Sukcesja nie polega tylko na przygotowaniu rozwiązań prawnych

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Fundacja Rodzinna

W aktualnym czasie dość często rozmawiamy o sukcesji. Nie przesadzę, jeśli wskażę, że zarówno wśród prawników, ale przede wszystkim wśród przedsiębiorców, temat ten stanowi jedno z istotnych do rozstrzygnięcia zagadnień. Stanowi on przedmiot rozmów poruszanych zarówno w rozmowach z doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami, którzy przygotowują się do przeprowadzenia sukcesji lub już ją przeprowadzili - pisze Justyna Kuś, radca prawny.

22.07.2023

Będą kolejne ustawowe ułatwienia dla przedsiębiorców - projekt w Sejmie

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ułatwienie przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej, większe wsparcie podczas stawiania pierwszych kroków w biznesie, usprawnienie działania sukcesji w przedsiębiorstwie oraz generalne uproszczenie przepisów. To główne cele projektu nowelizacji opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Większość zmian ma zacząć obowiązywać już od przyszłego roku. Projekt właśnie został skierowany do Sejmu.

20.07.2023

Hakerzy atakują w wakacje, ale można zmniejszyć ryzyko cyberataków w firmie

Nowe technologie Małe i średnie firmy

Liczba cyberataków phishingowych wzrasta w sezonie urlopowym. Nie tylko letnie rozkojarzenie pracowników sprzyja hakerom. Znaczenie mają też ryzykowne praktyki związane z cyberbezpieczeństwem. Jednym ze sposobów na aktualizację wiedzy o zagrożeniach wśród osób zatrudnionych w organizacji są szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

18.07.2023

Państwo wpycha obywateli przepisami podatkowymi w samozatrudnienie

PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy Polski Ład

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to nie pracownicy, lecz przedsiębiorcy. Wliczanie więc do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest możliwe i uzasadnione – twierdzi MRiPS. Jednak zdaniem prawników, powinniśmy albo wliczać do stażu pracy wszystkie aktywności zawodowe, albo powinniśmy zacząć odróżniać w prawie „wolnego współpracownika”.

17.07.2023

Ustawodawca sam pogubił się w zmianach wprowadzanych dla przedsiębiorców

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Dwie propozycje procedowane w dwóch różnych projektach, które nawzajem się wykluczają – tak prowadzone są prace nad przepisami, które teoretycznie mają wprowadzić liczne ułatwienia dla przedsiębiorców i wzmocnić pewność prawa gospodarczego. Problem w tym, że jeśli na etapie prac legislacyjnych kolizja nie zostanie dostrzeżona, rozwiązaniem będzie prawdopodobnie jedynie kolejna szybka nowelizacja.

17.07.2023

Zamknięte przejścia z Białorusią - straty przedsiębiorców. MRiT informuje o rekompensatach

Spółki Małe i średnie firmy Finanse Ukraina

Po zamknięciu drogowych polsko-białoruskich przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich nie ulega wątpliwości, że faktyczne ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej była następstwem działań władz publicznych. W takiej sytuacji przedsiębiorcy oczekują wsparcia. Ministerstwo rozwoju odpowiedziało RPO, na co mogą firmy liczyć.

13.07.2023

Fiskus przygotuje zeznania podatkowe także przedsiębiorcom

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Usługa Twój e-PIT będzie dostępna również dla przedsiębiorców. Pojawi się w niej możliwość rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie pojawiło się w ramach nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw w ramach pakietu Slim VAT 3. Eksperci uważają jednak, że nowa usługa nie będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem – i to z kilku powodów.

13.07.2023

Nie będzie dodatkowych przepisów karnych dla małoletnich przedsiębiorców

Prawo cywilne Rynek Małe i średnie firmy

Po kilkudziesięciu uwagach, które wpłynęły w toku opiniowania, resort rozwoju zdecydował się na zmianę pierwotnej wersji projektu przepisów o prowadzeniu działalności przez małoletnich przedsiębiorców. Prawnicy zwracają jednak uwagę, że pomimo doprecyzowania części kontrowersyjnych kwestii, współpraca z małoletnim nadal będzie ryzykowna - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w działaniach nie będzie już pośredniczył przedstawiciel ustawowy.

12.07.2023

Urząd Regulacji Energetyki, co się zmieniło po odwołaniu stanu zagrożenia pandemią

Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się procedury administracyjne oraz terminy. Na stare tory wraca również kontakt z urzędem oraz ubieganie się o koncesje. Zmiany dotyczą również rynku paliw ciekłych oraz odnawialnych źródeł energii.

10.07.2023

Przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną od przychodu?

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ścisłym powiązaniem podstawy składki zdrowotnej z jednym z parametrów podatkowych, obliczanych w ramach PIT. Zdaniem prawników, oznacza to, że ustawodawca chce odejść od oskładkowania dochodu na rzecz oskładkowania przychodu albo zamierza trwać w systemie jej obliczania, poboru i odprowadzania - osobnym dla podatników płacących PIT na zasadach ogólnych, płacących podatek liniowy, ryczałtowców, kartowiczów i pracowników. Systemowa nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

07.07.2023

Programy motywacyjne także dla byłych pracowników

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Uczestnicy programów firmowych motywacyjnych, którzy w momencie objęcia akcji zakończyli już pracę w spółce, nadal są objęci preferencjami wynikającymi z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT - wynika z wyroku WSA w Warszawie. Oznacza to, że powinni być traktowani na równi z obecnymi pracownikami. W konsekwencji spółka nie ma obowiązków informacyjnych, ani nie pobiera od nich podatku.

07.07.2023

Mały ZUS Plus bez ograniczeń czasowych

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Jeszcze w tym roku zniknąć mają ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus. Posłowie chcą bowiem zlikwidować przepis pozwalający na preferencyjne opłacanie składek na ZUS przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Projekt ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

06.07.2023

Lewiatan i OPZZ nagrodzili 8 najlepszych agencji zatrudnienia

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

Abalone Poland, Contrain Poland, Devire, Gi Group, Manpower Group, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska i Trenkwalder – to agencje zatrudnienia, które otrzymały certyfikat „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”, przyznawany przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

03.07.2023

1 lipca wchodzi w życie nowy próg dla działalności nieewidencjonowanej

Małe i średnie firmy Finanse

1 lipca zostanie podniesiona wysokość progu, dzięki któremu dorabiający do pensji oraz mali przedsiębiorcy nie muszą rejestrować swojej działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nie będzie to już 50, ale 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 lipca 2700 zł.

30.06.2023

W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 roku

Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

W Radzie Dialogu Społecznego w czwartek rozpoczynają się negocjacje w sprawie płacy minimalnej w 2024 roku. Pracodawcy będą zabiegać, aby wzrosła ona zgodnie z propozycją rządu, ponieważ taka podwyżka wynika z ustawy. Konfederacja Lewiatan będzie jednak przekonywała partnerów społecznych do zmiany w przyszłości sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.

29.06.2023

WSA: Rzecznik MŚP może wystąpić o interpretację ogólną

Ordynacja Małe i średnie firmy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej do ministra finansów. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 maja 2023 r. (sygn. III SA/Wa 2585/22). Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem ministra, który odmówił wszczęcia postępowania o wydanie interpretacji ogólnej na wniosek rzecznika MŚP.

26.06.2023

CEiDG bez informacji o ustroju majątkowym przedsiębiorcy - prawnicy sceptyczni

Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Resort rozwoju proponuje, by od października 2026 roku wnioski do CEiDG można było składać wyłącznie elektronicznie. Chce też usunięcia z rejestru informacji o tym, czy przedsiębiorca pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej, uznając ją za "nadmiarową". Eksperci krytycznie oceniają tę zmianę. Wskazują, że może się to wiązać z poważnymi komplikacjami - zwłaszcza dla kontrahentów.

23.06.2023

Opłata za śmieci zależy od rodzaju prowadzonej w domu działalności gospodarczej

Odpady Małe i średnie firmy Nieruchomości

Jeżeli właściciel lub najemca prowadzi obsługę biurową swojej firmy w lokalu lub domu, w których mieszka, to gmina nie może obciążyć go dodatkowymi opłatami za wywóz odpadów komunalnych. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy część nieruchomości mieszkalnej została przeznaczona do wykonywania działalności gospodarczej.

17.06.2023

Płaca minimalna szybko rośnie i zaburza proporcje na rynku pracy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

W 2024 roku płaca minimalna ma wzrosnąć do prawie 4,5 tys. złotych. Gdy inne płace rosną wolniej, osoby bez doświadczenia, podejmujące „pierwszą” pracę oraz te o niskich kwalifikacjach, mogą zarabiać tyle, co pracownicy z wykształceniem i stażem pracy. Reforma minimalnej płacy oraz przemyślany mechanizm jej waloryzacji to konieczność. W przeciwnym razie coraz więcej Polaków będzie pracowało za pensję minimalną.

13.06.2023

Przedsiębiorca odpowiada za niepobrany i niewpłacony podatek od współpracującego z nim małżonka

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Odpowiedzialność płatnika dotyczy zarówno podatku niepobranego, jak i podatku pobranego a niewpłaconego, nie tylko od wynagrodzeń pracowników, ale też członków rodziny jako osób współpracujących. Deklarację PIT-4R trzeba skorygować, jeśli wykazywano w niej tylko pobrane, a nie należne, zaliczki na podatek dochodowy. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji.

09.06.2023