów ogólnych w gminach pójdą w miliony złotych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny

Wyboista droga czeka samorządy, przygotowujące plany ogólne. Nie dość, że czasu jest mało, to będzie znacznie drożej niż przewidywał rząd, a gminy mogą mieć kłopoty. Najpierw z nadmiarem wniosków o warunki zabudowy, a później z niemożliwością zlokalizowania inwestycji mieszkaniowej. Czeka je także masa innych problemów.

28.11.2023

Do uchwalenia planów ogólnych wciąż brakuje rozporządzeń

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny

Choć nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym weszła w życie 24 września, to żadna z gmin nie przystąpiła do procedury uchwalania planów ogólnych. Wciąż brakuje wszystkich, niezbędnych przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia określającego, jak taki projekt planu ogólnego przygotować. Nie wiadomo, jak będzie wyglądać finansowanie sporządzania planów. A termin na ich uchwalenie mija z końcem 2025 roku.

15.11.2023

Przepisy o patodeweloperce, czyli kiełbasa wyborcza po... wyborach

Nieruchomości Ład Przestrzenny

Nikt nie kwestionuje postulatu budowania budynków mieszkalnych w sposób cywilizowany, komfortowy, przyjazny mieszkańcom. Ale śmiało można napisać, że wyciągnięte w czasie kampanii wyborczej na światło dzienne, niezgodne z prawem i naruszające standardy przyzwoitej architektury, przykłady patodeweloperki posłużyły do opracowania, a teraz podpisania, norm technicznych, które źle się przysłużą całemu rynkowi inwestycji budowlanych - pisze adwokat Rafał Dębowski, wspólnik w kancelarii Dębowski i Wspólnicy.

28.10.2023

W planowaniu przestrzennym partycypacja społeczna po nowemu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła zmiany dotyczące partycypacji społecznej i udziału społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego. Zmiany dotyczą m.in. samej definicji pojęcia partycypacji społecznej, informowania o niej, interesariuszy, czasu i form konsultacji społecznych. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog możliwych form przeprowadzania konsultacji o nowe techniki.

24.10.2023

Reforma planowania przestrzennego przyniesie też zmiany w strategiach rozwoju gmin

Samorząd terytorialny Nieruchomości Ład Przestrzenny

Gmina, która rozpoczęła procedurę uchwalania strategii według starych przepisów kontynuuje ten proces według tych samych zasad. Natomiast, po 31 grudnia 2025 r. plan nie będzie musiał uwzględniać ustaleń zawartych w strategii (może je pomijać). Z kolei, gdy gmina posiada obowiązującą strategię rozwoju gminy, nie będzie musiała aktualizować dokumentu do czasu, aż okres jego obowiązywania się nie skończy.

15.09.2023

Reforma planowania przestrzennego opublikowana

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Reforma planistyczna doczekała się w końcu publikacji w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona zintegrowane plany inwestycyjne. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zastąpią plany ogólne. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu będą wydawane tylko na pięć lat, a nie, tak jak obecnie, na czas nieokreślony.

25.08.2023

Zmiany w ładzie przestrzennym będą istotne nie tylko dla gmin, ale i inwestorów

Budownictwo Ład Przestrzenny

Szykuje się rewolucja w zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalone niedawno przepisy zastępują studium planem ogólnym. Pojawi się również nowy rodzaj dokumentu planistycznego: zintegrowany plan inwestycyjny. Nie będzie też już warunków zabudowy na czas nieokreślony. Po wejściu w życie zmian będą wydawane tylko na pięć lat. Piszą o tym: Joanna Sebzda-Załuska oraz Maciej Harasimowicz z Kancelarii Prawnej Wójcik Kamińska Radcowie Prawni.

21.06.2023

Reforma planowania przestrzennego zaszkodzi inwestycjom

Administracja publiczna Budownictwo Ład Przestrzenny

Proponowana reforma planowania wpłynie negatywnie na nowe inwestycje. Zamiast odpowiednio stymulować strumień rozwoju miast, aby nowe projekty jak najlepiej służyły społeczeństwu i ładowi przestrzennemu, najprawdopodobniej doprowadzi do zahamowania rozwoju poprzez znaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz istotnego ograniczenia podaży gruntów.

24.04.2023

Reforma planowania przestrzennego potrzebna - ale jaka?

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Reforma planowania jest konieczna, jednak jest pytanie, co chcemy przez nią osiągnąć. Jaki cel powinien być przed nią postawiony, do jakiego wzorca powinna dążyć. Na ten moment wydaje się, że reforma niewiele zmieni. Szczególnie, że bez jasnych zasad partycypacji w kosztach budowy infrastruktury i ułatwień w ich finansowaniu nie będzie dobrego planowania przestrzennego.

30.05.2022