Dr Jasińska: Spory o własność intelektualną wymagają wiedzy prawniczej i technicznej

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niejednokrotnie postępowanie w sprawach własności intelektualnej dotyczy sporów wielowątkowych, w których bezcenna okazuje się wiedza prawnicza i techniczna. Z tego względu często przed sądami strony są jednocześnie zastępowane przez radców prawnych lub adwokatów oraz rzeczników patentowych - wskazuje dr Katarzyna Jasińska.

25.01.2022

WSA: Dodatkowa działalność notariusza pod kontrolą społeczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgoda Izby Notarialnej na prowadzenie dodatkowej działalności przez notariusza może podlegać upublicznieniu. Organ nie może się zasłaniać indywidualnym charakterem decyzji w tej sprawie, jako że dotyczy ona notariusza - funkcjonariusza publicznego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

24.01.2022

SN: Prof. Sadurski wygrał z PiS i kasacja niepotrzebna

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie stwierdziła, że w sprawie o ochronę dóbr osobistych partii PiS przeciwko prof. Wojciechowi Sadurskiemu występuje istotne zagadnienie prawne. Nie potrzebna jest też wykładnia przepisów prawa, gdyż orzecznictwo w takich sprawach jest jednolite. Odmówiono więc przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

21.01.2022

Rzecznik TSUE: Trybunał konstytucyjny nie może zabronić sądom stosowania prawa Unii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem UE przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego - stwierdził w opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins.

21.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Prokurator niewinny, bo nie musiał wnioskować o nadzwyczajne złagodzenie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Ranga zawodu prokuratora daje podstawę do formułowania wniosków na rozprawie, a decyzja ostateczna należy do sądu. Ubezwłasnowolnienie prokuratora w tym zakresie spowodowałoby pozbawienie go niezależności - orzekła Izba Dyscyplinarna SN w sprawie prokuratora obwinionego o to, że nie wniósł w czasie rozprawy o nadzwyczajne złagodzenie kary recydywiście.

21.01.2022

SN: Są kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Marek Dobrowolski, Joanna Lemańska i Oktawian Nawrot to kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wskazani w środę 19 stycznia przez zgromadzenie tej izby. Kadencja obecnej prezes Joanny Lemańskiej zakończy się 25 lutego br. Lista kandydatów trafi teraz do prezydenta, który powoła nowego prezesa.

20.01.2022

Izba Dyscyplinarna karze adwokata choć nie ma wymogu zaświadczenia od lekarza sądowego

Prawnicy Koronawirus szczepienia

Pierwszy raz w historii Izby Dyscyplinarnej SN rzecznik dyscyplinarny wnosił o doprowadzenie na rozprawę świadka przez policję, gdyby się kolejny raz nie stawił. A co więcej, ukarano go grzywną w wysokości 2 800 zł. Chociaż nadal obowiązuje ustawa antycovidowa, która zniosła obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego jako usprawiedliwienia. Izba uznała, że świadek zlekceważył sąd. Ukaranym jest praktykujący znany adwokat.

20.01.2022

Tajemnica adwokacka nadal łakomym kąskiem dla organów ścigania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tylko w ostatnim kwartale izby adwokackie zgłosiły w sumie 28 prób zwalniania adwokatów z tajemnicy. Jak podkreślają prawnicy, sytuacja z roku na rok się pogarsza i uderza bezpośrednio w ich klientów. Coraz głośniej w środowisku adwokatów i radców mówi się więc o tym, że tajemnica zawodowa powinna być bezwzględna, tak jak tajemnica spowiedzi.

20.01.2022

Samorząd doradców podatkowych ustalił priorytety na nową kadencję

Prawnicy Doradca podatkowy

Ułatwienie doradcom podatkowym możliwości aplikowania w celu powołania na urząd sędziego sądu administracyjnego, wprowadzenie stroju urzędowego (togi) dla doradców podatkowych, dążenie do prawidłowego wykorzystywania instytucji pełnomocnika tymczasowego w postępowaniach podatkowych oraz współpraca z Ministerstwem Finansów.

19.01.2022

Doradcy utworzą centrum mediacyjne do pozasądowego rozwiązywania sporów

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma utworzyć Centrum Mediacyjne w celu rozwoju i promocji pozasądowych metod rozwiązywania sporów i rozwiązywania ich w drodze mediacji. Wynika to z uchwały podjętej na Zjeździe Doradców Podatkowych. Rada przygotuje regulamin działania Centrum Mediacji, w którym określi zasady jego funkcjonowania.

19.01.2022

Sąd nie prostuje protokołu, zażalenie niemożliwe, a nagrania nie ma

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawartość protokołu może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy karnej. Nic więc dziwnego, że strony czasem gotowe są kruszyć kopie o zapisanie danych słów w określony sposób. Problem jednak w tym, że o ile w procedurach cywilnej i sądowoadministracyjnej można zaskarżyć odmowę sprostowania protokołu, to w karnej już nie.

19.01.2022

NSA: Sędzia musi mieć odwagę przyznać się, że poparł nowych członków KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 11 stycznia br. skargę kasacyjną szefa Kancelarii Sejmu jako pozbawioną "usprawiedliwionych podstaw" w sprawie udostępnienia nazwisk sędziów, którzy popierali kandydatów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. - Sędzia, który poprał daną kandydaturę powinien mieć odwagę cywilną, aby się do takiego czynu przyznać - zaznaczył sąd.

18.01.2022

Wybrano troje kandydatów na prezesa Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Małgorzata Bednarek, Adam Roch i Ryszard Witkowski to wybrani w poniedziałek kandydaci na stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyłoniło ich zgromadzenie sędziów tej Izby. Kadencja obecnego prezesa - Tomasza Przesławskiego - kończy się 25 lutego br.

17.01.2022

Obecna aplikacja za droga dla młodego prawnika? Wraca temat "uniwersyteckiej"

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo

Jest drogo - bo oprócz kosztów aplikacji są te związane z dojazdami, książkami, wynajmem pokoju. Patroni nie zawsze płacą za pracę, a do tego dochodzi niejednolity program szkoleń - tak w skrócie można podsumować uzasadnienie petycji do Sejmu w sprawie ustanowienia aplikacji uniwersyteckiej. Do pomysłu sceptycznie nastawieni są adwokaci i radcy, ale i same uniwersytety.

17.01.2022

Andrzej Ladziński nowym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Prawnicy Doradca podatkowy

Andrzej Ladziński został wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych VI kadencji. Zastąpi na tym stanowisku prof. dr hab. Adama Mariańskiego. Ladziński to doświadczony doradca podatkowy aktywnie działający w samorządzie doradców podatkowych. Podatkami zajmuje się od 1995 r.

16.01.2022

Składki adwokackie - 2,5 zł więcej na informatyzację Adwokatury

Prawnicy

NRA chce zwiększenia składek izbowych na jej rzecz średniorocznie o 2,5 zł od adwokata. Ta kwota ma być przeznaczona w całości na projekty informatyczne. A planów jest wiele, przypomnijmy począwszy od zdigitalizowanych narzędzi szkoleń, e-patronat i platforma do załatwiania spraw wewnątrz samorządu, po cyfrową kancelarię, a wraz z nią narzędzia do zarządzania prowadzonymi sprawami.

16.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Sądy nie mogą same uznawać ustawy za niekonstytucyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sądy powszechne nie mogą odmawiać stosowania ustawy uznanej przez siebie za niekonstytucyjną, nie mają takiej kompetencji - stwierdziła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i zawiesiła w czynnościach służbowych na czas nieokreślony sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który zastosował prawo Unii Europejskiej. Teraz opublikowano obszerne uzasadnienie tego orzeczenia.

14.01.2022

TSUE: Adwokacki sąd ma rozpatrzyć skargę na Giertycha, ale nie może go wydalić z adwokatury

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie nie może powstrzymać się od rozpoznania toczącej się przed nim sprawy, ale odwołanie, które jest obecnie przedmiotem rozpoznania, nie może prowadzić do orzeczenia kary wydalenia z adwokatury, które w konsekwencji pociągałoby za sobą wykreślenie zainteresowanego z listy adwokatów - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej Romana Giertycha.

13.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski