ETPC ostrzega, Izba Dyscyplinarna nie orzeka w sprawie sędziego Wróbla

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polskie państwo powinno zapewnić, by postępowanie dotyczące uchylenia immunitetu sędziego SN Włodzimierza Wróbla było zgodne z wymogami „rzetelnego procesu” oraz by żadna decyzja w odniesieniu do immunitetu nie została podjęta przez Izbę Dyscyplinarną do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia jego skarg przez Trybunał.

09.02.2022

Widziały gały co brały? Sądy nadal różnie podchodzą do "urzędówek"

Prawnicy

Kolejny miesiąc trwa walka adwokatów, ale też radców prawnych, o zmiany w zakresie stawek za pomoc prawną z urzędu. Sposobem miały być wnioski o to, by sądy przyznawały im wynagrodzenie zgodne ze stawkami dla pełnomocników i obrońców z wyboru. Prawnicy liczyli, że sędziowie będą stosowali rozproszoną kontrole konstytucyjności. I część to robi, ale nie wszyscy.

09.02.2022

Prof. Wierczyński: Prawnik musi wiedzieć, jak szukać informacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polskie uczelnie kształcące przyszłych adwokatów i radców prawnych wciąż kładą zbyt mały nacisk na naukę pozyskiwania informacji prawnej. Tymczasem to jedna z podstawowych umiejętności prawnika-praktyka. Powinien on wiedzieć, jak korzystać z systemów legalresearch-owych i jak weryfikować tak pozyskane informacje - mówi Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

09.02.2022

Studia prawnicze zbyt analogowe - trzeba więcej zajęć z nowych technologii

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Przyszłość zawodów prawniczych to już raczej nie papierowy kodeks i zestaw łacińskich paremii w głowie. Według ekspertów, przyszłych prawników w za małym stopniu uczy się korzystania z nowych technologii – i to nawet tak podstawowych jak obsługa systemów informacji prawnej. Potrzebę taką widzą zarówno uczelnie, jak i samorządy prawnicze, choć niejednakowo zamierzają do tego dążyć.

08.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN jeszcze raz rozważy możliwość ścigania prof. Wróbla

Prawnicy

W środę 9 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie jeszcze raz decydować w drugiej instancji o uchyleniu immunitetu sędziemu Izby Karnej SN prof. Włodzimierzowi Wróblowi. Rozpoznawane będzie zażalenie prokuratury oraz zainteresowanego na uzasadnienie. W pierwszej instancji Izba odmówiła zgody na ściganie sędziego.

07.02.2022

Radcy prawni szykują się do nadzwyczajnego zjazdu

Prawnicy

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbędzie się w dniach 6-8 lipca tego roku w Warszawie. Podejmie dyskusję na temat kierunków rozwoju samorządu, w tym zwłaszcza kształtu i potencjalnych zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, regulaminu wykonywania tego zawodu oraz tzw. ordynacji wyborczej.

07.02.2022

Władza już wie, czym po pracy zajmują się sędziowie

Prawnicy

Minister sprawiedliwości musi wiedzieć, nie tylko jak sędziowie orzekają, ale co robią w wolnym czasie. A z deklaracji przynależności do zrzeszeń wynika, że ci aktywnie spędzają czas poza sądem: łowią ryby, chronią ginące gatunki zwierząt, grają w tenisa czy tańczą w latynoskich rytmach. Są też członkami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, należą do Kościoła, a niektórzy do Ordo Iuris. Tylko na co ta wiedza dostępna publicznie?

05.02.2022

Będą odszkodowania do 20 tys. zł za wyrok wydany przez stronniczy sąd

Prawnicy

Nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje odszkodowania dla osób poszkodowanych przez sąd, który nie był niezawisły. Do Izby Odpowiedzialności Zawodowej trafią również sprawy dyscyplinarne m.in. lekarzy, aptekarzy i pielęgniarek. Podobnie - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów SN - przewiduje prezydencki projekt.

05.02.2022

Kancelaria Rö z nową nazwą i nowymi partnerami

Prawnicy

Do grona partnerów kancelarii Rö dołączyli nowi prawnicy. To: Sylwia Zielezińska, Dominika Leszczyńska, Jakub Adamski i Mateusz Kotowicz. Nazwa kancelarii została zmieniona na Radwan-Röhrenschef Petruczenko. Partnerami zarządzającymi są bowiem: Katarzyna Petruczenko oraz Marcin Radwan-Röhrenschef.

04.02.2022

WSA: Mandant ma prawo wiedzieć, czy jego adwokat miał dyscyplinarkę

Prawnicy

Dziekan okręgowej rady adwokackiej twierdził, że informacje o postępowaniach dyscyplinarnych nie stanowią informacji publicznej, więc nie zostaną udostępnione. Stanowisko to nie zyskało aprobaty Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Krakowie. Kwestia, czy w stosunku do adwokata było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, stanowi bowiem sprawę publiczną.

04.02.2022

Prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej - spóźniony, ale potrzebny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent RP przedstawił w czwartek, 3 lutego br., projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powstanie nowa Izba - Odpowiedzialności Zawodowej. Tym samym Prezydent chce zakończyć spór z Komisją i stworzyć płaszczyznę do negocjacji dla rządu z Unią Europejską o przyznaniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski.

03.02.2022

TSUE odpowie, czy firma może wchodzić w prywatną przestrzeń konsumenta

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Rafał Cebula z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich skierował do TSUE pytanie prejudycjalne o fundamentalnym znaczeniu - odnoszące się do wykładni przepisów chroniących konsumentów przez pryzmat gwarantowanego w Karcie Praw Podstawowych prawa do poszanowania życia prywatnego. Trybunał zdecyduje, czy można wprowadzić do ochrony konsumentów art. 7 Karty.

03.02.2022

Konflikt w Izbie Cywilnej SN nasila się: sędzia Zawistowski odpowiada I Prezes

Prawnicy

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie podjęła uchwały dotyczącej prawidłowości odmowy powołania sędziego. Na posiedzenie w składzie siedmiorga sędziów nie stawił się sprawozdawca prof. Karol Weitz z przyczyn usprawiedliwionych. Przewodnicząca składu prof. Małgorzata Manowska odwołała posiedzenie. Do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie: czy orzeczenie wydane przez neo-sędziego jest ważne? Były prezes Izby wyjaśnia jak układał składy orzekające.

02.02.2022

SN: Opłaty egzekucyjne są niecelowe, gdy umiera dłużnik

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu ustawy o kosztach komorniczych - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Problemy z interpretacją przepisów pojawiły się w 2019 roku, gdy weszły w życie nowe przepisy o egzekucji komorniczej.

02.02.2022

Iustitia: "Żonglowanie składem" w SN, w sprawie statusu neosędziów, niedopuszczalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czworo nowych sędziów, w tym I prezes Małgorzata Manowska uzupełnia 7-osobowy skład Izby Cywilnej SN, który w poniedziałek rozpatrzy sprawę statusu nowych sędziów, po uzyskaniu odpowiedzi udzielonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania skierowane przez skład, którego część przeszła już w stan spoczynku. Iustitia alarmuje, że to niedopuszczalne.

31.01.2022

WSA: Orzeczenie Izby Dyscyplinarnej nie uchroni przed skreśleniem z listy adwokatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła kasację od wyroku sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono o wydaleniu mecenasa z adwokatury. Organy samorządu wydały więc decyzję o skreśleniu go z listy adwokatów. Prawnik chciał podważyć to rozstrzygnięcie, więc wskazał wątpliwości związane ze statusem sędziów.

31.01.2022

Adwokat Łysek: Nawet duża przesyłka do sądu jest listem poleconym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z prawem pocztowym list polecony uznany przez politykę wewnętrzną Poczty Polskiej za paczkę, nie traci swojego statusu. O statusie przesyłki listowej decyduje, zgodnie z definicją legalną, jej zawartość. Jeżeli dana przesyłka jest przesyłką z korespondencją, to nadal jest listem poleconym - pisze adwokat Wojciech Łysek z kancelarii Dentons.

31.01.2022

Adwokaci wypisują się z urzędówek, bo stawki są za niskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem adwokatów stawki za pomoc prawną z urzędu są nie tylko niskie, ale i niesprawiedliwe. Dlatego wielu z nich domaga się, by sądy przyznawały im wynagrodzenie zgodnie ze stawkami dla pełnomocników z wyboru. Rzadko się to udaje, więc niektórzy proszą swoje izby o "wypisanie" z listy prawników gotowych na tzw. urzędówki.

31.01.2022

Sędzia Wręczycka: Orzekanie na posiedzeniach niejawnych może godzić w prawa stron

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie wiele spraw, także w sądach odwoławczych, rozpoznaje się na posiedzeniach niejawnych, mając na względzie wprowadzone na czas pandemii przepisy. Sąd może więc szybciej wyrokować. Szybkość postępowania nie jest jednak jedyną istotną wartością - mówi sędzia Katarzyna Wręczycka z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

30.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski