Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego została powołana na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz. 1471 oraz z 2018 r. poz. 1326).

Jej zadaniem było przygotowanie nowego projektu ustawy, który zastąpiłby obecną ordynację podatkową, a także uczestniczenie w całym procesie legislacyjnym nad tym aktem prawnym. Planowane regulacje miały zagwarantować odpowiednie prawa podatnikom oraz zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Zakładano, że przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków.

Komisja opracował projekt nowej ordynacji podatkowej, który trafił do Sejmu w połowie 2019 r., jednak Sejm nie uchwalił go przed końcem kadencji. Nie zajął się nim też Sejm kolejnej kadencji. 

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, w II kwartale 2024 r. planowane jest zniesienie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego oraz uchylenie rozporządzenia z 21 października 2014 r. w sprawie jej utworzenia.

Czytaj również: Ordynacja podatkowa ma być prostsza i bardziej przyjazna >>