Z danych opublikowanych w raporcie "Studenci zagraniczni w Polsce 2022" wynika, że w tym roku akademickim w kraju kształci się ok. 85 tys. obcokrajowców. Od lat najliczniejszą grupą studentów zagranicznych w Polsce są Ukraińcy. W roku akademickim 2021/22 roku naukę w Polsce pobierało 36 011 Ukraińców.

 

Wojna w Ukrainie zmienia formy kształcenia w Polsce

Szczegółowy monitoring dotyczący ukraińskich studentów prowadzi również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rektorzy objęli nim ponad 200 uczelni i instytutów PAN.

- W trwającym właśnie roku akademickim w całej Polsce kształci się ponad tysiąc studentów I roku z Ukrainy w formie zdalnej, w większości na studiach z językiem polskim, jako wykładowym. To nowe zjawisko na naszych uczelniach. Wcześniej wszyscy studenci zagraniczni, z wyłączeniem okresu pandemii, przyjeżdżali do nas, ucząc się w murach uczelni - powiedział przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej (KRASP), prof. Jerzy Lis, który jest też rektorem AGH w Krakowie. - Staramy się iść na rękę studentom zza wschodniej granicy. Dlatego ci, którzy uczą się zdalnie, często mają indywidualny tok nauczania - poinformował.

- Jest też grupa ukraińskich studentów licząca nieco ponad 200 osób, która od razu po przyjęciu na studia otrzymała na polskich uczelniach urlop, bo nie mogli opuścić swojego kraju - część z nich zapewne została zmobilizowana - dodał rektor. W Ukrainie nadal obowiązuje zakaz opuszczania kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia.

Czytaj w LEX:  Zaskarżalność rozstrzygnięć rektora o zawieszeniu studenta w prawach >

Czytaj też: Tablica i kreda nie wystarczą, by wykształcić prawnika >

Zarówno do studentów uczących się w Polsce, jak i w Ukrainie, skierowane są bezpłatne kursy języka polskiego. Jest ich obecnie - według danych KRASP - 280. W większości są one prowadzone stacjonarnie. Uczestniczy w nich około 5 300 osób.

Z danych KRASP wynika również, że w domach studenckich przebywa ok. 4 600 uchodźców z Ukrainy. (am/pap)

Czytaj w LEX: Masłowski Jarosław, Praktyki absolwenckie >