Apel sędziów SN o ustąpienie ze stanowiska I Prezes i innych nominatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Grupa 37 sędziów Sądu Najwyższego wezwała osoby pełniące funkcje I Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do ustąpienia ze sprawowanych stanowisk. Zaś osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego SN przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r. do powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji.

30.01.2024

Izba Karna z urzędu wznawia postępowania kasacyjne neo-sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Karnej postanowił z urzędu wznowić postępowanie z powodu niewłaściwej obsady sądu, tak jak to czynił od czerwca ubiegłego roku. W pierwotnym składzie SN zasiadał sędzia Igor Zgoliński, który oddalił kasację obrońców jako oczywiście bezzasadną. O wznowieniu zadecydowali sędziowie Piotr Mirek, ‎Jerzy Grubba - jako sprawozdawca oraz Michał Laskowski.

30.01.2024

W Polsce będzie 24 prokuratorów europejskich

Prawnicy Prokuratura

Dla Prokuratury Europejskiej będzie pracowało w Polsce 24 prokuratorów zrzeszonych w trzech albo nawet czterech biurach. Prokuratorzy zostaną włączeni w system krajowy i będą posiadać identyczne uprawnienia jak prokuratorzy krajowi. Ponadto ich zadaniem będzie współpraca z policją i służbami fiskalnymi.

29.01.2024

Ile otrzymuje obrońca i pełnomocnik z urzędu w SN?

Prawnicy

W każdej Izbie Sądu Najwyższego inaczej interpretuje się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierównego wynagrodzenia obrońców i pełnomocników z urzędu udzielających pomocy prawnej. Wynagrodzenia nie otrzymuje z kolei pełnomocnik, którego skarga kasacyjna była niedopuszczalna i została odrzucona przez sąd.

29.01.2024

Rusza kolejna edycja konkursu Adwokatka Roku

Prawnicy

Zwyciężczyni ma wykazać się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową - właśnie ruszył nabór do konkursu Adwokatka Roku 2023 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 lutego, a wyniki zostaną ogłoszone 8 marca 2024 r.

27.01.2024

SN: Gdy prezes sądu jest stroną w sprawie o odszkodowanie, sprawę można przenieść

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W sprawach z zakresu zadośćuczynienia i odszkodowania od Skarbu Państwa za bezprawne tymczasowe aresztowanie i skazanie, a także w sprawach prowadzonych na podstawie tzw. ustawy lutowej, sąd może wyznaczyć inny sąd do rozpoznania - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy. Powodem takiego rozstrzygnięcia jest fakt, że stroną w sporze jest prezes sądu, w którym taka sprawa się toczy i na którym spoczywa obowiązek wypłaty odszkodowań.

26.01.2024

KE zamknęła postępowanie w sprawie reklamy polskich adwokatów

Prawnicy

Komisja Europejska zdecydowała o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski. Chodziło o reklamę adwokacką, a decyzja Komisji ma związek ze zmianami, jakie Naczelna Rada Adwokacka wprowadziła do Kodeksu Etyki Adwokackiej dotyczącymi możliwości korzystania przez adwokatów z informacji handlowej.

25.01.2024

Prof. Kardas: Działanie kreatywne, by przywrócić państwo prawa

Prawnicy

Tam, gdzie nie ma możliwości dokonania zmiany prawa i usunięcia regulacji niepraworządnych, pozostaje albo usuwanie skutków, poprzez działania par exellance niepraworządne, albo niedziałanie. Jak wiadomo, w pewnych wypadkach przyjęto lub co najmniej zaakceptowano koncepcję działania kreatywnego, które ostatecznie może zostać uznane przez sąd za naruszające obowiązujące prawo – uważa prof. dr hab. Piotr Kardas, adwokat.

25.01.2024

Niezależny prokurator generalny - z doświadczeniem i... budżetem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Środowisko prawnicze popiera planowane przez rząd rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To jednak dopiero pierwszy krok w procesie odpolitycznienia tej instytucji. Zmiany są konieczne, tyle że kontrowersje budzi choćby sposób wyłaniania kandydatów. Istotne jest też, aby prokuratura mogła dysponować odrębnym budżetem, niezależnym od politycznego widzimisię.

24.01.2024

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński ułaskawieni

Prawnicy

Procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane - poinformował w popołudniowym oświadczeniu prezydent Andrzej Duda. Zaapelował o natychmiastowe zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z więzienia. Ubolewam, że Prokuratora Generalnego Adama Bodnara nie było stać na ludzki gest i zwolnienie z zakładów karnych do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego - oświadczył prezydent.

23.01.2024

Prof. Safjan odchodzi z Trybunału unijnego

Prawnicy

Prof. Marek Safjan zrezygnował z funkcji sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE wyraziło zgodę na jego rezygnację przed objęciem stanowiska przez nowego sędziego. Sześcioletnia kadencja profesora skończyła się już w październiku 2021 r.

23.01.2024

MS: Postanowienie TK w sprawie Barskiego jest nielegalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące odwołania prokuratora Dariusza Barskiego zostało skierowane do wadliwie oznaczonych podmiotów, w tym osób, które w ogóle nie uczestniczyły i nie były stroną postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zostało wydane przez sędzię Krystynę Pawłowicz, która podlegała wyłączeniu z mocy prawa. Zatem jest pozbawione cech aktu stosowania prawa, a tym samym nie może wywoływać skutków prawnych.

23.01.2024

Prawnik nie powinien być rzecznikiem prasowym klienta

Prawo cywilne Prawnicy

W głośnych sprawach trudno uniknąć kontaktu z mediami. Prawnicy powinni dobrze zastanowić się co i jak mówią, aby nie naruszyć tajemnicy zawodowej czy tajemnicy śledztwa i nie zaszkodzić klientowi. Warto, by weryfikowali komunikaty trafiające do mediów, ale raczej nie powinni ich sami pisać.

22.01.2024

Prawo łaski w konflikcie z prawem pokrzywdzonych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent, stosując akt łaski, każdorazowo musi przestrzegać zasady proporcjonalności bacząc, aby nie doszło do nadmiernej wtórnej wiktymizacji przy ocenie dopuszczalnej ingerencji w prawo pokrzywdzonego, która musi być konieczna w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej – twierdzi Piotr Starzyński, adwokat, członek Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

20.01.2024

Odsuwa się groźba zawieszenia Polski w prawach członka UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska oczekuje konkretnych propozycji i projektów ustaw, nawet jeśli istnieje groźba weta prezydenta – wynika ze spotkania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara z komisarzem UE ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Realizacja kamieni milowych jest warunkiem przyznania Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy, co zbliża nasz kraj do powrotu na tory praworządności.

19.01.2024

Rozdzielenie urzędów ministra i prokuratora już wkrótce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało założenia do ustawy Prawo o prokuraturze. Wprowadzone zostanie ponowne rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, którego na sześcioletnią kadencję będzie powoływał Sejm za zgodą Senatu. Kandydatów będzie mógł zgłaszać także prezydent, marszałek Sejmu, posłowie, senatorowie, prokuratorzy i obywatele.

19.01.2024

Sędzia Zaradkiewicz nie będzie już dyrektorem KSSiP

Prawnicy

Sędzia Kamil Zaradkiewicz z Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zrzekł się funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zaradkiewicz mógł pozostawać w konflikcie interesów, szkoląc przyszłe kadry wymiaru sprawiedliwości i jednocześnie orzekając w sprawach skarg kasacyjnych, wnoszonych przez wykładowców i absolwentów tej placówki.

19.01.2024

Jaka ma być nowa KRS? Krytyka projektu rządowego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa jest teraz najpilniejszym tematem. W Ministerstwie Sprawiedliwości regularnie zbiera się zespół ds. przywracania praworządności. Ostatnio spotkał się 16 stycznia, kolejny termin wyznaczony jest w przyszłym tygodniu. Są to cotygodniowe spotkania z sędziami, które mają doprowadzić, aby projekt znalazł poparcie środowiska. Nie wszystkie propozycje spotkały się z aprobatą sędziów.

19.01.2024

Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesiło sędziego Schaba i chce odwołać go ze stanowiska prezesa

Prawnicy

Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło procedurę odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba. Jednocześnie został on zawieszony w pełnieniu czynności - poinformował w czwartek resort sprawiedliwości. Minister Adam Bodnar uznał, że dalsze pełnienie przez niego obu tych funkcji prezesa i rzecznika dyscyplinarnego bezpośrednio zagraża dobru wymiaru sprawiedliwości.

18.01.2024

Sędzia Radzik odwołany przez ministra. KRS protestuje

Prawnicy

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik został odwołany z funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zaprotestowało przeciwko opinii wydanej przez kolegium tego sądu. Sędzia Radzik złoży zawiadomienie do prokuratury. A przewodnicząca KRS wskazuje, ze kompetencje prezesa i członka kolegium są odrębne, dlatego wezwała właściwe organy SA do ponownego przeprowadzenia posiedzenia kolegium.

18.01.2024