Z początkiem lutego 2021 r. do grona partnerów kancelarii DZP dołączył Wojciech Koczara, specjalista w zakresie transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych i projektów deweloperskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Patrycja Rojek-Socha
01.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zostało zgłoszone przez norweską posłankę Partii Pracy Jette F. Christensen do Pokojowej Nagrody Nobla 2021 roku. Jak uzasadniła - to nominacja za walkę o demokratyczną Europę opierającą się na zasadach.
Patrycja Rojek-Socha
31.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Przywiązanie do tradycji, szacunek dla wartości, umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach kontra "przewietrzenie" samorządu, zmiana podejścia do zawodu i walka z konkurencją - to w skrócie podsumowanie przebiegu zgromadzenia i wyborów władz warszawskiej adwokatury. Dziekanem ponownie został adwokat Mikołaj Pietrzak - uzyskując 2121 głosów.
Patrycja Rojek-Socha
31.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Status szczególnie niebezpiecznych (N) jest nadawany osadzonym - skazanym ale też aresztowanym ze względu na charakter popełnionego przez nich przestępstwa. Przesłankami są działanie w trakcie przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, zachowanie w zakładzie karnym czy areszcie śledczym - np. próby ucieczki oraz choćby udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Adam Żelewski Patrycja Rojek-Socha
31.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Obradujące w sobotę zgromadzenie warszawskiej izby adwokackiej przyjęło szereg ważnych dla tego zawodu uchwał, w tym m.in. dotyczącą ograniczenia zakazu reklamy oraz wprowadzenia możliwości wykonywania zawodu na umowę o pracę. Większość biorących udział w obradach zagłosowało też za powołaniem komisji ds. ochrony zawodu i zwalczania nieuczciwej konkurencji
Patrycja Rojek-Socha
31.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Mediacje powinny być szerzej wykorzystywane także w adwokackich postępowaniach dyscyplinarnych. Wiele z nich mogłoby się zakończyć ugodą, gdyby strony dostały odpowiednie, profesjonalne wsparcie. To co najpilniejsze to jednak informatyzacja, dygitalizacja akt, czyli wejście w XXI wiek - mówi Agnieszka Helsztyńska, nowa prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
Patrycja Rojek-Socha
31.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Celem rządu jest zaszczepienie na COVID -19, w jak najkrótszym czasie jak największe liczby osób. Dostawy szczepionek - z powodu decyzji producentów - są jednak - z powodu decyzji producentów ograniczone. W grupach priorytetowych nie można więc umieścić przedstawicieli wszystkich grup zawodowych, które o to postulują - to odpowiedź jaką od rządu dostali kuratorzy sądowi.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Moja wiza adwokatury to umożliwienie adwokatom wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę, uregulowanie możliwości reklamy i walka z nieuczciwą konkurencją. Od merytorycznej dyskusji środowiska oczywiście trzeba będzie zacząć i zaproponować dobre rozwiązania, podparte opiniami ekspertów - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat dr Kamil Szmid, kandydat na dziekana ORA w Warszawie.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W sobotę 30 stycznia rozpoczęło się dwudniowe zgromadzenie warszawskiej izby adwokackiej, odbywa się po raz pierwszy całkowicie online. W pierwszych głosowaniach brało udział ponad 1600 adwokatów. Obrady "obserwuje" też na bieżąco ok. 100 osób - poprzez live streaming. Podczas obrad wybrany zostanie m.in. nowy dziekan, ale też prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej i Rzecznik Dyscyplinarny.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zwolnienie od kosztów sądowych nadal jest problemem

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Już 18 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnie czy postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych – wydane na skutek wniosku o zwolnienie złożonego wraz z apelacją – jest zaskarżalne zażaleniem. Dotychczas koncepcja, że takie sprawy rozpoznaje się w jednej instancji występowała wyłącznie w odniesieniu do wniosku o zwolnienie od kosztów składanego razem ze skargą kasacyjną
Kamil Strus Wojciech Młocek
30.01.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
3 tys. 400 załatwionych spraw, 475 wniosków do Sądu Dyscyplinarnego, 19 adwokatów tymczasowo aresztowanych - to dane statystyczne za cztery lata mijającej kadencji Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Warszawie. Adwokat Krzysztof Stępiński podkreślił, że widać pogorszenie sytuacji - adwokaci i częściej i w poważniejszym zakresie łamią swoje zasady etyki i prawo.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ta kadencja była szczególnie trudna, adwokatura mierzyła się i musi się mierzyć z wyzwaniem, które stawia przed nami pandemia ale też walczyć o prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa. Wyszliśmy z tego wzmocnieni - mówił adwokat Jacek Trela prezes Naczelnej Rady Adwokackiej podczas sobotniego zgromadzenia izby warszawskiej.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2021
Prawnicy

Nieuczciwa konkurencja jest też na rynku usług prawnych

Prawnicy Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Rynek usług prawnych od dawna nie należy do adwokatów. Prawdziwymi potentatami są firmy odszkodowawcze i windykacyjne. A i wśród zawodów prawniczych istnieje duża – czasem nieuczciwa – konkurencja. Niejednokrotnie mamy sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. A co w sytuacji kiedy naszym klientem będzie adwokat? Tutaj sytuacja zaczyna być bardziej złożona
Aneta Bęczkowska-Raczyńska
30.01.2021
Prawnicy Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Do trzech razy sztuka. Koronawirus skutecznie utrudnił przeprowadzenie zgromadzenia największej izby adwokackiej - warszawskiej. 30 stycznia wreszcie się rozpoczyna, potrwa dwa dni. Cel to wybranie nowych władz i delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, będzie też dyskusja m.in. nad zakazem wykonywania pracy na umowę, oraz o zmianach w adwokackich dyscyplinarkach.
Patrycja Rojek-Socha
30.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, w końcu wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie najważniejszych wątpliwości dotyczących sporów o kredyty frankowe. 29 stycznia zadała sześć pytań. Cały skład Izby Cywilnej rozpatrzy je już 25 marca. Prawnicy cieszą się, że odpowiedź będzie tak szybko, a podjęta uchwała będzie miała moc zasady prawnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jolanta Ojczyk
29.01.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Przed delegowaniem prokuratora bez jego zgody do innej jednostki, Prokurator Generalny lub Krajowy musi ustalić, czy jego sytuacja rodzinna lub względy osobiste nie czynią tego niedopuszczalnym - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca się do Państwowej Inspekcji Pracy, by sprawdziła, czy brak takiego ustalenia nie narusza przepisów prawa pracy.
Krzysztof Sobczak
29.01.2021
Prokuratura Prawo pracy
Naczelna Rada Adwokacka przyjęła projekt nowego Kodeksu Etyki Adwokackiej, który teraz przedstawi Krajowemu Zjazdowi Adwokatury, zaplanowanemu na marzec. Rzutem na taśmę do regulacji wprowadzono poprawki - m.in. doprecyzowujące zasadę dotyczącą konfliktu interesów. Regulacja budzi spore emocje i kontrowersje - zastrzeżenia są były również do przebiegu prac nad nią.
Patrycja Rojek-Socha
29.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa wybrała w piątek sędziego Pawła Styrnę na nowego przewodniczącego Rady. Wybór nowego przewodniczącego był konieczny po tym jak najpierw dwa tygodnie temu członkowie KRS odwołali z tej funkcji sędziego Leszka Mazura, a następnie on sam złożył rezygnację, bo legalność jego odwołania została zakwestionowana przez prawników.
Krzysztof Sobczak
29.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zwiększanie się liczby adwokatów, zmiany na rynku usług prawnych, pandemia zwiększająca konkurencję - to wszystko wpływa też na wzrost deliktów dyscyplinarnych. Coraz częstsze są więc głosy, że poprawy wymagają nie tylko zasady etyki adwokackiej ale też model działania pionu dyscyplinarnego. Koronawirus obnażył to, co i w zwykłych sądach widać - choćby braki w informatyzacji, czy potrzebę dygitalizacji akt.
Patrycja Rojek-Socha
29.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jan Rychlicki został 27 stycznia br. pozbawiony immunitetu. Izba Dyscyplinarna w drugiej instancji uznała, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że przekroczył on swoje uprawnienia jako sędzia orzekający w stanie wojennym. Z siedmiu zarzutów prokuratora IPN, pięć okazało się trafnych - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2021
Prawo karne Prawnicy
Wprowadzanie ważnych zmian w kodeksach karnych "przy okazji", poprzez doklejanie ich do zupełnie innych projektów, to praktyka niekonstytucyjna, wbrew dobrym standardom stanowienia prawa, to często próba ukrywania przed opinią publiczną kontrowersyjnych zmian - mówi prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
29.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej bubli i absurdów - fatalnie tworzone prawo

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze
W akcie urodzenia można mieć wpisanych trzech ojców, a przerwa na karmienie piersią przysługuje nawet matce... nastolatka. To tylko niektóre absurdy prawne, wymagające poprawy. Pilne zmiany są potrzebne w przepisach dotyczących m.in. darowizn, spadków, pracy zdalnej czy zakazu handlu. Zmiana goni zmianę, niestety nie zawsze na lepsze. Ustawa covidowa była nowelizowana aż 66 razy - wynika z raportu „Poprawmy prawo”,
Krzysztof Koślicki
28.01.2021
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze
Spółdzielnia mieszkaniowa wniosła do sądu pozew o zapłatę ponad 9 tys. zł z tytułu zaległych opłat. Wskazano gdzie pozwany ma mieszkać i na ten adres kierowano najpierw zawiadomienie o terminie rozprawy, potem po wyroku zaocznym orzeczenie. Za każdym razem przesyłki były dwukrotnie awizowane, a sąd uznał za skuteczne doręczenie zastępcze.
Patrycja Rojek-Socha
28.01.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zagraniczne sądy respektują wyroki polskich arbitrów

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Gdy COVID utrudnia pracę sądów, e-arbitraż staje się coraz bardziej popularny, również wśród firm eksportowych. Wśród zalet wymieniają one koszty i szybkości - postępowanie z kontrahentem zagranicznym trwa przykładowo w Ultima Ratio około miesiąca, podczas gdy wytaczając pozew na zasadach ogólnych trzeba się liczyć nawet z ok. 24 miesiącami.
Patrycja Rojek-Socha
28.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Wymóg jednoczesnego wykonywania władzy publicznej i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa nie ma zastosowania do organów samorządu gospodarczego i zawodowego lecz do "innych osób i jednostek organizacyjnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tym samym sprawozdanie z działalności adwokatury należy do tych informacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2021
Prawnicy

Wyrok w sprawie aborcji opublikowany i wchodzi w życie

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie pisemne wyroku z 22 października ub.r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Wyrok tego samego dnia został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Brakiem uzasadnienia premier uzasadniał zwłokę w publikacji.
Krzysztof Sobczak
27.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej - Adam Roch jako sprawozdawca, Małgorzata Bednarek, przewodnicząca i Adam Wygoda orzekli, że nie przekażą sprawy uchylenia immunitetu prof. Małgorzaty Gersdorf (na zdjęciu), byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Wniosek taki złożyła osoba prywatna jako oskarżyciel subsydiarny w trakcie procesu, który odbywa się w sądzie rejonowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2021
Prawo karne Prawnicy

Informacje z rejestru karnego możliwe także online

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Ułatwienie udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego i wydawanie innych zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego - to cel zmian w Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa, która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ma spowodować, że m.in. sądy, prokuratura i policja będą otrzymywać takie informacje natychmiast.
Krzysztof Sobczak
27.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Komisja Europejska poinformowała w środę o przejściu wobec Polski do drugiego etapu procedury naruszenia prawa UE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wcześniejsze informacje otrzymane z Polski nie rozwiały obaw i dlatego KE dała Polsce miesiąc na odpowiedź. Jeśli ta jej nie zadowoli, skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
27.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria DZP doradzała Hanwha Q Cells, jednemu z największych producentów ogniw i modułów fotowoltaicznych na świecie, działającego również w obszarze rozwoju i budowy projektów PV, w transakcji sprzedaży 51 farm fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 46 MW na rzecz Obton.
Krzysztof Sobczak
27.01.2021
Prawnicy Prawo gospodarcze