ETPCz: W sprawie sędziego Tulei naruszono prawo do prywatności i rzetelnego procesu

Prawo karne Prawnicy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że Polska w sprawie sędziego Tulei naruszyła trzy przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, m.in. w zakresie prawa do prywatności. Wyrok zapadł na tle dwóch skarg złożonych do Strasburga przez pełnomocników sędziego Igora Tulei z Sądu Okręgowego w Warszawie. Chodziło o bezprawne zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego na 740 dni.

06.07.2023

SA: Subklauzula 2.5 nie określa sztywnego terminu na zgłoszenie roszczenia

Prawnicy

Termin na zgłoszenie roszczenia przez zamawiającego wynikający z subklauzuli 2.5 Warunków Kontraktu „FIDIC” nie jest terminem zawitym – stwierdził w prawomocnym już wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie. Naliczenie kary umownej mogło nastąpić dopiero po ustaniu okoliczności będących podstawą jej naliczenia i po usunięciu wady przez wykonawcę kontraktu.

05.07.2023

SN: Sędzia nie zatrzymał się przed pasami - prosi o odebranie mu immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawa jest rzadka i nietypowa. Pokazuje, że immunitet nie jest przeszkodą w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego. Sprawca nieumyślnego wypadku sam złożył wniosek o uchylenie mu immunitetu i pozwolenie na osądzenie przed sądem karnym. Postępowanie miało przebieg sprawny, wręcz wzorcowy – zaznaczył Sąd Najwyższy i nie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych.

04.07.2023

Zaradkiewicz i dwaj inni sędziowie pytają, czy sędziowie holenderscy są niezależni od polityków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwróciło się do holenderskiego ministra sprawiedliwości oraz niderlandzkiej Rady Sądownictwa o udostępnienie informacji dotyczącej sposobu powołania sędziego tamtejszego Sądu Okręgowego i spełnienia przez niego standardów niezawisłości. A także, jaki wpływ na te nominacje mają holenderscy politycy.

03.07.2023

Sędzie bez sądu – nadal bez pracy, wbrew orzeczeniom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes i wiceprezesi Sądu Apelacyjnego w Warszawie odmawiają od pół roku pełnego wykonania orzeczenia Trybunału w Strasburgu wydanego w sprawach sędziów Ewy Leszczyńskiej – Furtak, Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej – Drążek. Blokują orzekanie w ich wydziałach macierzystych z pominięciem ustawy i orzeczeń sądowych, tylko na podstawie zarządzenia.

30.06.2023

Prezes NRA do premiera: Stawki za urzędówki niższe niż dla radców Prokuratorii Generalnej

Prawnicy

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w kolejnym piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego podkreśla, że pomoc prawna dla osób najbardziej potrzebujących jest deprecjonowana przez władzę wykonawczą. W jego ocenie takim przykładem, w dodatku nieuzasadnionym, jest to, że stawki za zastępstwo prawne wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP w pierwszej instancji są kilkukrotnie wyższe niż "urzędówki", w takiej samej kategorii spraw.

29.06.2023

Kancelaria Gide partnerem przy wsparciu ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie

Prawnicy Rynek

Kancelaria Gide została partnerem programu United Business for Ukraine (Zjednoczony Biznes dla Ukrainy), realizowanego pod egidą United Nations Global Compact Network Poland. W ramach inicjatywy prawnicy kancelarii będą udzielać bezpłatnego wsparcia prawnego podmiotom zaangażowanym w pomoc humanitarną ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę.

28.06.2023

Twarz sędziego Tulei na plakacie „Marsz 4 czerwca” – reakcja prezesa sądu

Prawnicy

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Radosław Lenarczyk wystosował list do sędziego Igora Tulei w trosce o jego wizerunek i niezawisłość sędziowską. Pyta, czy wyrażał on zgodę na użycie swego zdjęcia na plakacie „Marsz 4 czerwca. Ja będę, a Ty?”. W odpowiedzi sędzia Tuleya oświadczył, że zgadza się na pomoc prawną - ze strony prezesa.

28.06.2023

III Kongres Prawników: Prawo jest dla obywateli, nie dla polityków

Prawnicy

Polscy prawnicy stoją przed wielką szansą. Jeśli uda się im odwrócić negatywny bieg zdarzeń, to środowisko prawnicze i organizacje społeczne będą miały zasługi dla demokracji w Polsce, ale także dla wzmocnienia Unii Europejskiej. A zatem potrzebna jest odwaga i wytrwałość w walce o praworządność - wskazywano, rozpoczynając III Kongres Prawników Polskich, który trwa w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

24.06.2023

Projekt ustawy o KRS: Usunąć wszystkich neo-sędziów i włączyć obywateli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przygotowało projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt zakłada przywrócenie zasad praworządności w wyborze sędziów i włączenie sędziów wszystkich szczebli oraz obywateli w ten proces, a także członków korporacji prawniczych. Obecna KRS nie jest organem konstytucyjnym, co stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w uchwale z 2 czerwca 2022 roku.

24.06.2023

Sytuacje kryzysowe pretekstem do zwiększenia potencjału władzy

Prawnicy

Wybory parlamentarne i prezydenckie w 2015 r. rozpoczęły pasmo przemian zmierzających w stronę zwiększenia potencjału władzy publicznej. Tę tendencję pogłębiły sytuacje kryzysowe - pandemia, kryzys migracyjny i wojna w Ukrainie - wynika z raportu Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego.

23.06.2023

Sędzia Gąciarek otrzymał wytyk od prezesa sądu dyscyplinarnego

Prawnicy

Sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie otrzymał wytyk orzeczniczy od prezesa sądu dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego SSA Izabeli Szumniak. Stwierdziła ona oczywistą i rażącą obrazę prawa przez sędziego Gąciarka. Obraza polegała na zawieszaniu postępowań wykonawczych wydanych przez sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, utworzoną po zmianie ustawy z grudnia 2017 r.

23.06.2023

SN: Śmierć cywilna radcy prawnego - wstrzymana

Prawnicy

Z powodu użycia niewłaściwych słów nie można usunąć radcy prawnego z zawodu. Niekiedy grzeczne wyrażenia mogą być bardziej obraźliwe niż negatywne sformułowania obwinionego – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i nie zgodził się na skreślenie z listy radcy prawnego, który ukarany licznymi karami nadal w pismach procesowych nadużywał – poza rzeczową potrzebę - wolności wypowiedzi.

22.06.2023

SN: Prokurator nie zniesławiła swojej szefowej, bo miała prawo do skargi

Prawnicy Prawo pracy

Prokurator ma prawo, jak każdy pracownik, do godnych warunków wykonywania zawodu, aby nie czuł się przez swoich szefów mobbingowany – orzekł Sąd Najwyższy. Pracownik, także prokurator, ma prawo zwrócić uwagę na nieprawidłowości zachodzące w jego jednostce, nie jest przecież niewolnikiem.

21.06.2023

Już w środę pokaz filmu dokumentalnego o walce Ukrainy o wolność

Prawnicy Ukraina

21 czerwca po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć nagradzany film "Freedom on Fire: Ukraine's Fight for Freedom", dokumentujący pierwsze miesiące wojny w Ukrainie. Bezpłatny pokaz online organizuje Project Sunflowers oraz EU Project Pravo-Justice. Nadal można się na niego zarejestrować. Po pokazie w dyskusji weźmie udział również reżyser filmu, Evgeny Afineevsky.

19.06.2023

SN: Rzecznik dyscyplinarny sędziów może nawet przez trzy lata prowadzić postępowanie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko sędziemu skarga nie przysługuje – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. W tym przypadku nie ma zastosowania wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

19.06.2023

Pomoc przedsiębiorcom i tarcze antycovidowe niezgodne z Konstytucją?

Prawnicy Koronawirus

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, skierował w piątek dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zbadanie zgodności z Konstytucją rządowych programów pomocy dla przedsiębiorców w czasie epidemii Covid-19, specustawy covidowej z 2 marca 2020 roku oraz jej nowelizacji.

17.06.2023

E-posiedzenia samorządu adwokackiego na stałe w regulaminie

Prawnicy

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, które ma nastąpić już w lipcu, oznacza, że samorząd adwokacki nie będzie mógł podejmować zdalnie uchwał, nie będą też możliwe e-zgromadzenia izb adwokackich, Krajowego Zjazdu Adwokatury czy wyborów. Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury przyjął właśnie uchwałę, która e-posiedzenie wprowadza na stałe do adwokackiego regulaminu.

17.06.2023