Chodzi o sprawę opisywaną przez serwis Prawo.pl 19 lutego br., dotyczą zaleceń, jakie w sprawie pism behawioralnych wystosował 11 grudnia 2023 r. do dyrektorów izb administracji skarbowej Mariusz Gojny, ówczesny podsekretarz stanu i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. I choć wytyczne wysłane zostały przez poprzednią ekipę rządzącą resortem finansów, to – jak poinformowało nas wówczas Ministerstwo Finansów - zalecenia te nie zostały odwołane

Czytaj więcej: Skarbówka śle listy do podatników. Liczy na tłumaczenia i donosy >>

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poprosił Ministerstwo Finansów o kompleksowe wyjaśnienia. Zapytał m.in., na jakiej podstawie ustalany jest krąg adresatów listów oraz czy resort kontroluje zasadność ich kierowania, a jeżeli tak, to w jaki sposób.

Szef KAS Marcin Łoboda odpowiedział, że wysyłka pism została wstrzymana.

- Informuję, że pismem z 22 lutego 2024 r.  zalecono podległym urzędom wstrzymanie wysyłki pism behawioralnych do podatników, z uwagi na konieczność weryfikacji celowości i zasadności takiej formy działania organów podatkowych - poinformował szef KAS.

Według danych MF po otrzymaniu zaleceń z 11 grudnia 2023 r. urzędy skarbowe wysłały łącznie 3639 pism behawioralnych, na które podatnicy zareagowali w 1609 przypadkach, głównie złożeniem deklaracji podatkowej lub jej korekty, czy też udzieleniem wyjaśnień w danej

Jednocześnie Marcin Łoboda zaznaczył, że "pisma behawioralne miały być w założeniu formą wsparcia podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, czyli działaniem do którego również ustawowo zobligowana jest KAS". Pisma te mają charakter niezobowiązujący, zawierają informację, że organ podatkowy zidentyfikował zdarzenie, które może rodzić określone skutki na gruncie prawa podatkowego. Dzięki temu podatnik może zweryfikować, czy przedstawione zdarzenie może dotyczyć jego sytuacji faktycznej i skonfrontować swoje działania z wyjaśnieniami przedstawionymi przez organ podatkowy.

Według MF wiele naruszeń przepisów prawa podatkowego wynika z braku świadomości podatników, że dane zdarzenie faktyczne rodzi obowiązki wynikające z regulacji prawa podatkowego. Istota korespondencji behawioralnej polega zatem na wsparciu i ukierunkowaniu podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, co ogranicza konieczność podjęcia sformalizowanych procedur kontrolnych w tym zakresie.