Stan zagrożenia epidemicznego się kończy, ale część ułatwień zostanie

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

1 lipca 2023 roku nastąpi odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Liczne ułatwienia wynikające ze specustawy antycovidowej przestaną obowiązywać. Niektóre z rozwiązań zostały wprowadzone jednak na stałe. Eksperci wskazują, że obecnie wyzwanie stanowi prawidłowa interpretacja norm zawartych w specustawie.

28.06.2023

NSA: Fiskus nie może instrumentalnie wszczynać postępowania karnego skarbowego

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

NSA zakwestionował działania fiskusa w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zdaniem NSA organ dopuścił się nadużycia prawa, a wniesiona przez niego skarga kasacyjna była niezasadna. Zobowiązanie podatnika uległo przedawnieniu, a korzystny dla niego wyrok pierwszej instancji utrzymał się w mocy.

27.06.2023

WSA: Rzecznik MŚP może wystąpić o interpretację ogólną

Ordynacja Małe i średnie firmy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej do ministra finansów. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 maja 2023 r. (sygn. III SA/Wa 2585/22). Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem ministra, który odmówił wszczęcia postępowania o wydanie interpretacji ogólnej na wniosek rzecznika MŚP.

26.06.2023

Przy wydawaniu interpretacji fiskus sam zapyta GUS o klasyfikację usługi

Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej będzie mógł sam wystąpić o opinię do innych urzędów „posiadających wiedzę o charakterze specjalistycznym”. Ma to przyspieszyć wydanie interpretacji i zwiększyć wynikającą z nich ochronę. Eksperci obawiają się jednak, że skutek będzie odwrotny. Projektowane przepisy są nieprecyzyjne i dają fiskusowi duże pole do uznaniowości.

23.06.2023

Przepisy się zmienią, ale problem zawieszenia biegu przedawnienia zostanie

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy

Mimo że proponowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ordynacji podatkowej ma być korzystny dla podatników, to bez zmian pozostanie przepis wykorzystywany przez skarbówkę do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Rosną obawy, że postępowania karne skarbowe będą nadal wszczynane instrumentalnie. Eksperci spodziewają się chaosu i rosnącej liczby spraw przed sądami administracyjnymi.

22.06.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje zmian w ordynacji podatkowej

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy

Wszyscy zainteresowani mogą do końca sierpnia zgłaszać uwagi do zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów w ordynacji podatkowej. Projekt ustawy zakłada m.in.: zwiększenie roli czynności sprawdzających, możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, możliwość zapłaty podatku za osoby spoza najbliższej rodziny do kwoty 5 tysięcy złotych.

21.06.2023

Koniec stanu zagrożenia, ale kiedy upływa termin raportowania schematów za czas epidemii?

Ordynacja Spółki Prawo gospodarcze

1 lipca 2023 r. zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Przepisy nie wskazują jednoznacznie, czy termin dokonania zaległych zgłoszeń raportowania krajowych schematów podatkowych przypada już na 30. dzień po 1 lipca, czy może po 30 dniach termin ten dopiero rozpocznie swój bieg. Konieczne jest stanowisko Ministerstwa Finansów - piszą Justyna Cichecka i Dominik Niewadzi z ALTO.

15.06.2023

Brak procedur tax compliance może narazić firmy na kosztowny spór z fiskusem

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance

Firmy przywiązują coraz większą wagę do dochowywania należytej staranności w rozliczaniu podatków. Ograniczają w ten sposób ryzyko potencjalnego sporu z fiskusem. Na znaczeniu zyskują więc różnego rodzaju procedury zgodności. Opracowanie zasad niewiele jednak pomoże, jeśli nie będą one wprowadzone w życie i realizowane.

14.06.2023

TSUE: Polskie przepisy o oprocentowaniu nadpłat są niezgodne z prawem UE

Ordynacja CIT Prawo unijne

Podatnikowi należą się odsetki aż do dnia, gdy fiskus zwróci mu nadpłacony podatek. Ograniczenie nadpłaty do 30. dnia od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wyroku TSUE, z którego wynika nadpłata, jest niezgodne z prawem unijnym – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

09.06.2023

Dr Keler: Puste faktury nadal interesują fiskusa

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Niedawny wyrok TSUE przypomniał podatnikom o problemie tzw. pustych faktur, zwracając dodatkowo uwagę na jeden z aspektów tego zagadnienia, dotyczący czynności pozornych w świetle prawa cywilnego. W tym kontekście warto zadać pytanie, czy puste faktury nadal mieszczą się w obszarze zainteresowania organów podatkowych i w jaki sposób fiskus radzi sobie z tym problemem.

06.06.2023

Czynności sprawdzające zamiast kontroli mogą być groźne dla podatników

Ordynacja Doradca podatkowy

Wraca temat czynności sprawdzających. Resort finansów zapowiada gruntowne zmiany w podejściu do podatników – zamiast kontrolować, będzie prowadził czynności sprawdzające. Ma to ulżyć przede wszystkim przedsiębiorcom. Problem jednak w tym, że czynności sprawdzające cały czas wykorzystywane są przez skarbówkę do prowadzenia ukrytych kontroli. Istnieje więc ryzyko, że samowola fiskusa zostanie teraz po prostu zalegalizowana.

06.06.2023

Podatek od gier trafi na konto urzędu w Bydgoszczy

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Od 1 września 2023 r. przedsiębiorcy mają wpłacać podatek od gier na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zasięg terytorialny obejmie w tym zakresie terytorium całej Polski – zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Z kolei opłaty za zezwolenia i kary pieniężne nadal ma pobierać Urząd Skarbowy w Nowym Targu.

02.06.2023

By zawiesić przedawnienie, postępowanie musi mieć związek ze zobowiązaniem podatkowym

Ordynacja Doradca podatkowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał kolejny wyrok utrzymujący kształtującą się linię orzeczniczą, w myśl której zawiadomienie podatnika zawieszające bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego musi pozostawać w ścisłym związku z naruszeniami, których organ dopatruje się u podatnika. Piszą o tym Jakub Pachecka i Adam Olczyk z Deloitte Legal.

01.06.2023

Ministerstwo obiecuje łatwiejsze kontakty z fiskusem, ale czekamy na fakty

Ordynacja Doradca podatkowy

Polscy podatnicy w ciągu ostatnich lat byli sukcesywnie przyzwyczajani do częstych zmian w zakresie otoczenia podatkowego. Choć często kolejne reformy są negatywnie oceniane przez zainteresowanych, jak przykładowo wdrażany w 2022 r. tzw. Polski Ład, to jednak należy przyznać, że część z nich bywa popierana przez ogół społeczeństwa – pisze Jagoda Trela, partner w ID Advisory.

01.06.2023

Zapowiedzi upraszczania i uszczelniania podatków na VII Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego, jego uproszczenie realizowane przez projekt zmian w Ordynacji podatkowej oraz dalsza cyfryzacja – zapowiedział w poniedziałek dyrektor departamentu systemu podatkowego MF Marcin Lachowicz, podczas VII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

29.05.2023

Dr Kubista: Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników musi być priorytetem

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Nadmiernie szybki rozwój sytuacji pandemicznej wymusił na polskim ustawodawcy podejmowanie błyskawicznych reakcji, czego efektem było wprowadzenie wielu bubli legislacyjnych do polskiego prawa podatkowego. Jednym z nich było zawieszenie terminów administracyjnych – pisze dr Bartosz Kubista, doradca podatkowy, adwokat, komentując ważną z tego punktu widzenia uchwałę NSA.

23.05.2023

Uchwała NSA rodzi kolejne spory o terminy podatkowe

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł niedawno, że zawieszenie terminów administracyjnych w czasie epidemii nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Bo są to dwie odrębne gałęzie prawa, których nie można łączyć. Część podatników mogła odetchnąć z ulgą, bo niektóre ich zaległości mogły się więc przedawnić. Dla innych takie stanowisko rodzi jednak nowe problemy.

22.05.2023

Termomodernizacja sprzed oddania domu do użytku też do odliczenia

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Właściciele domów, którzy nie mogli w poprzednich latach odliczyć wydatków na termomodernizację, mają szansę skorzystać z ulgi podatkowej teraz, składając korektę zeznań. Chodzi o koszty poniesione przed formalnym oddaniem nieruchomości do użytkowania. To efekt nowego stanowiska Ministra Finansów, że ulga przysługuje niezależnie od spełnienia tego wymogu.

10.05.2023

Nadpłata składki zdrowotnej będzie trudna do odzyskania

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Do 22 maja przedsiębiorcy muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli wykażą nadpłatę, ale nie złożą wniosku o jej zwrot, zostanie ona rozliczona przez ZUS wraz z bieżącymi składkami do końca roku. Jeśli jednak nadpłata będzie na tyle duża, że w tym czasie nie uda się jej skonsumować, będzie problem z jej odzyskaniem. Przepisy takiej sytuacji w ogóle nie przewidują.

05.05.2023