- Krajowa Administracja Skarbowa wspiera przedsiębiorców, którzy w wyniku pożaru hali Marywilska 44 znaleźli się w trudnej sytuacji. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą liczyć na ulgi stanowiące pomoc publiczną, a także na ulgi nie stanowiące pomocy publicznej i pomoc de minimis - informuje KAS. 

Czytaj również: Odliczenie strat po pożarze w PIT i VAT >>

Podatnicy - na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej - mogą wnioskować o:

We wniosku należy opisać swoją sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi.

- Ocena zasadności udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przeprowadzana będzie odrębnie w każdej sprawie przez organ podatkowy, z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Takie wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności - informuje KAS.

Wnioski można również złożyć bez wychodzenia z domu poprzez stronę biznes.gov.pl lub przez konto w e-Urzędzie Skarbowym.

KAS przypomina, że w przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu trzech ostatnich lat), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

 

Stefan Babiarz, Bogusław Dauter

Sprawdź