W opinii ekspertów świat będzie coraz bardziej burzliwy, a kolejne kryzysy zaczną pojawiać się skokowo. W sytuacji niedoboru kompetencji na świecie konieczne są zmiany w systemie edukacji: należy tak przygotować absolwentów wyższych uczelni, by potrafili dalej się uczyć, byli otwarci na rozwój, na zmiany i zdobywanie nowych kompetencji, w tym miękkich.

Czytaj także: Lifelong learning - niedoceniania w Polsce droga do społeczeństwa wiedzy>>

 

Zanik kompetencji miękkich

Kształcenie dotąd odbywało się według kompetencji i umiejętności środowiska akademickiego. Tymczasem 70 proc. obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Zrobotyzowana przyszłość wymagać będzie wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich, pośród których kluczowa będzie zdolność do adaptacji.

- Od firm i pracowników wymagać się będzie rozwoju nie tylko kompetencji dostosowanych do nowego cyfrowego świata. Ważne są kompetencje miękkie, a z tymi nowe pokolenia mają duży problem – uważa Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoftu w Polsce.

 

W ocenie Artura Skiby, prezesa agencji Antal, kompetencje miękkie zanikają w społeczeństwach, a prosta kompetencja komunikowania się staje się coraz trudniejsza do znalezienia na rynku pracy. Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites uważa, że w kwestii kompetencji przyszłości kluczowe jest analizowanie scenariuszy i szybkie reagowanie na zmiany.

- Dziś planowanie przyszłości nie może opierać się na kilkuletnich perspektywach. Potrzebujemy umiejętności uczenia się i jednocześnie oduczania. Dobrym przykładem są programiści, którzy teraz, mając dobrą pozycję na rynku, nie uczą się nowego, innego języka programowania – stwierdziła. Biznes coraz chętniej korzysta z aktywności uczelni zamawiając użyteczne dla siebie badania naukowe o charakterze stosowanym. Przedsiębiorcy zasiadają w radach uczelni wyższych, powstają doktoraty wdrożeniowe. Firmy wspólnie z uczelniami projektują również użyteczne kierunki kształcenia studentów.

- Nauka i biznes to wciąż są dwa światy. Badania mają być inspirowane praktyką gospodarczą. Biznes nasz jest odtwórczy, nie może przejść na poziom bardziej innowacyjny. Biznes i nauka muszą się otworzyć, ale to z naszej strony powinno być więcej aktywności – podkreślił Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
(ms/pap)