Obowiązuje nowelizacja łagodząca skutki ewaluacji - szkoły doktorskie wciąż będą mogły działać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

W sobotę 28 maja 2022 r. weszły w życie przepisy dotyczące nadawania stopnia doktora i podmiotów mających uprawnienie do jego nadawania oraz doktorantów i podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Przewidują one m.in. wprowadzenie rozwiązania łagodzącego skutki uzyskania kategorii naukowej B w danej dyscyplinie przez podmioty doktoryzujące.

28.05.2022

Minister zdrowia powołał nowy zespół do spraw regulacji zasad pracy studentów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Do końca maja w Ministerstwie Zdrowia ma pracować nowy zespół do spraw regulacji zasad pracy studentów. Ma działać tylko do 1 czerwca. Poprzedni zespół funkcjonował od grudnia 2021 roku do marca br. Nowy zespół ma określić zasady udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym.

11.05.2022

Kariera prawnika będzie zależeć od umiejętności zastosowania przepisów

Dla studenta

Nawet najlepsze narzędzia nie będą się sprawdzały w efektywnym nauczaniu, gdy wykładowca będzie chciał przygotować zajęcia jak najniższym kosztem. Niezwykle istotny jest zatem czynnik ludzki, zatrudnianie do nauczania jak najlepiej dobranej kadry dydaktycznej, polepszanie doskonalenie swoich kompetencji. Nauczanie online stało się dla wielu nauczycieli brutalną weryfikacją metod i technik prowadzenia zajęć.

29.04.2022

Absolwenci uczelni muszą mieć łatwość w zdobywaniu nowych kompetencji

Dla studenta

W czasach wymagających dużej elastyczności musimy często zmieniać kompetencje jako pracownicy. Dlatego uczelnie muszą radykalnie zmienić sposób kształcenia w kierunku indywidualizacji czy innych sposobów komunikacji. Uczyć uczenia się – mówili uczestnicy debaty zorganizowanej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w Katowicach.

26.04.2022

NIK: Miliony na akademicki sport, a medali mniej

Finanse Dla studenta

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda w praktyce realizacja programów i zadań związanych z rozwojem sportu akademickiego. Okazuje się, że nie udało się osiągnąć awansu w klasyfikacji medalowej, a wręcz spadliśmy w rankingach. Ponadto minister sportu nie zapewnił ewaluacji i monitorowania celu programu dotyczącego zwiększenia aktywności fizycznej studentów.

12.04.2022

Coraz więcej kobiet studiuje na uczelniach technicznych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Choć większość osób, które studiują w naszym kraju to kobiety – stanowią one aż 58 proc., to na kierunkach inżynieryjnych wciąż jest ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Udział kobiet wśród studentów kierunków IT nie przekracza 20 proc., jednak rośnie - wynika z raportu „Kobiety na politechnikach”.

07.04.2022

Kandydaci na doradcę podatkowego muszą uczyć się według aktualnego stanu prawnego

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Od 1 maja br. obowiązywał będzie zaktualizowany zestaw pytań i zadań egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców podatkowych. Obejmuje on pytania testowe, otwarte oraz zadania. Poinformowała o tym Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.

05.04.2022

NSA: Skreślenie z listy doktorantów było niesłuszne

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Skreślenie z listy doktorantów jest bardzo istotną przeszkodą w realizacji zamierzeń zawodowych, bez wątpienia wpływającą na dalsze życie. Tak istotny przedmiot postępowania nakazuje wymagać od rektora spełnienia przedstawionych standardów postępowania, które umożliwią kontrolę decyzji wydanych w stosunku do skarżącej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając dwie decyzje i wyrok WSA.

30.03.2022

MEiN proponuje zmiany w stypendiach i funkcjonowaniu uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Ujednolicenie w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, obligatoryjność obrony pracy doktorskiej, przesunięcie terminu złożenia sprawozdania przez NAWA, udział związkowców w posiedzeniach rad uczelni - takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez MEiN projekt nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego.

28.03.2022

Prof. Pisuliński: Przyszłość będzie należeć do studiów łączących zajęcia zdalne i stacjonarne

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Na pewno zdobyte przez studentów kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych okażą się przydatne, bo przecież praca firm czy kancelarii też zmieniła się przez ostatnie lata – w większej mierze otwarto się na nowe technologie i pracę zdalną - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

19.03.2022

Studencki konkurs arbitrażowy jednak bez współpracy z Rosją

Prawnicy Dla studenta

Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, która najpierw odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa, zmieniła jednak zdanie. Jak poinformowała w środę, Vis Moot Social Bubble zaplanowany w Rosji został odwołany, zrezygnowano też ze sponsoringu Rosyjskiego Centrum Arbitrażowego, a RAC został usunięty z listy sponsorów Moot.

03.03.2022

Studencki konkurs arbitrażowy odmawia wykluczenia Rosjan

Prawnicy Dla studenta Ukraina

Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym międzynarodowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa. Decyzja ta wywołała protesty zarówno na Ukrainie jak w innych krajach, z których studenci uczestniczą w tej rywalizacji.

01.03.2022

WSA: Odpowiedź na skargę nie zastąpi uzasadnienia decyzji o wykreśleniu z listy studentów

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Niezaliczenie semestru wiąże się z możliwością wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Wybór rozstrzygnięcia nie może być arbitralny, tylko powinien wynikać z kompleksowego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych. Dlatego też jednozdaniowe uzasadnienie decyzji to za mało, a obszerna odpowiedź na skargę tego nie zmienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

28.02.2022

Uczelnie solidarne z Ukrainą – oferują pomoc studentom

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Polskie uczelnie potępiają agresję Rosji na Ukrainie i oferują swoim studentom pomoc – psychologiczną oraz zwolnienie z opłat. Część uczelni przygotowała miejsca w akademikach dla uchodźców z Ukrainy. Pomoc oferuje m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz krakowskie uczelnie.

25.02.2022

WSA: Sąd nie zbada odmowy przeprowadzenia egzaminu komisyjnego

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Studentka medycyny miała kilka podejść do zaliczenia z anatomii. Po porażce na egzaminie komisyjnym, zwróciła się o jego powtórzenie. Dziekan i rektor odmówili, ponieważ uznali, że naruszyłoby to zasady, które obowiązują na uczelni. Studentka nie dała za wygraną i wniosła skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził jednak, że sprawa ta nie podlega jego kontroli.

21.02.2022

RPO: Należy znieść zakaz łączenia zajęć dla studentów dziennych i zaocznych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Konieczność tworzenia osobnych grup zajęciowych dla studentów dziennych i zaocznych  prowadzi do sytuacji, gdy studentom stacjonarnym i niestacjonarnym proponowane są różniące się od siebie oferty edukacyjne. Ogranicza to możliwość wyboru przedmiotów przez studentów - uważają studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Ich postulat popiera RPO.

18.02.2022

Tutoring na studiach prawniczych – wspiera rozwój, pomaga zdobyć doświadczenie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Kształcenie prawników nie musi opierać się wyłącznie na klasycznych ćwiczeniach i wykładach, tym bardziej że przewagę na rynku pracy daje doświadczenie. Ciekawą propozycją dla najlepszych studentów jest tutoring - w przypadku prawników pozwala on poznać zawody prawnicze od kuchni, a osobom, które chcą pozostać na uczelni, pomaga w ukierunkowaniu zainteresowań naukowych.

15.02.2022

Unijny projekt pozwoli na wsparcie studentów z autyzmem

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - to cel ogólnopolskiego projektu „Asystent studenta z ASD”, realizowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), który jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia rządowego programu Dostępność Plus.

19.01.2022

Administratywista to nie prawnik, ale z doktoratem może zdać egzamin adwokacki

Prawnicy Dla studenta Poprawmy prawo

Wprawdzie studia prawnicze i administracyjne odbywają się z reguły na tych samych wydziałach, to co do zasady tylko absolwenci tych pierwszych mogą zostać adwokatami lub radcami prawnymi. Chyba, że administratywista zrobi doktorat z prawa, wtedy bez aplikacji może zdać egzamin zawodowy. Teoretycznie umożliwiają to przepisy, chociaż z wpisem na listę jest już problem.

13.01.2022

Dopóki śmierć was nie rozłączy - aktualne w małżeństwie, ale już nie na uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Poprawmy prawo

Śmierć studenta lub doktoranta nie jest według przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce przesłanką skreślenia go z listy. Wykreślony z niej zostanie doktorant, który nie złoży pracy w terminie, ale już nie ten, który tej pracy nie złoży już nigdy. Choć nie powoduje to większych trudności praktycznych, wskazuje na brak konsekwencji ustawodawcy.

05.01.2022