Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr hab. Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Dodaje, że oczekiwania studentów są motorem zmian, bo są oni żądni omawiania nowinek technicznych.

05.06.2023

Wybitni naukowcy w obronie profesora zaatakowanego przez ministra Czarnka

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

W pełni podzielamy krytyczną ocenę ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, łamiącej wiele przepisów Konstytucji, jesteśmy rozczarowani decyzją prezydenta o jej podpisaniu i wyrażamy sprzeciw wobec brutalnego ataku ministra na wybitnego uczonego, za wygłoszenie takiej oceny.

03.06.2023

Kryształowe serca - radcowie prawni nagrodzeni za działalność społeczną

Prawnicy

Wsparcie dla dzieci i młodzieży, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym w wyniku handlu ludźmi, osobom z niepełnosprawnościami, walka o prawa kobiet, pacjentów oraz uchodźców z obszarów wojennych - to tylko część działań, za które w tym roku dziewięcioro radców prawnych otrzymało Kryształowe Serca. Przyznane zostało też specjalne wyróżnienie od Wolters Kluwer Polska.

03.06.2023

Projekt kompleksowo regulujący ochronę dzieci trafił do Sejmu

Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne

Projekt ustawy o ochronie małoletnich został złożony w Sejmie 12 maja, właśnie został mu nadany numer druku. Istnieje szansa, że posłowie zajmą się nim na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Projekt zakłada wdrożenie systemu analizy poważnych przypadków krzywdzenia dzieci, szczegółowe uregulowanie warunków wysłuchań w sprawach cywilnych, wzmocnienie reprezentacji małoletniego przed sądem oraz nałożenie szerszego obowiązku wprowadzania standardów ochrony małoletnich.

02.06.2023

Będzie wyrok w sprawie ustawy o SN, nie będzie zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym - między 14 a 16 czerwca br. - Sejm raczej nie będzie głosować nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Właśnie poinformowano, że jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda oczekiwany przez władze wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, prace nad projektem dotyczącym zmian w TK zostaną wstrzymane.

01.06.2023

SN: Radca prawny uczestniczył w bezprawnym zaborze mienia i uniknął kary

Prawnicy

Wyższy Sąd Dyscyplinarny dwukrotnie uniewinnił radcę prawnego, który asystował w nielegalnej eksmisji. Sąd Najwyższy uchylał już dwa razy orzeczenie stwierdzające raz brak winy, a ostatnio - przedawnienie karania. Izba Odpowiedzialności Zawodowej stwierdziła, że błędem sądu II instancji było nierozpoznanie zarzutów stawianych przez poszkodowanego. Po ich rozpoznaniu można dopiero orzekać o przedawnieniu.

01.06.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się na przymusowe doprowadzenie sędziego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisław K. nie zostanie zatrzymany i przymusowo doprowadzony w celu wykonania czynności procesowych do prokuratora z Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej SN prawomocnie uchylił immunitet tego sędziego na wniosek IPN dotyczący trzech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości.

01.06.2023

Waldemar Koper nowym wiceprezydentem European Company Lawyers Association

Prawnicy

26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników wewnętrznych, wybrano nowy Zarząd ECLA na kolejna dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.

31.05.2023

27 czerwca - kolejny termin w TK w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 27 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył kolejny termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Uchwalona niedawno nowela ma wypełnić "kamień milowy" dotyczący sądownictwa związany z realizacją unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Na razie fundusze są wstrzymane ze względu na wątpliwości co do niezależności sądów w Polsce.

31.05.2023

Przed komisją ds. wpływów rosyjskich ochroni tylko tajemnica spowiedzi

Prawnicy

Komisja, która powstanie na podstawie tzw. Lex Tusk, będzie mogła wnioskować do Sądu Okręgowego w Warszawie o zwolnienie osób, które zechce przesłuchać, z tajemnicy - m.in. adwokackiej, radcowskiej, lekarskiej czy dziennikarskiej. Wystarczy, że uzna, iż ustalenie okoliczności na podstawie innych dowodów byłoby... zbyt trudne. Wyłączona spod jej działania będzie jedynie tajemnica spowiedzi. Prawnicy alarmują, że to "skok" na tajemnicę obrończą i test na niezależność sędziowską.

31.05.2023

Dr Kładoczny: Speckomisja nie przeszkodzi w kandydowaniu do Sejmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu.

31.05.2023

SN: Rzecznik ma przyjąć zażalenie w sprawie łączenia stanowisk przez Pierwszą Prezes

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że należy przyjąć zażalenie na odmowę zajęcia się przez rzecznika dyscyplinarnego sprawą I prezes Małgorzaty Manowskiej, w związku z pełnieniem przez nią funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, mimo sprzeciwu ówczesnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Wcześniej rzecznik odmówił przyjęcia takiego zażalenia.

30.05.2023

NSA: Uchwała dotycząca pełnomocnictw jest wystarczająca

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości VAT Doradca podatkowy Finanse

Uchwały podejmowane w trybie art. 269 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie polegają na wyjaśnianiu poprzednich uchwał – stwierdził siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, podejmując uchwałę odmawiającą Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu przełamania uchwały sprzed roku w sprawie pełnomocnictw.

30.05.2023

MS podwyższa stawki za mediację karną, według mediatorów niewystarczająco

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo widzi w mediacji szansę na odciążenie sądów, także w sprawach karnych. By zachęcić do pracy mediatorów, chce podnieść ich stawki w tym obszarze prawa, i wprowadzić zmiany w zakresie wyliczania kosztów. Projekt zmiany rozporządzenia jest w opiniowaniu, a mediatorzy i część sądów już podnoszą, że propozycje choć idą w dobrym kierunku, są niewystarczające.

30.05.2023

Trzech przewodniczących wydziałów w Izbie Karnej SN rezygnuje

Prawnicy

Trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego zrezygnowało z funkcji przewodniczących wydziałów na znak protestu przeciwko wyborowi na prezesa tej Izby sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Rezygnację złożyli sędziowie Jarosław Matras, Waldemar Płóciennik i Tomasz Artymiuk, jeszcze na ręce dotychczasowego prezesa Michała Laskowskiego, przed zakończeniem jego kadencji na tym stanowisku.

29.05.2023

Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie

Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Zakaz adwokackiej reklamy przechodzi do lamusa - adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Nie będą mogli stosować reklamy porównawczej, ani współpracować z kancelariami odszkodowawczymi. W piątek, podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, przegłosowano zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

26.05.2023

Cała Izba Odpowiedzialności Zawodowej podejmie uchwałę w sprawie zbrodni sądowych w stanie wojennym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego ma podjąć uchwałę w odpowiedzi na pytanie, czy jednorazowe niesłuszne skazanie opozycjonisty w czasie stanu wojennego jest zbrodnią przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia. Mimo wniosku prokuratora IPN o wyłączenie trzech sędziów, siedmiu z nich przedstawiło zagadnienie pełnemu składowi Izby.

26.05.2023

Można już głosować na radców o kryształowych sercach

Prawnicy

Krajowa Izba Radców Prawnych opublikowała listę osób nominowanych do miana „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Wyłonione osoby ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Wraz z publikacją nominacji ruszyło głosowanie internautów, którzy niezależnie od jury konkursu wybiorą laureata w kategorii „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

25.05.2023

Czat GPT doskonały nie jest – profesjonalistów tak szybko nie zastąpi

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

Wykorzystanie czata GPT do przygotowywania dokumentów prawniczych, sposoby na zadbanie o cyberbezpieczeństwo w kancelarii i wyzwania (oraz zagrożenia), które wiążą się z coraz szerszym korzystaniem ze sztucznej inteligencji również w obszarze usług prawnych. To tylko niektóre tematy poruszane podczas konferencji „Legal Tech – czyli nowe technologie w praktyce prawniczej”. Wolters Kluwer Polska jest partnerem medialnym wydarzenia.

25.05.2023

AI przyszłością również w kancelariach, choć potrzebne regulacje

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Wprowadzanie sztucznej inteligencji do prawa musi przynosić korzyści dla społeczeństwa jako całości. Technologia powinna być używana w sposób, który zwiększa sprawiedliwość, równość i poszanowanie praw człowieka – mówił prof. UMK dr hab. Karol Dobrzeniecki, w wystąpieniu podczas II Ogólnopolskiej Konferencji "Fałszywi autorzy, fałszywe recenzje, porwane czasopisma. ChatGPT".

25.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski