W grudniu rzecznik TSUE przedstawi opinię w sprawie pytań o status sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE 15 grudnia zaprezentuje opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących powoływania sędziów w Polsce. Trybunał zdecydował o tym w środę, a polski rząd argumentował podczas rozprawy, że pytania są niedopuszczalne, bo UE nie ma kompetencji w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości, a wyrok nie wpłynie na rozstrzygnięcie spraw sądowych.

29.06.2022

SN: Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w drugiej instancji nie przysługuje

Prawo cywilne Prawnicy

Na postanowienie sądu upadłościowego jako sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego - komisarza nie przysługuje zażalenie według Prawa upadłościowego. A w razie wniesienia takiego zażalenia odrzuca je sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - to sens uchwały podjętej przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.

29.06.2022

Stypendia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich w górę o 18 proc.

Prawnicy Strefa aplikanta

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidywać będzie zwiększenie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do wysokości 4,5 tys. zł brutto. Oznaczałoby wzrost o 700 zł, tj. o ok. 18,4 proc. i stanowiłoby ok. 45 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, bez powiększania o ubezpieczenie społeczne.

29.06.2022

Opasłe procedury wymuszają specjalizację sędziów, a MS chce, by byli "od wszystkiego"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Status sędziego ma być jednolity, ma być on jak żołnierz - walczyć, a raczej orzekać tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne i w różnych sprawach, niekoniecznie zbieżnych ze swoją specjalizacją. To wizja Ministra Sprawiedliwości, która wyłania się z projektów dotyczących spłaszczania struktury sądownictwa. Jednak zdaniem sędziów, przy tak opasłych procedurach to droga do błędów i bylejakości orzekania.

29.06.2022

Zbigniew Kapiński nowym sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego

Prawo karne Prawnicy

Prezydent RP powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej sędziego Zbigniewa Józefa Kapińskiego, dotychczas orzekającego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Orzekając w II Wydziale Karnym, pełni również funkcję wizytatora w sprawach karnych. Jest zaangażowany w szkolenie sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów sędziowskich jako wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

28.06.2022

TSUE rozpatruje pytania w sprawie zawieszenia sędziego Tulei

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoczął we wtorek rozprawę w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących uprawień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zostały one skierowane do Trybunału w związku ze sprawą immunitetu sędziego Igora Tulei. Sąd Okręgowy w Warszawie chciał wiedzieć, czy ma rozpatrywać zabrane Tulei sprawy, gdy o jego zawieszeniu zdecydował sąd, którego legalność jest kwestionowana.

28.06.2022

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne

Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.

28.06.2022

Państwo i Prawo nagrodziło prace doktorskie i habilitacyjne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Maciej Wojciechowski otrzymał pierwszą nagrodę za najlepszą pracę habilitacyjną w tegorocznej edycji konkursu miesięcznika "Państwo i Prawo", a Aneta Skorupa-Wulczyńska pierwszą nagrodę za pracę doktorską. Nagrody i wyróżnienia otrzymali też Radosław Strugała, Maria Nowak, Miłosz Kłosowiak, Adrianna Pabian, Łukasz Szoszkiewicz. Podczas poniedziałkowej uroczystości wręczono też nagrody za ubiegłoroczną edycję konkursu.

28.06.2022

KRS przeciwna powołaniu dwóch asesorów - powodem obywatelstwo Polski i Niemiec

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa nie zarekomendowała na stanowisko asesora sądowego dwóch aplikantów, którzy mają podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. Rada przypomina, że kandydaci powinni zrzec się obcego obywatelstwa. W tym tygodniu KRS łącznie podjęła uchwały w sprawie powołań 171 asesorów.

25.06.2022

Nie będzie awansów referendarzy, bo nie ma na to pieniędzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Obecnie 57 referendarzy sądowych czeka na awans na stanowisko starszego referendarza. W sumie, jak wylicza Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA, potrzebnych jest na to w sumie 637 tys. złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie skierowanym do Stowarzyszenia wskazuje jednak wprost - w 2022 r. nie ma co na to liczyć.

24.06.2022

Kandydaci do SN odrzuceni, bo nie mają potrzebnych kompetencji

Prawnicy

Rozpatrując odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Izba Kontroli SN uchyliła zaskarżoną uchwałę dotyczącą czterech kandydatów. Według składu orzekającego, żaden z tych kandydatów nie posiadał wystarczającej praktyki w orzekaniu o prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

22.06.2022

Izba Dyscyplinarna odroczyła rozpoznanie skargi na sędziego z koszulką "Konstytucja"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała w środę trzy odwołania od postanowienia o umorzeniu postępowania wobec sędziego Doroty Lutostańskiej z Olsztyna. Po dwóch godzinach niejawnych obrad Izba odroczyła procedowanie na czas nieokreślony. W sprawie chodzi o to, że sędzia obwiniona odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie manifestantów noszących koszulki z napisem Konstytucja.

22.06.2022

Dobre wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego, trochę słabiej u komorników

Prawnicy Strefa aplikanta

Takie same wyniki - po 82 proc. pozytywnych - przyniosły egzaminy zawodowe w samorządach adwokatów i radców prawnych. Nieco gorzej - 76 proc. wyników pozytywnych - wypadli kandydaci na komorników. We wszystkich grupach znacznie lepiej wypadli zdający po ukończeniu aplikacji niż kandydaci przystępujący do egzaminów na podstawie innych uprawnień.

22.06.2022

Rzecznik dyscyplinarny nowym prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Michał Lasota, będący jednocześnie zastępcą krajowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, został powołany przez ministra sprawiedliwości na stanowisko prezesa sądu okręgowego w Olsztynie. Zastąpił na tym stanowisku sędzię Danutę Hryniewicz, której kadencja skończyła się w 19 czerwca br. Wiceprezes i rzecznik prasowy tego sądu zrzekł się w poniedziałek stanowiska.

20.06.2022

Sędzia Matras: Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym to trik i pułapka

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli wśród wylosowanych sędziów i wybranych przez prezydenta do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej będzie sędzia powołany przez neoKRS, to niczego to nie zmieni. Bo strony będą miały możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a jeśli ten utrzyma linię orzeczniczą, to Polska będzie płacić nadal wysokie odszkodowania - ocenia Jarosław Matras, sędzia z Izby Karnej Sądu Najwyższego.

20.06.2022

SN wyjaśni, według jakich zasad wierzyciel ma być obciążony kosztami umorzonej egzekucji

Prawo cywilne Prawnicy

Nadal, kilka lat po wejściu w życie ustawy o kosztach komorniczych z 2018 roku, sądy mają problem z rozstrzygnięciem co do stosowania tych opłat. W związku z tym mnożą się pytania skierowane do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów. Jedno z nich skierował Sąd Rejonowy w Rybniku rozpoznając zażalenie wierzyciela. Chodzi o opłatę stosunkową.

18.06.2022

KPO dla Polski zatwierdzony przez państwa członkowskie UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły w piątek polski Krajowy Plan Odbudowy. Oznacza to możliwość przystąpienia do realizacji projektów finansowanych z tych funduszy. Komisja Europejska konsekwentnie zastrzega jednak, że KPO zakłada wdrożenie reformy sądownictwa do końca czerwca i dopiero to otworzy w lipcu drogę do wniosku o pieniądze.

17.06.2022

Adwokaci i radcy kuratorami skrzywdzonych dzieci, ale system wciąż szwankuje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Brak szkoleń, brak wiedzy, brak czasu i umiejętności miękkich, zbyt niskie stawki - to główne bolączki instytucji kuratora dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem. Zgodnie z przepisami, jest on powoływany w szczególnie trudnych sprawach, np. gdy dochodzi do wykorzystywania seksualnego czy przemocy ze strony jednego z rodziców. Prawnicy podkreślają, że konieczne są zmiany.

17.06.2022

Strasburg: Sędzia Żurek bezprawnie usunięty z KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skracając przedterminowo kadencję sędziego Waldemara Żurka w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz uniemożliwiając mu odwołanie się od tej decyzji, a także ograniczając swobodę wypowiedzi związanej z pełnioną przez niego funkcją rzecznika prasowego KRS, polskie państwo naruszyło art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) oraz art. 10 (wolność wyrażania opinii) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

16.06.2022

Im szybciej tym lepiej - prawnicy mediacji powinni uczyć się i na studiach

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Prawnik, który na studiach poznaje tajniki mediacji, inaczej podchodzi do sporów niż ten, który z taką tematyką się nie zetknął. Co więcej, niezależnie od tego, czy będzie mediatorem, wchodząc do zawodu adwokata lub radcy jest bardziej otwarty na współpracę i pozasądowe rozwiązania. Tak uważa wielu prawników i coraz głośniej jest o możliwości uzyskania w czasie aplikacji tytułu mediatora.

16.06.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski