Prezydent podpisał ustawę wdrożeniową na lata 2021-2027

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna

Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą wydanie przez Polskę środków z nowego budżetu wieloletniego Unii Europejskiej 2021-2027 oraz ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Przepisy m.in. określają rozwiązania wdrożeniowe w zarządzaniu programami z zakresu polityki spójności, opisanymi w tzw. umowie partnerstwa.

09.05.2022

Sądy rejonowe mają wkrótce zniknąć, a MS poprawia ich właściwości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Projekty dotyczące spłaszczenia struktury sądów trafiły do opiniowania tuż przed Wielkanocą i spowodowały spore emocje wśród prawników. Wynika z nich m.in., że zmiany obowiązywać będą już od 1 stycznia 2023 r. Tymczasem ministerstwo po raz kolejny zmienia właściwości miejscowe sądów rejonowych - tym razem w Lublinie. A sędziowie pytają, po co zmieniać coś co i tak ma zostać wkrótce przekształcone.

09.05.2022

Dopłaty do montażu i zakupu pomp ciepła tylko dla nowych domów

Środowisko Domowe finanse Administracja publiczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła "Moje ciepło". Maksymalna dotacja w przypadku powietrznej pompy ciepła wyniesie 7 tys. zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła maksymalnie 21 tys. zł. O wsparcie mogą wystąpić tylko właściciele nowych domów jednorodzinnych.

06.05.2022

Prezydent podpisał ustawę, która ma przyśpieszyć budowę Centralnej Ewidencji Kierowców

Prawo karne Administracja publiczna

Usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, i zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada m.in podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

05.05.2022

Powierzenie obowiązków kierownika referatu w urzędzie - dopuszczalne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zatrudnienie na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika wydziału, czy kierownika jednostki organizacyjnej gminy nie jest czymś rzadkim. Jednak, czy takie działanie pracodawcy samorządowego jest w pełni legalne, skoro brak jest ku temu podstawy prawnej? Orzecznictwo sądowoadministracyjne nie widzi przeszkód.

05.05.2022

Państwo chce przerzucić na województwa utrzymanie starodroży

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Transport

Samorząd województwa nie będzie mógł pozbyć się przekazanego mu odcinka drogi krajowej zastąpionego nowo wybudowanym odcinkiem autostrady lub drogi ekspresowej. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o drogach publicznych opracowana przez resort infrastruktury. W ocenie zarządców dróg wojewódzkich nie jest to prawidłowe rozwiązanie.

05.05.2022

Rolnik złoży wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych przez internet

Administracja publiczna

Możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych zakłada przyjęta przez rząd kolejna nowelizacja ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw.

04.05.2022

Państwo bez żadnego trybu – prawo z Twittera, wykładnia z konferencji

Administracja publiczna

Wiwat Król, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! - Konstytucję 3 maja świętowano z tak dużym entuzjazmem, że do dziś data jej uchwalenia jest świętem narodowym. Po 231 latach lepiej jednak skupić się na grillowaniu i nie psuć sobie humoru tym, w jaką stronę poszły nasze demokratyczne tradycje. Uchwalona ponad ćwierć wieku temu Konstytucja pozostaje wprawdzie niezmieniona, ale ustrój mamy już inny.

03.05.2022

Będzie flaga państwowa i flaga z godłem, ale korona orła zostanie otwarta

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W nowym projekcie ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie już podziału na flagę państwową i narodową. Zmieniony zostanie wygląd Chorągwi Rzeczypospolitej, poprawiony wzór kokardy narodowej, skorygowany wizerunek orła. Mimo licznych wniosków, projekt nie przewiduje zamknięcia korony, ani też nowego odcienia czerwieni na fladze.

02.05.2022

Kobiety będą bronić Ojczyzny dobrowolnie, a obowiązkowo tylko niektóre

Administracja publiczna Wojsko

Ustawa o obronie Ojczyzny nie przewiduje obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet ani obowiązkowej kwalifikacji. W armii mogą służyć dobrowolnie. Przepisy zostawiają jednak furtkę do kwalifikacji wojskowej kobiet, ale tylko tych o określonych umiejętnościach i specjalizacjach. Ale w czasie wojny możliwy jest szerszy zaciąg ochotniczy do obrony kraju.

29.04.2022

Senacki projekt nowelizacji ustawy o kinomatografii trafił do Sejmu

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Senacki projekt nowelizacji ustawy o kinematografii trafi do Sejmu. Nowela zakłada obowiązek dla dystrybutorów filmów na polskim rynku zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że nowelizacja traktuje dostępność filmów wąsko, zapominając np. o potrzebach osób głuchych.

28.04.2022

RPO: Rejestr umów 500 powinien uwzględniać prawo do prywatności urzędników

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO

Od 1 lipca jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr zawartych umów. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że prawo do informacji publicznej powinno być realizowane z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wystąpił do nowej Minister Finansów prosząc o informacje na temat podjętych działań.

28.04.2022

Wynagrodzenia w służbie cywilnej przyczyną kłopotów z naborem

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Spadek konkurencyjności płacowej służby cywilnej przejawia się nie tylko w odejściach do biznesu, ale także w problemach z naborem kadr. W 2021 roku około 46 proc. naborów zakończyło się nieobsadzeniem stanowiska, w tym 34 proc. z powodu braku ofert kandydatów. Zdaniem pracowników służby cywilnej potrzebne są zmiany w sposobie wynagradzania.

27.04.2022

Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Dotychczasowa wiceminister oraz szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska została nowym ministrem Finansów. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki przestał pełnić funkcję ministra finansów. Na nowego ministra finansów czekaliśmy od ponad dwóch miesięcy - od 9 lutego, kiedy odwołany został poprzedni minister finansów Tadeusz Kościński.

26.04.2022

TSUE: Wolność słowa i prawo do informacji w sieci - zapewnione w dyrektywie

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Nowe technologie

Strony internetowe mogą być kontrolowane pod kątem wszystkich treści, które użytkownicy sieci chcą publikować. Dostawcy usług online ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, gdy treści objęte ochroną, np. filmy, utwory muzyczne czy powieści są bezprawnie zamieszczane w sieci przez użytkowników ich usług - taka jest odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 kwietnia br. na skargę rządu polskiego.

26.04.2022

Eksperci Batorego: Nie trzeba zmieniać Konstytucji, by bronić Ojczyzny

Administracja publiczna

Zmiana Konstytucji RP w części dotyczącej wyłączenia wydatków przeznaczanych na potrzeby związane z obronnością nie jest konieczna, w zupełności wystarczające jest bowiem intensyfikowanie działań wzmacniających potencjał obronny Rzeczypospolitej w ramach istniejących kompetencji Rady Ministrów do prowadzenia polityki finansowej państwa, np. przez ograniczenie innych wydatków publicznych.

26.04.2022

100 mln zł na aktywizację cudzoziemców w konkursie Ministerstwa Rodziny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców. W pierwszej odsłonie programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu.

25.04.2022

SN: Tylko rok na nałożenie kary dla stacji telewizyjnych

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Kary pieniężnej za brak w programach telewizyjnych audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych nie można nałożyć, jeżeli od naruszenia przez nadawcę tego obowiązku do daty nadania do nadawcy decyzji o nałożeniu kary upłynął rok - taka jest konkluzja wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Termin liczy się od wydania decyzji, a nie doręczenia.

25.04.2022

Ustawa o obronie ojczyzny już obowiązuje

Administracja publiczna

Wydatki na poziomie 3 proc. PKB, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, nowe rodzaje służby wojskowej, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku - to niektóre z rozwiązań zawartych w ustawie o obronie ojczyzny. Ustawa weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku.

23.04.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski