- Przedsiębiorca, który pomimo obowiązku nie wystawia paragonu fiskalnego, popełnia wykroczenie skarbowe. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i nieuczciwe w stosunku do klienta, który zapłacił podatek w cenie towaru lub usługi. Nieuczciwy przedsiębiorca będzie też bardziej konkurencyjny niż ten, który rzetelnie płaci podatki. Biorąc paragon fiskalny, wspieramy uczciwych przedsiębiorców - informuje Krajowa Administracja Skarbowa. 

KAS podkreśla, że wspiera uczciwych przedsiębiorców, a paragony fiskalne są gwarancją dla klientów i dowodem na uczciwość przedsiębiorcy, który przestrzega zasad rynkowej konkurencji.

Według KAS klient, który nie otrzymał paragonu fiskalnego, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić, może to zgłosić:

  • w każdym urzędzie skarbowym,
  • przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000,
  • na e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl,
  • przez bezpłatną i anonimową aplikację e-Paragony – więcej informacji na stronie podatki.gov.pl/e-paragony.

Przypomnijmy, że nabycie sprawdzające polega na tym, że funkcjonariusz wciela się w klienta. Sprawdza w ten sposób, czy przedsiębiorca rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej i czy na bieżąco wydaje klientom paragony. Zgodnie z przepisami nabycie sprawdzające jest dokonywane na podstawie legitymacji służbowej i stałego upoważnienia udzielonego przez naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego. Funkcjonariusz nie jest jednak zobowiązany do okazania legitymacji przed rozpoczęciem czynności. Natomiast niezwłocznie po nabyciu towaru lub usługi sprawdzający ma poinformować sprzedawcę o dokonaniu nabycia, okazać legitymację i pouczyć sprawdzanego o jego prawach i obowiązkach. Jeśli nie wykryje nieprawidłowości, to sporządza notatkę. W razie nieprawidłowości sporządza protokół.