Instytucje finansowe związane z Rosją będą mieć problem z otrzymaniem licencji w Polsce

Finanse Ukraina

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę w sprawie okoliczności istotnych dla oceny rękojmi z zakresu rynku finansowego w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy. Powiązania podmiotów licencjonowanych, ich znaczących udziałowców oraz osób nim zarządzających z Rosją lub Białorusią traktowane jest przez KNF jako wątpliwość co do prowadzenia działalności podmiotu w sposób prawidłowy.

15.04.2022

Zmiany w przepisach o listach zastawnych z podpisem prezydenta

Rynek Finanse

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o listach zastawnych, bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dostosują polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami.

15.04.2022

Pożyczka udzielona przez spółkę wspólniczce bez podatku

Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse

Skarbówka upiera się, że praktycznie każde udzielenie pożyczki, nawet dokonywane incydentalnie, powinno być traktowane jako usługa finansowa zwolniona z VAT. Konsekwencją tego jest wyłączenie transakcji z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Eksperci podkreślają jednak, że interpretacje w tej kwestii i orzecznictwo nie jest jednolite.

13.04.2022

Restrukturyzacja Idea Bank S.A. - RPO wsparł skargi kasacyjne obligatariuszy GetBack

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Finanse

Osoby poszkodowane działaniami GetBack S.A. mają prawo do zbadania przez sąd sprawy przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. WSA prowadził zaś sprawę tak, że w wielu aspektach ograniczył możliwość skutecznej ochrony praw poszkodowanych. Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma też wątpliwości co do stanowiska WSA w świetle wymagań prawa unijnego.

12.04.2022

NIK: Miliony na akademicki sport, a medali mniej

Finanse Dla studenta

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda w praktyce realizacja programów i zadań związanych z rozwojem sportu akademickiego. Okazuje się, że nie udało się osiągnąć awansu w klasyfikacji medalowej, a wręcz spadliśmy w rankingach. Ponadto minister sportu nie zapewnił ewaluacji i monitorowania celu programu dotyczącego zwiększenia aktywności fizycznej studentów.

12.04.2022

Stopy procentowe rosną - niektóre umowy kredytowe mogą okazać się nieważne

Finanse Nieruchomości

​Kolejne podwyżki stóp procentowych skutkują wzrostem wysokości rat kredytów złotówkowych. Kredytobiorcy zaczynają rozglądać się za sposobem na pozbycie się kłopotliwego zadłużenia, a prawnicy dostrzegają takie możliwości, choć opinie są podzielone. Kluczowym problemem może być to, czy klient został przez bank poinformowany o ryzyku związanym ze zmiennym oprocentowaniem kredytu.

11.04.2022

Zmiany w ustawie o PPE, IKE i o IKZE do podpisu prezydenta

Domowe finanse Emerytury i renty Finanse

Sejm w czwartkowym głosowaniu zdecydował o przyjęciu poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o PPE, IKE i IKZE. Senat oprócz poprawek o charakterze legislacyjnym zaproponował przesunięcie na 1 lipca 2022 r. terminu wejścia w życie zmian. Nowela wprowadza zmiany w warunkach uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

07.04.2022

Obowiązkowe faktury elektroniczne dołożą pracy działom księgowości i rozliczeń

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Komisja Europejska zgodziła się, by wystawianie faktur elektronicznych przez Krajowy System e-Faktur było obligatoryjne dla wszystkich polskich podatników. Pomysły Ministerstwa Finansów doprowadzą jednak do sytuacji, że wiele firm będzie musiało prowadzić podwójne systemy do fakturowania. Problemem jest także to, że w e-fakturach trzeba będzie przekazywać dużo więcej szczegółowych informacji.

07.04.2022

Ukraińcy zastrzegą polską kartę bankową w swoim języku

Finanse Ukraina

Obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski i zakładają konta w polskich bankach, powinni zadbać o bezpieczeństwo swoich danych i finansów. Już pojawiły się pierwsze informacje o próbach oszustw przybyszów zza wschodniej granicy. Z myślą o nich, banki uruchomiły specjalną infolinię w języku ukraińskim oraz stronę internetową do zastrzegania kart bankowych.

06.04.2022

Obywatele Ukrainy złożyli ponad 119 tys. wniosków o 500 plus

Finanse Ukraina

Obywatele Ukrainy złożyli dotąd ponad 119 tys. wniosków o 500 plus na obecny okres świadczeniowy, które obejmują blisko 185 tys. dzieci - poinformowała we wtorek w Sejmie wiceminister rodziny Barbara Socha. Dodała, że świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

05.04.2022

Tajemnica bankowa obowiązuje, ale nie dla skarbówki

PIT Finanse RODO

Bank posiada strategiczne informacje o swoich klientach, a ochrona tych informacji jest częścią wykształconej kultury prawnej i ugruntowanym zwyczajem obrotu gospodarczego. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego i istnieją od niej wyjątki. Jeden z nich dotyczy informacji udzielanych organom skarbowym, których uprawnienia w tym zakresie zostały ostatnio rozszerzone.

26.03.2022

Putin grozi nacjonalizacją, prawnicy doradzają pozwy w arbitrażu inwestycyjnym

Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

Gdyby Rosja rzeczywiście chciała przejąć na własność majątki zagranicznych przedsiębiorców tylko dlatego, że postanowili oni zaprzestać prowadzenia działalności w tym państwie po dokonanej przez nie inwazji na Ukrainę, byłoby to oczywiście niezgodne z prawem międzynarodowym. Mogłoby stanowić podstawę do dochodzenia od Rosji odszkodowań w arbitrażu międzynarodowym.

24.03.2022

Rzecznik Finansowy apeluje o tworzenie przyjaznych usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy

Rynek i konsument Finanse Ukraina

Uchodźcy opuszczający Ukrainę tracą dostęp do aktywów ulokowanych w swoim kraju, często nie mają wystarczających środków do życia - stwierdza Rzecznik Finansowy. I postuluje o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, takich jak rachunek płatniczy, instrument płatniczy do rachunku, wsparcia finansowego, niezbędnego w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego.

18.03.2022

VAT od usług finansowych nie taki oczywisty

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Resort finansów zachęca do rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania usług finansowych. Problem jednak w tym, że przez brak przepisów przejściowych, prawidłowe rozliczenie podatku nie jest możliwe. Nie wiadomo chociażby, kiedy ma powstawać obowiązek podatkowy. Usługi finansowe są zasadniczo zwolnione z VAT, ale Polski Ład wprowadził możliwość ich dobrowolnego opodatkowania.

17.03.2022

Rząd chce zmienić ustawę regulującą działalność lombardową

Spółki Prawo gospodarcze Finanse

Ministerstwo Finansów wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotują projekt ustawy regulującej działalność lombardową. Taką działalność będą mogły prowadzić firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową. Rejestracja ma być prosta i możliwa przez nternet.

14.03.2022

Firmy, które przeszły na ryczałt, mają problemy z uzyskaniem kredytu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zmianę formy opodatkowania i przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Okazuje się jednak, że mają teraz problemy w bankach. Ryczałtowcy nie prowadzą pełnej księgowości, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bankom trudno więc oszacować ich zdolność kredytową.

14.03.2022

Nowe reguły dla ubezpieczeń pomostowych nie zlikwidują zatorów w księgach

Finanse Nieruchomości

Już w drugim kwartale tego roku rząd ma przyjąć nowelizację prawa bankowego zakładającą wsparcie dla kredytobiorców hipotecznych oczekujących na wpis bankowej hipoteki – wynika z informacji umieszczonych właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich nowe prawo nie wyeliminuje źródła problemu, jakim jest postępujący paraliż w sądach wieczystoksięgowych.

09.03.2022

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na korzystne oferty polskich banków

Rynek i konsument Finanse Ukraina

Osoby uciekające przed wojną coraz częściej mają problemy z dostępem do własnych środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych. Możliwość korzystania z kart płatniczych wydanych przez dany bank na Ukrainie jest aktualnie uzależniona od jego działalności. Polskie banki natomiast wprowadzają coraz więcej ułatwień dla uchodźców z Ukrainy.

09.03.2022

RPO interweniuje - uchodźcy z Ukrainy mają problemy z wymianą hrywien

Finanse Ukraina

Ukraińska waluta – hrywna – traci na wartości w związku z napaścią Rosji i napływem osób uciekających przed wojną do Polski. Niektóre kantory i banki wstrzymują jej skup. Inne oferują bardzo zaniżony kurs wymiany. Godzi to w sytuację ekonomiczną uchodźców z Ukrainy. Czy UE przeprowadzi interwencyjny skup hrywny? Rzecznik interweniuje w tej sprawie u premiera i prezesa NBP.

04.03.2022

Rada Przedsiębiorczości ostrzega przed zmianami w przepisach o kredycie konsumenckim

Rynek i konsument Finanse

Zaproponowany przez Senat projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego. Ograniczy on bowiem finansowanie kredytów konsumenckich przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe - przewiduje Rada Przedsiębiorczości. Zdaniem Rady osłabi on też pozycję konsumenta na tym rynku.

04.03.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski