Organy nadzoru sprawdzą, jak szkoła radzi sobie z wdrażaniem standardów antyprzemocowych

Zarządzanie oświatą

Standardy Ochrony Małoletnich to narzędzie, które ma pomagać w walce z przemocą wobec dzieci. Ostatnie historie tak jak np. dramatyczna historia Kamilka nie mają prawa się wydarzać. Ustawodawca bardzo jasno sprzeciwia się przemocy wobec dzieci i dlatego za niewdrożenie standardów przewidziane są kary - mówi Prawo.pl Monika Horna-Cieślak, adwokatka. Nowe przepisy omówi również podczas X Kongresu Edukacja i Rozwój.

14.10.2023

Sławomir Broniarz: Brak nowych kadr doprowadzi do zapaści oświaty

Kadry w oświacie Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nie przyciągniemy absolwentów najlepszych uczelni za 2600 zł na rękę. Z taką pensją nauczyciel nie ma szans na utrzymanie się - nie ma zdolności kredytowej, a jednocześnie nie stać go na najem mieszkania. Tymczasem nie każdy chce do czterdziestki mieszkać z rodzicami - mówi Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawia też postulaty ZNP dotyczące wcześniejszych emerytur.

03.01.2023

Katarzyna Sikora: Pandemia odbiła się na wiedzy i kompetancjach maturzystów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Pandemia zrobiła mnóstwo złego w zakresie wiedzy i umiejętności, lecz również jeśli chodzi o świadomość obowiązków uczniowskich. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejsi maturzyści są mniej dojrzali. Niby mają skończone osiemnaście lat, są pełnoletni, ale nie zdają sobie sprawy z różnych sytuacji, przepisów, które normują życie społeczne, a przede wszystkim życie szkoły.

01.05.2022

Ewa Radanowicz: Dyrektor ma prawo odmówić przyjmowania kolejnych dzieci do przepełnionej klasy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jeśli organy prowadzące odmawiają dyrektorom otwierania oddziałów przygotowawczych, dyrektorzy mają prawo odmówić przyjęcia dzieci do klas. Wtedy to organ prowadzący powinien znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zająć się dziećmi przybywającymi z Ukrainy - mówi Ewa Radanowicz, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym.

23.04.2022

Ewa Radanowicz: Dzisiaj dyrektorowi trudno podjąć decyzję, z którą czułby się dobrze

Zarządzanie oświatą

Nam się mówi: działacie w kryzysie, nie bójcie się, podejmujcie decyzje. Ale niestety, każda decyzja ciągnie za sobą pewne konsekwencje i odpowiedzialność, choćby finansową. Czy zrobisz klasę przygotowawczą czy dasz więcej godzin języka polskiego jako obcego, czy włożysz dzieci do klas - każda taka sytuacja generuje konsekwencje finansowe i organizacyjne.

17.04.2022

Dr Sakowska-Baryła: Szkoły związane ustawą o otwartych danych

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą RODO

Biuletyny informacji publicznej traktowane są często po macoszemu. Bywa też, że albo jest w nich za mało informacji, albo udostępnia się takie, które nigdy nie powinny się tam znaleźć - mówi dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, zajmująca się problematyką ochrony danych osobowych. Tymczasem to biuletyny mogą okazać się kluczowe przy wdrażaniu obowiązków wynikających z ustawy o otwartych danych.

04.04.2022

Piotrowska-Albin: Szkoły coraz bardziej zainteresowane edukacją prawną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są traktaty międzynarodowe – przynależność Polski do NATO i Unii Europejskiej. Na webinariach 15 marca porozmawiamy o tym, po co nam NATO oraz UE. Powiemy też, dlaczego system sądownictwa europejskiego jest tak dla nas Polaków i dla każdego demokratycznego społeczeństwa taki ważny - mówi mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.

14.03.2022

Nauczycielka: Zamiast porządnie zająć się maturą, dokładamy uczniom nowe przedmioty

Zarządzanie oświatą

Tragedią jest, że WOS został okrojony, jest tak szczątkowy, że praktycznie nie istnieje. Tymczasem w polskiej szkole źle stoimy z edukacją obywatelską. Jej ostatnim bastionem był właśnie WOS - mówi Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. I krytykuje wprowadzenie przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

29.01.2022

Nauczycielka historii: Nie można uczniom mówić, jak mają myśleć

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Na lekcji na temat katastrofy smoleńskiej świetnie sprawdzi się debata oksfordzka. Jedna drużyna będzie uzasadniała, że to największa katastrofa od II wojny, a druga, że nie. Każdy, kto z takiej lekcji wyjdzie, wyrobi sobie własne zdanie. Nie wyobrażam sobie, że w XXI w szkole mamy narzucić młodemu człowiekowi taki, a nie inny sposób myślenia.

22.01.2022

Jarosław Pytlak: Dyrektor placówki oświatowej traktowany jak potencjalny przestępca

Zarządzanie oświatą

Dyrektor oświatowej placówki niepublicznej nie jest funkcjonariuszem państwowym, więc uznano za niezbędne załatanie luki prawnej poprzez wprowadzenie zapisów "lex Wójcik". Ale przy okazji wpisuje się do Prawa oświatowego surowe kary także dla dyrektorów szkół publicznych - mówi Jarosław Pytlak, dyrektor Zespołu Szkół STO na warszawskim Bemowie.

24.12.2021

Książek: Warto władzom oświatowym przypomnieć, że po łacinie „minister” to sługa

Kadry w oświacie Prawo pracy

Nauczyciele są cichymi bohaterami czasów epidemii. Mówiło się o służbie zdrowia, a szkoły, a szczególnie przedszkola były prawie cały czas czynne. Były elementem polskiej normalności. W takiej sytuacji nie wolno ludzi dodatkowo stresować, np. proponując poważne zwiększenie czasu pracy, czy czasu do dyspozycji dyrektora - mówi Wojciech Marek Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej NSZZ „Solidarność".

06.12.2021

Wojciech Książek: Będziemy walczyć o powiązanie nauczycielskich płac ze średnią krajową

Kadry w oświacie Prawo pracy

Resort unika podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia jako zasady wynagrodzeń nauczycieli, stałej, corocznej waloryzacji płac. A chodzi o to, żeby niezależnie od kaprysów polityki i polityków ten wzrost następował. Postulujemy, by to było uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - mówi Wojciech Marek Książek, przewodniczący sekcji gdańskiej NSZZ „Solidarność”.

29.11.2021

Dr Piotr Kroll: Nowy przedmiot wykładnią jedynej, słusznej historii

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Odsuwamy się od nowoczesnego nauczania, cofamy się do czasów, gdy nauczyciel miał być przekaźnikiem jedynej słusznej interpretacji dziejów. Nie rokuje dobrze skład zespołu ekspertów powołanych do stworzenia podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość - mówi dr Piotr Kroll, pełnomocnik dziekana do spraw specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

11.11.2021

Wykorzystywanie danych biometrycznych uczniów tylko za dobrowolną zgodą

Zarządzanie oświatą RODO

Szkoły mogą wykorzystywać dane biometryczne uczniów, np. jak w głośnym swego czasu przypadku, do kontroli wchodzących do stołówki, ale tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. A taka zgoda w świetle RODO będzie ważna jedynie wtedy, gdy będzie dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli podmiotu danych.

23.10.2021

Wittkowicz: MEiN nie zastanawia się nad skutkami podejmowanych decyzji

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Mam wrażenie, że myślenie w resorcie edukacji nie przyjęło się. Nie analizuje się skutków podjętych decyzji, nie przyjmuje uwag krytycznych. Być może pan minister spotyka się z takimi osobami, że jak coś powie, wszyscy wstają i mu klaszczą. Jeśli się do tego przyzwyczaił, to jest na złej drodze - mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”.

16.10.2021

Zaniżona dotacja oświatowa po zakończeniu roku raczej nie do uzupełnienia

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Niepubliczna placówka oświatowa, której wypłacono zaniżoną dotację, może domagać się jej wypłaty po upływie roku budżetowego. Innymi słowy, wypłata dotacji po zamknięciu roku budżetowego nie może mieć miejsca, albowiem jednostka samorządu terytorialnego traci upoważnienie do jej wypłaty. Zobowiązanie należy uznać za definitywne niewykonane - pisze radca prawny Robert Gałęski,

28.09.2021

System zniechęca do zostania nauczycielem - twórczy pedagog nie akceptuje ograniczania autonomii

Kadry w oświacie HR Zarządzanie oświatą

Żeby ponadprzeciętny nauczyciel mógł zaistnieć, dyrektor powinien mu pozwolić działać, tworzyć warunki do realizacji jego pomysłów, wspierać - mówi prof. Roman Leppert z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I podkreśla, że konieczne jest tworzenie odpowiedniej kultury szkoły, choć obowiązujące przepisy w tym nie pomagają.

28.08.2021

Rektor APS: Potrzebne jednakowe kryteria kształcenia nauczycieli dla wszystkich uczelni

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Trzeba zrobić wszystko, żeby w polskich szkołach nie zabrakło bardzo dobrze przygotowanych do zawodu nauczycieli. Można zadać sobie pytanie jaki wpływ proponowane zmiany mogą mieć na przygotowanie kolejnych pokoleń nauczycieli? Na ile kompetencje absolwenta uczelni akademickich i akademii praktycznych będą porównywalne? - zastanawia się prof. Barbara Marcinkowska.

19.08.2021

Szkolne zasady z poszanowaniem praw transpłciowych uczniów

Zarządzanie oświatą RODO

Prawo oświatowe w żaden sposób nie określa, jak uczeń powinien się podpisywać na sprawdzianie lub w zeszycie, nie ma więc powodu, by zmuszać transpłciowego ucznia do tego, by posługiwał się danymi metrykalnymi. Warto postawić na działania edukacyjne, co pomoże uniknąć konfliktów w szkole - mówi adwokat Karolina Gierdal, prawnik Kampanii Przeciwko Homofobii.

05.06.2021

Niezapłacona dotacja oświatowa traktowana jako szkoda

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Nie można zgodzić się z tezą, że aby powstała szkoda wskutek niewypłacenia dotacji, organ prowadzący niepubliczną placówkę oświatową musi najpierw pokryć brak z własnych środków i następnie dowodzić rozmiar szkody dowodami wydatkowania tych środków. Zarówno prawnie, jak i praktycznie prowadzi nas to na manowce - twierdzi radca prawny Robert Gałęski.

20.05.2021
1  2  3  4  5    20