Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia określającego limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2022/2023.

 

Nowy nabór

Na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć wynosi 9323 miejsc. W tym, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców limit ma wynieść 5688 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 1756 miejsc, a na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 1879 miejsc.

Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć to 1334 miejsca. W tym, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców limit wynosi 831 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 211 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 292 miejsca. Razem 1334.

 


Zwiększone limity

W porównaniu z limitami przyznanymi na rok akademicki 2021/2022 w roku akademickim 2022/2023 ogólny limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zwiększył się o 276 miejsc.

Czytaj także w Prawo.pl: Medycyna ma być bardziej praktyczna, ale uczyć będą studenci>>

Na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim limit przyjęć został zwiększony o 212 miejsc, na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim limit przyjęć zwiększył się o 3 miejsca, a na jednolitych studiach magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku innym niż język polski o 61 miejsc.

Potrzebne kadry medyczne

Resort zaznacza, że rozwój kadr medycznych jest bardzo ważny m.in. z punktu widzenia epidemiologicznego kraju.  MZ podaje, że od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2022/2023 limit przyjęć na wyżej wymienione kierunki studiów w uczelniach mających uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym zwiększył się z 6784 miejsc do 10 657 miejsc, czyli o 3873 miejsca.