WSA: Bezprawny maszt na dzwonnicy, inspektor dwa lata nie reagował

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Budownictwo

Mimo że inspektor nadzoru budowlanego ma obowiązek wszczynać postępowanie z urzędu, gdy dochodzi do nielegalnej budowy, to nie może milczeć, gdy obywatele skarżą się na uciążliwości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. I zobowiązał powiatowego inspektora do wydania aktu lub dokonania czynności w terminie 14 dni. Budowa urządzenia telefonii komórkowej na dzwonnicy kościelnej szkodziła zdrowiu pobliskich mieszkańców.

03.08.2023

NIK: Trzeba wzmocnić kontrolę zarządczą w jednostkach nadzoru budowlanego

Administracja publiczna Budownictwo

Przeciążenie obowiązkami, wynagrodzenia nieadekwatne do wykonywanej pracy oraz presja czasu sprawiają, że pracownicy rezygnują z pracy w jednostkach nadzoru budowlanego. W ocenie NIK do powstania nieprawidłowości w istotnym stopniu przyczyniły się braki kadrowe, w szczególności dotyczące osób z uprawnieniami budowlanymi. Izba skontrolowała dolnośląskie jednostki nadzoru budowlanego.

01.08.2023

Gdy ustawodawca wchodzi w buty pracodawcy – rzesza pokrzywdzonych rośnie, koszty reform też

Administracja publiczna Prawo pracy

Wygaszanie zatrudnienia z mocy ustawy, choć budzące poważne wątpliwości na gruncie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, jest sposobem władzy na pozbywanie się z administracji publicznej osób m.in. chronionych kodeksem pracy, bo w wieku przedemerytalnym. Ci, którzy swoich praw dochodzą przed sądami, walczą o nie latami. Rosną też koszty, jakie społeczeństwo płaci za te „reformy”.

01.08.2023

Więcej czasu na nadanie żołnierzowi odznaczenia

Administracja publiczna

Nowelizacja ustawy o orderach i odznaczeniach znosi obecny przepis przewidujący okres trzech lat na nadanie przez prezydenta orderu lub odznaczenia żołnierzowi. Wprowadza jednocześnie limit dwóch lat od zakończenia działań na złożenie wniosku o nadanie odznaczenia danemu żołnierzowi (przez jego dowódcę).

31.07.2023

Ochrona dziedzictwa kulturowego jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Potrzeba ochrona dziedzictwa kulturowego mimo swojej rangi nie została właściwie doceniona przez ustawodawcę. Ogólne przepisy znajdują się w ustawach samorządowych, a dotyczące ochrony dziedzictwa materialnego w ustawie o ochronie zabytków. Szczególny charakter mają też przepisy o ochronie zabytków w czasie działań wojennych i sytuacji kryzysowych.

30.07.2023

Przebieg linii elektroenergetycznych nie może utrudniać użytkowania budynków

Administracja publiczna Budownictwo

Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.

29.07.2023

WSA: Pokrewieństwo to za mało, by udostępnić dane z rejestru PESEL

Domowe finanse Administracja publiczna

Wnioskodawczyni chciała pozwać swoją córkę o alimenty. W tym celu potrzebowała jej adresu, więc zwróciła się o udostępnienie informacji do prezydenta miasta. Organ jednak odmówił. Uznał, że wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego. Z poglądem tym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który podkreślił, że samo pokrewieństwo nie jest wystarczającą podstawą do udostępnienia danych z rejestru PESEL.

29.07.2023

Lex knebel na finiszu w Sejmie, strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Strategiczne inwestycje będzie można realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Takimi inwestycjami będą m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Mimo ostrych protestów prawie 100 organizacji pozarządowych, prace nad tzw. lex knebel, autorstwa rządu, są już na finiszu. Nowe przepisy dają zielone światło do realizacji, często kontrowersyjnych przedsięwzięć, w majestacie prawa. 

28.07.2023

Dr Wiącek: Zaprzestać pushbacków sprzecznych z prawem

Administracja publiczna

Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską granicę niezgodnie z przepisami, są sprzeczne z prawem unijnym i międzynarodowym oraz polskimi ustawami – uważa dr Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich i wnosi, by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyeliminowało te działania.

27.07.2023

Wycieczki młodzieży z Izraela wrócą do Polski

Administracja publiczna Policja

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ratyfikacji podpisanej 22 marca z przedstawicielami państwa Izrael umowy w sprawie wznowienia wycieczek organizowanych przez ministerstwo edukacji Izraela. Zawieszenie tych wycieczek było skutkiem pogorszenia stosunków między oboma państwami, ale przedmiotem sporu była też ochrona przez uzbrojonych agentów izraelskich służb.

27.07.2023

„Lex knebel” sposobem na prostsze wywłaszczenia nieruchomości

Środowisko Administracja publiczna Nieruchomości

Założenia "lex knebel" należy postrzegać jako kontynuację wieloletniego trendu ograniczenia roli właściciela nieruchomości oraz społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o inwestycjach publicznych. Czy strategiczne budowy nadal mają wymiar publiczny i służą społeczeństwu? A może państwo jest bytem o interesach konkurencyjnych w stosunku do swoich obywateli - zastanawia się Mirosław Ochojski, prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k.

27.07.2023

Fundacja z BIP i karami za bezczynność? Konieczne przeanalizowanie przepisów

Administracja publiczna

Każda fundacja w Polsce wykonuje zadania publiczne. Ma więc obowiązki wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji publicznej - tak wynika z orzecznictwa NSA. Niesie to ze sobą poważne konsekwencje, choćby tę, że fundacje powinny prowadzić biuletyn informacji publicznej i umieszczać w nim te informacje publiczne, które są wymagane przepisami ustawy, co jednak nie jest szczególnie częstą praktyką.

27.07.2023

Szczepienie psów co dwa lata? Weterynarze mówią - nie!

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Senatorowie proponują, aby powtórne szczepienie psów na wściekliznę odbywało się co dwa lata, a nie jak obecnie - co roku. Projekt ustawy ma na celu dostosowanie do obecnych na rynku szczepionek przeciwko wściekliźnie dla psów, tj. terminu ważności i skuteczności takich szczepionek gwarantowanych przez producentów. Izba Lekarsko-Weterynaryjna stanowczo jest temu przeciwna, bo istnieje bardzo duże zagrożenie sanitarne. Dodaje, że i koty powinny być obowiązkowo szczepione.

26.07.2023

Problemy pracowników cywilnych Policji. Według MSWiA, zasady podwyżek są takie same jak w całej budżetówce

Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Pracownicy cywilni skarżą się na niskie płace wskazując, że osoby przyjmowane do Policji mają wyższe wynagrodzenie niż te z wieloletnim stażem. Nie ma też szczegółowych regulacji ustawowych dotyczących ich statusu. Według MSWiA, w latach 2016-2023 wynagrodzenia pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa wzrosły przeciętnie miesięcznie na etat o 2156 zł.

21.07.2023

Nieprecyzyjne przepisy o dostępie do informacji publicznej - utrudnienie i dla organu, i dla obywatela

Administracja publiczna

Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że dostęp do informacji publicznej sprowadza się do prostego dylematu: albo otrzymam informację, albo nie. Jednak, kiedy przyjrzymy się temu bliżej, zauważymy, że jest wiele przypadków, w których postępowanie kończy się brakiem satysfakcji ze strony wnioskodawcy - wskazuje dr hab. Marlena Sakowska-Baryła. Przepisy nie są też dostosowane do tych, zawartych w RODO.

20.07.2023

UODO ukarał firmę, która nie zabezpieczyła się właściwie przed atakiem hakerów

Administracja publiczna RODO

Niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz brak regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności zastosowanych środków jednym z powodów nałożenia przez UODO administracyjnej kary pieniężnej w wysokości ponad 47 tys. zł.

19.07.2023

Z posiadaniem zabytkowej nieruchomości wiąże się dużo kosztownych obowiązków

Administracja publiczna Nieruchomości

Właściciel lub posiadacz nieruchomości zabytkowej musi się nią tak opiekować, aby zachować ją w niepogorszonym stanie. Przy realizacji prac budowlanych musi także liczyć się z koniecznością uzyskania zgody konserwatora zabytków i powierzeniem realizacji inwestycji odpowiedniej firmie.

15.07.2023

NSA: Strażnik graniczny odpowie za dopuszczanie do nielegalnego przekroczenia granicy

Prawo karne Administracja publiczna

W sytuacji gdy strażnik graniczny zdaje sobie sprawę, że jednoosobowo nie jest w stanie zabezpieczyć wydzielonego odcinka granicy państwowej, powinien poinformować o tym przełożonych. Gdy tego nie zrobi, a podjęto próbę nielegalnego przekroczenia granicy, może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną - potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

14.07.2023

Ilu ludzi mieszka w Polsce? Nie wiadomo, i wszyscy na tym tracą

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Pomiar liczby i struktury ludności w Polsce kuleje. Nie wiadomo nawet, czy jest nas 37 czy jednak 39 milionów. Choć na ulicach miast widać, że Polska jest już państwem wielonarodowościowym, statystyka publiczna tego nie oddaje. A liczba ludności ma bezpośredni wpływ na dystrybucję rządowych i unijnych pieniędzy do samorządów lokalnych. Ma przełożenie na około 90 obszarów prawnych, gdzie podejmowane są decyzje administracyjne, budżetowe, wyborcze i inne.

14.07.2023