Prof. Wierczyński: Nie potrzebujemy specjalnego traktowania, potrzebujemy traktowania uczciwego

Szkolnictwo wyższe

Uważam, że w przypadku nauk humanistycznych i społecznych sam model bibliometryczno-ekspercki jest trafnym rozwiązaniem. Model czysto ekspercki nie sprawdziłby się, bo nawet przy założeniu, że udałoby się wybrać najbardziej uczciwych i bezstronnych ekspertów, ich oceny będą narażone na różnego rodzaju błędy poznawcze - mówi o wykazie punktowanych czasopism dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazuje natomiast, że nie powinno być specjalnej ścieżki dla oceny publikacji z zakresu nauk humanistycznych i humanistyczno-społecznych.

07.12.2023

Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

Szkolnictwo wyższe

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.

21.07.2023

Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr hab. Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Dodaje, że oczekiwania studentów są motorem zmian, bo są oni żądni omawiania nowinek technicznych.

05.06.2023

Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej pory nie miały funkcjonalnego związku – mówi serwisowi Prawo.pl o pracach nad projektem nowej ustawy prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.

13.05.2023

Prof. Mazurek: Lepiej nie zakazywać korzystania ze sztucznej inteligencji, raczej uczyć dobrego jej wykorzystywania

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Nie będziemy stali na stanowisku, że trzeba zakazać wykorzystywania AI, bo byłoby to kontrproduktywne. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś na co dzień wykorzystuje takie narzędzie, a potem przychodzi do instytucji, która z założenia ma go rozwijać, a ta zakazuje mu korzystania z takich technologii. Podkopywałoby to zaufanie do tej instytucji - mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

03.03.2023

Prof. Krawiec: Książka w dwóch językach... i punkty w ewaluacji też podwójne

Szkolnictwo wyższe

Zdarza się czasem, iż piszemy monografię w języku polskim, wydajemy z numerem ISBN itd., a następnie ją tłumaczymy na język obcy i ponownie wydajemy w tym samym wydawnictwie (z innym numerem ISBN). A zatem mamy jednego autora i tę samą pracę w dwóch różnych językach. Czy praktyka taka jest dopuszczalna? Owszem, ale należy przy tym uczynić pewne bardzo istotne zastrzeżenia.

17.02.2023

Prof. Bernacki: Nie chcemy rewolucji w ewaluacji naukowej, ale modyfikacje będą

Szkolnictwo wyższe

W ramach trzeciego kryterium ewaluacji powinna pojawić się lista czasopism branżowych, w których publikowaliby autorzy, którzy dotychczas się z tym wstrzymywali, bo nie przynosiło to wymiernych korzyści dla uczelni. Pewne korekty powinny dotyczyć też kwestii zamknięcia się w czterech slotach – mówi prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w ministerstwie nauki.

04.01.2023

Prof. Błocki: NCN to jedna z najbardziej transparentnych instytucji w Polsce

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

System grantowy to nie jest proces administracyjny, to przyznawanie finansowania w bardzo konkurencyjnej procedurze, w której ostatecznie decydują eksperci, a nie jakieś uznaniowe decyzje - mówi Prawo.pl prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Podkreśla, że potrzebna jest nie reforma systemu, a zwiększenie nakładów na naukę.

23.12.2022

Prof. Szostek: Prawnik nie może zamykać się w hermetycznej bańce

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Nie da się dziś uciec od technologii, więc trudno, żeby prawnicy nie rozwijali się w tym kierunku. Nowoczesne studia muszą uwzględniać synergię techniki oraz prawa - mówi prof. Dariusz Szostek, specjalista w zakresie prawa i nowych technologii. Kompetencje w tym zakresie zdobywać można na prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim studiach podyplomowych: Cyber Science.

17.11.2022

Prof. Stec: Ewaluacja nauk prawnych w sumie pozytywna, ale nie bez wątpliwości

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Wyniki ewaluacji jednostek naukowych wzbudzają w tym roku większe emocje niż w latach ubiegłych, bo przeprowadzona przez rząd reforma nauki i szkolnictwa wyższego znaczne podniosła stawki w tej grze. Kiedyś ocena jakości badań decydowała głównie o prestiżu, w mniejszym stopniu o pieniądzach. Dziś decyduje nawet o tym, jakie studia może prowadzić uczelnia.

18.08.2022

Prof. Krawiec: Procedura administracyjna przy nadawaniu tytułów chroni przed nadużyciami

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce odejścia od procedury administracyjnej kodeksowi postępowania administracyjnego. Ta propozycja jest błędna, jednostka ma prawo do obrony na drodze prawnej, czyli na drodze postępowania regulowanego przepisami prawa - uważa dr hab. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

24.06.2022

Kariera prawnika będzie zależeć od umiejętności zastosowania przepisów

Dla studenta

Nawet najlepsze narzędzia nie będą się sprawdzały w efektywnym nauczaniu, gdy wykładowca będzie chciał przygotować zajęcia jak najniższym kosztem. Niezwykle istotny jest zatem czynnik ludzki, zatrudnianie do nauczania jak najlepiej dobranej kadry dydaktycznej, polepszanie doskonalenie swoich kompetencji. Nauczanie online stało się dla wielu nauczycieli brutalną weryfikacją metod i technik prowadzenia zajęć.

29.04.2022

Dr Stępniak: Skutkiem nauki online za parę lat może być zapaść zawodów prawniczych

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Uczenie prawników przy pomocy narzędzi online może być efektywne tylko wtedy, gdy obie strony procesu dydaktycznego będą zaangażowane w naukę. Inaczej może spotkać nas katastrofa i sytuacja, w której student nie będzie potrafił odróżnić ustępu od punktu, czy artykułu od paragrafu. Takie sytuacje już się zdarzały - mówi dr Kamil Stępniak, adiunkt w Instytucie Prawa Collegium Humanum.

20.04.2022

Prof. Pisuliński: Przyszłość będzie należeć do studiów łączących zajęcia zdalne i stacjonarne

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Na pewno zdobyte przez studentów kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych okażą się przydatne, bo przecież praca firm czy kancelarii też zmieniła się przez ostatnie lata – w większej mierze otwarto się na nowe technologie i pracę zdalną - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

19.03.2022

Prof. Hańderek: Nauka coraz bardziej politycznie sprofilowana

Szkolnictwo wyższe

System punktacji jest upolityczniony, ministerstwo narzuca czasopisma wysokopunktowane, pomijając w spisach niejednokrotnie te dotyczące badań kulturowych, czy dziedzin nauki źle widzianych przez rządzących - gender, tak jak ekologia, zaczynają być prawie zakazane. Punktacja jest łatwa do zmanipulowania i zideologizowania, zwłaszcza gdy w ministerstwie zatrudniani są sami swoi - mówi dr hab. Joanna Hańderek, profesor UJ.

03.01.2022

Prof. Kulczycki: Minister rozdaje punkty, ale jakości w nauce nie podnosi

Szkolnictwo wyższe

Przemysław Czarnek zamiast dać na naukę więcej pieniędzy, dosypał więcej punktów. Te punkty to są tak naprawdę ruble transferowe, uwięzione między ministrem a uczelniami. To absolutnie nie podnosi ani poziomu naukowego ani nie dostarcza prawdziwej informacji zwrotnej naukowcom. Z rolą ewaluacji mamy od lat problemy, ale było zdecydowanie lepiej przed działaniami ministra.

22.12.2021

Prof. Romanowski: Trzeba bronić Adama Bodnara

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Ze smutkiem zapoznałem się z punktem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem miało być potępienie przez Radę byłego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara za słowa podziękowania wygłoszone w Niemczech podczas odbierania przyzanej mu nagrody - pisze prof. Michał Romanowski.

13.12.2021

Prof. Kulczycki: Minister Czarnek ośmiesza ewaluację nauki

Szkolnictwo wyższe

Przez zmianę oceny czasopism i ewaluacji minister sprawia, że ludzie widzą, że nie trzeba uprawiać międzynarodowo nauki, można publikować w Polsce i być za to wynagradzanym. Teraz słyszą, że Narodowe Centrum Nauki musi być zreformowane, bo nie przyznaje grantów na badania nad rodziną, jeśli nie uwzględnia się refleksji nad rodzinami homoseksualnymi. Wraca lokalność, przaśność.

03.11.2021

"Squid Game", czyli wyścig szczurów w nauce i szkolnictwie wyższym

Szkolnictwo wyższe

W popularnym serialu Netflixa „Squid Game” bogacze proponują zdesperowanym ludziom zabawę. Zwycięzca zgarnie fortunę, pozostali zaś zostaną wyeliminowani. Jak się okazuje, eliminacja następuje poprzez odebranie życia. Słabsi nie mogą się utrzymać - zostają pozbawieni życia. Uczestnicy muszą ze sobą konkurować o wygraną. Stawka tej gry jest niezwykle wysoka. Najwyższa.

27.10.2021

Kanclerz UJ: Czas pandemii już na trwałe pozostawi swe skutki w organizacji pracy

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe Zarządzanie

Nie tylko pozostaną z nami wszystkie osiągnięcia techniczne, które w czasie pandemii zostały w trybie przyspieszonym wdrożone lub zaimplementowane w naszej uczelni, ale wiele form aktywności uniwersytetu będzie mogła już na stałe odbywać się w formie zdalnej lub hybrydowej - mówi Monika Harpula, kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

15.10.2021
1  2  3  4