Umorzenie postępowania podatkowego nie zawsze możliwe

Ordynacja Doradca podatkowy

Sprawa podatkowa powinna być rozstrzygnięta co do istoty, a więc wydaniem decyzji merytorycznej, np. wymiarowej. Organy podatkowe nie mogą od tego odstąpić nawet w sytuacji napotkania poważnych trudności z przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Dana sprawa powinna być wszechstronnie wyjaśniona. Wynika to wprost z katalogu zasadniczych zasad prowadzenia postępowania podatkowego.

08.11.2022

Czy zagraniczny numer identyfikacji podatkowej należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Spółka z o.o. mająca siedzibę w Polsce otrzymała jako udziałowiec spółki hiszpańskiej numer NIP. Czy powinna go zgłosić w urzędzie skarbowym w Polsce? Jeżeli tak, to na jakim formularzu? Otóż nie trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.

08.11.2022

Źródeł przychodu do opodatkowania może być naprawdę dużo

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Któż z nas nie słyszał powtarzanej od wieków kwestii, że „…na tym świecie pewne są̨ tylko śmierć́ i podatki.”? Szczere i prawdziwe twierdzenie Benjamina Franklina pozostanie żywe zawsze, bo przecież tam wszędzie, gdzie są potrzeby społeczeństwa, tam zawsze będzie musiało istnieć źródło ich finansowania.

26.10.2022

Samochód we współwłasności osoby niepełnosprawnej ze zwolnieniem z PCC

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse

Nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą pełnosprawną samochodu osobowego, nie spowoduje utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie warunki tego zwolnienia. Podatek zapłaci drugi współwłaściciel.

22.10.2022

NSA rozstrzygnie o sposobie liczenia opłaty manipulacyjnej, ale nie wyda uchwały

Ordynacja Finanse

Naczelny Sąd Administracyjny nie podjął uchwały w sprawie sposobu naliczania opłaty manipulacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym. Sąd przyjął sprawę do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów, a termin rozprawy wyznaczy z urzędu. Na rozstrzygnięcie kwestii dotyczących naliczania opłaty manipulacyjnej trzeba więc jeszcze poczekać.

21.10.2022

Fiskus chce wiedzieć o podatnikach coraz więcej

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy skarbowe dostają coraz więcej narzędzi z pogranicza inwigilacji. Pozwala im to dokładniej prześwietlać działalność podatników. Niebezpieczny jest jeden z przepisów ustawy o KAS, który zezwala na żądanie danych o podatnikach od podmiotów gospodarczych, np. administratorów portali internetowych. Z uwagi na fakt, że orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej kwestii rozbieżne, eksperci radzą, by działania skarbówki skarżyć do sądów.

20.10.2022

Usługa EETS już dostępna w Polsce – nowe zasady płacenia za przejazd drogami

Ordynacja Domowe finanse

W poniedziałek, 17 października 2022 roku, Polska dołączyła do grona państw świadczących Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS). Możliwe jest już zatem wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie całej Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

17.10.2022

NSA: Fiskus może żądać informacji o podatnikach od administratorów portali

Ordynacja Doradca podatkowy RODO

Organy podatkowe mają prawo wystąpić z żądaniem uzyskania informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkowników portalu internetowego. Organ nie musi prowadzić żadnego postępowania, aby żądać takich informacji. Może to zrobić przed wszczęciem postępowania podatkowego – wynika z czwartkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci twierdzą, że to ingerencja w sferę prywatności podatników.

13.10.2022

Windfall Tax od firm energetycznych - wpłata, której nie nazwano podatkiem

Ordynacja VAT

Rząd chce wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków, który obciążałby firmy energetyczne. Nie nazywa go podatkiem ani daniną, tyko "kwotą wpłaty". Ma ona jednak wszystkie cechy podatku. Nie zasili państwowego budżetu, a fundusz łagodzenia skutków gospodarczych zamrożenia cen prądu. Eksperci apelują: trzeba uregulować procedury sporów i interpretowania tej daniny.

12.10.2022

NSA: Nie są kosztem nowego biznesu wydatki na mienie po spółce cywilnej

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

Kosztami uzyskania przychodu nie są koszty uzyskania jakiegokolwiek przychodu, lecz koszty związane z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Dlatego kosztami podatkowymi działalności gospodarczej byłej wspólniczki spółki cywilnej nie mogą być wydatki związane z utrzymaniem mienia pozostałego po tej spółce, które obecnie nie jest wykorzystywane do nowej działalności – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

12.10.2022

NSA: Fiskus może ścigać podatnika, wobec którego ogłoszono upadłość

Ordynacja Doradca podatkowy

Żaden przepis nie zakazuje prowadzenia postępowania podatkowego oraz jego zakończenia decyzją wymiarową wobec podatnika, który uzyskał orzeczenie o upadłości. Organy skarbowe mogą prowadzić takie postępowania i wydawać decyzje nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego – wynika z wtorkowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

06.10.2022

W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć UPL-1

Ordynacja Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów rozbudowuje e-Urząd Skarbowy. Za pomocą systemu można już składać UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych. Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy.

01.09.2022

Fiskus twierdzi, że nie jest poradnią podatkową i odmawia wydania interpretacji

Ordynacja Doradca podatkowy

Podatnik może pytać o dowolną liczbę stanów faktycznych w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wystarczy, że zapłaci 40 zł za każdy z nich – uważają eksperci. Organy podatkowe twierdzą jednak, że wniosek z kilkoma wariantami jest wnioskiem o udzielenie porady w celu optymalizacji obciążeń podatkowych, a nie wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i odmawiają jej udzielenia.

31.08.2022

Od 1 września nowe zasady funkcjonowania przejść granicznych

Ordynacja Administracja publiczna Transport

Od 1 września do 30 listopada 2022 r. będzie realizowany pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych. Poinformowało o tym właśnie Ministerstwo Finansów. Dostępność przejść granicznych będzie uzależniona od ciężaru pojazdu.

29.08.2022

Wśród młodych małżonków intercyzy coraz popularniejsze

Ordynacja Domowe finanse Finanse

Nowy trend jest coraz bardziej widoczny. Młodzi małżonkowie wolą osobne rozliczenia, własne konta bankowe i rozdzielność majątkową. W ten sposób chcą zabezpieczyć się przed długami współmałżonka, odpowiedzialnością podatkową i innymi ryzykami prawnymi. Prawnicy przewidują, że zjawisko będzie się nasilać – zwłaszcza teraz, w okresie wysokiej inflacji i niepewnej przyszłości gospodarczej.

27.08.2022

Zmiany w ordynacji podatkowej mogą uderzyć w zarządy uczciwych spółek

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki Finanse

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się nowelizacji ordynacji podatkowej, dotyczącej m.in. skutków wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego dla członków jej zarządu. Proponowane zmiany mają, zdaniem fiskusa, pomóc w walce z oszustwami podatkowymi. Oficjalna treść projektu nie została jeszcze opublikowana i jest obecnie konsultowana wewnętrznie w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

24.08.2022

Chęć zemsty i odwetu nie może kierować działaniem skarbówki

Ordynacja Doradca podatkowy

Podatnik musi wiedzieć, że postępowanie, które dotyczy jego spraw, jest prowadzone zgodnie z prawem, a fiskus szanuje jego uprawnienia, wywiązuje się ze swoich obowiązków i dąży do efektywnego zakończenia sprawy. Działania fiskusa nie mogą być jednak elementem odwetu na podatniku – do takiego wniosku doszedł właśnie WSA we Wrocławiu. Eksperci potwierdzają, że odwet to częsta motywacja skarbówki.

19.08.2022

Prof. Litwińczuk: To organ podatkowy musi udowodnić sztuczność transakcji

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

Przesłanka uzasadnionych przyczyn ekonomicznych jako przeciwieństwo sztucznego sposobu działania występuje także w klauzuli ogólnej. Podatnik może w sporze z organem przedstawić swoje argumenty, np. dowieść, że u podstaw zdarzenia restrukturyzacyjnego lub utworzonej struktury holdingowej leżały uzasadnione przyczyny ekonomiczne – pisze prof. dr hab. Hanna Litwińczuk.

10.08.2022

Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze - tłumaczenia o śwince-skarbonce nie pomogą

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.

07.08.2022

Kontrola dowodów księgowych jest konieczna

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Kwestia ich prawidłowości ma szczególne znaczenie. Dowody te stwierdzają bowiem dokonanie operacji gospodarczej, co pozostaje w związku z szeroko rozumianą sprawozdawczością finansową. Stąd istotnym zagadnieniem, którego jednostka nie może tracić z pola widzenia, jest zapewnienie kontroli ujmowania dowodów księgowych w księgach rachunkowych.

01.08.2022