Publiczny grosz nie dla pracowników z Rosji

Zamówienia publiczne Prawo pracy Ukraina

Przedsiębiorcy zasadniczo mogą zatrudniać Rosjan, a także nawiązywać z nimi współpracę B2B. Muszą jednak uważać, gdy korzystają z państwowych pieniędzy, biorąc udział w procedurach zamówień publicznych jako oferenci albo podwykonawcy. Unijne sankcje spowodowały, że publiczne środki nie powinny trafiać do podmiotów wrogich Ukrainie. Zamawiający mają wręcz obowiązek to kontrolować.

09.11.2023

Wchodzą w życie nowe obowiązki dla oferentów startujących w unijnych przetargach

Zamówienia publiczne Prawo europejskie

12 października br. zaczynają obowiązywać kolejne regulacje unijnego rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. Tym razem dotyczą one przede wszystkim obowiązków związanych ze zgłaszaniem koncentracji przedsiębiorstw oraz zamówień publicznych, które przekraczają określone w przepisach progi. Niedopełnienie obowiązków może wiązać się natomiast z dotkliwymi konsekwencjami, także finansowymi.

12.10.2023

Zamawiający rozwiązuje umowę? Przepisy o klauzulach abuzywnych ratunkiem dla wykonawcy

Zamówienia publiczne Rynek

Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne budzi olbrzymie kontrowersje, ponieważ o kształcie umowy decyduje głównie zamawiający. Brakuje też przepisów, które ograniczałyby możliwość wypowiadania lub odstępowania. Coraz częściej jednak firmy powołują się na przepisy prawa zamówień publicznych, które zakazują wpisywania do umowy postanowień abuzywnych. Na tym tle dochodzi do sporów. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej są jednak różne.

12.10.2023

Regulacja w sprawie subsydiów zagranicznych pomoże wyrównać szanse na rynku unijnym

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Prawo europejskie

Rozporządzenie częściowo weszło w życie 12 lipca; od tego też dnia KE może już wszczynać postępowania w ramach filara ogólnego. Obowiązek notyfikacji dla przedsiębiorstw uruchamia się natomiast już 12 października br. Od tego momentu koncentracje i przetargi powyżej pewnych progów trzeba notyfikować do KE pod groźbą sankcji finansowych i prawnych - mówi dr Michał Bernat, managing counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

09.10.2023

Nie zawsze można unieważnić przetarg z uwagi na dalsze, nieuzasadnione procedowanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Artykuł 256 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wytrychem do unieważniania postępowań, jak niekiedy chcieliby to widzieć zamawiający czy wykonawcy. Z jego stosowaniem trzeba uważać, a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie jest w tym zakresie w pełni jednoznaczne. Przepisy budzą sporo wątpliwości, pojawiają się też próby ich nadużywania.

26.09.2023

Specustawa na problemy z jakością wody w Odrze

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Ponad 9,65 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

25.09.2023

Firma, która zawiesiła działalność gospodarczą, może pożegnać się z publicznym kontraktem

Zamówienia publiczne

Przedsiębiorcy, którzy chwilowo nie prowadzą działalności gospodarczej, mają olbrzymi problem, by wskrzesić firmę na nowo. Powodem są nieżyciowe przepisy. Okazuje się, że nie wezmą udziału w przetargu. Prawo zamówień publicznych wyklucza je z postępowań o takie zamówienie tylko dlatego, że... zawiesili działalność. Natomiast prawo przedsiębiorców daje zielone światło.

22.09.2023

Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.

05.09.2023

Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.

29.08.2023

Sejm zdecydował: Termin wejścia w życie rejestru umów 500+ zostanie przesunięty

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów

Kierownicy ponad 50 tysięcy jednostek sektora finansów publicznych mogą odetchnąć z ulgą. "Rejestr umów 500 +”, który miał wystartować od 1 stycznia 2024 r., zostanie wdrożony znacznie później. Nowelizacja ustawy z 16 sierpnia 2023 r. czeka na teraz na podpis prezydenta. Ministerstwo Finansów przyznaje, że zarówno przepisy jak i sama baza są niedopracowane. Chce do tego czasu znowelizować przepisy i stworzyć mechanizm, który zautomatyzują przesyłanie informacji do rejestru.

18.08.2023

Specjalistyczne zamówienia publiczne dla prawnika to jak praca Syzyfa

Zamówienia publiczne

Idąc do lekarza, nie oczekujemy, że stomatolog wyleczy nasz problem kardiologiczny, tym samym niezrozumiała jest niemalże powszechna tendencja wśród kierowników zamawiających, by oczekiwać w pełni profesjonalnego doradztwa w robotach budowlanych od wysokiej klasy specjalisty od podatków i opłat lokalnych lub ogólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego - tłumaczy Krzysztof Granat, radca prawny.

10.08.2023

Zamiast pliku dokumentów do każdego przetargu - jeden certyfikat

Zamówienia publiczne

Wykonawcy startujący w przetargach muszą za każdym razem legitymować się masą dokumentów świadczących o tym, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają wymogi udziału w postępowaniu. Gdyby nowe przepisy weszły w życie, wystarczyłby jeden certyfikat odnawiany raz na 3 lata. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, który trafił właśnie do konsultacji.

10.08.2023

Sztuczna inteligencja zorganizuje przetarg? To wcale nie takie pewne

Zamówienia publiczne Nowe technologie

Stosowanie sztucznej inteligencji w zamówieniach publicznych to kwestia czasu. Z pewnością przyspieszy to i usprawni proces organizowania oraz rozstrzygania czy kontroli postępowań. Jak jednak wskazują prawnicy, AI raczej nie wyeliminuje z tego procesu ludzi, głównie ze względu na fakt, że nie zawsze można jej ufać. W przyszłości może jednak pomóc, zwłaszcza w prostych, schematycznych czynnościach.

04.08.2023

NIK: Podwyżki energii elektrycznej zachwiały elektromobilnością w samorządach

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Transport

Mimo oferowanego wsparcia, większość skontrolowanych gmin nie zapewniła wymaganego ustawą udziału samochodów elektrycznych we własnych flotach. Przyczyną tego były m.in. duży wzrost cen energii elektrycznej oraz słabo rozwinięta sieć stacji ładowania. Problem stanowiły też niejasne zapisy w ustawie o elektromobilności.

18.07.2023

Restrukturyzacja firmy nie wyklucza jej z przetargu

Zamówienia publiczne Restrukturyzacja

Sam fakt otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zawarcia układu z wierzycielami nie musi skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z literalnego brzmienia art. 109 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych to bowiem nie wynika - pisze Magdalena Zdanowska, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

17.07.2023

W prawie zamówień publicznych jednak nie wszystko działa dobrze

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Prawo zamówień publicznych szwankuje i wymaga pilnej naprawy. Trzeba zmienić i uściślić kwestie związane z warunkami udziału w postępowaniu i wykluczeniem z niego. Brakuje limitu kar umownych czy chociażby regulacji dotyczącej odszkodowań. Poprawek wymagają też zasady stosowania aukcji elektronicznej - twierdzą prawnicy.

06.07.2023

1 lipca znika stan zagrożenia epidemicznego, zamówienia publiczne wracają na stare tory

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego zaczynają obowiązywać zasady zamówień publicznych sprzed covidu, wracają m.in. przetargi. Wciąż jednak w przepisach pozostanie furtka, dzięki której w razie, gdyby pandemia wróciła, będzie można zamawiać z pominięciem prawa zamówień publicznych. Nadal będzie można też zawierać umowy w formie elektronicznej.

27.06.2023

Certyfikaty wykonawców ułatwią firmom start w przetargach

Zamówienia publiczne

Firmy, które chcą wystartować w przetargu, będą mogły ubiegać się o certyfikat, co zaoszczędzi im czasu. Nie będą musiały za każdym razem, gromadzić i składać dokumentów. Tego rodzaju "zaświadczenie" będą musieli honorować zamawiający. Certyfikaty nie będą jednak obowiązkowe. Przedsiębiorcy sami zdecydują, czy się o nie ubiegać.

21.06.2023

WSA: Trzeba ujawnić ofertę zwycięzcy konkursu na wykonanie zadania publicznego

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Starosta nie chciał udostępnić oferty podmiotu, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wskazał, że złożona oferta odnosiła się do projektowanego sposobu wykonania zadania publicznego, które było finansowane ze środków publicznych. Tym samym stanowiła ona informację publiczną oraz podlegała udostępnieniu.

21.06.2023

Zbliża się koniec pandemii w prawie zamówień publicznych - czy będzie trudniej?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Koronawirus

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przyczyni się do zniesienia szczególnych rozwiązań, które zostały wdrożone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zmianę podejścia zamawiających przygotowujących dokumentację postępowania, a w szczególności projektowanych zapisów istotnych postanowień umowy lub samych wzorów umów.

19.06.2023