Ministerstwo Sprawiedliwości podczas reformy spłaszczającej strukturę sądów chciało odejść od zasady zrównania wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i sędziów. W sprawie larum podnieśli już prokuratorzy, a Prokurator Krajowy informuje, że zaproponował poprawki utrzymujące równy status zawodowy sędziów i prokuratorów.
Patrycja Rojek-Socha
12.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Samorząd radców prawnych, podobnie jak adwokacki, intensywnie pracuje nad zmianami w swoich zasadach etyki. Jest szansa, że zostaną przyjęte już na początku lipca br. - podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. Mają dotyczyć także informowania o działalności, rozważane jest wprowadzenie definicji reklamy i uregulowanie kwestii związanych z promowaniem się w sieci.
Patrycja Rojek-Socha
12.05.2022
Prawnicy Rynek i konsument

Majątki sędziów jawne, a w TK bez możliwości utajnienia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Do niedawna oświadczenia majątkowe wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego były tajne. Ale ustawa uchwalona w 2016 roku postawiła na całkowitą jawność życia publicznego i wynagrodzenia oraz inne składniki majątku sędziów TK stały się dostępne dla wszystkich. Utajnianie ich jest bezprawne, w przeciwieństwie do majątków sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Minister sprawiedliwości chce mieć prawo do przetwarzania danych, w tym osobowych, uczestników spraw sądowych z systemów teleinformatycznych - w zakresie zadań związanych z informatyzacją sądownictwa. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy powinien mieć dostęp do takich danych wrażliwych. I dodaje, że to jest niezgodne z Konstytucją.
Krzysztof Sobczak
11.05.2022
Wymiar sprawiedliwości RODO
Nie opadły jeszcze emocje związane z propozycją odejścia od zasady równości wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, a pojawiają się kolejne wątpliwości związane ze zmianami w wygrodzeniach, które zaproponowano w przepisach dotyczących spłaszczenie struktury sądów. Tym razem chodzi o asesorów prokuratury, mieliby mieć o 20 proc. niższe wynagrodzenie niż asesor sądowy.
Patrycja Rojek-Socha
11.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej sąd nie jest związany ustaleniami dotyczącymi jej istnienia zawartymi w uzasadnieniu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o uchylenie tej uchwały - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2022
Budownictwo
Po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego media prawnicze zalała fala komentarzy. Prawnicy frankowiczów dopatrują się przełomu, który rozpocznie falę skutecznych roszczeń przedsiębiorców, ale pełnomocnicy banków nie dostrzegają w niej nic szczególnego. O tym, co powinno się znaleźć w uzasadnieniu tej uchwały pisze dr Piotr Bednarczyk, sędzia wydziału frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Piotr Bednarczyk
11.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Od 16 maja stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Z tego powodu część ułatwień, niewielka, zniknie. Nie będzie już można np. odliczyć darowizny na walkę z Covid-19, skończy się też zwolnienie z podatku minimalnego od przychodów z budynków. Wiele "pandemicznych" rozwiązań jednak pozostanie, choć zdaniem ekspertów powinny być zniesione. Więcej informacji - w majowym Legal Alercie.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
11.05.2022
Koronawirus a prawo
Samorządy prawnicze w rozwoju nowych technologii widzą szansę na walkę z konkurencją. Chcą dostarczyć swoim członkom narzędzi pomocnych w poruszaniu się w cyberprzestrzeni. Jednak eksperci podkreślają, że podstawą powinny być jednolite standardy, czyli swoista instrukcja jak najlepiej chronić "w sieci" tajemnicę zawodową. Bo co dobre dla jednej kancelarii, niekoniecznie sprawdzi się w innej.
Patrycja Rojek-Socha
11.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO
W całej Polsce, we wtorek rozpoczyna się maraton egzaminów zawodowych dla prawników, którzy chcą uzyskać tytuł adwokata lub radcy prawnego. W tym roku ma podejść do nich ok. 3800 osób, już bez maseczek i większości covidowych ograniczeń. A po czeka ich trudne wejście na prawniczy rynek. Stąd też coraz więcej głosów, że zmienić się powinny nie tylko prawnicze szkolenia, ale i forma egzaminu np. poprzez dodanie części ustnej.
Patrycja Rojek-Socha
10.05.2022
Prawnicy
We wtorek, 10 maja br., w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego miała się odbyć rozprawa, w której obwinionym jest sędzia Roman P. ze Śremu. Sprawa została jednak zdjęta z wokandy. Zarzut stawiany przez rzecznika dyscyplinarnego dotyczy bezczynności w prowadzonych sprawach. Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi wymierzył karę obniżenia wynagrodzenia o pięć procent w okresie pół roku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.05.2022
Prawo karne Prawnicy
Zadaniem dyrektora zakładu karnego jest przygotowanie harmonogramu zajęć sportowych dla osadzonych. Dokument ten jest związany z funkcjonowaniem placówki, wydatkowaniem środków publicznych oraz realizacją zadań o charakterze publicznym. Tym samym zawiera on informacje publiczne i podlega udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Dorian Lesner
10.05.2022
Administracja publiczna RODO
Obecne egzaminy zawodowe dla osób, które chcą być radcami prawnymi lub adwokatami spełniają swoją rolę. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian, choć oczywiście można dyskutować np. nad częścią ustną. Ważne natomiast jest, by aplikacja rozwijała umiejętność korzystania z wiedzy prawniczej w różnych obszarach prawa, i w tym zakresie samorządy powinny przeprowadzić ewaluacje stosowanych narzędzi.
Patrycja Rojek-Socha
10.05.2022
Prawnicy Strefa aplikanta
W związku z publikacją 9 kwietnia br. artykułu pt. SN: Obwiniony adwokat nie może bronić innych w sprawie furgonetki antyaborcyjnej, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przekazała wniosek o sprostowanie co do własności furgonetki, która była przedmiotem protestu, którego uczestnicy stanęli potem przed sądem.
Prawo.pl
09.05.2022
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w składzie jednoosobowym chyliła dzisiaj, 9 maja br. immunitet sędziemu z Sądu Okręgowego w Lublinie. Powodem zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej było podejrzenie popełnienia wykroczenia drogowego w stanie nietrzeźwości. Uchwała nie jest prawomocna i przysługuje od niej zażalenie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Organy podatkowe pozwalają zaliczyć zakup telewizora i innego sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług w formie zdalnej do kosztów podatkowych. I to nie tylko w sytuacji, w której urządzenia wykorzystywane są w biurze, ale także, jeśli przedsiębiorca korzysta z niego w domu, nawet w pomieszczeniu, które nie jest wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wiesława Moczydłowska
09.05.2022
Prawnicy PIT Doradca podatkowy
Projekty dotyczące spłaszczenia struktury sądów trafiły do opiniowania tuż przed Wielkanocą i spowodowały spore emocje wśród prawników. Wynika z nich m.in., że zmiany obowiązywać będą już od 1 stycznia 2023 r. Tymczasem ministerstwo po raz kolejny zmienia właściwości miejscowe sądów rejonowych - tym razem w Lublinie. A sędziowie pytają, po co zmieniać coś co i tak ma zostać wkrótce przekształcone.
Patrycja Rojek-Socha
09.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
MS spłaszczając strukturę sądów chce wrócić do rozwiązań sprzed lat, o które apelowali referendarze i asystenci sędziego, czyli pozwolić na zdawanie przez nich egzaminu sędziowskiego. Po takim egzaminie mogliby być mianowani na stanowisko asesora. Jest jednak problem z tymi, którzy ukończyli aplikację sądową i obecnie po egzaminie mogą ubiegać się o urząd sędziego. W ich ocenie te przepisy powinny pozostać.
Patrycja Rojek-Socha
09.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie, którzy opowiadają się za przestrzeganiem prawa unijnego i orzecznictwa TSUE w sprawach dotyczących praworządności i statusu sędziów, ignorują prawo unijne chroniące konsumenta. A przecież praworządność i ochrona konsumenta wyrastają z takiej samej, traktatowej podstawy. Na szczęście sądy, które nie chcą, bądź nie potrafią zastosować orzecznictwa TSUE w sprawach frankowych, są raczej wyjątkiem niż zasadą.
Aneta Wiewiórowska-Domagalska
09.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.
Krzysztof Koślicki
09.05.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne
W ocenie prawników kryzys ekonomiczny nie zachęca Polaków do rozwodów. Mimo spodziewanego wzrostu po zawirowaniach pandemicznych, dane z ponad 40 sądów pokazują, że liczby pozwów od lat utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. Prym w tym zakresie wiodą sądy w Warszawie i Poznaniu, gdzie w pierwszym kwartale tego roku odnotowano odpowiednio - blisko 2 tys. i 1,3 tys. pozwów, najmniej było w Łomży - 149.
Patrycja Rojek-Socha
07.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Coś się kończy, coś się zaczyna, nowy związek, nowe małżeństwo mogą zachęcać do zmiany nazwiska. A skoro zmienia się nazwisko matki, pojawia się pytanie czy można też zmienić nazwiska jej dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jeśli chodzi o nazwisko matki (zazwyczaj rodowe) problemu nie ma, jeśli "byłego" procedura będzie skomplikowana i może być długotrwała.
Aleksandra Partyk
07.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Wagarowanie, zniszczenie ławki, drobna kradzież – o takich czynach szkoła nie będzie musiała zawiadamiać policji ani sądu rodzinnego. Zamiast tego dyrektor nałoży na ucznia środki wychowawcze - np. każąc mu posprzątać klasy lub pomalować zniszczoną ścianę. Zmiany przewidziane w projekcie prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
07.05.2022
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się 11 maja rozpatrzeniem wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego uprawnień Trybunału Sprawiedliwości UE do nakładania kar pieniężnych na państwa członkowskie. Chodzi m.in. o przepisy, na podstawie których TSUE nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To już kolejna zmiana terminu w tej sprawie - tym razem na 21 czerwca.
Krzysztof Sobczak
06.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rosyjskie siły zbrojne muszą stanąć przed sądem za serię zbrodni wojennych popełnionych w regionie na północny zachód od Kijowa – stwierdziła Amnesty International w ogłoszonym właśnie raporcie wydanym po szeroko zakrojonym śledztwie przeprowadzonym na miejscu. Według jego autorów, wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za swoje czyny.
Krzysztof Sobczak
06.05.2022
Prawo karne Ukraina
Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powołał insp. Adama Cieślaka na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Biuro to działa od 12 stycznia br. i zgodnie z ustawą, jest jednostką policji właściwą do rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego, zapobiegania tym przestępstwom.
Krzysztof Sobczak
06.05.2022
Prawo karne Nowe technologie RODO
Obowiązki raportowania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają także zawody prawnicze. Przypomniał o tym niedawno Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Eksperci podkreślają jednak, że wywiązywanie się z tego obowiązku nie może naruszać tajemnicy zawodowej.
Wiesława Moczydłowska
06.05.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Finanse
Naczelna Rada Adwokacka postuluje, by doręczanie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogło być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Chodzi o przepis wprowadzony na czas pandemii, spod którego działania wyłączono sądy, prokuraturę i m.in. komorników.
Patrycja Rojek-Socha
06.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Tworzenie prawa w ten sposób, że odmienną logiką kieruje się ustawa i odmienną – jej preambuła albo że ten sam problem inaczej reguluje się w dwóch różnych ustawach, tworzy niebezpieczną magmę, w której politycy chcący tym manipulować znajdą podstawę do każdego działania, które im w danej chwili odpowiada -  mówi prof. Ewa Łętowska. 
Krzysztof Sobczak
06.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji z uwagi na oczywisty upływ terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, gdy wierzyciel nie przedłożył dokumentów świadczących o przedawnieniu, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10 proc. egzekwowanego świadczenia - taką uchwałę podjął SN na pytanie Sądu Rejonowego w Głubczycach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2022
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski