Są wątpliwości, jak opodatkować produkty oferowane przez giełdy kryptowalut

CIT PIT Finanse

Nie wszystkie produkty, które bazują na technologiach kryptograficznych, można jednoznacznie określać jako waluty wirtualne na potrzeby rozliczenia podatkowego. Może się bowiem zdarzyć, że organy podatkowe podejmą próbę zakwalifikowania danego produktu jako instrumentu finansowego – piszą Mateusz Nurzyński i Maciej Sawczuk z KPMG w Polsce.

24.10.2023

DLA Piper & Marsh: Rośnie popularność ubezpieczeń W&I w transakcjach na spółkach publicznych

Finanse Ubezpieczenia

Coraz więcej inwestorów w transakcjach fuzji i przejęć na polskim rynku korzysta z ubezpieczenia na wypadek nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień (ubezpieczenie W&I, ang. warranty and indemnity insurance) - wskazują prawnicy z kancelarii DLA Piper oraz eksperci brokera ubezpieczeniowego Marsh. Ubezpieczenia W&I najczęściej wykorzystywane są przy przejęciach spółek prywatnych, ale ich popularność rośnie także przy przejęciach spółek publicznych.

20.10.2023

Nowy rząd będzie raczej pracował na "starym" budżecie

Finanse publiczne Finanse

Nowy rząd i parlament będą miały bardzo mało czasu na prace nad budżetem na 2024 r. Dlatego najbardziej realnym scenariuszem są prace nad projektem przygotowanym przez rząd PiS. Ekonomiści podkreślają jednak, że musi on zostać poprawiony. Chodzi przede wszystkim o weryfikację jakie wydatki składają się na rekordowo wysoki deficyt oraz czy możliwe będą nowe wydatki wynikające z obietnic przedwyborczych

20.10.2023

Przez plany wyższych wpływów z podatków rosną obawy przedsiębiorców

CIT PIT Akcyza Finanse

Projekt ustawy budżetowej na 2024 r. zakłada, że dochody podatkowe wzrosną o 15,7 proc. w stosunku do 2023 r. Przyczynić ma się do tego m.in. dobra sytuacja gospodarcza oraz uszczelnienie systemu dzięki wprowadzeniu KSeF. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy tak wysoki wzrost jest realny. Pojawiają się też obawy, że może to pociągnąć kolejne niekorzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, np. wzmożone kontrole czy zaostrzenie przepisów podatkowych.

12.10.2023

Czy można żądać uznania bezskuteczności czynności prawnej upadłego dłużnika?

Domowe finanse Finanse

Przepisy Prawa upadłościowego przewidują możliwość uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Chodzi tu o czynności, które zostały dokonane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. W końcu po jej ogłoszeniu dłużnik ma niewielkie możliwości samodzielnego, a więc niezależnego od syndyka, rozporządzania swoim majątkiem.

12.10.2023

Sąd: Prezydent miasta sam decyduje, komu poręczyć kredyt

Finanse publiczne Finanse samorządów Finanse

Wyrażenie przez radę miasta zgody na poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę miejską nie ma podstawy prawnej. Rada może co najwyżej ustalić maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń w danym roku, ale ostatecznie decyzja w tych sprawach i tak należy do prezydenta miasta. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

12.10.2023

Przewóz rozpoczyna się w kraju - wybrane rodzaje odpadów objęte systemem SENT

VAT Finanse Transport

Najnowsze rozporządzenie ministra finansów wprowadza katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również gdy rozpoczyna się na terenie kraju. Chodzi m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia regulacji, czyli 12 stycznia 2024 r.

11.10.2023

Na wojnie i Salomon nie pomoże – jak przedsiębiorcy unikają zapłaty

Finanse

Katalog wykrętów firm, które nie płacą w terminie jest szeroki. Bieżąca sytuacja gospodarcza, polityczna, militarna – takich argumentów używają przedsiębiorcy w różnych konfiguracjach, nawet gdy działają w branży rozrywkowej czy rekreacyjnej, które w żaden sposób nie są zależne np. od wojny na Ukrainie. Z ust dłużników padają wtedy stwierdzenia: „Trudny okres mamy w tym momencie”.

10.10.2023

Coraz więcej decyzji i wystąpień miękkich w sprawie zatorów płatniczych

Prawo gospodarcze Finanse Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku roku wydał 50 decyzji dotyczących zatorów płatniczych, z czego niemal połowę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Łączna kwota kar nałożonych na przedsiębiorców wyniosła ponad 33 mln zł. Ponad 100 podmiotów otrzymało również tzw. wezwania miękkie, które UOKiK może wydawać od czasu znowelizowania przepisów w grudniu 2022 r.

03.10.2023

Przedsiębiorcy mieli ponad 2,1 mld zł nadpłaty w składce zdrowotnej za 2022 r.

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłaciły w 2022 roku ponad 19,1 mld zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o ponad 2 mld zł więcej niż się państwu należało. Byli jednak i tacy, którzy musieli składkę dopłacić – w sumie prawie 1 mld zł. Prawnicy są zgodni: w czasie największej inflacji państwo zabrało ludziom pieniądze. I podkreślają, że same liczby przemawiają za zmianą konstrukcji składki zdrowotnej.

03.10.2023

Przedsiębiorca może się skutecznie bronić przed ograniczaniem dostępu do rynku

Rynek i konsument Finanse

Przedsiębiorca zagrożony utrudnieniem dostępu do rynku dysponuje licznymi możliwościami dochodzenia swoich praw. Choć pewnym problemem nadal pozostaje sprawność wymiaru sprawiedliwości, warto bronić dostępu do kanałów sprzedaży i promocji wyrobów czy usług - piszą Justyna Dereszyńska oraz dr Marcin Wnukowski, radcowie prawni ze Squire Patton Boggs Warszawa.

03.10.2023

Zasada korzyści kością niezgody przy wycenie wywłaszczanej nieruchomości

Finanse Nieruchomości

Przez wiele lat interpretacja reguły korzyści nie budziła wątpliwości. Rzeczoznawcy majątkowi wyceniający nieruchomości rolne czy leśne wywłaszczane pod drogę, w pierwszej kolejności badali, czy znajduje ona zastosowanie, a jeżeli tak, to jako nieruchomości porównawcze do wycenianej brali te o przeznaczeniu drogowym. W ostatnich latach zarówno urzędy, jak i sądy administracyjne, zmierzają jednak do zmiany interpretacji - pisze Joanna Nogala, radca prawny z INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

02.10.2023

"Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną

Finanse Banki

W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem". Dzięki nim Komisja Nadzoru Finansowego może już karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska, Ograniczono również możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym.

29.09.2023

Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 r. oraz strategie zarządzania długiem

Finanse publiczne Finanse

Wydatki budżetowe w 2024 r. wyniosą 849,3 mld zł, a dochody 684,5 mld zł, co oznacza 164,8 mld zł deficytu - wynika z projektu budżetu na 2024 r. Zgodnie z przyjętą przez rząd strategią zarządzania długiem, na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 37,9 proc., a następnie wzrośnie do 44,3 proc. Powodem wzrostu jest zwiększenie wydatków na obronność, służbę zdrowia i wsparcie dla rodzin.

28.09.2023

Postępowanie wyjaśniające przed KNF – czym różnią się oświadczenia od wyjaśnień?

Prawo gospodarcze Finanse

Ustawodawca nie przewidział w przepisach możliwości odmowy przez osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień. Inaczej jest jednak w przypadku oświadczeń. Różnica pomiędzy wyjaśnieniami a oświadczeniami składanymi w postępowaniu wyjaśniającym niesie za sobą istotne konsekwencje prawne. W odniesieniu do oświadczeń ustawodawca przewidział rygor odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego - pisze Klaudia Lewandowska, prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.

26.09.2023

Wyrok NSA może przywrócić popularność benefitów opartych o instrumenty finansowe

PIT Prawo gospodarcze Finanse

Pracownicze pogramy motywacyjne oparte o realizację instrumentów finansowych mogą być opodatkowane korzystną stawką 19 proc., dopiero w momencie ich realizacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd zakwestionował stanowisko fiskusa, który chciał do 32 proc. PIT już w monecie ich wypłaty. Zdaniem ekspertów wyrok może przywrócić popularność tych programów.

26.09.2023

MF podnosi marżę obligacji skarbowych

Finanse publiczne Finanse

Ministerstwo Finansów podnosi preferencyjną marżę obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji. Oprocentowanie obligacji 1-rocznych wyniesie 6,50 proc., 2-letnich 6,75 proc. pomimo obniżenia stopy referencyjnej NBP do 6,00 proc. - poinformował resort w poniedziałek.

25.09.2023

„Amerykański sen” - czyli jak „warzywniak” zmieni postępowanie wyjaśniające

Prawo gospodarcze Finanse

Przedmiotowe regulacje mają tak szeroki zakres, że sprawiają wrażenie kreowania ich na wzór amerykański. Zapomniano jednak o Prawach Mirandy. W tym zakresie nie wprowadzono do ustawy żadnych zmian. Ustawa nadal milczy w odniesieniu do możliwości ustanowienia pełnomocnika lub obrońcy - pisze Klaudia Lewandowska, prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.

19.09.2023

Postępowania wyjaśniające bardziej karne niż administracyjne - ale bez obrońcy

Rynek Prawo gospodarcze Finanse

Pod koniec września wejdą w życie zmiany ważne dla całego rynku finansowego. Wprowadzają one szereg istotnych nowości, także dotyczących postępowań wyjaśniających przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Jak oceniają eksperci, sprawią one, że urzędnicy zyskają uprawnienia bardziej śledcze, niż administracyjne. Z kolei osobom wzywanym do złożenia wyjaśnień nadal nie będzie przysługiwać nawet podstawowe prawo do obecności prawnika.

18.09.2023

Prof. Męcina: Płace w budżetówce powinny wzrosnąć co najmniej o 20 proc.

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse Zarządzanie oświatą

Ogromne kontrowersje w projekcie budżetu na 2024 rok wzbudza podejście rządu do wynagrodzeń w sferze budżetowej. Propozycja 6,6 proc. wzrostu płac jest niewystarczająca i oznacza dalszy realny spadek wynagrodzeń pracowników budżetówki – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

14.09.2023