Zgodnie z obowiązującą od 3 kwitenia br. nową ustawą o Sądzie Najwyższym, prezydent powinien ogłosić listę wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, która obejmować powinna stanowiska w nowych izbach - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej - oraz stanowiska zwolnione w innych izbach SN na skutek zmian wprowadzonych przez tę ustawę.
Obwieszczenie zostało wydane przez przezydenta 24 maja br. i skierowane przez  do Rządowego Centrum Legislacji do publikacji w Monitorze Polskim, ale dotąd nie zostało opublikowane. Samo RCL nie przekazało w tej sprawie żadnych wyjaśnień, a minister Dworczyk w poniedziałek rano na antenie radia TOK FM tłumaczył, że sprawa ta wymagała "pewnych wyjaśnień i doprecyzowań". - W tej chwili trwa dialog między Rządowym Centrum Legislacji, a Kancelarią Prezydenta - oświadczył szef kancelarii premiera.
Bez opublikowania tego obwieszczenia nie może rozpocząć się procedura naboru kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.