WSA: Nie można wymagać, by klient wyręczył pełnomocnika

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna

Profesjonalny pełnomocnik nagle zachorował, przez co nie dotrzymał terminu do wniesienia odwołania. Organ podatkowy nie chciał przywrócić terminu do dokonania tej czynności, ponieważ twierdził, że strona mogła osobiście złożyć pismo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie i podkreślił, że skoro strona ustanowiła pełnomocnika, to miała prawo oczekiwać, że to on będzie dokonywał czynności procesowych.

15.11.2023

Raport NIK: Wielka katastrofa Odry i… rządu

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Wielka katastrofa ekologiczna, która w ub. roku dotknęła Odrę pokazała niemoc państwa w sytuacji kryzysowej. NIK wytknęła w raporcie, że nieprzygotowane na taką sytuację kluczowe organy administracji publicznej nie podjęły odpowiednich działań. Nie zapewniły skutecznego obiegu informacji. Nie uruchomiły też odpowiednich struktur zarządzania kryzysowego.

14.11.2023

Marsz Niepodległości po raz ostatni zgromadzeniem cyklicznym? Przepisy do zweryfikowania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Jak co roku, przez Warszawę przemaszeruje Marsz Niepodległości. Sąd w zeszłym roku rozstrzygnął ostatecznie, że zgromadzenie to ma charakter cykliczny, co oznacza, że ma zarezerwowaną trasę. Pytanie, czy ten rodzaj zgromadzeń nie zostanie usunięty z ustawy po zmianie władzy - wątpliwości, co do konstytucyjności wprowadzenia tej instytucji pojawiały się bowiem od czasu jej wprowadzenia.

11.11.2023

Flaga państwowa musi mieć odpowiednie proporcje

Administracja publiczna

Organizatorzy patriotycznych uroczystości powinni zwrócić uwagę na kształt i wygląd flagi oraz sposób jej eksponowania. Flaga państwowa musi mieć odpowiednie proporcje, bo często mylona jest z barwami narodowymi. Bezwzględnie flaga musi być czysta i niepostrzępiona. Trzeba pilnować, aby nie zwijała się i nie zaplątywała wokół drzewca, a także zabezpieczyć ją przed upadkiem, zniszczeniem lub zerwaniem.

10.11.2023

NIK o przekopie Mierzei Wiślanej: Źle zaplanowany, źle wyceniony i źle nadzorowany

Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę sztandarowy projekt obecnego rządu: program przekopu Mierzei Wiślanej. Stwierdziła, że już na etapie planowania nie miał on szans na osiągnięcie w zaplanowanym czasie głównego celu inwestycji, czyli zapewnienia bezpieczeństwa i wzrostu dobrobytu w regionie, a wartość inwestycji znacznie przekroczyła granice opłacalności. NIK zaznacza też, że bezpieczeństwo nie jest celem uświęcającym łamanie prawa.

10.11.2023

NSA: Wyboksowany wniosek o dostęp do informacji publicznej

Administracja publiczna

Stanowisko kongresu sprawozdawczego Polskiego Związku Bokserskiego i przyjęte na nim uchwały stanowią informację publiczną. Związek powinien ją udostępnić we wskazanej we wniosku formie, a na wypadek wydania decyzji odmownej - pozyskać od wnioskodawcy jego dane. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

10.11.2023

Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.

09.11.2023

Główny Geodeta Kraju podarował dzień przedsiębiorcom, teraz oddał go starostom

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Czy dzień zdarzenia należy wliczać do biegu terminu w postępowaniu przed organami geodezyjnymi, czy też nie? Spór o to, jak liczyć bieg terminu weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich, a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, został rozstrzygnięty na korzyść strony samorządowej. Rocznie, starostowie w całym kraju rozpoznają ponad milion takich spraw.

03.11.2023

Czy można ukraść miejsce pochówku? – grobu i opłat lepiej dopilnować

Prawo cywilne Administracja publiczna

Prawo do grobu wygasa po 20 latach, jeżeli nie uiszczono opłaty, po tym czasie grób można zlikwidować. Ale uiszczenie opłaty nie sprawia, że stajemy się właścicielami grobowca – prawo do dysponowania nim mają również inni krewni pochowanych w tym miejscu osób. Kwestię rezerwacji prawa do grobu miało uregulować nowe prawo pogrzebowe, jednak zmiany nie weszły w życie.

01.11.2023

5,5 miliona profili zaufanych traci ważność

Administracja publiczna

31 października wygasa ponad 5,5 mln profili zaufanych. To niemal jedna trzecia wszystkich. Potwierdził to we wtorek Maciej Górski, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki. Samodzielne przedłużenie profilu zaufanego jest bardzo proste i można zrobić to online. Profil zaufany co do zasady ważny jest trzy lata.

31.10.2023

2 listopada i 2 stycznia urzędnicy będą mieli wolne

Administracja publiczna

Prezes Rady Ministrów wyznaczył 2 listopada 2023 r. i 2 stycznia 2024 r. dniami wolnymi dla służby cywilnej, w związku ze świętami przypadającymi w sobotę. Ministerstwo Finansów przypomina zatem, że urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej oraz Krajowa Informacja Skarbowa będą w tych dniach nieczynne.

30.10.2023

WSA: Lasy Państwowe muszą zająć stanowisko w sprawie reklamy w mediach

Finanse publiczne Administracja publiczna

Lasy Państwowe wadliwie uznały, że sprawę o ujawnienie kwot przeznaczanych na reklamę w mediach, można załatwić dyskretnie. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi albo wydanie decyzji odmowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

26.10.2023

Choć pushbacki cudzoziemców są wątpliwe prawnie, to ciągle mają miejsce

Prawo karne Administracja publiczna Prawo unijne

Mimo wybudowania zapory cudzoziemcy wciąż przedostają się na terytorium Polski, a Straż Graniczna zawraca ich do linii granicy, czyli w praktyce wypycha na druga stronę zapory. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest to niezgodne z prawem. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych.

26.10.2023

Wątpliwe tzw. dodatki starcze w skarbówce dla emerytów z innych służb

Administracja publiczna Prawo pracy

Dodatek motywacyjny w wysokości 1,5 tys. zł lub 2,5 tys. zł, w zależności od lat służby, nie zatrzymał funkcjonariuszy mundurówek w danej służbie. Niektórzy przechodzą na emeryturę i... pracują dalej, ale w innej służbie, np. w Krajowej Administracji Skarbowej. W ten sposób otrzymują nie tylko emeryturę, ale też uposażenie i dodatek w nowym miejscu pracy. W samym Ministerstwie Finansów zatrudnionych jest aż 87 osób z uprawnieniami emerytalnymi nabytymi w innych służbach. Związkowcy twierdzą, że to z tego powodu w 2016 r. zniesiono nabory na wysokie stanowiska w KAS.

24.10.2023

Teraz czas na realizację kamieni milowych i odblokowanie KPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Bez zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Polska nie będzie w stanie wypełnić wymogów "kamieni milowych" w obszarze reformy wymiaru sprawiedliwości, gdyż tylko legalnie powołani sędziowie zapewniają obywatelom skuteczną ochronę prawną i prawo do niezależnego sądu. W konsekwencji, zdaniem opozycji, po przejęciu rządów konieczne będzie przede wszystkim uregulowanie kwestii prawidłowych nominacji sędziowskich i systemu dyscyplinarnego.

19.10.2023

Sąd ponownie rozważy, czy treść tweeta kurator oświaty to informacja publiczna

Administracja publiczna

Małopolska Kurator Oświaty zamieściła tweeta, że jedna z krakowskich szkół zamówiła flagę Polski, a otrzymała dwie flagi – polską i niemiecką. Obywatel chce wiedzieć jaka to szkoła. Choć wojewódzki sąd administracyjny uznał informację podaną na prywatnym koncie kuratora oświaty za informację publiczną, to swojego stanowiska dostatecznie nie uzasadnił. Dlatego przyjdzie wnioskodawcy jeszcze poczekać na odpowiedź.

19.10.2023

Dwa paszporty w kieszeni nie zawsze dopuszczalne

Administracja publiczna

Polak z Kresów, Ukrainiec uciekający przed wojną, Żyd w Izraelu, a nawet co dwudziesty Japończyk może mieć dylemat, które obywatelstwo wybrać. W wielu przypadkach nie może mieć podwójnego obywatelstwa, a nawet innego dokumentu pośrednio podkreślającego więź z krajem przodków.

17.10.2023

Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

16.10.2023

W kampanię wyborczą zaangażowane są samorządy, urzędnicy i państwowe spółki

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wybory

Potańcówki, imprezy lokalne i pikniki, zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, wykorzystanie środków samorządowych, wreszcie zorganizowanie referendum w dniu wyborów parlamentarnych. Na znaczne nadużycia ze strony komitetów wyborczych, urzędników państwowych i samorządów w wykorzystaniu zasobów publicznych podczas kampanii wyborczej wskazuje w swoim raporcie Fundacja Odpowiedzialna Polityka.

12.10.2023