Samorządy oczekują częstszych płatności z Programu Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo Polski Ład

Samorządy postulują dalsze zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych. Chcą zwiększenia częstotliwości płatności, czyli przynajmniej raz na kwartał, aby dopiąć inwestycje. Domagają się również możliwości podpisywania umów częściowych, bez czekania na rozstrzygnięcie całości przetargów na te zadania.

26.10.2022

Inflacja szybuje, ceny materiałów budowlanych rosną, a zmiana kontraktów nie taka prosta

Zamówienia publiczne Finanse samorządów Budownictwo

Inflacja bezpośrednio wpływa na ceny materiałów, paliw, surowców, jak i płac, a wykonawcy i podwykonawcy inwestycji coraz częściej obawiają się widma pogłębienia strat w związku z wykonywaniem umów o roboty budowlane. Zwiększa się więc liczba kontraktów, od których odstępują wykonawcy, co w dalszej perspektywie grozi im skierowaniem roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów.

28.09.2022

Oferta w przetargu tylko na piśmie, albo transkrypcja nagrania

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się – co do zasady – pisemnie. To zaś wyklucza możliwość składania wymaganej dokumentacji w formie innej, niż tekstowa. Nadal zasadnicze znaczenie ma tekst – choć składany w formie elektronicznej. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają składanie wymaganych dokumentów, sporządzonych jako transkrypcja nagrania.

20.09.2022

W przetargu wolno żądać certyfikatu z USA, nie narusza to konkurencji

Zamówienia publiczne

Zamawiający może żądać, żeby urządzenia posiadały certyfikat z USA, chociaż będą działać na terenie UE. Takie orzeczenie zapadło przed Krajową Izbą Odwoławczą. To precedensowe rozstrzygnięcie, ale czy nie otwiera puszki Pandory, bo będzie można stosować masowo certyfikaty np. z Chin? Prawnicy uspokajają, że do tego nie dojdzie, a zamawiającemu łatwiej będzie domagać się certyfikatów spoza UE, które dają gwarancję jakości.

16.09.2022

Pandemiczny przepis zniknął z zamówień publicznych, wolno potrącać kary

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Koronawirus

Przepis, który przez ostatnie dwa lata zakazywał potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych, przestał obowiązywać. Niektórzy wykonawcy zostali pozbawieni szans obrony przed egzekucją kar umownych, mimo że stan zagrożenia epidemicznego wciąż obowiązuje. Natomiast zamawiający są zadowoleni z takiego obrotu sprawy, wreszcie będą mogli ścigać niesolidnych kontrahentów.

05.09.2022

Zmowa w przetargach na utrzymanie zieleni - jest kara UOKiK

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję dotyczącą zmowy przetargowej, w której nałożył karę w łącznej wysokości ponad 100 tys. zł. Firmy Zwyż – Dźwig i FHU Berger uzgadniały warunki ofert i podejmowały działania prowadzące do wyboru oferty z wyższą ceną, czym wpływały na wynik zamówień publicznych na utrzymanie zieleni w woj. lubuskim i dolnośląskim.

31.08.2022

Specustawa ma przyspieszyć budowę rządowych serwerowni dla administracji

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo

Stworzenie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych to inwestycja, która ma przyczynić się do bezpiecznego przechowywania danych z systemów administracji rządowej. Specjalne procedury zaplanowane w projekcie ustawy dotyczące procesów związanych z przygotowaniem i realizacją tej inwestycji mają pozwolić na sprawną budowę rządowych serwerowni.

22.08.2022

Branża budowlana na skraju wyczerpania - podwykonawcy czekają na waloryzację

Zamówienia publiczne Budownictwo

Trudna sytuacja w branży budowlanej sprawiła, że trwają prace nad ustawą dotyczącą waloryzacji kontraktów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje, że przepisy wkrótce wejdą w życie. Natomiast podwykonawcy twierdzą, że generalni wykonawcy obecnie nie chcą podnosić im wynagrodzeń.

22.08.2022

Prokuratoria: Brak waloryzacji kontraktów to niegospodarność

Zamówienia publiczne

Przez inflację i wojnę na Ukrainie realizacja wielu inwestycji publicznych staje się nieopłacalna. Zamawiający jednak boją się waloryzować kontrakty, a wykonawcy domagają się ustawy, która wręcz nakaże zmianę umów. Tej nie ma, ale są wytyczne Prokuratorii Generalnej uzgodnione z rządem. Zgodnie z nimi waloryzacja wynagrodzenia nie musi być działaniem niegospodarnym, a wręcz jej brak może być za takie uznane.

16.08.2022

Spółki komunalne mają obowiązek stosować zamówienia publiczne

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Bez względu na to, czy spółka komunalna nabywa roboty budowlane, dostawy lub usługi w celu zaspokojenia własnych potrzeb, czy nabywa je w celu realizacji zadań o charakterze komercyjnym, takie nabycie, w szczególności poprzez wybór podwykonawcy zadania w przypadku realizacji zamówień komercyjnych, powinno być dokonywane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

12.08.2022

Ustawienie przetargu często jest łatwe, ale nie bezkarne

Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo gospodarcze Finanse

Trudności dowodowe w przypadku zmów przetargowych sprawiają, że nieuczciwym przedsiębiorcom ustawianie przetargów często uchodzi na sucho. Są jednak sposoby na wykazanie, że doszło do zawarcia porozumienia, które nie powinno mieć miejsca. Działania w tym kierunku prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

08.08.2022

Wkrótce nowe opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Prawnicy Zamówienia publiczne

Z opublikowanych w środę projektów nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych wynika, że wprowadzone zostaną nowe stawki minimalne w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Nowe kwoty zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

03.08.2022

Rosną koszty w przetargach? Umowę zawsze można zmienić zanim się ją podpisze

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Rosnąca inflacja powoduje, że coraz częściej wykonawcy ubiegają się o waloryzację umów w sprawach zamówienia publicznego. Niekiedy zaś właściwie zaraz po zakończeniu postępowania umowa ta staje się nieopłacalna dla zwycięskiego wykonawcy. Czy można dokonać w niej zmian jeszcze przed podpisaniem ? Więcej na ten temat Legal Alercie.

29.07.2022

Obywatel zapłaci notariuszowi za wpis do księgi wieczystej, a za reformę zapłacą... sądy

Zamówienia publiczne

15 mln złotych - tyle w myśl oceny skutków reformy umożliwiającej notariuszom wpis hipotek do ksiąg wieczystych i wydawanie nakazów zapłaty ma kosztować wprowadzanie zmian w życie. Środki te, jak doprecyzowano w trakcie opiniowania, mają pochodzić z części budżetu przeznaczonej na sądy, co już niepokoi pracowników sądów. Tym bardziej że źródłem ponad 4 mln zł na szkolenia notariuszy ma być pula przeznaczona na sądowe wydatki osobowe.

26.07.2022

Rząd chce ratować inwestycje - pracuje nad ustawową waloryzacją kontraktów

Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Tak złej sytuacji na rynku nie było od dawna. Z powodu szybujących w górę kosztów realizacja wielu inwestycji staje pod znakiem zapytania. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje więc nad przepisami przewidującymi waloryzację niektórych kontraktów w ramach zamówień publicznych. Tymczasem przedsiębiorcy chcą, by objęła ona wszystkie typy umów.

28.06.2022

Zwycięzca przetargu może nie podpisać umowy, ale będą konsekwencje

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Obecna sytuacja gospodarcza wpływa na rentowość publicznych kontraktów, przez co wielu przedsiębiorców, którzy wygrali postępowanie, zastanawia się, czy w ogóle podpisywać umowę. Jednak czy wykonawcy mogą po prostu tego odmówić? Okazuje się, że tak, ale zawsze muszą liczyć się z konsekwencjami swojego kroku, np. utratą wadium lub koniecznością zapłacenia odszkodowania.

07.06.2022

Samorządy chcą definicji umowy, która ma trafić do rejestru

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych proponuje, aby do nowelizowanych przepisów dotyczących rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych wprowadzić definicję umowy podlegającej publikacji. Katalog chce zawęzić, m.in. do umów wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z definicją Prawo zamówień publicznych.

24.05.2022

NIK krytycznie o gospodarowaniu majątkiem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Zamówienia publiczne Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W latach 2017-2020 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników gromadził coraz większy majątek, którego część marnotrawił na nieefektywne i nielegalne inwestycje, które w tym okresie wyniosły prawie 36 mln zł. Jego działalność gospodarcza przyniosła ponad 8 mln zł strat. Bez właściwej podstawy prawnej udzielono ponad 50 mln zł dotacji innym podmiotom, najczęściej organizacjom zawodowym rolników.

09.05.2022

Relacje na linii wykonawca-podwykonawca – o czym pamiętać ustalając zasady współpracy? 

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Dla prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień publicznych niezwykle istotnym zagadnieniem jest prawidłowe ustalenie zasad relacji pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia.

28.04.2022

Związek gmin chce pilnych zmian w Programie Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Z powodu drastycznych podwyżek cen Związek Gmin Wiejskich RP chce zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Postuluje m.in. wydłużenie ważności promes w ramach pierwszego naboru wniosków, wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu zadania objętego uzyskaną promesą oraz zmiany w częstotliwości płatności za realizację inwestycji.

11.04.2022