Ustrój sądów powszechnych radykalnie zmieniony

Przyjęta w piątek, 20 lipca br. przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Prokuraturze to szereg istotnych zmian dla wymiaru sprawiedliwości. Zakłada m.in....

22.07.2018

Służby bez kontroli sięgają po metadane

Policja

Sądy mają sprawdzać jak służby korzystają z danych telekomunikacyjnych i bilingów. Informacje, które do nich trafiają są jednak szczątkowe i uniemożliwiają skuteczną weryfikacje.

17.07.2018

Europejska rada adwokatur krytykuje zmiany w polskich sądach

Wymiar sprawiedliwości

W wyniku podjętych niedawno kroków władza wykonawcza w Polsce zwiększa swój wpływ na władzę sądowniczą. Obserwujemy to z coraz większym niepokojem, ponieważ niezależność sądownictwa od wszelkiego...

12.07.2018

Prezydent pismem przenosi sędziów w stan spoczynku

Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda wysłał w czwartek pisma do sędziów SN, którzy nie złożyli oświadczeń o woli dalszego orzekania, ze stwierdzeniem, że na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca przeszli...

05.07.2018

W SN orzekają sędziowie, którzy ukończyli 65 lat

Wymiar sprawiedliwości

Wokanda Sądu Najwyższego na lipiec przewiduje pracę trzech izb. Nadal orzekają w nich sędziowie, którzy skończyli 65. rok życia, którzy złożyli oświadczenia o gotowści do orzekania w trybie nowej...

04.07.2018

Pacjent Gostynina skarży się do Strasburga

Wymiar sprawiedliwości

To pierwsza skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Podniesiono w niej naruszenia przepisów Konwencji Praw Człowieka...

04.07.2018

Prokurator nie chce prowadzić sprawy polityka PO

Prokurator Katarzyna Pokorska zrezygnowała z prowadzenia śledztwa, w którym podejrzanym jest Stanisław Gawłowski (PO). Według Prokuratury Krajowej ze względu na sytuację rodzinną, według...

19.06.2018

Prawo.pl - rusza największy serwis prawny w Polsce!

Prawo.pl to największy serwis prawny w Polsce. Start portalu przewidziany jest na 30 czerwca br. Prawo.pl dostarczy codzienną porcję informacji dedykowaną prawnikom, samorządowcom, przedsiębiorcom,...

14.06.2018