Według Ministerstwa Obrony Narodowej, nowa infrastruktura ma posłużyć do szkolenia żołnierzy, młodzieży i organizacji proobronnych. Według resortu strzelectwo przeżywa zapaść od czasów zniesienia obowiązkowego poboru do wojska. dlatego budowa strzelnic jest priorytetem.

Dotacje otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, które zgłoszą się do konkursu. Minister rozpatrując oferty weźmie pod uwagę m.in. to, czy określają one warunki nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje proobronne.
oraz uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.