Żona-Polka raczej nie odzyska po rozwodzie utraconych zarobków

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Polskie prawo nie przewiduje możliwości zasądzenia na rzecz małżonka kwot mających stanowić substytut wynagrodzenia za pracę, którego ten małżonek nie uzyskał, ponieważ osobiście zajmował się domem i rodziną, zamiast pracować zawodowo. Nawet gdy druga strona zajęta była wyłącznie zarabianiem pieniędzy. Głośny ostatnio przykład hiszpański trudno zastosować na naszym gruncie.

20.05.2023

Kierownik USC: Ingeruję w stan cywilny dziecka i łamię prawa człowieka

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Przy wystawianiu aktu urodzenia, gdy ojciec jest nieznany, łamię prawa dziecka, prawa rodzica, prawa obywatelskie, a matka nie ma możliwości odwołania się od mojej decyzji. Przepis nakazujący wpisanie fikcyjnego imienia jest niezgodny z dzisiejszymi standardami prawa, ale trzeba go stosować. Sprawa komplikuje się, gdy Polki rodzą dzieci za granicą i przywożą akta, aby wpisać dziecko do polskiego rejestru - mówi Sławomir Wojciechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.

20.05.2023

Wyjazd do innego miasta jak emigracja do Chin – dziurawy system ochrony dzieci wymaga zmian

Prawo karne Prawo rodzinne

Biurokracja, przeciążenie sędziów i kuratorów pracą, szwankująca komunikacja, ale też naciski na sędziów i przedmiotowe traktowanie dzieci – to proszenie się o kolejne tragedie dotyczące dzieci, jak ta, do której doszło niedawno w Częstochowie. Politycy mówią o konieczności podwyższenia kar, ale rząd zapowiada też inne zmiany. Te jednak – jak wskazują prawnicy – muszą mieć charakter kompleksowy.

17.05.2023

Rząd proponuje przepisy ułatwiające kontrolę rodzicielską w internecie

Prawo rodzinne Nowe technologie

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt przewiduje rozwiązania, które mają ułatwić dostęp do narzędzi kontroli rodzicielskiej, dla rodziców małoletnich użytkowników w internecie. Funkcjonować będzie bezpłatny, skuteczny i prosty w obsłudze mechanizm dobrowolnego blokowania dostępu do treści pornograficznych.

16.05.2023

Samotny rodzic może odzyskać podatek za poprzednie lata, nawet gdy był w nieformalnym związku

Prawo rodzinne PIT Doradca podatkowy

Samotna matka nie traci prawa do preferencyjnego rozliczenia, jeśli mieszka z konkubentem, który nie jest ojcem dziecka. Co więcej, skarbówka zgadza się, że rodzic żyjący w nieformalnym związku może skorygować zeznanie za poprzednie lata i odzyskać podatek nadpłacony, jeśli nie skorzystał wtedy z ulgi. Według ekspertów, przepisy wymagają zmian, gdyż prowadzą do różnego traktowania osób w podobnej sytuacji.

13.05.2023

SN: Ksiądz spóźniony - małżeństwo jest ważne, ślubu nie trzeba powtarzać

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Niezależnie od tego, czy dopełnione zostały wszystkie wymagania kodeksu rodzinnego, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu a kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

11.05.2023

Senat wzywa do ujednolicenia rejestracji urodzin i zgonów w Europie

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Łatwiejsza rejestracja małżeństwa, zgonu i urodzin obywateli Unii Europejskiej jest koniecznością – uważają polscy senatorowie. Obecnie każde państwo członkowskie ma w tym zakresie inny system. Dlatego Senat przygotował projekt uchwały, skierowany do europarlamentarzystów i rządu, aby podjęli inicjatywę ujednolicenia i odformalizowania 27 systemów rejestracji stanu cywilnego.

09.05.2023

Niepewna przyszłość zadośćuczynienia dla bliskich osób w stanach wegetatywnych

Wymiar sprawiedliwości Pacjent Prawo rodzinne

Rzecznik Praw Pacjenta wycofał z Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego przyznawania zadośćuczynienia rodzinie poszkodowanego w stanie wegetatywnym. Zwrócił się także do SN o wycofanie wniosku dotyczącego konstytucyjności przepisów, które weszły w życie w 2021 r. Nie wiadomo jednak, jaką decyzję podejmą sędziowie - a to, zdaniem prawników, negatywnie wpływa na zasadę pewności prawa.

09.05.2023

MSWiA: Trzeba skończyć z wpisywaniem fikcyjnego ojca w akcie urodzenia

Prawo rodzinne Administracja publiczna

W akcie urodzenia dziecka matka może wpisać fikcyjne dane jego ojca, ale rubryka „ojciec” nie może pozostać pusta. Kiedyś miało to zapewnić dzieciom pozamałżeńskim równy status, dziś jednak to często przeszkadza w korzystaniu z pełni praw obywatelskich, np. przy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w związku osób jednej płci. Rząd zapowiada zmianę tego przepisu.

08.05.2023

NIK o rodzinach zastępczych - zbyt mało i ze zbyt małym wsparciem

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej przebiega bardzo wolno - w ciągu 9 lat udział dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej wzrósł zaledwie o 4 pp. Głównym problemem jest brak kandydatów do pełnienia tej funkcji, co wynika z niedostatecznego wsparcia państwa dla istniejących rodzin zastępczych. Potrzeba zmian, żeby sytuacja miała szansę się poprawić.

13.04.2023

W oczekiwaniu na decyzję SN: Uzgodnienie płci wymaga pozywania dzieci i małżonka?

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Osoba transpłciowa w sprawie o uzgodnienie płci powinna pozywać nie tylko rodziców, ale także nierozwiedzionego małżonka i dzieci, jeżeli takie ma - uważa Prokurator Generalny, który wniósł w zeszłym roku takie pytanie prawne do Sądu Najwyższego. Według Kampanii Przeciwko Homofobii, która w środę złożyła oświadczenie do SN, w tego rodzaju sprawach powinno się raczej zawężać krąg pozwanych, niż go poszerzać.

05.04.2023

Oboje rodzice mogą odbierać dzieci ze szkoły, także po rozwodzie

Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą

Co do zasady każde z rodziców może odbierać dziecko ze szkoły i mieć wgląd w jego oceny. Nie ma znaczenia, czy jedno z rodziców poinformowało szkołę lub przedszkole, by tego nie robiła, chyba że jako podstawę wskazało orzeczenie sądu ograniczające władzę rodzicielską. W takiej sytuacji odpowiedni dokument należy dostarczyć do placówki oświatowej.

05.04.2023

Dziecko w rozwodzie na straconej pozycji - pomocny byłby jego osobisty pełnomocnik

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polskie rozwody często przypominają batalie, w których wszystkie chwyty są dozwolone, a dzieci stają się w nich kartą przetargową do uzyskania korzystniejszych warunków lub narzędziem do odegrania się na znienawidzonym, już prawie byłym mężu lub żonie. Stąd postulat, by nad interesem dziecka czuwał jego osobisty pełnomocnik. Wątpliwości jednak mają sędziowie, choć traumę dzieci dostrzegają.

18.03.2023

Czy przerwana więź rodzinna wymaga zadośćuczynienia – rozstrzygnie TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego postanowiło skierować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, czy zmiana kodeksu cywilnego, która nastąpiła w czerwcu 2021 r., nie łamie zasady nieretroaktywności prawa, pewności prawa oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Oznacza to, że rodziny poszkodowanych przez błąd medyczny nie doczekają się szybko odpowiedzi.

16.03.2023

Interes dziecka nadrzędny także przy sprawach transgranicznych uprowadzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Konwencja Haska przewiduje wyjątek od natychmiastowego powrotu uprowadzonego przez rodzica dziecka do kraju, w którym wcześniej mieszkało, w momencie kiedy samo się temu sprzeciwi. Dlatego ważne jest wysłuchanie dziecka. Problem jednak w tym, że nie ma wspólnych europejskich standardów wysłuchania dzieci, choćby w zakresie wieku, od którego można byłoby to robić - mówi sędzia Joanna Guttzeit z Berlina.

13.03.2023

SN: Ojciec tak wzbraniał się od płacenia alimentów, że nawet sąd się pogubił

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Nie można karać dwa razy za ten sam czyn. A w wypadku skazanego ojca niepłacącego alimentów na syna, sąd skazał go dwukrotnie za ten sam występek popełniony w tym samym czasie – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, zgadzając się z rzecznikiem praw obywatelskich, że trzeba proces powtórzyć. Co więcej - wina i kara zostały orzeczone bez przeprowadzenia procesu, na wniosek prokuratora.

21.02.2023

Kto winny rozwodu - sędziowie woleliby nie orzekać, ale zmiany łatwe nie będą

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Kilkadziesiąt tomów akt, kilkudziesięciu świadków - ustalenie, kto jest winny rozpadu małżeństwa, może trwać latami. Wyniszczając strony, pogłębiając rodzinne konflikty i uderzając w dobro dzieci rozstających się małżonków. Jedynym wymiernym zyskiem jest możliwość uzyskania alimentów dla niewinnego małżonka, przy czym w wielu przypadkach chodzi tylko o odwet, a nie o pieniądze.

18.02.2023

Policja zakaże zbliżania się i kontaktowania "przemocowca" z osobą, którą krzywdzi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Policjanci i żandarmii wojskowi będą mieć nowe narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy. Chodzi o zakaz zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscach, gdzie przykładowo - pracują i uczą się osoby pokrzywdzone. Ustawa antyprzemocowa 2.0 - tzw. Lex Romanowski została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a rozwiązania wejdą w życie za sześć miesięcy.

14.02.2023

Tydzień u taty, tydzień u mamy - niby wygląda dobrze, ale czasem tylko na papierze

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Mimo że w Polsce nadal jest spory problem z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem byłym partnerom, coraz popularniejsza staje się też piecza naprzemienna. To, co z założenia wydaje się dobre dla dzieci, w praktyce wcale takie być nie musi. Wszystko zależy od sytuacji, indywidualnych potrzeb dziecka, a często i dojrzałości oraz rozsądku rodziców. Sędziowie podkreślają, że brakuje prawnych uregulowań tej instytucji.

11.02.2023