Soboń: Nie będzie zmian w ordynacji podatkowej

Ordynacja

Ministerstwo Finansów rezygnuje z dalszych prac nad zmianami w ordynacji podatkowej - wynika z wypowiedzi wiceministra Artura Sobonia. Chodzi o projekt, który został poddany prekonsultacjom w czerwcu br. Soboń zaznaczył, że miały one jedynie na celu pozyskanie opinii, uwag i komentarzy, których analiza mogłaby pozwolić na wypracowanie lepszych rozwiązań podatkowych.

07.09.2023

Interpretacje podatkowe wciąż potrzebne, ale trudno je uzyskać

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Krajowa Informacja Skarbowa wydała w I półroczu 2023 r. 11,8 tys. interpretacji podatkowych oraz 4,5 tys. innych rozstrzygnięć: w tym 2,7 tys. postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia oraz 1,2 tys. odmów wydania interpretacji - wynika z raportu Podatkowy Rollercoaster. Eksperci zwracają uwagę, że negatywnym zjawiskiem są wciąż interpretacje warunkowe. Niepokoi też brak pewności, czy nie wzrosną opłaty.

06.09.2023

Nowa rzeczywistość MDR: Przedmiot kontroli czy mechanizm do typowania kontroli?

Ordynacja Doradca podatkowy Compliance

Odwieszenie terminów raportowania w zakresie tzw. schematów krajowych i tym samym przywrócenie funkcjonowania pełnego systemu MDR to dobra okazja na dokonanie wewnętrznej weryfikacji w tym zakresie. Chodzi nie tylko o „wyłapanie” zaległych schematów, ale także sprawdzenie, czy wewnętrzne procedury i mechanizmy pozwalają na bieżącą realizację obowiązków – piszą dr Łukasz Samojłowicz i Michał Seweryn z KPMG w Polsce.

30.08.2023

Ponowna kontrola podatkowa tych samych rozliczeń jest niedopuszczalna

Ordynacja Doradca podatkowy

Termin na przekształcenie kontroli w postępowanie podatkowe wynosi sześć miesięcy. Jeżeli organ podatkowy tego nie dokona, nie będzie mógł wydać decyzji i zakwestionować rozliczeń podatkowych podatnika. Przepisy nie regulują jednak sytuacji ponownej kontroli podatkowej tych samych rozliczeń. Potwierdził to niedawno wojewódzki sąd administracyjny - piszą Marta Smolorz-Mikuła i Piotr Solka z Deloitte Legal.

28.08.2023

Wyrok TSUE w sprawie oprocentowania nadpłat podstawą wznowienia postępowań

Ordynacja Prawo unijne

Efektem wyroku TSUE z 8 czerwca 2023 r., sygn. akt C-322/22, jest stworzenie możliwości ubiegania się przez podatników od państwa rekompensat z tytułu niezwróconych należności, które powstały na skutek orzeczenia TSUE. Wyrok ten można również odnieść jako podstawę do wznowienia postępowań, które zakończyły się uprzednio wydaniem przez fiskusa decyzji odmownej lub oddaleniem skargi przez sąd administracyjny - pisze Remigiusz Fijak z ID Advisory.

25.08.2023

Sądy przyznają fiskusowi rację w sprawie odmów wydania interpretacji

Ordynacja PIT Doradca podatkowy

Sądy administracyjne potwierdzają, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej działa w ramach prawa, odmawiając wydania interpretacji w sprawie członków zarządu, którzy świadczą w ramach działalności gospodarczych usługi na rzecz swojej firmy - pisze Aleksander Dyl z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

11.08.2023

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie opodatkowania nadpłat

Ordynacja Prawo unijne

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 czerwca 2023 r. (sprawa C-322/22) otworzył drogę do ubiegania się od państwa polskiego zwrotu należytej rekompensaty z tytułu pozbawienia środków pieniężnych pobranych niezgodnie z prawem Unii - piszą Michał Niżnik i Kamil Smarzewski z KPMG w Polsce.

04.08.2023

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie MDR-3 może budzić wątpliwości

Ordynacja Doradca podatkowy

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów formularze MDR-3, dotyczące schematów podatkowych tzw. krajowych, za cały okres trwania zawieszenia terminów raportowania MDR należało złożyć do 1 sierpnia 2023 r. Z wykładni dokonanej przez MF wynika zatem, że w przypadku MDR-3 termin rozpocznie i zakończy swój bieg tego samego dnia. Trudno się z takim podejściem zgodzić - pisze Beata Krokos z MartiniTAX.

03.08.2023

Program Współdziałania szansą na skuteczny dialog z fiskusem

Ordynacja Doradca podatkowy

W obliczu nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego, coraz więcej podatników poszukuje rozwiązań, które mogą zabezpieczyć ich działalność w obszarze podatków. Interpretacje indywidualne, wiążące informacje stawkowe czy choćby obowiązujące od czterech lat opinie o stosowaniu preferencji to dziś podstawowe narzędzia zapewnienia tax compliance organizacji - piszą Agnieszka Ławnicka i Dominika Kasińska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

02.08.2023

Prezes nie może płacić ryczałtu od usług na rzecz spółki

Ordynacja PIT

Dyrektor KIS słusznie odmówił wydania interpretacji członkowi zarządu, który chciał zawrzeć ze spółką umowę o świadczenie usług i jako przedsiębiorca płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - orzekł WSA w Poznaniu. Sąd zgodził się z fiskusem, że celem wnioskodawcy było unikanie opodatkowania. Planowana przez niego optymalizacja zakładała korzyści podatkowe zarówno dla niego samego, jak i dla spółki.

11.07.2023

Nie będzie jednak zmian w ordynacji podatkowej

Ordynacja

Ministerstwo Finansów zrezygnowało z dalszych prac nad projektem zmiany w ordynacji podatkowej. Chodzi o projekt, który zaledwie 20 czerwca został przekazany do konsultacji. Ministerstwo poinformowało na Twitterze, że do wykazu prac legislacyjnych rządu nie zostały wpisane zmiany w ordynacji podatkowej, a projekt nie będzie procedowany.

05.07.2023

Sensacyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza podatek od nieruchomości na nowo

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne

Wyrok Trybunału wprowadza bardzo dużą niepewność co do tego, jak będzie kształtowała się wysokość podatku od nieruchomości już od 2025 roku, kiedy to najprawdopodobniej powinny zacząć obowiązywać nowe przepisy. Skutki wyroku są zatem niezwykle poważne, ponieważ danina ta stanowi w Polsce istotne obciążenie dla przedsiębiorców - pisze Adam Kałążny z Deloitte.

05.07.2023

Wraca obowiązek raportowania MDR i związane z nim wątpliwości

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Z końcem lipca przywrócony zostaje obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych. Część podatników będzie musiała zgłosić zaległe MDR-y za ostatnie trzy lata. Wciąż jednak nie ma pewności, które transakcje i zdarzenia są schematem. Może nim być np. połączenie spółek czy założenie fundacji rodzinnej.

05.07.2023

Monitoring transportu w ramach SENT bez uchwały NSA

Ordynacja

NSA odmówił podjęcia uchwały z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który pytał czy przepisy ordynacji podatkowej dotyczące terminu wszczęcia postępowania znajdują zastosowanie w postępowaniu w przedmiocie kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Sąd stwierdził, że od roku dominuje już linia orzecznicza, zgodnie z którą termin wskazany w ordynacji podatkowej nie ma zastosowania w tym trybie.

04.07.2023

Anonimizacja interpretacji może osłabiać jej moc ochronną

Ordynacja Doradca podatkowy

Nowe podejście do anonimizacji danych w interpretacjach indywidualnych doręczanych wnioskodawcy nie ma oparcia w przepisach i może naruszać jego interes prawny, powodując obawy o ochronną moc interpretacji. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w niedawnym wyroku. Sąd orzekł, że w interpretacji dostarczanej wnioskodawcy fiskus musi podać jego dane.

04.07.2023

Wiążące Informacje Stawkowe są od lipca bezpłatne

Ordynacja

Podatnicy nie wnoszą już opłat za złożenie wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Opłata może być jednak pobrana, gdy wydanie WIS wymaga przeprowadzenia analiz lub badań. Od 1 lipca dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przejął kompetencje do wydawania wszystkich wiążących informacji.

03.07.2023

Stan zagrożenia epidemicznego się kończy, ale część ułatwień zostanie

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

1 lipca 2023 roku nastąpi odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Liczne ułatwienia wynikające ze specustawy antycovidowej przestaną obowiązywać. Niektóre z rozwiązań zostały wprowadzone jednak na stałe. Eksperci wskazują, że obecnie wyzwanie stanowi prawidłowa interpretacja norm zawartych w specustawie.

28.06.2023

NSA: Fiskus nie może instrumentalnie wszczynać postępowania karnego skarbowego

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

NSA zakwestionował działania fiskusa w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zdaniem NSA organ dopuścił się nadużycia prawa, a wniesiona przez niego skarga kasacyjna była niezasadna. Zobowiązanie podatnika uległo przedawnieniu, a korzystny dla niego wyrok pierwszej instancji utrzymał się w mocy.

27.06.2023