Mieszkanie dla studenta - jak bezpiecznie wynająć

Budownictwo Dla studenta

Rynek nieruchomości do wynajmu wciąż się zmienia i rozwija, ale ostatnie lata związane z pandemią, wojną w Ukrainie i ogólnym kryzysem gospodarczym sprawiły, że dostępnych lokali jest coraz mniej, także tych określanych jako lokale dla studenta. Jeżeli już uda się znaleźć wymarzone mieszkanie, to przystępując do zawarcia umowy z jego właścicielem warto być świadomym zarówno swoich praw, jak też obowiązków.

15.03.2023

Wardyński i Wspólnicy zapraszają na webinaria o prawie i sztucznej inteligencji

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy zaprasza studentów wydziałów prawa do udziału w cyklu webinariów szkoleniowych poświęconych relacjom między prawem a sztuczną inteligencją. Spotkania będą odbywać się w środy co dwa tygodnie o godz. 17:00. Zgłaszać się można online - pierwsze spotkanie odbędzie się 15 marca.

07.03.2023

Zdrożeje egzamin na doradcę podatkowego

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, które określa nową wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. Resort finansów podkreśla, że wzrost opłaty jest mniejszy niż wzrost minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Mimo to, przyszły doradca podatkowy będzie musiał zapłacić za egzamin dwukrotnie więcej niż do tej pory.

07.03.2023

Coraz więcej zagranicznych studentów na polskich uczelniach

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

W bieżącym roku akademickim na krajowych uczelniach kształci się około 85 tys. obcokrajowców. Liczba ta systematycznie rośnie. Od lat najliczniejszą grupą studentów zagranicznych w Polsce są Ukraińcy. Trwająca wojna spowodowała, że część studentów z tego kraju uczy się na polskich uczelniach, ale w indywidualnym trybie w formie zdalnej.

28.02.2023

Budżet programu Erasmus+ to ponad 1 mld zł

Dla studenta

Będzie więcej pieniędzy w programie Erasmus + 2021-2027 - zapowiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Dodał, że zmieniają się potrzeby związane np. ze studiami za granicą w ramach tego programu, konieczne więc jest bardziej elastyczne podejście do tego tematu.

14.02.2023

Praktyka praktyce nierówna - wśród prawników spór, czy powinna być odpłatna

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zgodnie z obecnymi przepisami studenckie praktyki mogą być odpłatne i muszą trwać - w przypadku jednolitych studiów magisterskich - minimum 6 miesięcy. Wynagrodzenie za praktykowanie nie jest jednak obowiązkowe, dlatego część kancelarii oferuje praktyki darmowe. Samo środowisko jest w tym zakresie podzielone - część prawników uważa, że to rodzaj szkolenia więc nie powinno się płacić, inni że za każdą pracę należy się godna płaca.

09.02.2023

Prezydencka rada postuluje podniesienie wysokości stypendiów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Potrzebny jest wzrost stypendiów socjalnych dla studentów i doktorantów - stwierdziła Rada ds. Młodzieży działająca w ramach Narodowej Rady Rozwoju. A Parlament Studentów chce uzależnić system tych świadczeń od najniższego wynagrodzenia krajowego, a nie jak to jest obecnie, od wskaźników określanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

26.01.2023

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

26.01.2023

NRA chce zachęcać studentów do aplikacji - rusza „Adwokat na Uczelni”

Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta

Aż dwadzieścia jeden ośrodków akademickich weźmie udział w akcji „Adwokat na Uczelni”. Skierowana jest ona do studentów prawa ostatnich lat, którzy stoją przed decyzją o wyborze ścieżki zawodowej. Cel to przybliżenie kwestii dotyczących aplikacji adwokackiej i zawodu adwokata. Studenci dowiedzą się też czy trudno dostać się na aplikację adwokacką, jak wygląda szkolenie aplikanckie, jakie cechy powinien posiadać aplikant, a następnie adwokat.

15.11.2022

Wyższe kryteria dochodowe do stypendium i mniej biurokracji przy stopniach naukowych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wzrost ono do 1294,4 zł netto na osobę w rodzinie studenta kryterium dochodowego, które uprawnia do stypendium socjalnego dla studentów, a także usprawnienie funkcjonowania uczelni oraz odbiurokratyzowania ich działalności poprzez m.in. nowe uregulowanie postępowań awansowych związanych z nadaniem m.in. stopni naukowych oraz tytułu profesora - cele ustawy, której projekt przyjął w środę rząd.

02.11.2022

Zdalne nauczanie powinno być ostatecznością

Dla studenta

W Płocku szef resortu edukacji i nauki uczestniczył we wtorek w inauguracji roku akademickiego na Akademii Mazowieckiej utworzonej z przekształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Apelował o to, by nie wprowadzać pochopnie nauki zdalnej. Zapowiedział tez, że uczelnie otrzymają wsparcie.

18.10.2022

Więcej studentów będzie szukać pracy - to szansa dla pracodawców

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy Dla studenta

Od 1 października około 1,2 miliona studentów rozpocznie nowy rok akademicki. Z powodu stale rosnących kosztów życia i astronomicznych cen wynajmu mieszkań znaczna część z nich będzie szukała stałej lub dorywczej pracy. Dla przedsiębiorców, zwłaszcza z dużych miast, to szansa na uzupełnienie luk kadrowych.

28.09.2022

Cztery polskie uczelnie w rankingu Research.com

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

W ogólnoświatowym rankingu uczelni prowadzących badania w zakresie inżynierii mechanicznej znalazły się cztery polskie szkoły. Wśród nich nasza – poinformował prorektor Politechniki Opolskiej prof. Grzegorz Królczyk. Ranking obejmuje jedynie uczelnie prowadzące badania w zakresie inżynierii mechanicznej - zakwalifikowano do niego blisko pięćset uczelni z całego świata.

06.09.2022

Plus czy krzyżyk? - konflikty i chaos po ewaluacji działalności naukowej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Najpierw zmiany na listach czasopism, potem w procedurze nadawania kategorii naukowych, a na końcu dodatkowe poprawki podnoszące noty rekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki - to wszystko podważa wiarygodność wyników ewaluacji działalności naukowej, pierwszej, od której zależą uprawnienia dla uczelni. Masowe zaskarżenie uchwał może wywołać chaos, zwłaszcza jeżeli chodzi o nadawanie stopni i tytułów.

17.08.2022

Jakie jest pokolenie Z? Zaradne, ale bez chęci bycia liderem

HR Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Obecni studenci, osoby dorastające w pełni scyfryzowanym społeczeństwie, nie chcą być liderami - wynika z raportu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Ustalono też, że z jednej strony jest to grupa zaradna, przyzwyczajona do ciągłych zmian i niepewności, ale z drugiej słabo odporna na stres. Praca to ma być rozwój i przyjemność.

01.08.2022

Katolicki Uniwersytet Lubelski dostał zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskał zgodę ministra edukacji i nauki i pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra zdrowia w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 r. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób.

25.06.2022

Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w rankingu Perspektyw

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XXIII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Na drugiej pozycji znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim – Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ranking uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

22.06.2022

Zwolnienie z opłat bez wpływu na opodatkowanie studenta

PIT Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zwolnienie studenta z opłat pobieranych przez uczelnię, które nastąpiło na podstawie wewnętrznego aktu prawnego uczelni, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Uczelnia nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-11 z tytułu uzyskania przez studenta przychodu. Taką korzystną dla studentów interpretację indywidualną wydały organy skarbowe.

22.06.2022

NSA: Stypendium rektora dla studiującego ponad 6 lat

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Sześć lat otrzymywania świadczeń nie jest korzystaniem ponad miarę z pomocy państwa przez studentów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie stanowi to naruszenia prawa do równego dostępu do wykształcenia gwarantowanego w Konstytucji RP. A zwiększa prawo do kształcenia na poziomie wyższym, skoro obejmuje tym uprawnieniem także studentów studiujących ponad sześć lat.

22.06.2022

Uczelnie przyjmą więcej studentów na kierunki lekarskie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Na kierunku lekarskim w roku 2022/2023 limit wyniesie 9323 miejsca, a na kierunku lekarsko-dentystycznym – 1334. W porównaniu do poprzedniego roku akademickiego ogólny limit przyjęć na obu kierunkach ma się zwiększyć się o 276 miejsc. Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia.

13.06.2022