Ministerstwo Zdrowia opublikowało zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontynuacji prac Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – „Praca dla studenta”. Poprzedni Zespół zakończył swoją działalność w marcu br. Nowo wybrany zespół zajmie się kontynuacją prac poprzedniego zespołu (działał od grudnia 2021 do końca marca 2022 roku) – opracowaniem zasad pracy studentów kierunku lekarskiego ("Praca dla studenta"), swoją działalność rozpocznie w maju, a zakończy 1 czerwca.

Skład zespołu ds. regulacji zasad pracy studentów

Przewodniczącym został prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UM w Lublinie. Na wiceprzewodniczącego wybrano prof. dr hab. n. med. Radosława Owczuka, dziekana Wydziału Lekarskiego Gdańskiego UM. Sekretarzem została Grażyna Głowacka, przedstawicielka Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

W składzie nowo wybranego zespołu do spraw regulacji zasad pracy studentów znaleźli się ponadto:

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Medicum, b) Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku;
 • dr n. med. Monika Domarecka, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • mgr Renata Wachowicz, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • Waldemar Malinowski, przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych;
 • Anna Miszczak, p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • Magdalena Przydatek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 •  Michel Ryba, przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia;
 • Michał Bulsa, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
 • Piotr Pisula, przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy;
 • Karolina Pluta, przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Czym zajmie się zespół do spraw regulacji zasad pracy studentów

Zadaniem zespołu będzie opracowanie rozwiązań organizacyjnych oraz prawnych, regulujących zasady pracy studentów kierunku lekarskiego i kierunku lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Mowa tu zwłaszcza o:

 • zasadach udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakresu tych świadczeń;
 • zasadach udziału w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakresu tych czynności.

Zakończenie prac zespołu nastąpi z dniem akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przedstawionych przez Przewodniczącego, nie później jednak niż do dnia 31 maja br. Natomiast zarządzenie straci moc 1 czerwca br.