Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do rozwiązań sprzed lat, o które apelowali referendarze i asystenci sędziego. Zmiany dotyczące spłaszczenia struktury sądów zakładają również przywrócenie możliwości podchodzenia przez nich do egzaminu sędziowskiego. Będą oczywiście warunki - co najmniej czteroletni staż pracy. Po takim egzaminie, będą mogli być mianowani na stanowisko asesora.
Patrycja Rojek-Socha
28.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Cechy nieskazitelnego charakteru sędziego nie można identyfikować z brakiem karalności czy też niepopełnieniem czynu zabronionego. Wzorcem oceny są bowiem wartości etyczne i moralne, które niekoniecznie muszą być odzwierciedlone w systemie prawnym. SN podkreślił, że nie można dopuszczać do służby sędziowskiej osób nieposiadających koniecznych kwalifikacji etycznych i pozostawił uchwałę KRS w mocy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
To może być jedna z najbardziej rewolucyjnych zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Adwokatura po raz kolejny wraca do tematu reklamy, choć mecenasów na bilbordach, jak w USA, raczej nie zobaczymy. Propozycje nowego zapisu mają poprzedzić badania wśród adwokatów i społeczeństwa. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zapowiada, że szykują się też inne zmiany.
Patrycja Rojek-Socha
28.04.2022
Prawnicy
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił skokowy wzrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale nie wynika to z potrzeby lepszego dostosowania polskiego prawa do unijnych standardów, tylko z poszukiwania alternatywnej drogi obrony praworządności, gdy w kraju to niemożliwe - mówi prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Sobczak
28.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W czasie pandemii w internecie nastąpił wysyp stron oferujących wystawienie w pięć minut recepty na dowolny lek, także psychotrop. Takie działania, co do zasady, nie są zabronione czy ograniczone, ale farmaceuci mówią wprost: to legalny dostęp do narkotyków. Co więcej, są też e-sklepy oferujące bez recepty leki na receptę. Choć taka działalność jest nielegalna i karalna, brakuje szybkiej i skutecznej interwencji odpowiednich służb.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
28.04.2022
Prawo karne Farmacja

KE uruchamia mechanizm warunkowości wobec Węgier

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Komisja Europejska poinformowała w środę o uruchomieniu mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej w stosunku do Węgier. To oznacza, że pieniądze z unijnego budżetu przeznaczone dla tego kraju mogą zostać zamrożone. Napisała o tym na Twitterze wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova. Węgry będą musiały odpowiedzieć na obawy Komisji i zaproponować środki zaradcze.
Krzysztof Sobczak
27.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Obecnie wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych. To ma już wkrótce się zmienić. Ministerstwo Sprawiedliwości spłaszczając strukturę sądów i "przy okazji" poprawia przepisy dotyczące pensji prokuratorów. Ich wysokość ma zależeć od stażu pracy, pełnionej funkcji i mnożników.
Patrycja Rojek-Socha
27.04.2022
Prokuratura
Nominację do Izby Karnej Sądu Najwyższego dostał prokurator dr Paweł Kołodziejski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Nowy sędzia Kołodziejski w ostatnich latach awansował w prokuraturze. W 2016 roku został prokuratorem okręgowym w Bydgoszczy, a teraz będzie rozpoznawał skargi kasacyjne, a także liczne zażalenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.04.2022
Prawo karne Prawnicy
Wielokrotnie zapowiadany projekt ustawy spłaszczającej sądy i wprowadzającej jednolity status sędziego został skierowany do opiniowania. Z propozycji wynika, że sędziowie mają mieć inwestyturę w zakresie sądu, jaki będzie odpowiadać tej nowej strukturze, z zachowaniem uposażenia. Procedura nominacyjna ma być ograniczona do jednokrotnego aktu mianowania – na pierwsze stanowisko sędziowskie.
Patrycja Rojek-Socha
27.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Cel jest prosty - edukacja uczniów podstawówek oraz szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie im uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Tydzień Konstytucyjny zacznie się 30 maja i potrwa do 4 czerwca. Do 11 maja prawnicy chętni do poprowadzenia zajęć z młodzieżą mogą się zgłaszać do udziału w akcji.
Patrycja Rojek-Socha
27.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kancelarie coraz częściej wspierają klientów merytorycznie na co dzień – m.in. sygnalizując im zmiany w prawie, a nie dopiero wtedy, gdy ci mają problem. Dlatego dbają o coraz lepsze strony internetowe, a prawnicy są bardziej aktywni w social mediach - zdarza się nawet, że uruchamiają własne kanały na YouTube czy Instagramie. Świetnie sprawdzają się też newslettery tworzone specjalnie dla klientów - najnowszy na rynku to Legal Alert.
Tomasz Wojtyś
27.04.2022
Prawnicy Doradca podatkowy

Jest projekt spłaszczenia struktury sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało we wtorek projekt ustawy reformującej ustrój sądów powszechnych. Głównym celem zmian jest spłaszczenie struktury sądów, ograniczenie liczby okręgów sądowych, "uwolnienie" sędziów funkcyjnych i zrównoważenie obciążenia sędziów.
Krzysztof Koślicki
26.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmiana Konstytucji RP w części dotyczącej wyłączenia wydatków przeznaczanych na potrzeby związane z obronnością nie jest konieczna, w zupełności wystarczające jest bowiem intensyfikowanie działań wzmacniających potencjał obronny Rzeczypospolitej w ramach istniejących kompetencji Rady Ministrów do prowadzenia polityki finansowej państwa, np. przez ograniczenie innych wydatków publicznych.
Krzysztof Sobczak
26.04.2022
Administracja publiczna
Prezydent RP Andrzej Duda powołał sędziów Jerzego Siegienia i Jana Rudowskiego na stanowiska wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pierwszy z nich jest specjalistą w sprawach nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego, zaś sędzia Rudowski jest ekspertem podatkowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Za „złośliwe niepokojenie” sąsiada częstym puszczaniem drona nad jego posesją obywatel został ukarany 300-złotową grzywną. Nad sprawą pochyli się jednak Sąd Najwyższy, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację na korzyść ukaranego. Uważa, że sądy nie ustaliły, że obwiniony działał w celu dokuczenia, co jest warunkiem uznania zarzuconego mu wykroczenia.
Krzysztof Sobczak
26.04.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Stanowisko, doświadczenie, rodzaj umowy, w końcu wielkość kancelarii, miejsce, gdzie się znajduje i zakres działania - wysokość zarobków prawnika zależy od wielu czynników. Ci, którzy przecierają szlaki, liczyć mogą na mniej niż minimalną krajową, ci na szczycie, nawet kilkadziesiąt razy więcej. Wymarzony benefit? Dzień wolny w urodziny.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2022
Prawnicy Małe i średnie firmy
Zakwestionowanie przez obwinionego radcę prawnego stanu faktycznego, po tym jak zgodził się na ukaranie za swe zaniedbania, było niedopuszczalne. Spowodowało uprawomocnienie się orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. W sprawie doszło więc do wydania przez sąd odwoławczy orzeczenia, pomimo tego że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Łącznie 2 mln 846 tys. zł - tyle na diety dla wszystkich członków obecnej KRS przeznaczono w 2021 r., w obecnym - tylko w okresie styczeń/marzec - prawie 635 tys. złotych - wynika z danych przekazanych przez samą Radę. Jej przewodniczący, sędzia Paweł Styrna, otrzymał w ubiegłym roku powyżej 169 tys. zł, a minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro - ponad 64 tys. złotych.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2022
Wymiar sprawiedliwości

Wręczono nagrody za książki przydatne w wymiarze sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Agnieszka Frąckowiak-Adamska i Paweł Bańczyk odebrali w poniedziałek nagrodę za książkę pt. "Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik", która otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” w konkursie organizowanym przez miesięcznik "Przegląd Sądowy".
Krzysztof Sobczak
25.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
4,4 proc. - na takie zwiększenie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy sądów. Pieniądze mają być wypłacane w kwietniu, z wyrównaniem od stycznia. W praktyce to 198 zł na etat plus dodatek stażowy dla urzędników, pracowników, asystentów i specjalistów OZZS oraz średnio 203 zł na etat plus dodatek dla kuratorów. Pismo do prezesów apelacji poszło, zmiany rozporządzenia dotyczącego właśnie kuratorów nadal nie ma.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Preambuła dorzucona przez posłów do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ma przewidywać pierwszeństwo ustaw krajowych nad traktatami unijnymi. Zdaniem prawników byłoby to sprzeczne z Konstytucją. Ponadto traktat akcesyjny wskazuje na związanie Rzeczpospolitej Polskiej orzeczeniami TSUE, a poprzednio Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W poprawczakach, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, a nawet MOW-ach mają być tworzone oddziały przeznaczone dla nieletnich wychowanek, które urodziły dziecko. Będą mogły tam przebywać razem z nim pod warunkiem, że same zgłoszą taką chęć. To rozwiązanie postulowane przez prawników od lat. Obecnie takie dziecko albo zostaje pod opieką ojca, albo trafia do pieczy zastępczej, a czasem do adopcji.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości pochyliło się nad propozycjami, które przesłała mu Adwokatura w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak poinformowało NRA, trwa ich analiza i prace na usystematyzowaniem. Resort zapewnia równocześnie, że adwokackie oczekiwania w zakresie nowego modelu są bardzo przydatne.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z Konstytucją strony mają prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a zasadą jest jawność postępowań sądowych. To gwarancja prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, dlatego decyzja o jej wyłączeniu powinna należeć do rzadkości - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I podnosi, że niemożność zaskarżenia postanowienia o wyłączeniu jawności postępowania ogranicza prawa stron.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Uregulowanie kwestii porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka na terytorium innego państwa, naruszających prawo drugiego rodzica do decydowania o miejscu pobytu swojego dziecka - to cel konwencji sporządzonej 25 października 1980 roku w Hadze. O korzyściach i możliwościach wynikających z tego traktatu pisze adwokat Agata Koschel-Sturzbecher.
Agata Koschel-Sturzbecher
23.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Czy prokurator, która zaniedbała swoje obowiązki nie ścigając szefa spółki Amber Gold, został skutecznie uchylony immunitet? - na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. W konsekwencji, czy oskarżona może stanąć przed sądem karnym. A także, gdyby nastąpił błąd proceduralny, czy może domagać się odszkodowania za pozbawienie jej prawa do niezawisłego sądu dyscyplinarnego?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego Adam Roch, prezes kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej SN przedstawił uwagi o błędach rzecznika dyscyplinarnego, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia sprawnego rozpoznawania spraw należących do właściwości tej Izby. Należą do nich m.in. przypisywanie sobie prawa do udziału w każdym postępowaniu dotyczącym prokuratora.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w piątek, że od wtorku 26 kwietnia br. wprowadza usługę streamingu, w celu ułatwienia publicznego dostępu do swojej działalności sądowniczej. Oznacza to, że ogłaszanie wyroków i odczytywanie opinii rzeczników generalnych będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej Trybunału.
Krzysztof Sobczak
22.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Kuratorzy okręgowi uaktywnili się w ostatnim czasie w kontrolowaniu i ocenie podległych im kuratorów sądowych. Do tego stopnia, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych napisał pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort podkreśla, że kontrola musi jak najmniej absorbować kontrolowanych i informuje, że przygotowuje rozporządzenie regulujące sprawowanie nadzoru nad działalnością kuratorów oraz dokumentowanie takich czynności.
Patrycja Rojek-Socha
22.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Członek "Świadków Jehowy" został na mocy orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie, 11 czerwca 1953 r. skierowany do obozu pracy na okres 24 miesięcy z zaliczeniem tymczasowego aresztowania, za udział w "nielegalnym związku", bo za taki uważano wówczas jego wspólnotę. Teraz Prokurator Generalny wnosi o uniewinnienie, wskazując że skazanie było sprzeczne z prawem.
Patrycja Rojek-Socha
22.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski