Z pytań, jakie trafiają w ostatnim czasie do redakcji Prawo.pl, wynika, że podatnicy mają coraz więcej wątpliwości dotyczących kwestii odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Pytania dotyczą nie tylko ich własnych zobowiązań, ale także ich małżonków - zwłaszcza jeśli prowadzą działalność gospodarczą. Problematyczna okazuje się przede wszystkim odpowiedzialność solidarna męża i żony, a także skutki podatkowe zawarcia umowy intercyzy.

Stosownie do art. 26 ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka (art. 29 par. 1 ordynacji podatkowej).

Uwaga: Odpowiedzialność małżonka podatnika powstaje z mocy prawa, bez wydawania jakichkolwiek decyzji przez organ podatkowy.

Należy rozróżnić przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową, które należą do majątku osobistego podatnika oraz przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego (dorobkowego) podatnika i jego małżonka.

Przykład: Jeżeli mieszkanie należy do majątku wspólnego małżonków, to egzekucja za zaległości podatkowego jednego z nich (powiedzmy podatnika) może być prowadzona nie tylko z majątku odrębnego, ale także z majątku wspólnego. Natomiast jeżeli małżonek podatnika posiadałby majątek odrębny (np. nieruchomości nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego), to egzekucja nie może być prowadzona z majątku osobistego.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto