KRS pyta Trybunał o moc zasady prawnej uchwały

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa 29 sierpnia 2023 r. na posiedzeniu plenarnym zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu o Sądzie Najwyższym, który wprowadza możliwość nadania uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego mocy zasady prawnej.

30.08.2023

Krajowa Izba Radców Prawnych ponownie zajmie się formą "radczyni prawna"

Prawnicy Doradca podatkowy

Do Krajowej Izby Radców Prawnych jak również Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu ponownie trafił wniosek dotyczący dopuszczalności używania formy "radczyni prawna". Jego autor, dr Piotr Cybula, zwraca uwagę, że mimo wcześniejszej negatywnej opinii samorządu, zwrot "radczyni prawna" pojawia się zarówno na stronie internetowej KIRP, jak i na stronach internetowych okręgowych izb radców prawnych.

29.08.2023

Wirtualna poczekalnia i komunikaty o opóźnieniach w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od IV kwartału pełnomocnicy będą otrzymywać informacje online o zmianach terminów rozpraw. Wśród innych funkcjonalności wprowadzanych w ramach modyfikacji systemu, uruchomiona zostanie wirtualna poczekalnia, do której trafią wszystkie osoby oczekujące na rozprawę zdalną. Jest to miejsce, gdzie nastąpi dodatkowa weryfikacja uczestników postępowania przed ich skierowaniem do właściwej rozprawy.

29.08.2023

SN: Asesorowi nie postawiono konkretnych zarzutów, wniosek odrzucony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że asesor sądowy miał nie zostać prawidłowo powołany. W ślad za tak generalnie określoną podstawą wniosku o wyłączenie sędziego nie wskazano żadnych zarzutów, które mogłyby faktycznie wskazywać na ewentualny brak niezawisłości asesora sądowego objętego wnioskiem o wyłączenie. W ten sposób orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i wniosek o wyłączenie odrzuciła.

29.08.2023

Korespondencja online z sądem w obie strony byłaby lepsza

Prawo cywilne Prawnicy

Samorząd adwokacki i radcowski postuluje, aby e-korespondencja działała w obie strony – do sądu i z sądu. Bo przecież e-doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Z tego względu zapewnienie dwustronnej komunikacji między sądami a profesjonalnymi pełnomocnikami oraz pełnomocnikami między sobą poprzez wprowadzenie zmian w funkcjonalnościach Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych ma szanse usprawnić przebieg postępowań sądowych.

29.08.2023

Nadzwyczajne posiedzenie KRS: Motywacje polityczne wyroków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu 28 sierpnia br. przedyskutowała problemy sądownictwa. Chodzi m.in. o kwestię orzeczeń wydawanych z wyraźnie politycznych motywacji, dotyczących "agresorów reprezentujących opozycję, środowiska lewicowe czy LGBT." - Jest coraz więcej przypadków, w których sędzia, wydając werdykt, nie jest w stanie oddzielić swoich prywatnych poglądów od prawidłowego stosowania przepisów prawa – powiedział na posiedzeniu minister Zbigniew Ziobro.

28.08.2023

Adwokatura: To legalne konsultacje, a nie lobbing

Prawnicy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma zbadać wywieranie nielegalnego wpływu na proces legislacyjny obejmujący rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Naczelna Rada Adwokacka i jej prezes Przemysław Rosati zwrócił się jako jeden z podmiotów ustawowo uprawnionych do udziału w procesie legislacyjnym do wyjaśnienia sprawy przez ministra cyfryzacji.

28.08.2023

Dyscyplinarki sędziów i rząd polski przed Trybunałem w Strasburgu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka 28 sierpnia 2023 r. zakomunikował kolejnych pięć spraw dotyczących niezależności sądownictwa w Polsce. Łącznie spraw dotyczących naruszeń praworządności jest już prawie pół tysiąca. Nowe sprawy dotyczą statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trybunał zobowiązał Rząd RP do odpowiedzi na pytanie, czy izba ta spełnia gwarancje niezawisłego i bezstronnego sądu.

28.08.2023

Referendarze chcą awansować jak asystenci sędziów

Prawnicy

Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych Lex Iusta wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie awansów na urząd sędziego. Uważają, że referendarze sądowi, mimo dużej wiedzy oraz doświadczenia zdobytego na stanowisku referendarza sądowego, są dyskryminowani. Chcieliby awansować tak, jak mogą to czynić asystenci sędziów.

28.08.2023

Referendarze sądowi czują się dyskryminowani płacowo

Prawnicy

Referendarze sądowi uważają, że lekceważenie przez rząd ich prawa referendarzy do wynagrodzenia ustalonego w ustawie za szykanę. Zwłaszcza, że dzieje się tak już po raz czwarty i to bez słowa uzasadnienia - w roku, w którym minister finansów wygospodarował 9 mld, które nie były zabezpieczone w budżecie państwa, na zwiększoną wypłatę 14 emerytury. - Podane uzasadnienie do ustawy jest nieprawdziwe i narusza przepisy - dodają w liście do premiera.

26.08.2023

Samorząd odpowie, czy doradczyni podatkowa nie narusza zasady etyki

Prawnicy Doradca podatkowy

Do Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wpłynęło pytanie, czy używanie żeńskiej formy „doradczyni podatkowa” nie narusza zasad etyki zawodu doradcy podatkowego. Wcześniej za stosowaniem formy „adwokatka” opowiedział się samorząd zawodowy adwokatów. Natomiast samorząd radcowski uznał, że jedyną akceptowalną nazwą zawodu jest „radca prawny”.

26.08.2023

WSA: Aplikant może być komendantem chorągwi harcerskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta

Decyzja Ministra Sprawiedliwości i sprzeciw Dyrektora KSSiP nie wykazują, w jaki sposób pełnienie funkcji komendanta chorągwi harcerskiej przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił te decyzje. Uznał, że obydwa organy dopuściły się, bez podstawy prawnej, ingerencji w życie osobiste aplikanta.

24.08.2023

Rusza postępowanie dyscyplinarne wobec hejtera, studenta prawa UW

Prawnicy Strefa aplikanta

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego wydała decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec działacza Oskara S., który poprzez publikacje w mediach społecznościowych podał dane mogące zidentyfikować ofiarę pedofila. Po śmierci chłopca Oskar S. usunął tweeta, później ogłosił, że nie żałuje swoich wpisów. Grozi mu kara wydalenia z uczelni.

22.08.2023

NRA: Wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu trzeba urealnić

Prawnicy

W gestii Ministerstwa Sprawiedliwości leży określenie kwoty planowanych wydatków z budżetu państwa na pomoc prawną udzielaną z urzędu na rzecz obywateli. Istnieje potrzeba pilnego oszacowania wydatków na jej świadczenie, bo nadal ta pomoc wydaje się zbyt skromna i w ocenie prezesa NRA - adwokaci de facto ją kredytują

21.08.2023

Przewodnicząca KRS: Jeszcze w sierpniu posiedzenie Rady w sprawie dalszej reformy sądownictwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 28 sierpnia zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, o które zwrócił się Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Posiedzenie ma dotyczyć dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości. Reformy wymaga zwłaszcza Sąd Najwyższy, w którym dzieją się niebezpieczne rzeczy - powiedziała przewodnicząca KRS.

16.08.2023

16 sierpnia to ostatni dzień na zgłoszenie na egzamin na aplikacje

Prawnicy

16 sierpnia upływa termin na zgłoszenie na egzamin wstępny na aplikacje. Można to zrobić poprzez systemy informatyczne/rekrutacyjne - radcowski EWNAR oraz elektroniczny System Obsługi Adwokatury. Kandydaci powinni pamiętać jednak o tym, że samo e-zgłoszenie nie wystarczy, konieczne jest też dostarczenie dokumentów do konkretnej izby radcowskiej lub rady adwokackiej oraz uiszczenie opłaty w wysokości 1125 złotych.

16.08.2023

Zmiany w prawie? Szkolenia dla adwokatów także w wakacje

Prawnicy

Tegoroczne wakacje obfitują w zmiany w prawie. Wymienić można choćby kolejną nowelizację procedury cywilnej, ale też zmiany w prawie spadkowym czy procedurze karnej. Teraz adwokaci będą mogli potwierdzić zdobytą przez siebie wiedzę certyfikatem uzyskanym za udział w szkoleniu lub obejrzenie nagrania z webinaru Wolters Kluwer Polska. Warunkiem będzie pozytywne zaliczenie kończącego je testu wiedzy.

08.08.2023

Adwokackie punkty szkoleniowe trafią do lamusa

Prawnicy

Adwokatura robi pierwszy krok w likwidacji punktów szkoleniowych. Adwokat nie będzie musiał ich co roku zbierać, ale nadal będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego. To, czy go wypełni, będzie weryfikowane podczas planowych wizytacji kancelarii adwokackich. Projekt uchwały przyjęło prezydium NRA. Jest szansa, że zmiany wejdą w życie już na początku września.

04.08.2023

Czy podpisanie listu do OBWE jest naruszeniem zasad etyki sędziowskiej?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej miała być sądzona sędzia z Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Sędzia ta podpisała list wysłany do Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w którym wyraziła niepokój w związku z planowanymi na 10 maja 2020 r. wyborami korespondencyjnymi na prezydenta RP. Naruszało to, zdaniem rzecznika dyscyplinarnego, godność urzędu i niezawisłość sędziowską.

02.08.2023

Prawnicy po raz kolejny "grają" na Pol'and'Rock Festival

Prawnicy

Radcowie prawni, adwokaci, ale też m.in. sędziowie wezmą po raz kolejny udział w „Najpiękniejszym Festiwalu Świata”, czyli Pol’and’Rock Festival. Przez cztery dni będą edukować w strefie warsztatów Akademii Sztuk Przepięknych. Będzie coś dla dzieci - m.in. proces disneyowskiej bohaterki Cruelli de Mon, i dla dorosłych. Poruszone zostaną takie tematy jak odszkodowania za odwołane loty i nieudane wakacje, upadłość konsumencka czy choćby obowiązki policji i prawa zatrzymanych.

02.08.2023