Fiskus chce daniny solidarnościowej także od straty

Ordynacja PIT Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Organy skarbowe uważają, że przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się strat z lat ubiegłych. Tymczasem eksperci twierdzą, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby od tego dochodu, którym podatnik faktycznie nie rozporządza, bo pokrył nim stratę z lat ubiegłych, płacił daninę solidarnościową.

12.12.2022

Notariusze nie będą już wysyłać do urzędu papierowych aktów notarialnych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Za kilka dni w życie wejdą przepisy, które zwolnią notariuszy z obowiązku wysyłania do urzędów skarbowych papierowych odpisów aktów notarialnych. Zgłoszeń do Głównego Inspektora Informacji Finansowych także będzie można dokonywać według nowych, uproszczonych zasad. Tradycyjną wysyłkę zastąpi forma elektroniczna.

09.12.2022

Grudniowy sezon kontroli podatkowych - uwaga na przedawnienia i późno wysłane decyzje

Ordynacja Podatki międzynarodowe

Grudzień to czas, gdy podatnicy mogą się spodziewać kontroli i decyzji, zwłaszcza co do zobowiązań, które się niebawem przedawnią. Fiskus wciąż stosuje swoją ulubioną broń - wszczęcie procedury karnej, byle tylko wydłużyć ten termin. Ale za późno wysłanej decyzji podatnik może nie odebrać na czas. W polu zainteresowania skarbowców są ostatnio rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi, szczególnie co do podatku u źródła.

09.12.2022

NSA: Żądanie informacji o podatnikach tylko w niezbędnym zakresie

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy skarbowe mogą żądać od podatników tylko takich informacji, które mogą mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Zakres informacji, jakich żądają na podstawie art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt szeroki, a przepis ten niedookreślony. Potwierdził to w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

08.12.2022

Blokada rachunku bankowego firmy przez fiskusa - brakuje jasnych przepisów

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Spółki Małe i średnie firmy Finanse

Możliwość dokonania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej blokady rachunku bankowego na podstawie przepisów o STIR budzi kontrowersje niemal od samego początku ich obowiązywania. Niedookreślone warunki zastosowania tego instrumentu w połączeniu z jego dolegliwością, dla przedsiębiorcy stanowią poważne ryzyko dla działalności gospodarczej - pisze dr Grzegorz Keler.

30.11.2022

Do poprawy cała masa przepisów – nie tylko podatkowych

Prawnicy Ordynacja CIT Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Wydawało się, że Polski Ład został już poprawiony. Nic bardziej mylnego. Od stycznia pracodawców, którzy wypłacają wynagrodzenia do 10-go następnego miesiąca, czekają kolejne problemy. Przez zmianę przepisów będą musieli ciągle korygować rozliczenia dwa miesiące wstecz. Pilnej poprawy wymagają przepisy z niemal każdej dziedziny prawa. Ruszamy, z trzecią już edycją akcji „Poprawmy prawo” - za najlepsze zgłoszenia Czytelników przyznamy dostępy do LEX.

28.11.2022

Niezgłoszenie do opodatkowania spadku może podlegać karze

Ordynacja Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli przepisy prawa podatkowego zobowiązują podatnika do zapłaty podatku, złożenia deklaracji podatkowej, a podatnik nie dopełnił takiego obowiązku, wówczas zachowanie to może stanowić czyn zabroniony podlegający odpowiedzialności karnej skarbowej. Obowiązek podatkowy powstaje także w przypadku nabycia przez podatnika majątku w drodze zasiedzenia lub darowizny.

25.11.2022

Ład korporacyjny wpływa na bezpieczeństwo i stabilność obrotu gospodarczego

Ordynacja Rachunkowość Spółki Finanse

Zasady ładu korporacyjnego mają istotny wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz stabilność i zdolność rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w czasach kryzysu. Firmy audytorskie zwracają jednak uwagę na trudną współpracę z radami nadzorczymi i kierownictwem badanych firm. Takie m.in. wnioski płyną z konferencji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

21.11.2022

Płatność podatków BLIK-iem pod warunkiem dodatkowego oświadczenia

Ordynacja Nowe technologie Finanse

Przedsiębiorcy będą mogli zapłacić podatek już nie tylko gotówką czy przelewem, ale też w systemie BLIK. Jednak w takim przypadku trzeba będzie składać dodatkowe oświadczenie o tym, że płaci się własnymi pieniędzmi. Rozszerzenie form płatności umożliwi zmiana w ordynacji podatkowej, nad którą pracuje Sejm.

17.11.2022

Coraz większe znaczenie zasady ceny rynkowej

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

Dokumentacja cen transferowych zawsze stanowić będzie punkt wyjścia w kontroli, dlatego jej treść musi uwzględniać odpowiedni kontekst. Gdy kontrola zostanie już zainicjowana, ważne jest, aby przedstawiciele organu nie pozostawali osamotnieni w analizie stanu faktycznego, który biorąc pod uwagę szeroką definicję zasady ceny rynkowej, może być różnie postrzegany – pisze Adam Zbroiński, menadżer w Crido.

15.11.2022

Umorzenie postępowania podatkowego nie zawsze możliwe

Ordynacja Doradca podatkowy

Sprawa podatkowa powinna być rozstrzygnięta co do istoty, a więc wydaniem decyzji merytorycznej, np. wymiarowej. Organy podatkowe nie mogą od tego odstąpić nawet w sytuacji napotkania poważnych trudności z przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Dana sprawa powinna być wszechstronnie wyjaśniona. Wynika to wprost z katalogu zasadniczych zasad prowadzenia postępowania podatkowego.

08.11.2022

Czy zagraniczny numer identyfikacji podatkowej należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Spółka z o.o. mająca siedzibę w Polsce otrzymała jako udziałowiec spółki hiszpańskiej numer NIP. Czy powinna go zgłosić w urzędzie skarbowym w Polsce? Jeżeli tak, to na jakim formularzu? Otóż nie trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.

08.11.2022

Źródeł przychodu do opodatkowania może być naprawdę dużo

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Któż z nas nie słyszał powtarzanej od wieków kwestii, że „…na tym świecie pewne są̨ tylko śmierć́ i podatki.”? Szczere i prawdziwe twierdzenie Benjamina Franklina pozostanie żywe zawsze, bo przecież tam wszędzie, gdzie są potrzeby społeczeństwa, tam zawsze będzie musiało istnieć źródło ich finansowania.

26.10.2022

Samochód we współwłasności osoby niepełnosprawnej ze zwolnieniem z PCC

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse

Nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą pełnosprawną samochodu osobowego, nie spowoduje utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie warunki tego zwolnienia. Podatek zapłaci drugi współwłaściciel.

22.10.2022

NSA rozstrzygnie o sposobie liczenia opłaty manipulacyjnej, ale nie wyda uchwały

Ordynacja Finanse

Naczelny Sąd Administracyjny nie podjął uchwały w sprawie sposobu naliczania opłaty manipulacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym. Sąd przyjął sprawę do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów, a termin rozprawy wyznaczy z urzędu. Na rozstrzygnięcie kwestii dotyczących naliczania opłaty manipulacyjnej trzeba więc jeszcze poczekać.

21.10.2022

Fiskus chce wiedzieć o podatnikach coraz więcej

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy skarbowe dostają coraz więcej narzędzi z pogranicza inwigilacji. Pozwala im to dokładniej prześwietlać działalność podatników. Niebezpieczny jest jeden z przepisów ustawy o KAS, który zezwala na żądanie danych o podatnikach od podmiotów gospodarczych, np. administratorów portali internetowych. Z uwagi na fakt, że orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej kwestii rozbieżne, eksperci radzą, by działania skarbówki skarżyć do sądów.

20.10.2022

Usługa EETS już dostępna w Polsce – nowe zasady płacenia za przejazd drogami

Ordynacja Domowe finanse

W poniedziałek, 17 października 2022 roku, Polska dołączyła do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS). Możliwe jest już zatem wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

17.10.2022

NSA: Fiskus może żądać informacji o podatnikach od administratorów portali

Ordynacja Doradca podatkowy RODO

Organy podatkowe mają prawo wystąpić z żądaniem uzyskania informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkowników portalu internetowego. Organ nie musi prowadzić żadnego postępowania, aby żądać takich informacji. Może to zrobić przed wszczęciem postępowania podatkowego – wynika z czwartkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci twierdzą, że to ingerencja w sferę prywatności podatników.

13.10.2022

Windfall Tax od firm energetycznych - wpłata, której nie nazwano podatkiem

Ordynacja VAT

Rząd chce wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków, który obciążałby firmy energetyczne. Nie nazywa go podatkiem ani daniną, tyko "kwotą wpłaty". Ma ona jednak wszystkie cechy podatku. Nie zasili państwowego budżetu, a fundusz łagodzenia skutków gospodarczych zamrożenia cen prądu. Eksperci apelują: trzeba uregulować procedury sporów i interpretowania tej daniny.

12.10.2022

NSA: Nie są kosztem nowego biznesu wydatki na mienie po spółce cywilnej

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

Kosztami uzyskania przychodu nie są koszty uzyskania jakiegokolwiek przychodu, lecz koszty związane z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Dlatego kosztami podatkowymi działalności gospodarczej byłej wspólniczki spółki cywilnej nie mogą być wydatki związane z utrzymaniem mienia pozostałego po tej spółce, które obecnie nie jest wykorzystywane do nowej działalności – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

12.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski