Umowa koalicyjna: PIT kasowy i przewidywalność systemu podatkowego

Finanse publiczne PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym i dialogu z przedsiębiorcami - wynika z umowy koalicyjnej. Wprowadzona zostanie zasada minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym. Planowane jest też wprowadzenie kasowej metody rozliczania PIT przed przedsiębiorców.

10.11.2023

Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Rynek Spółki Finanse

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

10.11.2023

Renta planistyczna do liftingu? Są proste sposoby, żeby jej nie płacić

Samorząd terytorialny Finanse Nieruchomości

Rentę planistyczną płacą nieliczni właściciele nieruchomości. Zdecydowana większość do perfekcji opanowała sposoby jej unikania. Miała to zmienić reforma planistyczna, ale tak się nie stało. Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofało się z propozycji "wskrzeszania" renty. Nie oznacza to jednak, że zmiany nie są potrzebne. Swoje postulaty mają prawnicy. 

09.11.2023

Podatek minimalny coraz bliżej, ale przedsiębiorcy chcą jego uchylenia

CIT Doradca podatkowy Finanse

Już od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy będą stosować - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Bliska zmiana rządu sprawia jednak, że wraca dyskusja o uchyleniu tych przepisów. Ich przeciwnicy argumentują, że skomplikowany wzór obliczenia daniny oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie o spory. Zaś koszty administracyjne związane z obliczeniami przewyższą spodziewane korzyści dla budżetu.

09.11.2023

Już od 10 listopada zakaz crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o.

Spółki Finanse

Pomimo wprowadzenia zakazów, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nadal będą mieli możliwość pozyskiwania środków na projekty poprzez emisję obligacji czy zaciąganie pożyczek przy zastosowaniu finansowania społecznościowego - pisze Kamil Szczygieł, paralegal w praktyce Fuzji i Przejęć kancelarii Kochański & Partners.

07.11.2023

Rekordzista wśród płatników ma zadłużenie wobec ZUS na prawie 820 mln zł

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Prawie 820 mln zł wyniosła na koniec lipca br. maksymalna kwota zadłużenia aktywnego płatnika. Średni dług wzrósł natomiast z 27 tys. zł do 28 tys. zł - wynika z danych ZUS. Zdaniem ekspertów, warto pomyśleć nad systemowymi ograniczeniami dla aktywnych dłużników, którzy przekraczają ustalony poziom zadłużenia. Rozłożenie należności na raty nie rozwiązuje problemu. Potrzebne są działania nie tylko w obszarze ubezpieczeń społecznych, ale i kompleksowe regulacje przeciwdziałające m.in. zatorom płatniczym.

07.11.2023

Spada zadłużenie wobec firm wynajmujących

Prawo gospodarcze Finanse

Nastał lepszy czas dla branży wynajmu maszyn, urządzeń i pojazdów. Rosnące ceny oraz wysokie stopy procentowe sprawiają, że klienci, zamiast kupować lub leasingować, wolą wynajmować. W Krajowym Rejestrze Długów topnieją też przeterminowane zobowiązania dłużników wobec firm wynajmujących. Mimo wyraźnego spadku zadłużenia, do odzyskania wciąż pozostaje 59 mln zł.

03.11.2023

Przedsiębiorcy nie powinni mieć ani nadpłaty, ani dopłaty składki zdrowotnej

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

W związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok Krajowa Administracja Skarbowa przekazała ZUS informacje o 1,1 mln przedsiębiorców. ZUS z kolei przesłał KAS dane o około 2,5 mln przedsiębiorców – dowiedział się serwis Prawo.pl. Według MF, sam fakt wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi KAS a ZUS nie musi oznaczać nieprawidłowości. Zdaniem prawników, to że przedsiębiorcy mieli nadpłatę i niedopłatę jest jednak dowodem, jak bardzo nieprzygotowane były zmiany wprowadzone Polskim Ładem.

02.11.2023

NSA: Opłaty egzekucyjne są przychodem budżetu, a nie komorników

Finanse publiczne Finanse

Daninami publicznymi od 1 stycznia 2019 r. są wszystkie pobierane od tego dnia opłaty egzekucyjne, w tym również na podstawie ustawy z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Z tak określonego zakresu niepodatkowych należności budżetowych wyłączono te opłaty, które zostały prawomocnie ustalone przed dniem 1 stycznia 2019 r. – stwierdził w poniedziałkowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. III FPS 1/23).

31.10.2023

Im szybciej powstanie nowy rząd, tym szybciej dostaniemy pieniądze z KPO

Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska do końca listopada oceni zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy - formalnie złożone na koniec sierpnia. Ocenę można wydłużyć, ale to się Polsce nie opłaca. Jeśli państwa członkowskie zatwierdzą zmieniony KPO do końca 2023 roku, to dostaniemy zaliczkę - 20 proc. środków, które mają sfinansować nowy rozdział w KPO, RepowerEU. To niemal 5 mld euro, bardzo potrzebne dla utrzymania płynności Planu.

30.10.2023

Galerie handlowe usiłują przerzucać na sklepy kosztowne inwestycje

Finanse Nieruchomości

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zwraca uwagę, że istniejące centra handlowe wymagają systematycznie nowych inwestycji – zarówno ze względu na ich starzenie się, jak i zmiany standardów wymagane przez przepisy prawa unijnego. Prawo nakłada obowiązki związane z nieruchomością na właścicieli – dotyczą one bezpieczeństwa i zgodności z aktualnymi przepisami. Niestety, wynajmujący próbują przenosić te zadania na najemców – czyli sklepy i punkty usługowe.

25.10.2023

Są wątpliwości, jak opodatkować produkty oferowane przez giełdy kryptowalut

CIT PIT Finanse

Nie wszystkie produkty, które bazują na technologiach kryptograficznych, można jednoznacznie określać jako waluty wirtualne na potrzeby rozliczenia podatkowego. Może się bowiem zdarzyć, że organy podatkowe podejmą próbę zakwalifikowania danego produktu jako instrumentu finansowego – piszą Mateusz Nurzyński i Maciej Sawczuk z KPMG w Polsce.

24.10.2023

DLA Piper & Marsh: Rośnie popularność ubezpieczeń W&I w transakcjach na spółkach publicznych

Finanse Ubezpieczenia

Coraz więcej inwestorów w transakcjach fuzji i przejęć na polskim rynku korzysta z ubezpieczenia na wypadek nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień (ubezpieczenie W&I, ang. warranty and indemnity insurance) - wskazują prawnicy z kancelarii DLA Piper oraz eksperci brokera ubezpieczeniowego Marsh. Ubezpieczenia W&I najczęściej wykorzystywane są przy przejęciach spółek prywatnych, ale ich popularność rośnie także przy przejęciach spółek publicznych.

20.10.2023

Nowy rząd będzie raczej pracował na "starym" budżecie

Finanse publiczne Finanse

Nowy rząd i parlament będą miały bardzo mało czasu na prace nad budżetem na 2024 r. Dlatego najbardziej realnym scenariuszem są prace nad projektem przygotowanym przez rząd PiS. Ekonomiści podkreślają jednak, że musi on zostać poprawiony. Chodzi przede wszystkim o weryfikację jakie wydatki składają się na rekordowo wysoki deficyt oraz czy możliwe będą nowe wydatki wynikające z obietnic przedwyborczych

20.10.2023

Czy można żądać uznania bezskuteczności czynności prawnej upadłego dłużnika?

Domowe finanse Finanse

Przepisy Prawa upadłościowego przewidują możliwość uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Chodzi tu o czynności, które zostały dokonane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. W końcu po jej ogłoszeniu dłużnik ma niewielkie możliwości samodzielnego, a więc niezależnego od syndyka, rozporządzania swoim majątkiem.

12.10.2023

Przez plany wyższych wpływów z podatków rosną obawy przedsiębiorców

CIT PIT Akcyza Finanse

Projekt ustawy budżetowej na 2024 r. zakłada, że dochody podatkowe wzrosną o 15,7 proc. w stosunku do 2023 r. Przyczynić ma się do tego m.in. dobra sytuacja gospodarcza oraz uszczelnienie systemu dzięki wprowadzeniu KSeF. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy tak wysoki wzrost jest realny. Pojawiają się też obawy, że może to pociągnąć kolejne niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, np. wzmożone kontrole czy zaostrzenie przepisów podatkowych.

12.10.2023

Sąd: Prezydent miasta sam decyduje, komu poręczyć kredyt

Finanse publiczne Finanse samorządów Finanse

Wyrażenie przez radę miasta zgody na poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę miejską nie ma podstawy prawnej. Rada może co najwyżej ustalić maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń w danym roku, ale ostatecznie decyzja w tych sprawach i tak należy do prezydenta miasta. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

12.10.2023

Przewóz rozpoczyna się w kraju - wybrane rodzaje odpadów objęte systemem SENT

VAT Finanse Transport

Najnowsze rozporządzenie ministra finansów wprowadza katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również gdy rozpoczyna się na terenie kraju. Chodzi m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia regulacji, czyli 12 stycznia 2024 r.

11.10.2023

Na wojnie i Salomon nie pomoże – jak przedsiębiorcy unikają zapłaty

Finanse

Katalog wykrętów firm, które nie płacą w terminie jest szeroki. Bieżąca sytuacja gospodarcza, polityczna, militarna – takich argumentów używają przedsiębiorcy w różnych konfiguracjach, nawet gdy działają w branży rozrywkowej czy rekreacyjnej, które w żaden sposób nie są zależne np. od wojny na Ukrainie. Z ust dłużników padają wtedy stwierdzenia: „Trudny okres mamy w tym momencie”.

10.10.2023

Coraz więcej decyzji i wystąpień miękkich w sprawie zatorów płatniczych

Prawo gospodarcze Finanse Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku roku wydał 50 decyzji dotyczących zatorów płatniczych, z czego niemal połowę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Łączna kwota kar nałożonych na przedsiębiorców wyniosła ponad 33 mln zł. Ponad 100 podmiotów otrzymało również tzw. wezwania miękkie, które UOKiK może wydawać od czasu znowelizowania przepisów w grudniu 2022 r.

03.10.2023