DLA Piper: Szybka reakcja zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy skradzionych w cyberatakach

Nowe technologie Małe i średnie firmy

Przedsiębiorcy mają szansę na odzyskanie środków utraconych w wyniku cyberprzestępstwa pod warunkiem podjęcia szybkiej interwencji i nawiązania bliskiej współpracy z organami ścigania oraz bankiem - uważają eksperci kancelarii prawnej DLA Piper. Ich zdaniem najważniejsza jest jednak prewencja i wprowadzenie w firmach procedur chroniących przed cyberzagrożeniami.

07.09.2023

Fiskus zabrania odliczenia wydatków na okulary, ale robi wyjątki

PIT Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca nie wrzuci w koszty wydatków na zakup okularów korekcyjnych, karnetu na basen czy siłownię ani na zajęcia z fizjoterapeutą. Fiskus argumentuje, że dbanie o dobry wzrok i zdrowy kręgosłup nie ma związku z prowadzonym biznesem. Dyrektor KIS zgodził się jednak na odliczenie kosztów zakupu okularów BHP, które mają też szkła korygujące wzrok.

07.09.2023

Amortyzacja budynku tylko przez 5 lat w gminie o wysokim bezrobociu

CIT PIT Małe i średnie firmy

Opublikowana została nowelizacja, zgodnie z którą okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Pozwoli to zastosować stawkę amortyzacji wynoszącą nawet 20 proc. rocznie przez 5 lat. Nowe zasady wejdą w życie z początkiem 2024 r.

05.09.2023

Skończyło się na projektach, czyli czego przedsiębiorcy (już) nie dostaną

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Przepisy wprowadzające szereg ułatwień i bardziej przyjazne zasady kontroli, projekt wdrażający unijną dyrektywę dotyczącą upadłości czy ustawowo regulujący franczyzę - to tylko kilka przykładów aktów prawnych, które miały wprowadzić korzystne dla biznesu zmiany, jednak najprawdopodobniej przepadną wraz z końcem kadencji Sejmu. To o tyle ważne, że - jak mówią prawnicy - generalnie ostatnie cztery lata były dla przedsiębiorców bardzo trudne.

05.09.2023

Dodatkowy urlop dla weterana

Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko

Weteranom działań poza granicami kraju oraz weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, pozostającym w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Dodatkowe, płatne 5 dni urlopu rocznie nie jest rozliczane według standardowych zasad dotyczących urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany nie przechodzi na rok kolejny, a w razie zmiany zatrudnienia nie jest ustalany proporcjonalnie i nie jest rozliczany ekwiwalentem pieniężnym. Piszemy o tym również w Legal Alert.

28.08.2023

Nie tak łatwo skorzystać z ulgi na ekspansję – sądy zgadzają się z fiskusem

CIT PIT Małe i średnie firmy

Ulga prowzrostowa nie przysługuje przedsiębiorcy, który wytworzenie produktów, nawet wprowadzanych na rynek pod własną marką, zleca innym firmom. Nie ma do niej prawa również ten, kto produkuje na zlecenie innych podmiotów. Zakaz obejmuje też spółki przekształcone lub te, które przejęły inny podmiot. Niekorzystne dla firm stanowisko skarbówki potwierdzają w kolejnych wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne.

22.08.2023

Błędny wybór formy opodatkowania w CEIDG obciąża przedsiębiorcę

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą trudno będzie udowodnić, że nie wybrała rozliczenia według skali podatkowej, ale taka forma została jej przypisana przez błąd systemu CEIDG. Według resortu rozwoju większość problemów dotyczy błędów po stronie samych przedsiębiorców, np. jedynie podpisania, a nie wysłania odpowiedniego wniosku przez system. Powoduje to jednak konieczność dopłaty podatku.

21.08.2023

Częsta sprzedaż przez internet może być objęta podatkiem

Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy

Osoba sprzedającą przez internet używane rzeczy, np. ubrania czy książki, nie musi rozliczać się z fiskusem, jeśli poczeka pół roku od ich zakupu. Skarbówka może jednak zainteresować się tymi, którzy z handlu w sieci uczynili biznes - sprzedają w dużych ilościach, powtarzalnych wzorach, wskazujących na hurtowy obrót i z dużą częstotliwością.

19.08.2023

Rozliczając współpracę reklamową z influencerem, obie strony popełniają błędy

CIT PIT Nowe technologie Małe i średnie firmy

Spółka współpracująca z influencerem odliczy wartość przekazanych mu towarów, np. ubrań czy obuwia. Ale wartość świadczonej przez niego usługi reklamowej musi uznać za przychód - wynika z najnowszego wyroku WSA. Eksperci wskazują, że odrębną równie istotną kwestią jest rozliczenie samego twórcy internetowego. Zapłata za reklamę będzie dla niego najczęściej przychodem z działalności gospodarczej.

18.08.2023

Mikrofirmy sięgają po finansowanie zewnętrzne na zakup towarów i spłatę zobowiązań

Spółki Małe i średnie firmy Finanse

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 26 proc. jednoosobowych firm skorzystało z dodatkowego finansowania. Większość z nich przeznaczyła pieniądze na zakup towarów i spłatę swoich zobowiązań. Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudniejszej sytuacji finansowej wyjątkowo częściej sięgały po zewnętrzne wsparcie – wynika z badania NFG „Barometr wydatków firmowych”.

17.08.2023

Koniec fundacji rodzinnych? Sejm zabiera swobodny obrót ziemią rolną

Spółki Małe i średnie firmy Fundacja Rodzinna

17 sierpnia Sejm planuje zakończyć prace nad przepisami, które pozbawią fundacje rodzinne prawa do swobodnego obrotu gruntami rolnymi oraz zakładania gospodarstw rolnych. Przedsiębiorcy i prawnicy nie mają wątpliwości, że w ten sposób politycy zaczynają "obrzydzać" przedsiębiorcom fundację. Lekką ręką chcą wyrzucić do kosza instytucję, która im wyszła.

17.08.2023

GUS: Coraz więcej upadłości, coraz mniej nowych firm

Rynek Małe i średnie firmy Restrukturyzacja

W II kwartale 2023 roku odnotowano 88 549 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 5,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. oraz 97 upadłości, czyli o 21,3 proc. więcej niż w II kwartale 2022 roku - podaje Główny Urząd Statystyczny. Największy spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 15,8 proc.) nastąpił w sekcji informacja i komunikacja, a przedsiębiorcy ponad 10 razy rzadziej decydowali się na założenie spółek komandytowo - akcyjnych.

10.08.2023

Nie będzie przepisów o działalności małoletnich przedsiębiorców

Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Resort rozwoju zapowiadał, że w nowelizacji wprowadzającej ułatwienia dla przedsiębiorców znajdą się również przepisy regulujące działalność małoletnich przedsiębiorców, które miały rozwiązać pojawiające się problemy. W trakcie konsultacji zapowiadano, że pierwotna propozycja zostanie zmodyfikowana, jednak w projekcie, który trafił do Sejmu, zostały one całkowicie wykreślone. Prawnicy oceniają, że to nietrafiona decyzja.

07.08.2023

WSA: Zapłata kary może zakłócić płynność finansową przedsiębiorcy

Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję o nałożeniu na niego kary pieniężnej. Jednocześnie zwrócił się o wstrzymanie jej wykonania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że wniosek był uzasadniony, ponieważ uiszczenie kary pieniężnej może stanowić istotne obciążenie w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej i zakłócić płynność finansową przedsiębiorcy.

04.08.2023

Ryczałt 8,5 proc. jest, ale coraz trudniej z niego skorzystać

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Stawka 8,5 proc. ryczałtu od działalności usługowej jest najbardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców z wielu branż, ale też często ryzykowna. Przepisy są bowiem na tyle niejednoznaczne, że organ podatkowy może ją zakwestionować i zażądać dodatkowej daniny. Ostatnio fiskus podważa stosowanie 8,5-proc. ryczałtu od usług IT. Informatyk, którego nie chroni interpretacja, może być zmuszony dopłacić podatek.

03.08.2023

Mały ZUS Plus przedłużony od 1 sierpnia o kolejne 12 miesięcy

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

1 sierpnia 2023 roku wejdą w życie przepisy wydłużające okres korzystania przez przedsiębiorców z Małego ZUS Plus - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza tę zmianę. Okres korzystania z ulgi w postaci możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z rozwiązania łącznie przez 48 miesięcy.

26.07.2023

Sukcesja nie polega tylko na przygotowaniu rozwiązań prawnych

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Fundacja Rodzinna

W aktualnym czasie dość często rozmawiamy o sukcesji. Nie przesadzę, jeśli wskażę, że zarówno wśród prawników, ale przede wszystkim wśród przedsiębiorców, temat ten stanowi jedno z istotnych do rozstrzygnięcia zagadnień. Stanowi on przedmiot rozmów poruszanych zarówno w rozmowach z doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami, którzy przygotowują się do przeprowadzenia sukcesji lub już ją przeprowadzili - pisze Justyna Kuś, radca prawny.

22.07.2023

Będą kolejne ustawowe ułatwienia dla przedsiębiorców - projekt w Sejmie

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ułatwienie przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej, większe wsparcie podczas stawiania pierwszych kroków w biznesie, usprawnienie działania sukcesji w przedsiębiorstwie oraz generalne uproszczenie przepisów. To główne cele projektu nowelizacji opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Większość zmian ma zacząć obowiązywać już od przyszłego roku. Projekt właśnie został skierowany do Sejmu.

20.07.2023

Hakerzy atakują w wakacje, ale można zmniejszyć ryzyko cyberataków w firmie

Nowe technologie Małe i średnie firmy

Liczba cyberataków phishingowych wzrasta w sezonie urlopowym. Nie tylko letnie rozkojarzenie pracowników sprzyja hakerom. Znaczenie mają też ryzykowne praktyki związane z cyberbezpieczeństwem. Jednym ze sposobów na aktualizację wiedzy o zagrożeniach wśród osób zatrudnionych w organizacji są szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

18.07.2023

Państwo wpycha obywateli przepisami podatkowymi w samozatrudnienie

PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy Polski Ład

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to nie pracownicy, lecz przedsiębiorcy. Wliczanie więc do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest możliwe i uzasadnione – twierdzi MRiPS. Jednak zdaniem prawników, powinniśmy albo wliczać do stażu pracy wszystkie aktywności zawodowe, albo powinniśmy zacząć odróżniać w prawie „wolnego współpracownika”.

17.07.2023